Наказ Міністерства соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування” від 18.05.2015 р. № 526

Не набрав чинності

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18 травня 2015 року № 526
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25 травня 2015 р. за № 597/27042

Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі – заклади соціального захисту дітей і заклади соціального обслуговування)
НАКАЗУЮ:
1. Установити, що:
розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування встановлюються згідно з додатком 1;
схеми тарифних розрядів посад працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування за розрядами Єдиної тарифної сітки встановлюються згідно з додатками 2 – 6;
посадові оклади заступників керівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів встановлюються на 5 – 15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10 – 30 відсотків, помічників керівників – на 30 – 40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
2. Надати керівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, право:
1) установлювати надбавки працівникам:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
2) установлювати доплати працівникам:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їхнім заступникам;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більшій, ніж один посадовий оклад (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, їхніх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.
3. Виплачувати працівникам:
1) надбавки:
за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: “народний” – у розмірі 40 відсотків, “заслужений” – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, “майстер спорту” – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу;
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для призначення на посаду передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
2) доплати:
у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо більший розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
за науковий ступінь:
доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним із них (вищим). Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу. Відповідність наукових ступенів керівників та заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;
за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
4. Установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.
5. Керівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування установити в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно в таких розмірах:
1 тарифного розряду – 1218 гривень;
2 тарифного розряду – 1223 гривні;
3 тарифного розряду – 1233 гривні;
4 тарифного розряду – 1243 гривні;
5 тарифного розряду – 1253 гривні;
6 тарифного розряду – 1263 гривні.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15 березня 2006 року № 794 “Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2006 року за № 510/12384 (зі змінами).
7. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Розенко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Міністра
фінансів України
Р. Качур
 

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
С.М. Кондрюк
Додаток 1
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
РОЗМІРИ 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
1
1,00
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 852 гривні.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
Додаток 2
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
СХЕМА 
тарифних розрядів посад керівних і педагогічних працівників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Посада
Тарифні розряди
Директор, завідувач
12 – 13
Вихователь, вихователь-методист, вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами, вчитель-реабілітолог, соціальний педагог, практичний психолог, логопед:
вищої категорії;
першої категорії;
другої категорії;
без категорії*
12
11
10
8 – 9
Музичний керівник, інструктор з праці**:
вищої категорії;
першої категорії;
другої категорії;
без категорії
10
9
8
7
Черговий з режиму
7
 
Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації.
____________
* Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середню спеціальну освіту), установлюється 9-й тарифний розряд.
Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 8-й тарифний розряд.
** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 7-й тарифний розряд.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
СХЕМА 
тарифних розрядів посад медичних працівників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Посада
Тарифні розряди
Лікар (педіатр, невропатолог, нарколог, психотерапевт), який має:
вищу кваліфікаційну категорію;
першу кваліфікаційну категорію;
другу кваліфікаційну категорію;
без категорії
13
12
11
10
Сестра медична, сестра медична з масажу, масажист, яка (який) має:
вищу кваліфікаційну категорію;
першу кваліфікаційну категорію;
другу кваліфікаційну категорію;
без категорії
9
8
7
6
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
СХЕМА 
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Посада
Тарифні розряди
Бухгалтер, юрисконсульт, психолог:
провідний;
першої категорії;
другої категорії;
без категорії
9 – 10
8 – 9
7 – 8
6 – 7
Завідувач господарства
7 – 8
Касир, секретар, діловод, адміністратор черговий
4 – 5
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
Додаток 5
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
СХЕМА 
тарифних розрядів професій робітників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Посада
Тарифні розряди
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд і обладнання:
при виконанні робіт з 2 – 5 професій;
при виконанні робіт з 6 і більше професій
6 – 7
8
Помічник вихователя
5 – 6
Робітник, зайнятий експлуатацією та обслуговуванням котельні, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні
4 – 5
Машиніст із прання та ремонту білизни, оператор пральних машин
2 – 3
Кухар
5 – 6
Кастелянка, комірник, дезінфектор, прачка, прибиральник службових приміщень
2
Вахтер, двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач
2
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
 
Додаток 6
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року № 526
СХЕМА 
тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних та мототранспортних засобів закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування
Назва професій
Вид автотранспортного засобу
Тарифні розряди за групами автомобілів
1. Водій автотранспортних засобів
1. Автобуси, габаритна довжина яких:
до 7,5 м;
понад 7,5 до 9,5 м;
понад 9,5 м
3
4
5
2. Автомобілі швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу “Сирена”) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра
3
4
5
3. Легкові автомобілі (у тому числі спеціальні) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра
2
3
4
2. Водій мототранспортних засобів
Мотоцикл, моторолер
2
 
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко
Наказ Міністерства соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування” від 18.05.2015 р. № 526

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>