Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
19 грудня 2014 року N 398

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА 2015 РІК

ПЕРЕДМОВА

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік (далі – Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2015 році державних статистичних спостережень.

Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних спостережень (далі – форми).

Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені.

Перелік форм структурований відповідно до змісту. По кожній формі, відповідно до наказів про їх затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто і кому подає, та встановлюються строки подання.

З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Державної служби статистики України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.

Ринок праці

N
п/п
Найменування форм Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Зайнятість та безробіття
1. Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності
(30.08.2013 N 263)
1-ЕАН місячна Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві протягом п’яти днів після завершення періоду польових робіт
2. Анкета домашнього господарства
(30.08.2013 N 263)
2-ЕАН місячна Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві протягом п’яти днів після завершення періоду польових робіт
Оплата праці та соціально-трудові відносини
3. Звіт з праці
(07.08.2013 N 239)
1-ПВ місячна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа після звітного періоду
4. Звіт з праці
(05.08.2014 N 224)
1-ПВ квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
5. Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
(05.08.2014 N 224)
9-ДС річна Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7 лютого
6. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання
(05.08.2014 N 224)
6-ПВ річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7 лютого
7. Звіт про витрати на утримання робочої сили
(07.08.2014 N 227)
1-РС один раз на чотири роки Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7 квітня

Освіта

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року
(30.11.2012 N 500)
2-3 нк один раз на рік Вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 жовтня
2. Звіт про кількість дітей шкільного віку
(06.08.2010 N 317)
77-РВК один раз на рік Відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 30 вересня
3. Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік
(23.10.2013 N 320)
85-к річна Дошкільні навчальні заклади Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
4. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
(01.07.2014 N 204)
1-НК річна Виші навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру або докторантуру Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня

Охорона здоров’я

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році
(18.08.2014 N 242)
7-тнв Річна Юридичні особи Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого

Доходи та умови життя

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Контрольна картка складу домогосподарства
(07.07.2009 N 238)
1-УЖД квартальна Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
2. Запитальник основного інтерв’ю
(07.07.2009 N 238)
2-УЖД один раз на рік Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
3. Щоденник поточних витрат домогосподарства
(07.07.2009 N 238)
3-УЖД два рази на квартал Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
4. Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства
(20.09.2012 N 388)
5-УЖД квартальна Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
5. Будівництво та ремонт
(05.06.2008 N 179)
Анкета N 1 квартальна Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
6. Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг
(26.05.2014 N 158)
Анкета N 2 один раз на 2 роки Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві
7. Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до Інтернету
(10.07.2013 N 203)
Анкета N 3 один раз на рік Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений головними управліннями статистики в областях та м. Києві

Соціальний захист

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
(30.10.2014 N 320)
1-субсидії (ЖКГ) місячна Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
2. Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
(30.10.2014 N 321)
1-субсидії (паливо) місячна Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

Населені пункти та житло

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року
(12.12.2014 N 389)
1-житлофонд річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд;
органи місцевого самоврядування – про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості
Органу державної статистики за місцем знаходженням житла не пізніше 28 лютого
2. Квартирна черга та надання житлових приміщень
(07.07.2009 N 235)
4-житлофонд річна Органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства усіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік Органу державної статистики за місцезнаходженням до 20 січня
3. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
(17.10.2013 N 314)
1-заборгованість (ЖКГ) місячна Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги Органу державної статистики за місцем надання житлово-комунальних послуг не пізніше 15 числа після звітного періоду
4. Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)
(18.10.2013 N 316)
1-каналізація річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають каналізаційні споруди і здійснюють відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення діяльності до 20 січня

Правосуддя та злочинність

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20__ рік
(22.09.2009 N 354)
1-АП річна Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня

Культура

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про діяльність музею за 20__ рік
(23.10.2013 N 317)
8-нк річна Музеї (юридичні особи) Органу державної статистики за місцезнаходженням до 9 лютого
2. Звіт про діяльність театру за 20__ рік
(23.10.2013 N 318)
9-нк річна Театри (юридичні особи) Органу державної статистики за місцезнаходженням до 9 лютого
3. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік
(23.10.2013 N 319)
12-нк річна Концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи) Органу державної статистики за місцезнаходженням до 9 лютого

Політична та інша суспільна діяльність

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про діяльність громадської організації
(30.10.2013 N 331)
1-громадська організація річна Керівний орган громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 березня
2. Звіт про зареєстровані громадські об’єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації
(30.10.2013 N 330)
1-ПГО річна Структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міста обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
Державна реєстраційна служба України Державній службі статистики України не пізніше 20 січня

