Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.11.12 р. у справі № 2а-11621/12/2670

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
ПОСТАНОВА
від 15.11.2012 року
№ 2а-11621/12/2670
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Огурцова О.П. при секретарі судового засідання Покотило М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Ікомтел”до Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Державної податкової служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0000251570 від 09.08.2012 та №0000261570 від 09.08.2012
за участю:
представника позивача – Павленка М.В. (довіреність б/н від 07.10.2012)
представника позивача – Соловйова О.В. (паспорт оглянуто у судовому засіданні)
представника відповідача – Литвиненко Л.В. (довіреність № 60/10-021 від 14.08.2012)
представника відповідача – Горобчука В.П. (довіреність № 70/10-021 від 02.11.2012)
на підставі частини третьої  в судовому засіданні 15.11.2012 проголосив вступну та резолютивну частини постанови.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ікомтел” звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Державної податкової служби  про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0000251570 від 09.08.2012 та №0000261570 від 09.08.2012.
Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що ним було правомірно задекларовано в декларації з податку на додану вартість за квітень 2012 року суму бюджетного відшкодування у розмірі 2 363 792,00 грн. за рахунок сплачених ним зобов’язань з податку на додану вартість у попередніх податкових періодах, а саме  грудні 2010 року, а відповідач необґрунтовано обмежує його право на формування суми бюджетного відшкодування лише сумами ПДВ визначеними за податковий період, який безпосередньо передував звітному. Також позивач зазначив про те, що складений відповідачем акт перевірки № 18/15-308/24568691 від 02.08.2012 та винесені на його підставі податкові повідомлення – рішення містять значну кількість неточностей, помилок та розбіжностей.
У судовому засіданні 15.11.2012 представники позивача підтримали позовні вимоги, надали додаткові усні пояснення та просили суд задовольнити позов у повному обсязі.
Відповідач проти позовних вимог заперечив, у судовому засіданні 25.10.2012  надав суду письмові заперечення, у яких просив відмовити у задоволенні адміністративного позову повністю.
Свої заперечення на адміністративний позов відповідач обґрунтовує тим, що за результатами позапланової виїзної документальної перевірки позивача з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за квітень 2012 було встановлено порушення пунктів 200.4, 200.6, 200.14 , а саме, позивач мав право скористатися бюджетним відшкодуванням у розмірі 2363792 грн., але не скористався ним по факту оплати та отримання товару, з огляду на що вважається, що він добровільно відмовився від отримання зазначеної суми, як бюджетного відшкодування, а тому вона підлягає врахуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів, а не в складі суми бюджетного відшкодування.
У судовому засіданні 15.11.2012 представник відповідача заперечив проти позовних вимог та просив суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.
Підчас судового розгляду справи, суд,
ВСТАНОВИВ:
В період з 20.07.2012 по 26.07.2012 Державною податковою інспекцією у Святошинському районі міста Києва було проведено позапланову виїзну документальну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю “Ікомтел” з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за квітень 2012 року у розмірі 2363792,00 грн. заявленої до відшкодування у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів відображених у , поданій за відповідний звітний (податковий період) (вх. №9028426045 від 21.05.2012).
Перевіркою встановлено порушення пунктів 200.4, 200.6, 200.14  в результаті чого ТОВ “Ікомтел” завищено суму бюджетного відшкодування за липень 2011 на 2363792,00 грн. та занижено суму бюджетного відшкодування за січень 2011 року на  2363792,00 грн.
До такого висновку податковий орган дійшов виходячи з наступного.
Згідно з поданою ТОВ «Ікомтел» до ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС податковою декларацією з ПДВ за квітень 2012 року (вх. №9028426045 від 21.05.2012)  та додатками: від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, відображене у рядку 19 податкової декларації, складає 0,00 грн.; сума бюджетного відшкодування податку на додану вартість наступних звітних ( податкових ) періодів, відображена у рядку 23.2 декларації, яку сформовано з урахуванням залишку від’ємного значення  різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, нарахованої за попередні звітні (податкові) періоди, а саме грудень 2010 року, складає  2363792,00 грн.
Причиною виникнення від’ємного значення є те що ТОВ «Ікомтел» згідно договору купівлі-продажу від 10.07.2009 року придбало у ТОВ “Де Мі Фешн” (код за ЄДРПОУ 31751215) нежитлові будівлі – будівлю їдальні корпусу 10 (блок СС) загальною площею    4672 10 кв. м., що знаходиться за адресою м. Київ, проспект академіка Корольова  буд.1а. 
Від’ємне значення за грудень 2010 року становить 2413792,00 грн. та дорівнює 100% від загальної суми податкового кредиту за грудень 2010 року.
З урахуванням зазначеного та даних Додатка 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ  за квітень 2012 року частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена ТОВ «Ікомтел» постачальникам та/або до Державного бюджету, яка не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (не погашена податковими зобов’язаннями попередніх податкових періодів) складає 0.
З огляду на викладене податковий орган дійшов висновку про те, що ТОВ «Ікомтел» мало право скористатися бюджетним відшкодування, але не скористалося ним по факту оплати та факту отримані товарів, робіт (послуг), чим було занижено суму бюджетного відшкодування за січень 2011 року в розмірі 2363792,00 грн.
