Постанова Рівненського окружного адміністративного суду від 26.03.13 р. у справі № 2а/1770/4372/2012

Рівненський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
Справа № 2а/1770/4372/2012
26 березня 2013 року
Рівненський окружний адміністративний суд у складі судді Дудар О.М., за участю секретаря судового засідання Сисун Н.В., сторін та інших осіб, які беруть участь у справі:
позивача: представник Капітула І.С.,
відповідача: представник Ситай М.В., 
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю “Флорія-Україна”           
до Кузнецовської об`єднаної державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової  служби    про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,ВСТАНОВИВ :
Товариство з обмеженою відповідальністю «Флорія-Україна» (далі – ТОВ «Флорія-Україна») звернулося з адміністративним позовом до Кузнецовської об’єднаної державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової служби (далі – Кузнецовська ОДПІ) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 29.10.2012 №00012911640 форми «В1» про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 178340,00грн.  і застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) в сумі 44585,00грн. та від 29.10.2012 №0001301640 форми «В2» про збільшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 188094,00грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що включення сум податку на додану вартість, що підлягають бюджетному відшкодуванню, до податкової декларації звітного періоду є правом, а не обов’язком платника податків, і таким правом платник може скористатися у будь-якому із наступних звітних періодів.
У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю та суду пояснив, що у жовтні-грудні 2011 року, січні та лютому 2012 року у ТОВ «Флорія-Україна» виникало право на отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Однак, в зазначених звітних місяцях товариство не приймало рішення про повернення належних йому сум бюджетного відшкодування, а зараховувало такі суми до податкового кредиту, що і відображало у податковій звітності. Рішення про зарахування належної ТОВ «Флорія-Україна» суми бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів позивачем прийнято у липні 2012 року. Відтак, саме у цьому звітному місяці у товариства й виникло право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування, і, як наслідок, таке рішення позивачем у було відображено у податковій декларації з податку на додану вартість за липень 2012 року. Вказав, що ТОВ «Флорія-Україна» мало повне право на включення у податкову декларацію за липень 2012 року бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за попередні звітні періоди (жовтень-грудень 2011 року, січень та лютий 2012 року), оскільки такі суми раніше не брали участі в бюджетному відшкодуванні. Таким чином, висновок податкового органу про завищення позивачем суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за липень 2012 року та заниження таких сум за жовтень-грудень 2011 року, січень та лютий 2012 року є неправомірним. Звернув увагу суду на те, що згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПК України), платник податків має право самостійно визначати та приймати рішення про те, в який саме звітний період включати суми, що підлягають бюджетному відшкодуванню, на отримання яких такий платник податків отримав право у попередніх звітних періодах. Просив позовні вимоги задовольнити повністю.
Кузнецовська ОДПІ позов не визнала повністю з підстав, викладених у письмових запереченнях.
У судовому засіданні представник відповідача проти позову заперечив та суду пояснив, що перевіркою податкових декларацій ТОВ «Флорія-Україна» з податку на додану вартість за жовтень-грудень 2011 року та січень-липень 2012 року встановлено невідповідність даних, зазначених у податковій звітності позивача, з даними його бухгалтерського та податкового обліку щодо визначення залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (р.24 декларації) та суми бюджетного відшкодування (р.23 декларації), чим порушено розділи ІІІ, V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/202228 (далі – Порядок №1492), та п.200.4, п.2006 ст.200 ПК України. Право на бюджетне відшкодування в сумі 178340,00грн. у позивача фактично виникло у попередніх звітних періодах, але платником задекларовано у податковій декларації за липень 2012 року. Таким чином, ТОВ «Флорія-Україна» завищено суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість у липні 2012 року на 178340,00грн. та занижено вказану суму за цей же період на 18123,00грн., а також занижено суму бюджетного відшкодування за жовтень-грудень 2011 року та січень-лютий 2012 року на 178340,00грн. Відтак, оспорювані податкові повідомлення-рішення є правомірними. Просив у задоволенні позову відмовити повністю.
Заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, повно і всебічно з’ясувавши всі обставини справи в їх сукупності на підставі чинного законодавства, перевіривши їх дослідженими у судовому засіданні доказами, суд вважає, що в задоволенні позову слід відмовити повністю з огляду на наступне.
Судом встановлено, що з 27.09.2012 по 10.10.2012 Кузнецовською ОДПІ проведено документальну позапланову невиїзну перевірку правомірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів та залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду ТОВ «Флорія-Україна» (код ЄДРПОУ 35491874) за липень 2012 року, за наслідками якої складено акт від 16.10.2012 №207/15-135/35491874 (т.1 – а.а.с.53-86).