Макроекономічна статистика

N
п/п
Найменування форм Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Тенденції ділової активності
1. Анкета для промислового підприємства
(29.10.2014 N 319)
2К-П квартальна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
2. Анкета для промислового підприємства (інвестиції)
(29.10.2014 N 319)
2К-П інв два рази на рік Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 квітня, 10 жовтня
3. Анкета для будівельного підприємства
(29.10.2014 N 319)
2К-Б квартальна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
4. Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(29.10.2014 N 319)
2К-Т квартальна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
5. Анкета для підприємства сфери послуг
(29.10.2014 N 319)
2К-СП квартальна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу
6. Анкета для сільськогосподарського підприємства
(29.10.2014 N 319)
2К-С квартальна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

Економічна діяльність

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Діяльність підприємств
1. Структурне обстеження підприємства
(29.09.2014 N 273)
1-підприємництво річна Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
2. Структурне обстеження підприємства
(29.09.2014 N 273)
1-підприємництво (коротка) річна Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
3. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
(07.07.2012 N 286)
1-Б річна, квартальна Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням річна – не пізніше 9 лютого, квартальна – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом
4. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
(01.08.2012 N 320, зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 09.08.2013 N 242)
2-Б річна Юридичні особи (акціонерні товариства – емітенти цінних паперів) Органу державної статистики за місцезнаходженням річна – не пізніше 28 лютого
Послуги
5. Звіт про обсяги реалізованих послуг
(19.11.2014 N 350)
1-послуги квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом
Внутрішня торгівля
6. Звіт про товарооборот
(04.12.2014 N 380)
1-торг місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом
7. Про продаж світлих нафтопродуктів і газу
(19.11.2014 N 349)
1-торг (нафтопродукти) місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС і АГНКС Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
8. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі
(04.12.2014 N 380)
3-торг квартальна, річна (I квартал, II квартал, III квартал, рік) Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі Органу державної статистики за місцезнаходженням квартальна – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
річна – не пізніше 28 лютого
9. Звіт про наявність торгової мережі
(19.11.2014 N 349)
7-торг річна Юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
10. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них
(25.11.2014 N 365)
12-торг річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають ринки Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
Фізичні особи – підприємці, які мають ринки Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
11. Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
(21.11.2014 N 356)
1-опт квартальна, річна Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля Органу державної статистики за місцезнаходженням квартальна – не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом;
річна – не пізніше 28 лютого
12. Звіт про обсяг оптового товарообороту
(21.11.2014 N 356)
1-опт місячна Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
13. Звіт про діяльність біржі
(05.09.2013 N 268)
1-біржа річна Товарні біржі Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
14. Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них
(19.11.2014 N 348)
2-торг (авто) річна Юридичні особи, основним видом діяльності яких є торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
Капітальні інвестиції
15. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів
(05.08.2014 N 225)
2-інвестиції річна Юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
16. Капітальні інвестиції
(05.08.2014 N 225)
2-інвестиції квартальна Юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
Основні засоби
17. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію
(24.10.2013 N 321)
11-ОЗ річна Юридичні особи – підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого після звітного року
Інвестиційні проекти
18. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку
(05.08.2014 N 225)
1-ІП квартальна Юридичні особи, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом) Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 40 дня після звітного періоду
Сільське, лісове та рибне господарство
19. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року
(02.07.2014 N 206)
4-сг річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня
20. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на “___” ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
37-сг місячна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2-го числа після звітного періоду (у квітні – листопаді)
21. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року
(14.06.2013 N 181)
9-б-сг річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2 грудня
22. Стан тваринництва на “___” ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
24-сг місячна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2 числа після звітного періоду
23. Стан тваринництва за 20__ рік
(14.06.2013 N 181)
24 річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 20 січня
24. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року
(14.06.2013 N 181)
29-сг річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2 грудня
25. Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель
(14.06.2013 N 181)
29-сг (меліорація) річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на меліорованих землях Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2 грудня
26. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік
(02.07.2014 N 206)
50-сг річна Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
27. Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року
(02.07.2014 N 206)
4-сільрада річна Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 червня
28. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року
(14.06.2013 N 181)
6-сільрада річна Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти Органу державної статистики за місцезнаходженням до 20 січня
29. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році
(02.07.2014 N 206)
10-мех річна Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
30. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік
(14.06.2013 N 181, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України 20.09.2013 N 284)
2-ферм річна Фермерські господарства (юридичні особи), малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцезнаходженням до 28 лютого
31. Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень – ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
4-заг місячна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 4 числа після звітного періоду у жовтні, листопаді, грудні, січні
32. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень – ____________ 20__ року
(02.07.2014 N 206)
11-заг квартальна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
33. Надходження молока на переробні підприємства за січень – ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
13-заг квартальна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 4 числа після звітного періоду
34. Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року
(14.06.2013 N 181)
1-виноград річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють перероблення винограду Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 2 грудня
35. Реалізація сільськогосподарської продукції за січень – ____________ 20__ року
(02.07.2014 N 206)
21-заг місячна Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
36. Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік
(02.07.2014 N 206)
21-заг річна Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
37. Наявність і надходження зернових та олійних культур на “___” ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
1-зерно місячна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 4 числа після звітного періоду
38. Наявність і надходження зернових та олійних культур
на “___” ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
1-зерно піврічна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності до 4 числа після звітного періоду
