Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” від 18.03.2009 р. № 282

Редакція від 13.01.2012 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2009 р. № 282
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва

 

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва, що додається.
 
Прем’єр-міністр України                                                 Ю. ТИМОШЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. № 282
 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерством аграрної політики та продовольства за програмою “Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва” (далі – бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються для надання сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, навчально- і науково-дослідним господарствам аграрних вищих навчальних закладів (у тому числі їх структурним підрозділам, що провадять діяльність з виробництва продукції тваринництва), незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності (далі – сільськогосподарські підприємства), крім тих, які збанкрутіли, проти яких порушено справу про банкрутство, які перебувають в стадії ліквідації, та фізичним особам бюджетної та спеціальної бюджетної дотації за:
вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та птицю свійську;
екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі;
приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності, закуплені племінні нетелі або племінні корови молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності;
поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності;
племінні бджолині сім’ї;
поголів’я вівцематок і ярок старше одного року;
поголів’я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування;
реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підприємствам;
гатункове молоко.
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, державному підприємству “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” на спеціальну бюджетну дотацію для проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби.
3. Розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації пропорційно обсягу виробництва і реалізації продукції тваринництва, поголів’ю сільськогосподарських тварин на 1 січня поточного року (згідно з даними статистики).
Розміри бюджетної тваринницької дотації встановлюються щороку відповідно до законодавства, виходячи з обсягів видатків державного бюджету на зазначену мету.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами в триденний строк після доведення обсягів бюджетної тваринницької дотації.
Після затвердження розподілу бюджетних коштів Міністерство аграрної політики та продовольства протягом трьох робочих днів подає Державній казначейській службі реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу бюджетних коштів.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження від Міністерства аграрної політики та продовольства інформації про розподіл бюджетних коштів затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Державної казначейської служби.
Бюджетні кошти розподіляються Міністерством аграрної політики та продовольства протягом одного робочого дня пропорційно обсягам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Одержані бюджетні кошти Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом одного робочого дня розподіляють пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний рік, і перераховують управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Перерахування бюджетних коштів на відкриті в установах банків поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій здійснюють відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій відомості про обсяги наданої бюджетної тваринницької дотації за напрямами, визначеними у пункті 2 цього Порядку.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за узагальненими показниками подають Міністерству аграрної політики та продовольства щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіти про фактичне використання бюджетних коштів у розрізі напрямів фінансування, затверджених паспортом бюджетної програми, в яких зазначаються кількість суб’єктів, яким надано бюджетну тваринницьку дотацію, кількість тварин/ обсяг тваринницької продукції, за які надано бюджетну тваринницьку дотацію, за формою згідно з додатком 33.
Міністерство аграрної політики та продовольства щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення бюджетного року подає Мінфіну звіт про стан виконання показників бюджетної програми разом з висновками про їх виконання та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.
Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном може здійснювати за підсумками шести та дев’яти місяців, а надалі у разі потреби щомісяця, перерозподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій відповідно до їх розрахунків пропорційно потребі в коштах, необхідних для надання бюджетної тваринницької дотації.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій можуть здійснювати за підсумками шести та дев’яти місяців, а надалі у разі потреби щомісяця, перерозподіл бюджетних коштів між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій відповідно до їх розрахунків пропорційно потребі в коштах, необхідних для надання бюджетної тваринницької дотації.
Рішення про надання сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам бюджетної тваринницької дотації приймається на рівні управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій на підставі поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами документів, які дають право на її отримання.
Для отримання бюджетної тваринницької дотації сільськогосподарське підприємство обов’язково подає за формою згідно з додатком 32 письмове зобов’язання повернути у місячний строк до державного бюджету кошти бюджетної тваринницької дотації у разі винесення контролюючими органами рішення про встановлення факту їх незаконного отримання.
Якщо протягом місяця після встановлення факту незаконного отримання бюджетної тваринницької дотації кошти не будуть повернені, нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення. У разі коли рішення контролюючих органів про встановлення зазначеного факту в судовому порядку не скасовано, сільськогосподарському підприємству державна підтримка протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів за відповідною бюджетною програмою не надається.
5. Подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Бюджетна дотація за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та птицю свійську