Згідно з висновками вказаного акта перевірки:
1)позивачем порушено:
-п.200.4, ст.200 Податкового кодексу України – завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ згідно з декларацією за липень 2012 року на 178340,00грн. та занижено бюджетне відшкодування на суму 18123,00грн.;
-п.200.6 ст.200 ПК України – занижено суму бюджетного відшкодування ПДВ на 178340,00грн., у тому числі: за жовтень 2011 року – на суму 92339,00грн., за листопад 2011 року – на суму 48774,00грн., за грудень 2011 року – на суму 11950,00грн., за січень 2012 року – на суму 7904,00грн., за лютий 2012 року – на суму 17373,00грн.;
2)перевіркою зменшено залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації з ПДВ за липень 2012 року) на 18123,00грн.
На вказаний акт ТОВ «Флорія-Україна» було подано заперечення від 22.10.2012 №37 (т.1 – а.а.с.116-118).
За наслідками розгляду вказаних заперечень висновки акта перевірки від 16.10.2012 №207/15-135/35491874 Кузнецовською ОДПІ залишені без заперечень (т.1 – а.а.с.119-121).
На підставі акта перевірки від 16.10.2012 №207/15-135/35491874 відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 29.10.2012 №00012911640 форми «В1» про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 178340,00грн.  і застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) в сумі 44585,00грн. та від 29.10.2012 №0001301640 форми «В2» про збільшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 188094,00грн. (т.1 – а.а.с.123-125).
Відповідно до п.200.1 ст.200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Згідно з п.200.3 ст.200 ПК України при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Відповідно до п.200.4 ст.200 ПК України якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то:
а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
Пунктом 200.6 статті 200 ПК України передбачено, що платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
Порядок заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість визначено Порядком №1492.
Відповідно до п.1 розділу ІІІ Порядку №1492 до декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
За загальним правилом (що поширюється у даному випадку на позивача) звітним (податковим) періодом для податку на додану вартість є один календарний місяць (п.202.1 ст.202 ПК України).
Згідно з пп.4.6.5 пп.4.6 п.4 розділу V Порядку №1492, платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3).
Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23 декларації 0110 за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 податкової декларації 0110.
При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнено рядок 23.1 декларації 0110), подають до декларації 0110 (Д4) (додаток 4)
Відповідно до пп.4.6.6 пп.4.6 п.4 розділу V Порядку №1492, залишок від’ємного значення (для декларації 0110 – після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).
Аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те, що залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду, лише після бюджетного відшкодування. На це прямо вказують ст.200 ПК України та пп.4.6.6 пп.4.6 п.4 розділу V Порядку №1492.
Тобто, платник податку на додану вартість має право включити залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів (рядок 22 декларації) до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації) лише після бюджетного відшкодування (за умови заповнення рядка 23 (відповідно рядків 23.1, 23.2) декларації).
З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Флорія-Україна» (код ЄДРПОУ 35491874) зареєстроване виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради 04.02.2008 за №16061020000000227 (свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності від 17.03.2009 серії АОО №235433), перебуває на обліку в податковому органі як платник податків з 07.02.2008 за №1012/2. У перевіреному періоді товариство було зареєстроване платником податку на додану вартість згідно зі свідоцтвами про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.01.2010 №100265718, від 20.01.2012 №200018481, від 12.03.2012 №200032578 (т.1 – а.а.с.54-55).
Як платник податку на додану вартість ТОВ «Флорія-Україна» у перевіреному періоді подавало до Кузнецовської ОДПІ декларації з податку на додану вартість з позначкою «0110».
18.11.2011 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за жовтень 2011 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 20359,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 20359,00грн. (т.1 – а.а.с.193-198).
19.12.2011 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2011 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 132712,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 132712,00грн. (т.1 – а.а.с.199-205).
19.01.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2011 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 181486,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 181486,00грн. (т.1 – а.а.с.206-212).
18.02.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 193436,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 193436,00грн. (т.1 – а.а.с.213-219).
19.03.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 201340,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 201340,00грн. (т.1 – а.а.с.214-226).
19.04.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за березень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 218713,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 218713,00грн. (т.1 – а.а.с.227-233).
17.05.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 203657,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 203657,00грн. (т.1 – а.а.с.234-239).
19.06.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 188003,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»  (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 188003,00грн. (т.1 – а.а.с.240-245).
19.07.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за червень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 178340,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядках 23.1 «на рахунок платника у банку» та 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність  даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 178340,00грн. (т.1 – а.а.с.246-250, т.2 – а.а.с.1-6).
У вказаних вище податкових деклараціях позивачем відображено у рядку 22 наявність від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, у рядку 24 – наявність залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, однак у рядку 23 не відображено жодної суми, яка б підлягала бюджетному відшкодуванню будь-яким із способів (на рахунок платника у банку чи у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів).