39. Запитальник базового інтерв’ю
(02.07.2014 N 206)
01-СГН один раз на рік Фахівці з інтерв’ювання Органу державної статистики за місцезнаходженням у термін, установлений органом державної статистики
40. Запитальник щомісячного інтерв’ю
(02.07.2014 N 206)
02-СГН місячна Фахівці з інтерв’ювання Органу державної статистики за місцезнаходженням у термін, установлений органом державної статистики
41. Добування водних біоресурсів за 20__ рік
(14.06.2013 N 181)
1-риба річна Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони Органу державної статистики за місцезнаходженням до 20 січня
42. Добування водних біоресурсів за січень – ____________ 20__ року
(14.06.2013 N 181)
1-риба місячна Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком; територіальні органи рибоохорони Органу державної статистики за місцезнаходженням до 10 числа після звітного періоду
43. Лісогосподарська діяльність за 20__ рік
(19.08.2014 N 243)
3-лг річна Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
44. Лісогосподарська діяльність за ___ квартал 20__ року
(19.08.2014 N 243)
3-лг квартальна Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 липня, не пізніше 25 жовтня
45. Ведення мисливського господарства за 20__ рік
(19.08.2014 N 243)
2-тп (мисливство) річна Юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
Енергетика
46. Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти
(05.09.2011 N 222)
4-мтп місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 2-го числа після звітного місяця
47. Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти
(05.09.2013 N 268)
4-мтп річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
48. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
(05.09.2013 N 268)
11-мтп річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
49. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
(05.09.2013 N 268)
11-ер річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
50. Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт
(05.09.2013 N 268)
11-мтп (паливо) річна Разом із звітом за ф. N 11-мтп – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
51. Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
(05.09.2013 N 268)
11-мтп (вер) річна Разом зі звітом за формою N 11-мтп – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
Промисловість
52. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
(05.08.2014 N 222)
1П-НПП річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт Органу державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 28 лютого
53. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
(05.08.2014 N 222)
1-П місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
Фізичні особи – підприємці, які займаються промисловими видами діяльності Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
54. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами
(25.06.2014 N 200)
1-ПЕ місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним
55. Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
(01.09.2010 N 371)
1-газ річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
56. Звіт про постачання теплоенергії
(01.08.2013 N 232)
1-теп річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, підприємства теплових мереж та інші підприємства й організації), які мають котельні та теплові мережі й відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
57. Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)
(01.09.2010 N 371)
1-водопровід річна Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
58. Звіт про роботу електростанції
(09.10.2012 N 413)
6-тп (ес) річна Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
59. Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
(11.07.2014 N 211)
1-ПО місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
Будівництво
60. Інформація про об’єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва
(05.08.2014 N 225)
1-буд квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
61. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт
(05.08.2014 N 225)
2-буд квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники;
місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи – підприємці
Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
62. Звіт про виконання будівельних робіт
(05.08.2014 N 225)
1-кб місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним
Транспорт
63. Звіт про роботу міського електротранспорту
(07.11.2014 N 328)
2-етр місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
64. Звіт про роботу автотранспорту
(01.10.2014 N 278)
2-тр річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
65. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
(07.11.2014 N 326)
51-авто місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
66. Обстеження фізичної особи – підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті
(01.10.2014 N 277)
51-пас два рази на рік Фізичні особи – підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з органами місцевої влади усіх рівнів Органу державної статистики за місцезнаходженням визначається територіальним органом державної статистики
67. Обстеження фізичної особи – підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі
(01.10.2014 N 277)
51-вант два рази на рік Фізичні особи – підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом Органу державної статистики за місцезнаходженням визначається територіальним органом державної статистики
68. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
(07.11.2014 N 327)
31-авто квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
69. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
(01.10.2014 N 274)
25-вод місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють навантаження та розвантаження морських (річкових) суден Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
70. Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)
(01.10.2014 N 274)
додаток до форми N 25-вод піврічна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють навантаження та розвантаження морських (річкових) суден Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
71. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом
(01.10.2014 N 275)
31-вод квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
72. Звіт про роботу підприємства водного транспорту
(01.10.2014 N 275)
51-вод місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
73. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
(01.10.2014 N 276)
51-ЦА місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
74. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами
(29.10.2014 N 317)
12-труб місячна Юридичні особи, які здійснюють діяльність із транспортування вантажів магістральними трубопроводами Державній службі статистики України не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом
Туризм
75. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року
(03.08.2010 N 313)
1-ОТ один раз на рік Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Органу державної статистики за місцезнаходженням закладу після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня
76. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік
(30.11.2012 N 499 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 N 283)
1-КЗР річна Юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування;
підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають засоби, що надають послуги з тимчасового розміщування
Органу державної статистики за місцезнаходженням засобу не пізніше 28 лютого, сезонні – не пізніше ніж через 5 днів після закінчення сезону
Фізичні особи – підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого, сезонні – не пізніше ніж через 5 днів після закінчення сезону
77. Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік
(30.11.2012 N 498 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 N 283)
1-туризм річна Юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
Фізичні особи – підприємці – суб’єкти туристичної діяльності Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
78. Анкета вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном
(12.12.2013 N 388)
1-тур одноразова Фахівці з інтерв’ювання Головним управлінням статистики в областях та м. Києві у термін, установлений Державною службою статистики України
Реєстр статистичних одиниць
79. Анкета обстеження підприємств щодо уточнення переліку місцевих одиниць
(20.04.2011 N 94 зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 14.11.2011 N 294)
4ОР-МО раз на рік Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 15 серпня

