Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 27.05.2013 р. у справі № 826/3475/13-а

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
від 27.05.2013 року
Справа: № 826/3475/13-а
Головуючий у 1-й інстанції:Огурцов О.П.
Суддя-доповідач:Маслій В.І.
Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:
Головуючого судді Маслія В.І.,
Суддів Файдюка В.В.,Чаку Є.В.,
При секретарі Морей Т.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 квітня 2013 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг» до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення,
ВСТАНОВИЛА:
ТОВ «Укррослізинг» звернулось до суду з позовом до ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000118156 від 18.12.2012 року.
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.04.2013 року у задоволені позову відмовлено.
Не погоджуючись з прийнятою постановою, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просив її скасувати та прийняти нову, якою визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення – рішення в частині нарахування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 601898,00 коп. Вважає, що оскаржувана постанова ухвалена з неповним з’ясуванням обставин справи, а також з порушенням норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, відповідно до податкового повідомлення-рішення № 0000118156 від 18.12.2012 року згідно з п. 54.3 ст. 54, п. 58.1 ст. 58ПК України, за порушення п. 200.4, 200.1  позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ за травень 2012 року на загальну суму 2 407 592,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі 601 898,00 грн.
Зазначене податкове повідомлення-рішення прийняте на підставі акта про результати документальної позапланової перевірки правомірності нарахування ТОВ «Укррослізинг» бюджетного відшкодування ПДВ у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ в наступних звітних (податкових) періодах за травень, червень, липень, серпень 2012 року
В акті перевірки встановлено, що ТОВ “Укррослізинг” суму залишку від’ємного значення лютого 2012 року в розмірі 1 316 500 грн., яка задекларована до бюджетного відшкодування у травні 2012 року, оплачено у лютому 2012 року в сумі 1 315 789 грн. та у березні 2012 року на суму 711 грн., та суму залишку від’ємного значення за березень 2012 року в розмірі 1 091 092 грн., яка задекларована до бюджетного відшкодування у травні 2012 року, оплачено у березні 2012 року в сумі 1 091 092 грн.
З огляду на зазначене, відповідач дійшов висновку, що ТОВ “Укррослізинг» занижено суму бюджетного відшкодування за березень 2012 року на 1 315 789 грн. та за квітень 2012 року 1 091 803 грн., та завищено суму бюджетного відшкодування за травень 2012 року на 1 604 822 грн.
Не погоджуючись з вказаним податковим повідомленням-рішенням, позивач оскаржив його в судовому порядку.
З апеляційної скарги вбачається, що позивач не погоджується із оскаржуваним податковим повідомленням-рішенням лише в частині  застосування штрафних (фінансових) санкцій.
У відповідності до п. 123.1  підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій є декларування сум бюджетного відшкодування за відсутності підстав визначених п. 200.4 ст. 200 даного Кодексу. Таким чином, під час розгляду справи необхідно з’ясувати наявність чи відсутність у позивача права на отримання бюджетного відшкодування.
Так, відповідно до п. 200.1 , сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Відповідно до п. 200.2 , при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
Відповідно до п. 200.3 , при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього ), а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Відповідно до п. 200.4 , якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг; б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
Отже,   аналіз вищезазначених норм дозволяє визначити сукупність підстав для отримання бюджетного відшкодування, до яких відносяться: зарахування від’ємного значення до складу податкового кредиту наступного податкового періоду; фактична оплата податку отримувачем товарів (послуг); проведення вказаної оплати постачальникам товарів (послуг).
При цьому зазначеними нормами не обмежено право платника податку на бюджетне відшкодування сум ПДВ фактично сплачених останнім у ціні товару або послуг у попередніх податкових періодах часовими межами певного податкового періоду, та не ставить право платника податку на отримання податкової вигоди в залежність від того, в якому звітному податковому періоді у платника виникло право на податковий кредит у розмірі суми бюджетної заборгованості, а тому оскільки облік бюджетного відшкодування ПДВ має накопичувальний характер, попередніми податковими періодами для травня 2012 року можуть бути попередні йому податкові періоди (12 місяців). Податкове законодавство не пов’язує право на бюджетне відшкодування тільки з оплатою, проведеною у попередньому періоді, за операціями по придбанню товару в цьому ж періоді, та з формуванням податкового кредиту в цьому ж податковому періоді, а лишеобмежує суму від’ємного значення, яка може бути відшкодована платнику, фактичною сплатою ПДВ постачальникам товарів в попередніх податкових періодах.
Відповідно до п. 200.6 , платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених п. 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, у якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
Як вбачається з Акту перевірки від 05.12.2012 року № 84/15-6/36258787 залишок від’ємного значення був розрахований позивачем у відповідності до вимог п. 200.1 та п. 200.3 .
Водночас, слід зазначити, що податковим органом не виявлено жодних порушень у формуванні податкового кредиту за будь-який з податкових періодів, що передували звітному, не наведено обставин, які свідчили б про недобросовісність платника податків. Податковим органом не заперечується і власне факт сплати позивачем своїм контрагентам відповідної суми ПДВ у складі ціні придбаних товарів (робіт, послуг) за наслідками виконання у попередніх податкових періодах операцій, за якими сформовано податковий кредит.
Таким чином, правомірність формування позивачем залишку від’ємного значення та виникнення права на отримання бюджетного відшкодування підтверджуються матеріалами справи.
В даному випадку позивачем було порушено лише порядок заповнення податкових декларацій з ПДВ, що призвело до неможливості отримання бюджетного відшкодування на рахунок платника в банку та можливості використання залишку від’ємного значення виключно шляхом його зарахування в рахунок зменшення податкових зобов’язань що виникли в наступних податкових періодах.
Однак, положення п. 123.1  не передбачає застосування штрафних (фінансових) санкцій за таке порушення.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку про протиправність оспорюваного податкового повідомлення-рішення № 0000118156 від 18.12.2012 року в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій.
Відповідно до пунктів 1, 4 ч.1 , підставами для скасування постанови суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.
Керуючись ст.колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 квітня 2013 року – задовольнити.
Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 квітня 2013 року в частині відмови в задоволені адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг» щодо скасування податкового повідомлення-рішення № 0000118156 від 18.12.2012 року в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 601898 грн. 00 коп. – скасувати та прийняти нову постанову про задоволення позовних вимог у зазначеній частині.
В іншій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 квітня 2013 року залишити без змін.
Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому  та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядку і строки, встановлені.
Головуючий суддя:
 Судді:
Повний текст постанови виготовлено 30.05.2013 р.
Головуючий суддя                                                                               Маслій В.І.
Судді:                                                                                                     Файдюк В.В.
         Чаку Є.В.
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 27.05.2013 р. у справі № 826/3475/13-а

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>