6. Бюджетна дотація за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та птицю свійську (далі – вирощена і продана худоба та птиця) надається:
сільськогосподарським підприємствам – за вирощені та продані, в тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком свиноматок і кнурів) та птицю свійську (курчата-бройлери, качки, гуси, індики);
фізичним особам – за вирощені та продані, в тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком свиноматок і кнурів).
7. Власний (орендований) переробний цех – структурний підрозділ сільськогосподарського підприємства з відповідним технологічним обладнанням, у якому здійснюється забій сільськогосподарських тварин і птиці, а також виробляється і переробляється м’ясо, м’ясна сировина та виготовляються м’ясні продукти гарантованої відповідно до встановлених вимог якості та безпеки.
8. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації між регіонами пропорційно наявному в сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб поголів’ю великої рогатої худоби на 1 січня поточного року та обсягу реалізації м’яса свинини сільськогосподарськими підприємствами і фізичними особами, м’яса птиці сільськогосподарськими підприємствами у минулому році (згідно з даними статистики).
За зазначеними критеріями Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
9. Для надання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю встановлюється така мінімальна прийнята жива маса однієї тварини:
молодняка великої рогатої худоби – для сільськогосподарських підприємств – 390 кілограмів, для фізичних осіб – 330 кілограмів;
свиней (за винятком свиноматок і кнурів) – для сільськогосподарських підприємств – 95 – 130 кілограмів, для фізичних осіб – 95 – 200 кілограмів.
Бюджетна дотація за вирощені та продані молодняк великої рогатої худоби і свині надається у разі вирощування тварин сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами не менш як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій.
Бюджетна дотація за вирощену і продану худобу та птицю надається за кілограм прийнятої живої маси.
Молодняк великої рогатої худоби та свині на момент вибуття на переробне підприємство повинні бути ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку.
10. Первинними документами нарахування бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю є приймальні квитанції (форма ПК-1 і ПК-2 або ПК-1 УКС і ПК-2 УКС), видані сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам у двох примірниках суб’єктами господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на забій худобу та птицю і облікові листи (форма 100 (100а) або ПБАСГ-6 (ПБАСГ-8) худоби та птиці, які забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств.
Для отримання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій 1 числа наступного місяця подають:
сільськогосподарські підприємства – реєстр приймальних квитанцій (форма ПК-1 або ПК-1 УКС) (облікових листів), складений за формою згідно з додатком 1; по одному примірнику таких квитанцій (облікових листів); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) стосовно реалізованих на забій худоби та птиці на 1 число відповідного місяця поточного року, засвідчену органом державної статистики; копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію в установленому порядку вирощеної, проданої та забитої великої рогатої худоби; відомість переміщення свиней;
фізичні особи – по одному примірнику приймальних квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 УКС); довідку про вирощене поголів’я великої рогатої худоби, свиней, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта проданої великої рогатої худоби та ветеринарної картки, що додається до нього; відомість переміщення свиней; копії паспорта особи і довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття поточного рахунка в установі банку.
Відповідальність за достовірність даних у приймальних квитанціях (облікових листах), виданих сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам, несуть переробні підприємства та підприємства споживчої кооперації згідно із законодавством.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з вирощування і відгодівлі худоби та птиці не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю до 30 листопада поточного року, приймаються в порядку їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю з 1 грудня по 31 грудня поточного року, приймаються з 1 січня наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у минулому році.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю з 1 грудня по 31 грудня включно минулого року, приймаються з 1 січня поточного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у минулому році.
11. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами відповідно до пункту 10 цього Порядку:
визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за вирощену і продану худобу та птицю і складають відомість за формою згідно з додатком 2;
подають органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену за формою згідно з додатком 2, для перерахування бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають і подають щомісяця до 15 числа наступного періоду зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги нарахованої бюджетної дотації за вирощену і продану худобу та птицю за формою згідно з додатком 3.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги бюджетної дотації, нарахованої за вирощену і продану худобу та птицю за формою згідно з додатком 3.
12. Сільськогосподарські підприємства, що мають власні (орендовані) переробні цехи, подають на 1 число наступного місяця управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів) за місцем провадження їх господарської діяльності з вирощування і відгодівлі худоби та птиці за формою згідно з додатком 4.
Переробні підприємства подають 1 числа наступного місяця управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів) за формою згідно з додатком 4.