Державні фінанси, податки та публічний сектор

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про здійснення державних закупівель
(12.11.2014 N 334)
1-торги квартальна Юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України “Про здійснення державних закупівель” та/або Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”:
Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів 1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств));
Головним управлінням статистики в областях та м. Києві не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом
центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів 1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) Головному управлінню регіональної статистики не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом
2. Звіт про виконання державного замовлення
(02.12.2014 N 377)
1-держ-
замовлення
квартальна Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники Головному управлінню регіональної статистики не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом
3. Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
(11.07.2014 N 211)
1-ПО (поставки) місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
4. Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням
(01.08.2013 N 236)
1-ПО (зведена) місячна Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення Державній службі статистики України не пізніше 15 числа після звітного періоду

____________
1Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” на звітний рік.

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Зовнішня торгівля товарами
1. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
(24.09.2013 N 287)
5-ЗЕЗ місячна Юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10-го числа після звітного періоду
2. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
(05.09.2012 N 375)
14-ЗЕЗ квартальна Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 15-го числа після звітного періоду
3. Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання
(11.07.2014 N 211)
1-ЕІО місячна Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання Органу державної статистики за місцезнаходженням – 2 примірники не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
Зовнішня торгівля послугами
4. Звіт про експорт (імпорт) послуг
(02.12.2013 N 367)
9-ЗЕЗ квартальна Юридичні особи – резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні Органу державної статистики за місцезнаходженням на 10 день після звітного періоду
центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів 1; зовнішньоторговельні об’єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві Головному управлінню регіональної статистики на 10 день після звітного періоду
місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня 1 Органу державної статистики за місцезнаходженням на 10 день після звітного періоду
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
5. Звіт про прямі іноземні інвестиції
(13.10.2014 N 297)
10-зез квартальна Юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом
6. Звіт про прямі інвестиції за кордон
(13.10.2014 N 297)
13-зез квартальна Юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом
7. Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування
(13.10.2014 N 297)
11-зез (ВПІ) річна Юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
8. Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування
(13.10.2014 N 297)
12-зез (ВПІ) річна Юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов’язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого

____________
1Згідно із Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

Ціни

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Споживчі ціни
1. Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари
(04.07.2014 N 207)
1-ТІ місячна Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін Територіальним органам державної статистики 26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця
2. Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги
(04.07.2014 N 207)
1-ПІ місячна Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) Територіальним органам державної статистики 26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця
Ціни виробників
3. Звіт про ціни виробників промислової продукції
(04.07.2014 N 207)
1-ціни (пром) місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 22 числа звітного місяця
4. Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
(04.07.2014 N 207)
1-ціни (буд) місячна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним
5. Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв’язку для підприємств, установ, організацій
(21.11.2012 N 477)
1-тариф (мобіл) місячна Оператори мобільного зв’язку Держстату України 1-го числа після звітного періоду
6. Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами
(04.07.2014 N 207)
1-тариф (труб) квартальна, річна Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, Публічне акціонерне товариство “Укртранснафта” Держстату України I – III квартали – не пізніше ніж на 35-й день після звітного періоду,
IV квартал – не пізніше ніж на 60-й день після звітного періоду.
Розділ 2:
не пізніше ніж на 90-й день після звітного періоду
7. Звіт про ціни на ринку житла
(04.07.2014 N 207)
1-ціни (житло) квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

Наука, технології та інновації

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
Наука
1. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
(20.11.2014 N 352)
1-наука піврічна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували наукові та науково-технічні роботи Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 липня
2. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
(20.11.2012 N 471 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 N 283)
3-наука річна Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи Органу державної статистики за місцезнаходженням до 28 лютого
3. Картка обліку доктора наук
(13.11.2014 N 343)
ДН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють доктори наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
4. Список змін до картки доктора наук
(13.11.2014 N 343)
Додаток N 1 до форми N ДН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють доктори наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
5. Список докторів наук, які вибули у звітному періоді
(13.11.2014 N 343)
Додаток N 2 до форми N ДН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працювали доктори наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
6. Картка обліку кандидата наук
(13.11.2014 N 343)
КН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють кандидати наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
7. Список змін до картки кандидата наук
(13.11.2014 N 343)
Додаток N 1 до форми N КН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють кандидати наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
8. Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді
(13.11.2014 N 343)
Додаток N 2 до форми N КН річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працювали кандидати наук Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого
9. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення
(11.07.2014 N 211)
N 1-НО (наука/оборона) квартальна Юридичні особи, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
10. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
(11.07.2014 N 211)
N 5-НО (наука/оборона) квартальна Юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
11. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи
(01.08.2013 N 236)
N 5-НО-наука/
оборона (зведена)
квартальна Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення Державній службі статистики України не пізніше 15 числа після звітного періоду
Технології та інновації
12. Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства
(11.11.2014 N 332)
1-інновація річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності Органу державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності не пізніше 28 лютого
13. Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності
(13.11.2014 N 342)
1-технологія річна Юридичні особи, які у звітному періоді створювали і/чи використовували передові технології та об’єкти права інтелектуальної власності та здійснювали такі види економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010:
• добувна промисловість і розроблення кар’єрів (секція B);
• переробна промисловість (секція C);
• постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D);
• водопостачання; каналізація, поводження з відходами (секція E);
• технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код 45.2);
• транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (секція H);
• інформація та телекомунікації (секція J);
• діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій) (код 71.1);
• технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій) (код 71.2);
• наукові дослідження та розробки (код 72);
• регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (84.13);
• вища освіта (код 85.4);
• охорона здоров’я (код 86.1);
• діяльність професійних громадських організацій (94.12);
• ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку (код 95)
Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
14. Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012 – 2014 рр.
(24.11.2014 N 361)
ІНН один раз на два роки Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого

Навколишнє середовище

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік
(19.08.2014 N 243)
2-ТП (повітря) річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності не пізніше 20 січня
2. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік
(19.08.2014 N 243)
1-екологічні витрати річна Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого
3. Утворення та поводження з відходами за 20__ рік
(19.08.2014 N 243)
1-відходи річна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами I – IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 28 лютого

Інформаційне суспільство

N
п/п
Найменування форми Індекс форми Періодичність Хто подає Кому подає Строк подання, вказаний на бланку форми
1. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку
(29.10.2014 N 318)
14-зв’язок квартальна Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
2. Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування
(22.07.2013 N 217)
43-зв’язок річна Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 січня
3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
(19.11.2014 N 351)
1-ІКТ річна Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики Органи державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 28 лютого

 

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>