Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження” від 01.10.2014 р. № 491

Редакція: 09.10.2014 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 жовтня 2014 року № 491

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 01 жовтня 2014 року № 491
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження
1. У пункті 3:
1) в абзаці першому слова і цифри “схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145″ замінити словами і цифрами “схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071″;
2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
“4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу).
Під тілом кредиту розуміється сума споживчого кредиту (далі – сума кредиту), наданого позичальнику – фізичній особі публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” (далі – уповноважений банк) на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу) (далі – котел).”.
2. Пункт 5 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
“4) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа наступного періоду відповідно до укладеного з уповноваженим банком договору про взаємодію та на підставі зведених реєстрів позичальників – фізичних осіб, які мають право на отримання передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунок уповноваженого банку для подальшого перерахування банком таких коштів на поточні рахунки відповідних позичальників – фізичних осіб, які відкриті в уповноваженому банку, для погашення частини суми кредиту. Уповноважений банк розробляє відповідну форму договору та реєстру.
Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених для здійснення заходу, визначеного підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, в державному бюджеті на відповідний рік, та в межах помісячного плану асигнувань.
Відшкодування частини суми кредиту проводиться одноразово кожному позичальнику – фізичній особі в розмірі 20 відсотків суми кредиту, залученого ним за одним кредитним договором в уповноваженому банку на придбання котла, але не більш як 5000 гривень за кожним кредитним договором.
Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.
Уповноважений банк в кредитному договорі у графі “цілі кредитування” зазначає “відповідно до підпункту 17 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243″.
Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважений банк подає Держенергоефективності щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведених реєстрів позичальників – фізичних осіб, яким у попередньому (звітному) місяці були надані кредити на придбання котлів та які мають право на відшкодування частини суми кредиту (подали до уповноваженого банку підтвердні документи щодо цільового використання кредитних коштів). Позичальники, що отримали в попередньому (звітному) місяці кредит, але не подали до уповноваженого банку документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженим банком до зведеного реєстру позичальників – фізичних осіб у наступних періодах після отримання банком відповідних документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів.
Зведений реєстр повинен містити такі відомості:
прізвище, ім’я, по батькові позичальника – фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (або інформацію про відсутність такого номера);
місце проживання (реєстрації) позичальника – фізичної особи;
номер та дата укладення кредитного договору;
вид та повна назва котла, для придбання якого залучається кредит;
строк дії кредитного договору;
сума кредиту;
розмір частини суми кредиту, що підлягає відшкодуванню, розрахований відповідно до цього Порядку.
Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюється уповноваженим банком відповідно до законодавства.
Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей щодо кредиту, наданого позичальнику – фізичній особі, до зведеного реєстру, який подається до Держенергоефективності для відшкодування частини суми кредиту, є подання таким позичальником уповноваженому банку документів (їх копій), що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зокрема:
договору купівлі-продажу котла (за умови його укладення);
рахунка-фактури на оплату придбання котла;
документів, які підтверджують передачу котла позичальнику – фізичній особі.
Сформований пакет документів зберігається в уповноваженому банку протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу.”.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження” від 01.10.2014 р. № 491

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>