Бюджетна дотація за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі

13. Бюджетна дотація за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі (ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі”) (далі – екологічно чисте молоко) надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам, що провадять діяльність на території, якій надано статус спеціальної сировинної зони для виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування, мають відповідний сертифікат якості, здають молоко на молокопереробні підприємства, які виробляють продукти дитячого харчування на молочній основі (далі – молокопереробні підприємства), за 1 тонну молока в заліковій вазі.
Перелік молокопереробних підприємств визначає Міністерство аграрної політики та продовольства.
Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів бюджетної дотації за екологічно чисте молоко розподіл бюджетних коштів між регіонами для надання такої дотації пропорційно обсягу реалізації екологічно чистого молока в минулому році.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
14. Первинними документами для нарахування бюджетної дотації за екологічно чисте молоко є приймальні квитанції (форма 3-ПК (МС) з позначкою “Для дитячого харчування”, видані у двох примірниках сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам молокопереробними підприємствами.
Для отримання бюджетної дотації за екологічно чисте молоко управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця 1 числа наступного періоду подають:
сільськогосподарські підприємства – реєстр приймальних квитанцій за формою згідно з додатком 5, по одному примірнику таких квитанцій, копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр;
фізичні особи – по одному примірнику приймальних квитанцій, копії паспорта особи, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття поточного рахунка в установі банку, паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки зеленого кольору, що додається до нього.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з виробництва екологічно чистого молока не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, подані до 30 листопада включно, приймаються в порядку їх надходження.
Документи, подані з 1 грудня по 31 грудня поточного року включно, приймаються з 1 січня наступного року в межах помісячного обсягу асигнувань на умовах, визначених у минулому році.
15. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами згідно з пунктом 14 цього Порядку:
визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної дотації за екологічно чисте молоко сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам і складають відомість згідно з додатком 6;
подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену за формою згідно з додатком 6, для перерахування бюджетної дотації за екологічно чисте молоко на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають щомісяця до 15 числа наступного періоду зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги нарахованої бюджетної дотації за екологічно чисте молоко згідно з додатком 7.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги бюджетної дотації за екологічно чисте молоко згідно з додатком 7.
16. Молокопереробні підприємства подають 1 числа наступного місяця управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій реєстр приймальних квитанцій згідно з додатком 8.

Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності, закуплені племінні нетелі або племінні корови молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності

17. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності, закуплені племінні нетелі або племінні корови молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності (далі – приріст поголів’я корів) надається за:
1) приріст поголів’я корів власного відтворення сільськогосподарським підприємствам, які на 1 січня поточного року утримували:
сільськогосподарські підприємства – не менш як 30 корів;
фермерські господарства – не менш як 15 корів;
2) закуплені племінні нетелі або племінні корови сільськогосподарським підприємствам, які на 1 січня поточного року утримували:
сільськогосподарські підприємства – не менш як 30 корів;
фермерські господарства – не менш як 15 корів;
3) закуплені племінні нетелі або племінні корови сільськогосподарським підприємствам, які збудували або відновили тваринницькі ферми та не мали на початок року поголів’я корів і придбали не менш як 50 голів, фермерським господарствам – 15 голів.
18. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів здійснює розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації між регіонами пропорційно наявному в сільськогосподарських підприємств поголів’ю корів на 1 січня поточного року згідно з пунктом 17 цього Порядку.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій у триденний строк здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
19. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів надається сільськогосподарським підприємствам:
за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом та 1 грудня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року;
за кожну закуплену на племінних заводах, племінних репродукторах або за імпортом племінну нетель або племінну корову, які є в наявності станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та 1 грудня поточного року.
20. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку районних, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, і до 5 грудня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій сільськогосподарські підприємства подають копії племінних свідоцтв на закуплені племінні нетелі або племінні корови, платіжних документів, копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) стосовно наявного поголів’я корів на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистики; копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на все наявне поголів’я великої рогатої худоби.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з вирощування корів не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, подані з 1 по 31 грудня поточного року, приймаються з 1 січня наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на умовах, визначених у минулому році.
У разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.
Комісія у межах встановлених для району бюджетних асигнувань з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку визначає середній показник спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів на одну прирощену корову, закуплену племінну нетель або племінну корову пропорційно наявній кількості корів відповідно до пункту 17 цього Порядку.
Комісія до 10 місяця, що настає за звітним кварталом, і 10 грудня поточного року на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами згідно з цим пунктом, визначає обсяги спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів та приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на таку дотацію, згідно з пунктом 17 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів комісія у триденний строк після його прийняття надсилає сільськогосподарському підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
21. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст корів, нараховують сільськогосподарським підприємствам кошти такої дотації і складають відомості в розрізі сільськогосподарських підприємств за формою згідно з додатками 9 і 10.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену згідно з додатками 9 і 10, для перерахування спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та 15 грудня подають зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів за формою згідно з додатками 11 і 12.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної дотації за приріст поголів’я корів за формою згідно з додатками 11 і 12.

Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

22. Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності надається сільськогосподарським підприємствам, які утримують на 1 січня поточного року корів м’ясних порід і типів, за умови ідентифікації та реєстрації всього поголів’я великої рогатої худоби.
До м’ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як українська м’ясна, волинська м’ясна, поліська м’ясна, сіра українська, симентальська м’ясна, що утримується за технологією м’ясної худоби, салерс, абердин-ангуська, лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п’ємонтезька, південна і знам’янський тип поліської м’ясної та їх помісі, а також помісі молочних, комбінованих і м’ясних порід з яскраво вираженими ознаками і формами м’ясних порід.
23. Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності надається сільськогосподарським підприємствам (племінним заводам, племінним репродукторам та іншим сільськогосподарським підприємствам) за кожну корову м’ясного напряму продуктивності, наявну на 1 січня поточного року.
24. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації між регіонами пропорційно наявному в сільськогосподарських підприємств поголів’ю корів м’ясного напряму продуктивності на 1 січня поточного року, яке відповідає вимогам пункту 22 цього Порядку та присвоєному статусу суб’єкта з племінної справи у тваринництві.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють протягом трьох робочих днів розподіл бюджетних коштів між районами.
25. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку районної, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Заявки, які надходять від сільськогосподарських підприємств на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, розглядаються комісією в порядку їх надходження.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності сільськогосподарські підприємства подають до 5 березня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:
витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на все поголів’я великої рогатої худоби станом на 1 січня поточного року;
копію звіту про стан тваринництва (форма 24 (річна) стосовно наявного поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку.
Племінні заводи і племінні репродуктори подають також копію ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, витяг з Державного племінного реєстру, інформацію про кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарську діяльність у тваринництві на 1 січня поточного року за формою, що встановлена положенням про Державний племінний реєстр, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства.
У разі зменшення поголів’я на 1 січня наступного року порівняно з 1 січня поточного року бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.
Комісія в межах встановлених для району обсягів бюджетних асигнувань з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку визначає середній показник спеціальної бюджетної дотації на одну корову м’ясного напряму продуктивності пропорційно наявній кількості таких корів.
Комісія до 13 березня поточного року розглядає подані документи, визначає обсяг спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності кожному сільськогосподарському підприємству та приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, згідно з вимогами пункту 22 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності комісія протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилає сільськогосподарському підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
26. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, нараховують сільськогосподарським підприємствам відповідні суми такої дотації та складають відомість у розрізі сільськогосподарських підприємств за формою згідно з додатком 13.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену згідно з додатком 13, для перерахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 15 березня подають зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності згідно з додатком 14.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності за формою згідно з додатком 14.

