Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки” від 04.06.2015 р. № 390

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04 червня 2015 року № 390

Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додаються.
2. Установити, що до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки можуть бути залучені виключно аудиторські фірми, які відповідають критеріям, затвердженим цією постановою.
У разі коли стандарти бухгалтерського обліку передбачають необхідність складення суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, проводиться аудит такої консолідованої звітності.
3. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення аудиторськими фірмами аудиту річної фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки:
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд. гривень або розмір чистого доходу яких за останній звітний рік перевищує 1,5 млрд. гривень, а також Державної адміністрації залізничного транспорту починаючи із звітності за 2013 рік;
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 млн. гривень.
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 49, ст. 3257)   та від 3 жовтня 2012 р. № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3027) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04 червня 2015 року № 390
КРИТЕРІЇ,
за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки
1. Ці критерії з метою забезпечення контролю за ефективністю управління об’єктами державної власності визначають вимоги до  аудиторських фірм у разі залучення їх до аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (крім Національного банку України, державних банків та банків з державною часткою у статутному капіталі):
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд. гривень або розмір чистого доходу яких за останній звітний рік перевищує 1,5 млрд. гривень, а також Укрзалізниці (суб’єкти господарювання першої групи);
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 млн. гривень, крім суб’єктів господарювання першої групи (суб’єкти господарювання другої групи).
2. До проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання першої групи можуть залучатися аудиторські фірми, які відповідають таким критеріям:
аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
наявність в аудиторської фірми (або в єдиної мережі аудиторських фірм, у тому числі за межами України, до якої входить дана аудиторська фірма) досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання відповідної галузі, зокрема здійснення не менше двох завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання відповідної галузі протягом останніх трьох років;
наявність у складі аудиторської фірми не менш як 100 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір.
При цьому не менш як п’ять працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 15 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW);
щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менш як 30 млн. гривень;
наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.
3. До проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання другої групи можуть залучатися аудиторські фірми, які відповідають таким критеріям:
аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
наявність в аудиторської фірми (або в єдиної мережі аудиторських фірм, у тому числі за межами України, до якої входить дана аудиторська фірма) досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання відповідної галузі, зокрема здійснення не менше двох завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання відповідної галузі протягом останніх трьох років;
наявність у складі аудиторської фірми не менш як 10 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір.
При цьому не менш як три працівники повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менш як 3 млн. гривень;
наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.
4. Суб’єкти господарювання державного сектору економіки під час здійснення закупівель аудиторських послуг можуть встановлювати додаткові критерії для залучення аудиторських фірм.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04 червня 2015 року № 390
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 і від 3 жовтня 2012 р. № 899
1. В абзаці другому підпункту “а” підпункту 2 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 слова “та аудиторських” виключити.
2. В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899 слова “аудиторські та” виключити.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки” від 04.06.2015 р. № 390

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>