Ухвала Вищого адміністративного суду України “Щодо невизнання неотримання прибутку підприємством діяльністю, що суперечить установчим документам” від 11.03.2015 р. у справі № 2а-13059/12/2070

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
11 березня 2015 року № К/800/16285/13
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі Приходько І. В. Бухтіярової І.О. Костенка М. І. розглянувши в попередньому судовому засіданні
касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби
на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 21.12.2012 р.
та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2013 р.
у справі № 2а-13059/12/2070
за позовом Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби
до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради
та Товариства з обмеженою відповідальністю “Еріном-Трейд”
про скасування державної реєстрації змін до установчих документів та припинення юридичної особи, -
ВСТАНОВИЛА:
У листопаді 2012 р. Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби (далі – позивач, ДПІ у Дзержинському районі) звернулась до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради (далі – відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю “Еріном-Трейд”( далі – ТОВ «Еріном-Трейд», відповідач 2), в якому просила суд скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів шляхом визнання недійсним запису від 31.08.2012 року № 1 480 105 0017 046371 та припинити юридичну особу з моменту внесення змін до установчих документів.
Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 21.12.2012 р., яка залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2013 р., у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.
Не погоджуючись із прийнятими рішеннями суду, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій, з посиланням на порушення судами норм матеріального права, просив скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 21.12.2012 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2013 р. і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
Позивач процесуальним правом надати письмові заперечення на касаційну скаргу не скористався.
Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що 02.10.2007 року зареєстровано юридичну особу ТОВ «ТОТУС АУДІО», що підтверджується Довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
31.08.2012 року відбулася державна реєстрація змін до установчих документів вказаної юридичної особи за № 1 480 105 001 704 6371, відповідно до якої ТОВ «ТОТУС АУДІО» змінило назву на ТОВ «Еріном-Трейд» та було змінено засновника на ОСОБА_4.
Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Еріном-Трейд» зареєстровано як юридична особа – код 35369796, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.Академіка Проскури, буд. 1. та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС.
Податковий орган звернувся до суду з позовом про скасування державної реєстрації змін установчих документів та припинення юридичної особи, мотивуючи свої вимоги тим, що після реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних зі зміною засновника та зміною назви товариства, позивачем встановлено, що прибуток (дохід) ТОВ «Еріном-Трейд» відсутній, що вбачається з поданих відповідачем 2 декларацій. Вказані обставини, на думку податкового органу, суперечать статті 142 Господарського кодексу України та меті діяльності товариства, визначеній в його статуті, тому існують всі підстави для скасування державної реєстрації змін до установчих документів та припинення юридичної особи.
 Відмовляючи в задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивач не навів належних доказів щодо наявності обставин, які є передумовою для звернення до суду з вимогою про скасування державної реєстрації змін до установчих документів та припинення юридичної особи.
Колегія суддів касаційної інстанції погоджується з такими висновками судів першої та апеляційної інстанцій з огляду на наступне.
Відповідно до пункту 67.2 статті 67 Податкового кодексу України органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів.
Статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі – імені) або місця проживання фізичної особи – підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.
Таким чином, повноваження державного реєстратора полягають у засвідченні певних фактів, передбачених чинним законодавством, при надходженні до нього відповідного пакету документів.
Судами попередніх інстанцій вірно зазначено, що Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не передбачено права державного реєстратора надавати оцінку документам, що подаються до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Таким чином, суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцію, що державний реєстратор при вчиненні державної реєстрації змін до установчих документів шляхом запису від 31.08.2012 року № 1 480 105 0017 0463371, діяв на підставі та в межах своїх повноважень, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Відповідно до ч. 2 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного капіталу юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.
Отже, даний перелік підстав скасування державної реєстрації є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.
Як зазначено судами, позивач не довів факту здійснення відповідачем діяльності, що суперечить його статутним документам чи заборонена законом, оскільки отримання платником податків збиткового фінансового результату внаслідок провадження господарської діяльності не суперечить закону.
За вказаних обставин, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку, що відсутність прибутку у підприємства за певний період є лише недосягненням на цей період мети діяльності підприємства, а не доказом здійснення діяльності, яка суперечить установчим документам, або такої, що суперечить закону.
Таким чином, беручи до уваги зазначені норми та встановлені обставини справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову.
Доводи касаційної скарги не дають підстав вважати, що при прийнятті оскаржуваних рішень, судами першої та апеляційної інстанцій були порушені норми матеріального та процесуального права.
Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що судами першої та апеляційної інстанції виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності до норм матеріального права, постановлено обґрунтовані рішення, в яких повно відображені обставини, що мають значення для справи.
На підставі викладеного, керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби – відхилити.
Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 21.12.2012 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2013 р. у справі № 2а-13059/12/2070 залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки, що встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.
Ухвала Вищого адміністративного суду України “Щодо невизнання неотримання прибутку підприємством діяльністю, що суперечить установчим документам” від 11.03.2015 р. у справі № 2а-13059/12/2070

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>