Тлумачення КТМФЗ 7. Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах інфляції”

Тлумачення КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”

Посилання

• МСБО 12 “Податки на прибуток”;
• МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”.

Загальна інформація

1 Це Тлумачення надає керівництво стосовно того, як застосовувати вимоги МСБО 29 у звітному періоді, в якому суб’єкт господарювання ідентифікує* наявність гіперінфляції в економіці своєї функціональної валюти, якщо ця економіка не була гіперінфляційною у попередньому періоді, і тому суб’єкт господарювання перераховує свою фінансову звітність відповідно до МСБО 29.
____________
* Ідентифікація гіперінфляції базується на судженні стосовно критеріїв у параграфі 3 МСБО 29.

Питання

2 У цьому Тлумаченні розглядаються такі питання:
а) як слід тлумачити вимогу “…мають бути виражені в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду” в параграфі 8 МСБО 29, коли суб’єкт господарювання застосовує цей Стандарт?
б) як слід суб’єктові господарювання обліковувати статті відстрочених податків на початок періоду в його перерахованій фінансовій звітності?

Консенсус

3 У тому звітному періоді, в якому суб’єкт господарювання ідентифікує наявність гіперінфляції в економіці своєї функціональної валюти, що не була гіперінфляційною в попередньому періоді, суб’єкт господарювання застосовує вимоги МСБО 29 так, ніби економіка завжди була гіперінфляційною. Отже стосовно немонетарних статей, оцінених за історичною собівартістю, звіт про фінансовий стан суб’єкта господарювання на початок самого першого періоду, представленого у фінансовій звітності, перераховується з метою відображення впливу інфляції з дати придбання активів і виникнення або прийняття зобов’язань до кінця звітного періоду. Щодо немонетарних статей, відображених у звіті про фінансовий стан на початок періоду за сумами, які були дійсними на дати інші, ніж дати придбання або виникнення, натомість, такий перерахунок відображає вплив інфляції з дати визначення цієї балансової вартості до кінця звітного періоду.
4 На кінець звітного періоду статті відстрочених податків визнаються та оцінюються відповідно до МСБО 12. Проте суми відстрочених податків у звіті про фінансовий стан на початок періоду за цей звітний період визначаються таким чином:
а) суб’єкт господарювання переоцінює статті відстрочених податків відповідно до МСБО 12 після того, як він перерахував номінальну балансову вартість своїх немонетарних статей на дату звіту про фінансовий стан на початок звітного періоду, застосовуючи одиницю виміру на цю дату;
б) статті відстрочених податків, переоцінені відповідно до а), перераховуються для відображення зміни в одиниці виміру з дати звіту про фінансовий стан на початок звітного періоду до кінця цього звітного періоду.
Суб’єкт господарювання застосовує підхід а) та б) під час перерахунку статей відстрочених податків у звіті про фінансовий стан на початок періоду та за порівняльні періоди, які представлені у перерахованій фінансовій звітності за той звітний період, в якому суб’єкт господарювання застосовує МСБО 29.
5 Після перерахунку суб’єктом господарювання своєї фінансової звітності, всі відповідні статті у фінансовій звітності за наступний звітний період, включаючи статті відстрочених податків, перераховуються із застосуванням зміни в одиниці виміру за такий наступний звітний період лише до перерахованої фінансової звітності за попередній звітний період.

Дата набрання чинності

6 Суб’єкт господарювання застосовує це Тлумачення для річних періодів, які починаються 1 березня 2006 р. або після цієї дати. Заохочується застосування до цієї дати. Якщо суб’єкт господарювання застосовує це Тлумачення до фінансової звітності за період, який починається до 1 березня 2006 р., він має розкрити цей факт.
 
* * *
(версія перекладу українською мовою – 2011 рік)
Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.
____________
Тлумачення КТМФЗ 7. Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах інфляції”

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>