Спеціальна бюджетна дотація за племінні бджолині сім’ї

27. Спеціальна бюджетна дотація за племінні бджолині сім’ї надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за кожну племінну бджолину сім’ю, наявну на 1 січня поточного року, за умови утримання не менш як 20 племінних бджолиних сімей.
28. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї здійснює розподіл бюджетних коштів між регіонами пропорційно наявній у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб кількості племінних бджолиних сімей на 1 січня поточного року (згідно з даними статистики та Державного племінного реєстру).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
29. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку районної, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Заявки, які надходять від сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, на отримання спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї розглядаються комісією в порядку їх надходження.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 5 травня поточного року подають:
сільськогосподарські підприємства – копію звіту про стан тваринництва (форма 24 (річна) стосовно наявності племінних бджолиних сімей на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики, копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку.
фізичні особи – заяву та довідку про наявність племінних бджолиних сімей на 1 січня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою, копії паспорта особи і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття поточного рахунка в установі банку.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з утримання бджолиних сімей не за місцем державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Комісія в межах установлених для району бюджетних асигнувань з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку визначає середній показник спеціальної бюджетної дотації на одну племінну бджолину сім’ю пропорційно наявній кількості племінних бджолиних сімей у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які відповідають вимогам пункту 27 цього Порядку.
Комісія розглядає подані документи та приймає рішення про включення сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб до реєстру сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які мають право на спеціальну дотацію за племінні бджолині сім’ї згідно з вимогами пункту 27 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї комісія у триденний строк після його прийняття надсилає сільськогосподарському підприємству та фізичній особі письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
30. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї, нараховують відповідні суми зазначеної дотації і складають відомість за формою згідно з додатком 15.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену згідно з додатком 15, для перерахування спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї за формою згідно з додатком 16.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за племінні бджолині сім’ї за формою згідно з додатком 16.

Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року

31. Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам:
які з 1 січня минулого року до 1 січня поточного року утримували не менш як 30 голів вівцематок і ярок старше одного року (для місцевостей, що належать до гірських районів, не менш як 10 голів), – за приріст поголів’я таких вівцематок і ярок;
які з 1 січня минулого року до 1 січня поточного року утримували не менш як 30 голів вівцематок і ярок старше одного року (для місцевостей, що належать до гірських районів, не менш як 10 голів), – за наявне поголів’я таких вівцематок і ярок.
Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року повинно бути ідентифіковане і зареєстроване в установленому порядку.
Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року розподіл бюджетних коштів між регіонами пропорційно наявному в сільськогосподарських підприємств та населення поголів’ю таких вівцематок і ярок на 1 січня поточного року (згідно з даними статистики).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
32. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку районної, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Заявки на отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, що надходять від сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, розглядаються комісією в порядку їх надходження.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 1 травня поточного року подають:
сільськогосподарські підприємства – копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня минулого року і 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр на наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року станом на 1 січня поточного року;
фізичні особи – довідку про наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня минулого року і 1 січня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на наявне поголів’я таких вівцематок і ярок станом на 1 січня поточного року, копії паспорта особи і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття поточного рахунка в установі банку.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з утримання овець не за місцем державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Комісія в межах установлених для району бюджетних асигнувань визначає середній показник спеціальної бюджетної дотації за наявне поголів’я та за одну прирощену вівцематку та ярку старше одного року пропорційно наявній кількості овець у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які відповідають вимогам пункту 31 цього Порядку.
Комісія до 15 травня поточного року розглядає подані документи, визначає обсяг спеціальної бюджетної дотації за наявне поголів’я та за одну прирощену вівцематку і ярку старше одного року кожному сільськогосподарському підприємству та фізичній особі і приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які мають право на отримання такої дотації відповідно до вимог пункту 31 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні спеціальної бюджетної дотації за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року комісія протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилає сільськогосподарському підприємству або фізичній особі письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
33. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, визначають обсяги спеціальної дотації за приріст та наявне поголів’я таких вівцематок і ярок.
У разі коли у сільськогосподарських підприємств або фізичних осіб на 1 січня поточного року чисельність наявного поголів’я вівцематок і ярок старше одного року виявилася меншою, ніж станом на 1 січня минулого року, але не менш як 30 голів (для місцевостей, що належать до гірських районів, не менш як 10 голів), спеціальна бюджетна дотація за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року надається за поголів’я таких вівцематок і ярок на 1 січня поточного року.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення і відомість, складену за формою згідно з додатками 17 і 18, для перерахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 15 травня подають зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я вівцематок та ярок старше одного року за формою згідно з додатками 19 і 20.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року за формою згідно з додатками 19 і 20.
У разі зменшення наявного поголів’я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня наступного року бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування

34. Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування, надається визначеним на конкурсних умовах сільськогосподарським підприємствам, в тому числі суб’єктам племінної справи у тваринництві (далі – підприємства), які придбали у фізичних осіб (населення) телиць, отриманих від маточного поголів’я ідентифікованих неплемінних продуктивних тварин (далі – поголів’я телиць).
Дотація за поголів’я телиць надається в разі, коли максимальна жива вага однієї закупленої тварини не перевищує 150 кілограмів.
Закуплені телиці, що вирощені, повинні бути введені в основне стадо або реалізовані іншим сільськогосподарським підприємствам як нетелі. У разі невведення телиць в основне стадо або передчасного вибуття з нього (крім реалізації іншим сільськогосподарським підприємствам як нетелей) та ветеринарних обмежень в разі придбання їх до досягнення шестимісячного віку сільськогосподарське підприємство повертає до державного бюджету кошти отриманої спеціальної бюджетної дотації.
Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я закуплених у фізичних осіб (населення) телиць надається у разі, коли закуплені телиці ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж в місячний строк з моменту їх придбання.
35. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації між регіонами пропорційно наявному у фізичних осіб (населення) поголів’ю корів на 1 січня поточного року.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
36. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють конкурсні комісії (далі – комісії), до складу яких включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС. Положення про комісію та умови проведення конкурсу затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства.
Комісія визначає до 1 березня поточного року перелік отримувачів зазначеної спеціальної бюджетної дотації та затверджує його відповідним рішенням.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку районних, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Заявки, які надходять від підприємств, на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць розглядаються комісією в порядку їх надходження.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць підприємства, включені комісією до переліку отримувачів зазначеної дотації, щомісяця до 5 числа подають управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:
відомості про закупівлю телиць у населення за формою згідно з додатком 21;
акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (форма 95б);
витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий органом, який веде зазначений Реєстр;
платіжний документ про розрахунок за закуплені телиці.
Підприємства, що провадять господарську діяльність із закупівлі телиць не за місцем державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, що подаються для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць, закуплених з 1 по 31 грудня поточного року, приймаються з 1 січня наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідну мету на умовах, визначених у минулому році.
Комісія в межах встановлених для району бюджетних асигнувань визначає середній показник спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць пропорційно кількості закуплених телиць, розглядає подані документи, визначає суму спеціальної бюджетної дотації на одну закуплену телицю кожному підприємству та приймає рішення про включення їх до реєстру підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я телиць відповідно до вимог цього пункту та пункту 3 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць комісія у триденний строк після його прийняття надсилає підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
37. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць, нараховують підприємствам відповідні суми такої дотації та складають відомості за формою згідно з додатком 23.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, зазначених у пункті 36 цього Порядку, подають відповідним територіальним органам Державної казначейської служби реєстри підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць, разом з платіжними дорученнями для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки підприємств, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць за формою згідно з додатком 24.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць за формою згідно з додатком 24.