За результатами перевірки складено акт № 18/15-308/24568691 від 02.08.2012 на підставі якого винесено податкові повідомлення рішення № 0000251570 від 09.08.2012, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за квітень 2012 року  на загальну суму 2363792,00 грн., та  №0000261570 від 09.08.2012, яким збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на загальну суму  2363792,00 грн. за березень 2011 року та зазначено про те, що зазначена сума підлягає врахуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість  наступних податкових періодів.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ікомтел” не погоджуючись з податковими повідомленнями – рішеннями  № 0000251570 від 09.08.2012 та №0000261570 від 09.08.2012 вважаючи їх протиправними та такими, що підлягаю скасуванню звернулось з відповідним позовом до суду
Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні, суд вважає позов таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з пунктом 200.1  сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Відповідно до пункту 200.4  якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то: бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг; залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
Відповідно до підпункту 4.6.4 підпункту 4.6 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  16.02.2011 за № 197/1895 та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  20.12.2011 за № 1490/20228 якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від’ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від’ємне значення (рядок 22 декларації), подається (Д2) (додаток 2).
Підпунктом 4.6.5 пункту підпункту 4.6 пункту 4 розділу V зазначених Порядків платники, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість та заповнили рядок 22 декларації, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають (Д3) (додаток 3).Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 декларації.
Таким чином платник податків має право включити суму від’ємного значення з податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню до складу відповідного бюджетного відшкодування  та/або до  складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. При цьому залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду відображається в Додатку № 2, до відповідної декларації, а розрахунок бюджетного відшкодування відображається в рядку 22 декларації та  Додатку № 3 до неї .
Пунктом 200.6 , встановлено, що платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
Отже,  у разі прийняття платником податків рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів зазначена сума не підлягає врахуванню при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
В декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року, копія якої наявна в матеріалах справи, позивачем в графі 23 “сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2)” проставлено : “-“.
Відповідно до додатку № 2  декларації з податку на додану вартість позивача за березень 2011 року ним в графі 3 “Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов’язань у декларації, у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування)” зазначеного додатку  задекларовано суму у розмірі 2413792 грн.
Сторонами не заперечувався той факт, що додатку № 3 до декларації з податку на додану вартість позивачем додано не було
З аналізу наявних в матеріалах справи декларацій з податку на додану вартість позивача за   квітень 2011 року, травень 2011 року, червень 2011 року, серпень 2011 року, жовтень 2011 року, листопад 2011 року, грудень 2011 року,  січень 2012 року, лютий 2011 року, березень 2011 року, вбачається, що позивачем в зазначених деклараціях в графі 23 “сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2)” було  проставлено : “-” .
До зазначених декларацій було додано додаток № 2 “Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2), водночас не було додано додатку № 3 “Розрахунок суми бюджетного відшкодування”.
З огляду на викладене можна дійти висновку про те, що позивач задекларувавши в березні 2011 року суму у розмірі  2413792 грн. в графі 3 додатку № 2  вказаної декларації та не відобразивши зазначену суму в додатку № 3 “Розрахунок суми бюджетного відшкодування” та розділі 23 податкової декларації, фактично зазначену суму в повному обсязі зарахував у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, а отже вона не підлягала   врахуванню при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
Таким чином, у позивача було відсутнє право на декларування суми від’ємного значення з податку на додану вартість, яка не була погашена  податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі 2 363 792 грн. у складі бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, а вона підлягала врахуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів.
Згідно з пунктом 200.14  якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган: у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах; у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування; у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.
Підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 , встановлено, що контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (, уточнюючих розрахунках
Відповідно до пункту 123.1  у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 , – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
З огляду на викладене, враховуючи те, що позивачем було занижено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на 2 363 792 грн. та фактично зазначену суму в повному обсязі було зараховано у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, а також те, в декларації з податку на додану вартість за квітень 2012 року частину вказаної суми у розмірі 2 363 792 грн., яка не була погашена  податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів було включено до складу  бюджетного відшкодування з податку на додану вартість суд дійшов висновку про те, що у відповідача були правові підстави для надсилання позивачу податкових повідомлень з визначенням в них суми заниження бюджетного відшкодування за березень 2011 року та суми завищення бюджетного відшкодування за квітень 2012 року.
Посилання позивача на допущені відповідачем в акті № 18/15-308/24568691 від 02.08.2012 неточності та описки не приймаються судом до уваги з огляду на те, що зазначені недоліки акту перевірки не мали впливу на встановлення відповідачем факту порушення позивачем вимог податкового законодавства та на визначення відповідачем суми заниження бюджетного відшкодування за березень 2011 року та суми завищення бюджетного відшкодування за квітень 2012 року  в податкових повідомленнях – рішеннях № 0000251570 від 09.08.2012 та №0000261570 від 09.08.2012.
Згідно з частинами першою та другою  кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених .
З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги необґрунтовані та не підлягають задоволенню.
Керуючись вимогами статтями суд,-
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю “Ікомтел” до Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Державної податкової служби  про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0000251570 від 09.08.2012 та №0000261570 від 09.08.2012 – відмовити повністю.
Відповідно до  постанова набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими . Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Суддя                                                                       О.П. Огурцов
Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.11.12 р. у справі № 2а-11621/12/2670

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>