Роз’яснення Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7

ДЕРЖАВА СЛУЖБАСТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ‘ЯСНЕННЯ
від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці”
І. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” (далі – форма № 1-ПВ (місячна).
1.2. Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.
1.3. Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі ­­­– Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).
1.4. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.
1.5. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити використавши таблицю арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ (місячна), що додається.
ІІ. Показники щодо кількості, робочого часу та фонду оплати праці
2.1. Рядок 1020 містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці усіх працівників відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; інших категорій працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді, зокрема тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування), працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнених.
Цей рядок містить дані про суми нарахувань за дні відпусток, що припадають на звітний місяць (період).
2.2. Рядок 1030 містить дані про суму податку з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020), без перерахунків за попередній рік.
2.3. Рядок 1040 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, крім тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.
2.4. Рядок 1060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, зокрема у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників та тих, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (в повному обсязі).
2.5. Рядок 1070 містить дані про фонд оплати праці штатних працівників (рядок 1040). Дані рядка 1070 можуть бути меншими за фонд оплати праці усіх працівників (рядок 1020) на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.
ІІІ. Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування
3.1. Рядок 2010 містить дані про загальну суму не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.
Наприклад, у звіті за січень-грудень містяться дані на 1 січня наступного року про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за січень-листопад звітного року та попередні роки. Рядок не містить інформації про поточну заборгованість.
Рядок 2010 містить дані про невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та звільненим працівникам.
Рядок 2010 містить дані про частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить до виплати, без урахування обов’язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб і єдиний соціальний внесок.
Цей рядок не містить даних про депоновану заробітну плату, яка своєчасно не отримана з вини працівника та кореспондується з сумою простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.
3.2. Рядок 2020 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати за попередні роки.
Наприклад у звіті за січень містяться дані на 1 лютого, які дорівнюють сумі у рядку 2010, оскільки строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних періодах рядок містить суму, зменшену на виплати у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.
3.3. Рядок 2030 містить дані про кількості усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.
3.4. Рядок 2040 містить дані про суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, так і за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.
3.5. Рядок 2050 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації “2111 – заробітна плата”) та своєчасно не виплачена працівникам.
Рядок 2050 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсаційних виплат працівникам, передбачених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (код статті бюджетної класифікації “2170 – виплата пенсій і допомоги”).
3.6. Рядок 2060 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації “2111 – заробітна плата”).
3.7. Рядок 2070 містить дані про заборгованість із виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці, зокрема нарахування, здійснені відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, а саме: доплату до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплату додаткової відпустки (14 робочих днів) та різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі при переведенні у зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу.
Заступник директора департаменту
статистики праці Держстату
А.В. Солоп
 
Додаток
до Роз’яснень щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” (пункт 1.5.)
Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)

Рядки та графи форми

№ 1-ПВ (місячна)

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 1020 графи 1, 2
> або =

Рядок 1070 графи 1, 2

Рядок 1030 графи 1, 2
Рядок 1020 графи 1, 2
Рядок 2010
> або =
Рядок 2020
Рядок 2010 (у звіті за січень)
=
Рядок 2020
Рядок 2010
> або =
Рядок 2050
Рядок 2010 – рядок 2020
(Рядок 1020 графи 2 – рядок 1030 графи 2) попереднього звіту
Рядок 2010 – рядок 2010 попереднього звіту
< або =
(Рядок 1020 графи 1 – рядок 1030 графи 1) попереднього звіту
Рядок 2050
> або =
Рядок 2060 + рядок 2070

 

Заступник директора департаменту
статистики праці Держстату
А.В. Солоп
Роз’яснення Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>