Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14.01.2015 р. № 7

Редакція: 23.01.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 січня 2015 року № 7
м. Київ

Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до статей 97 і 103 3 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.
2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на підготовку робітничих кадрів одночасно з державного і місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.
3. Місцевим державним адміністраціям:
1) розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;
2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;
3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;
5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів;
6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;
7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій на підготовку робітничих кадрів.
4. Міністерству освіти і науки здійснити розподіл між місцевими бюджетами субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з формулою, передбаченою статтею 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 7
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (далі – субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.
3. Субвенція із загального фонду державного бюджету спрямовується на оплату поточних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.
4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсоток загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
5. Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.
6. Не допускається спрямування субвенції на:
закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою послуг та заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку та умов;
оплату посередницьких послуг;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).
8. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів.
9. Закупівля товарів, робіт і послуг на підготовку робітничих кадрів за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг на підготовку робітничих кадрів, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).
11. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну.
12. Казначейство перераховує щодекади субвенцію на рахунки обласних бюджетів і бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.
13. Казначейство подає щодекади Мінфіну та МОН інформацію про перераховані суми коштів в розрізі бюджетів областей та м. Києва.
14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН звіт про використання субвенції.
16. МОН до 20 числа щомісяця інформує Мінфін про використання субвенції.
17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14.01.2015 р. № 7

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>