17.08.2012 ТОВ «Флорія-Україна» подано до Кузнецовської ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2012 року, у рядку 22 якої «Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду» вказано суму 546535,00грн. Ця ж сума відображена у рядку 1 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23 «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню» (відповідно у рядку 23.2 «у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних (звітних) податкових періодів») вказано суму 520048,00грн. Ця ж сума відображена у рядках 2 та 3 Додатку 3 (Д3) до податкової декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування». У рядку декларації 23.1 «на рахунок платника у банку» платником проставлено прочерки, що згідно з вимогами Порядку №1492 означає відсутність даних для заповнення. При цьому, у рядку 24 вказаної декларації «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (рядок 22 – рядок 23) вказано суму 26487,00грн. (т.1 – а.а.с.126-135).
Як зазначено судом вище, бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг.
Тобто, бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється за існування двох умов:
1)наявність показника від’ємного значення попереднього звітного періоду;
2)наявність обставин щодо фактичної сплати платником податку на додану вартість у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг суми податку, що дорівнює такому від’ємному значенню.
Матеріалами справи (акт перевірки, податкові декларації з податку на додану вартість), поясненнями представників сторін підтверджуються обставини щодо наявності показників від’ємного значення попередніх звітних періодів та фактичної сплати позивачем у попередніх податкових періодах постачальниками товарів/послуг сум податку на додану вартість у розмірах: жовтень 2011 року – 92339,00грн., листопад 2011 року – 48774,00грн., грудень 2011 року – 11950,00грн., січень 2012 року -7904,00грн., лютий 2012 року – 17373,00грн.
За таких обставин, відповідно до пп.«а» п.200.4 ст.200 ПК України, вказані суми підлягали бюджетному відшкодуванню та відображенню позивачем у рядку 23 податкової декларації з податку на додану вартість вказаних періодів.
ТОВ «Флорія-Україна», всупереч вказаній нормі, у рядку 23 податкових декларацій з податку на додану вартість за жовтень, листопад, грудень 2011 року та січень, лютий 2012 року не відобразив вищевказаних сум, що підлягали до бюджетного відшкодування (тобто, від’ємного значення, яке дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг), проте задекларував такі суми у податковій декларації за липень 2012 року.
Отже, позивачем занижено розмір бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за жовтень-грудень 2011 року та січень-лютий 2012 року всього на суму 178340,00грн. (у тому числі: за жовтень 2011 року – на суму 92339,00грн., за листопад 2011 року – на суму 48774,00грн., за грудень 2011 року – на суму 11950,00грн., за січень 2012 року – на суму 7904,00грн., за лютий 2012 року – на суму 17373,00грн.), завищено заявлену суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за липень 2012 року на 178340,00грн. та занижено бюджетне відшкодування на суму 18123,00грн.
Відповідно до п.200.14 ст.200 ПК України якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:
а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах;
б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування.
Згідно з п.123.1 ст.123 ПК України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
Таким чином, Кузнецовською ОДПІ правомірно оспорюваними податковими повідомленнями-рішеннями зменшено ТОВ «Флорія-Україна» суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за липень 2012 року на 178340,00грн. та збільшено вказану суму на 188094грн. (а саме: жовтень 2011 року – 92339,00грн., листопад 2011 року – 48774,00грн., грудень 2011 року – 11950,00грн., січень 2012 року – 7904,00грн., лютий 2012 року – 17373,00грн.) й  застосовано відповідні штрафні (фінансові) санкції.
Відповідно до ч.1 ст.11 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно з ч.ч.1,2 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Суд вважає, що позивач не довів ті обставини, на яких ґрунтуються його позовні вимоги, в той час як відповідачем правомірність оспорюваних податкових повідомлень-рішень доказана повністю.
Відтак, адміністративний позов до задоволення не підлягає.
Підстави для застосування вимог ст.94 КАС України у суду відсутні. 
Керуючись статтями 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю “Флорія-Україна” до Кузнецовської об`єднаної державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової  служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 29.10.2012 №0001291640 про зменшення суми бюджетного відшкодування  з податку на додану вартість в розмірі 178340,00грн. і застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) в сумі 44585,00грн. та від 29.10.2012 №0001301640 про збільшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в розмірі 188094,00грн. відмовити повністю.
Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Апеляційна скарга подається до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Житомирського апеляційного адміністративного суду.
Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Якщо суб’єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб’єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.
 
Суддя                                    Дудар О.М.
Постанова Рівненського окружного адміністративного суду від 26.03.13 р. у справі № 2а/1770/4372/2012

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>