Бюджетна дотація за реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підприємствам

38. Бюджетна дотація за реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підприємствам (далі – реалізація вовни) надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам – власникам поголів’я овець, які виробляють і реалізують вовну.
39. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів бюджетної дотації за реалізацію вовни розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації пропорційно обсягам виробництва вовни на 1 січня поточного року (згідно з даними статистики).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
40. Для отримання бюджетної дотації за реалізацію вовни управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 1 листопада поточного року подають:
сільськогосподарські підприємства – реєстр приймально-здавальних актів за формою згідно з додатком 25, копії приймально-здавальних актів за формою 15-ПОШ (видають підприємства первинної переробки вовни) або приймальних квитанцій за формою ПК-4 УКС (видають підприємства споживчої кооперації), звіту про стан тваринництва, засвідчену органами державної статистики (форма 24-сг стосовно наявних овець);
фізичні особи – власники поголів’я овець – копії приймально-здавальних актів за формою 15-ПОШ (видають підприємства первинної переробки вовни) або приймальних квитанцій за формою ПК-4 УКС (видають підприємства споживчої кооперації) та довідку про поголів’я овець, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою на підставі книги господарського обліку.
Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи за місцем провадження господарської діяльності.
Відповідальність за достовірність даних у приймально-здавальних актах, приймальних квитанціях, виданих сільськогосподарським товаровиробникам, несуть переробні підприємства та підприємства споживчої кооперації згідно із законодавством.
41. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданих документів визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної дотації за реалізацію вовни сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам і складають відомість за формою згідно з додатком 26.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену за формою згідно з додатком 26, для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, відкриті в установах банків.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають до 15 листопада зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги нарахованої бюджетної дотації за реалізацію вовни за формою згідно з додатком 27.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги бюджетної дотації, нарахованої за реалізацію вовни за формою згідно з додатком 27.

Бюджетна дотація за ґатункове молоко

42. Бюджетна дотація за ґатункове молоко надається сільськогосподарським підприємствам – виробникам молока, що виробили та продали таке молоко переробним підприємствам, які пройшли атестацію на відповідність обов’язковим вимогам нормативно-правових актів, у тому числі суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або переробили його у власних (орендованих) переробних цехах. Бюджетна дотація надається за 1 тонну молока вищого та першого ґатунку в заліковій вазі.
43. Власний (орендований) переробний цех – структурний підрозділ сільськогосподарського підприємства з відповідним технологічним обладнанням, який здійснює переробку молока, а також виробляє і переробляє молоко, молочну сировину та виготовляє молочні продукти згідно з встановленими вимогами до якості та безпеки.
44. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном здійснює протягом п’яти робочих днів після затвердження розмірів бюджетної дотації за ґатункове молоко розподіл бюджетних коштів для надання такої дотації між регіонами пропорційно обсягу проданого переробним підприємствам ґатункового молока за минулий рік (згідно з даними статистики).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
45. Первинними документами для надання бюджетної дотації за ґатункове молоко є приймальні квитанції (форма 3-ПК (МС) або ПК-3 УКС), видані виробникам молока у двох примірниках суб’єктами господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на переробку ґатункове молоко, та товаротранспортна накладна (форма 1-ТН (МС) на ґатункове молоко, яке перероблене у власних (орендованих) переробних цехах.
Для отримання бюджетної дотації за ґатункове молоко управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій 1 числа наступного місяця подають реєстр приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних) за формою згідно з додатком 28, по одному примірнику таких квитанцій (товаротранспортних накладних), копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку, витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію всього поголів’я великої рогатої худоби.
Відповідальність за достовірність даних у приймальних квитанціях (товаротранспортних накладних), виданих виробникам молока, несуть переробні підприємства та підприємства споживчої кооперації згідно із законодавством.
Виробники молока, що провадять господарську діяльність з виробництва молока не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, подані для отримання бюджетної дотації за ґатункове молоко до 30 листопада поточного року, приймаються в порядку їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року.
Документи, подані для отримання бюджетної дотації за ґатункове молоко з 1 грудня по 31 грудня включно поточного року, приймаються з 1 січня наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідну мету на умовах, визначених у минулому році.
Документи, подані для отримання бюджетної дотації за ґатункове молоко з 1 грудня по 31 грудня включно минулого року, приймаються з 1 січня поточного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідну мету на умовах, визначених у минулому бюджетному періоді.
46. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, зазначених у пункті 45 цього Порядку:
визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної дотації за ґатункове молоко і складають відомість за формою згідно з додатком 29;
подають відповідним органам Державної казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену за формою згідно з додатком 29, для перерахування бюджетної дотації на поточні рахунки виробників молока, відкриті в установах банків.
Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають щомісяця до 15 числа наступного періоду зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації – Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги нарахованої бюджетної дотації за ґатункове молоко за формою згідно з додатком 30.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про обсяг бюджетної дотації, нарахованої за ґатункове молоко за формою згідно з додатком 30.
47. Виробники молока, що мають власні (орендовані) переробні цехи, подають 1 числа кожного місяця управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних) за місцем провадження їх господарської діяльності за формою згідно з додатком 31.
Переробні підприємства подають 1 числа кожного місяця управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних) за такою ж формою, як і виробники молока.

Спеціальна бюджетна дотація для проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби

48. Одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на спеціальну дотацію для проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби, є державне підприємство “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” (далі – Агентство), яке не має права брати зобов’язання щодо проведення робіт з ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби понад бюджетне призначення, установлене Міністерством аграрної політики та продовольства на цю мету.
Міністерство аграрної політики та продовольства розподіляє кошти за напрямами видатків виходячи з того, що на фінансування видатків, зазначених у пунктах 49 і 50 цього Порядку, спрямовується не менш як 75 відсотків загального розміру спеціальної бюджетної дотації на проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби.
Фінансування робіт з проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби здійснюється з урахуванням залишків невикористаних бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток, які додаються до зазначених паспортів.
Бюджетні кошти спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, зазначених у пунктах 49 і 50 цього Порядку, або на компенсацію витрат у поточному році на їх придбання.
Для компенсації витрат Агентство подає органам Державної казначейської служби платіжні доручення та копії підтвердних документів, засвідчені в установленому порядку (документи, що підтверджують процедуру проведення закупівель, договори, рахунки, акти виконаних робіт, платіжні доручення за проведені операції тощо).
Перерахування коштів з реєстраційного рахунка Агентства на його поточний рахунок, відкритий в установі банку, здійснюється на підставі поданих документів.
Ідентифікація та реєстрація поголів’я великої рогатої худоби проводиться виключно за замовленням власників тварин. При цьому власники тварин оплачують послуги з ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби, за винятком вартості придбання матеріальних ресурсів і бланків документів, зазначених у пункті 49 цього Порядку.
Надання послуг з ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби підтверджується актом виконаних робіт.
49. Агентство здійснює видатки для придбання:
бирок для великої рогатої худоби;
бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток, які додаються до зазначених паспортів, реєстраційних карток поголів’я великої рогатої худоби та господарств, прибуткових документів, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлень на проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби;
файлів та папок для зберігання паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток, які додаються до зазначених паспортів.
50. Відповідно до плану використання бюджетних коштів, що затверджується Агентством за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства, здійснюються у повному обсязі видатки, пов’язані з:
проведенням роз’яснювальної роботи серед населення (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації) щодо необхідності проведення ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби;
розробленням і виданням нормативної документації та спеціальної літератури з питань ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби;
придбанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для функціонування єдиної системи ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби;
веденням реєстру поголів’я великої рогатої худоби;
перепідготовкою фахівців для проведення робіт з ідентифікації та реєстрації поголів’я великої рогатої худоби – уповноважених агентів з ідентифікації;
придбанням засобів для прикріплення бирок (аплікаторів), книг обліку поголів’я великої рогатої худоби та реєстрів господарств, книг надходження, наявності та руху матеріалів.
51. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
Додатки розміщено тут
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” від 18.03.2009 р. № 282

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>