Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я” від 26.07.2013 р. № 524

Редакція від 03.09.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.07.2013 р. № 524
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2013 р. за № 1376/23908

Про затвердження Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я

На виконання Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” та постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 73 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок та умови направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 18 листопада 2008 року № 563 “Про затвердження Порядку та умов направлення на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 року за № 81/16097.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Міністр оборони України                                                                        П. В. Лебедєв
ПОГОДЖЕНО:      
Заступник Міністра
освіти і науки України                                                                             Б. М. Жебровський
Заступник Міністра соціальної політики -
керівник апарату                                                                                      В. Коломієць
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
26.07.2013 № 524
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2013 р. за № 1376/23908
 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та порядок направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за цивільними спеціальностями (далі – професійне навчання) військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (далі – військовослужбовці).
1.2. На проходження професійного навчання направляються військовослужбовці протягом останнього року перед звільненням з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я за наявності у них вислуги військової служби не менше 10 років та позитивних службових характеристик.
1.3. Військовослужбовці направляються на професійне навчання за обраним навчальним курсом з урахуванням того, щоб він закінчувався до дати звільнення з військової служби.
1.4. Професійне навчання військовослужбовців здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України щодо надання освітніх послуг у професійно-технічних, вищих навчальних закладах (далі – навчальні заклади) за рахунок службового часу.
1.5. Професійне навчання військовослужбовців проводиться за очною, вечірньою та заочною формами навчання із звільненням їх на час занять від виконання службових обов’язків, а також із застосуванням методів дистанційного навчання. Основною формою професійного навчання є очна форма навчання.
1.6. Військовослужбовці мають право на разове проходження професійного навчання за рахунок коштів державного бюджету.
1.7. Професійне навчання військовослужбовців здійснюється переважно у навчальних закладах за місцем проходження військової служби. У разі неможливості пройти професійне навчання за місцем служби військовослужбовці за їх бажанням можуть бути направлені на професійне навчання до навчальних закладів, розташованих в інших населених пунктах.
Компенсації витрат на проїзд до місцезнаходження навчального закладу і назад, добових та витрат на проживання під час професійного навчання здійснюються згідно з чинним законодавством.
1.8. Терміни початку та закінчення професійного навчання визначаються навчальним закладом відповідно до договору, укладеного з Міністерством соціальної політики України.

II. Порядок направлення

2.1. Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за інформацією Міністерства соціальної політики України, яке є головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми, доводить до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України та кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України інформацію про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.
2.2. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України інформує керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та командирів (начальників) військових частин (далі – командир військової частини) безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, а кадровий орган Генерального штабу Збройних Сил України – органи військового управління та командирів військових частин безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.
2.3. Командири військових частин доводять до військовослужбовців інформацію про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.
2.4. Військовослужбовці, які відповідають умовам направлення та виявили бажання пройти професійне навчання в одному з навчальних закладів за доведеним списком, подають рапорт по команді командиру військової частини за місцем служби.
2.5. Рапорт повинен містити: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посаду, дату народження, найменування навчального закладу, обрану спеціальність, форму професійного навчання та підставу, за якою військовослужбовець має право на направлення на професійне навчання. До рапорту додаються копії документів про загальну або вищу освіту, фотокартка 3 х 4 см.
Рапорт військовослужбовця розглядається командиром військової частини.
2.6. У військовій частині на підставі рапортів військовослужбовців складається Список військовослужбовців, які направляються на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації (додаток 1), та надсилається до навчальних закладів.
2.7. Після закінчення комплектування груп навчальні заклади до початку занять надсилають відібраним слухачам Виклик, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Порядку.
2.8. Виклик є підставою для командира військової частини, щоб видати військовослужбовцю Направлення (додаток 3) для проходження професійного навчання.
Командир військової частини видає наказ (по стройовій частині) про направлення військовослужбовця на професійне навчання або про надання йому часу для проходження професійного навчання. У наказі зазначаються строк, місце проходження професійного навчання та навчальний заклад.
2.9. Направлені на професійне навчання військовослужбовці прибувають до навчальних закладів у встановлені у викликах терміни. У разі неприбуття військовослужбовців без поважних причин у встановлений термін до навчального закладу вони виключаються із списків зарахованих на професійне навчання.
2.10. Кадровий орган військової частини за результатами професійного навчання на підставі отриманого військовослужбовцем диплома (свідоцтва):
залучає до розділу “додаткові матеріали” особової справи військовослужбовця завірену в установленому порядку копію диплома (свідоцтва) про проходження професійного навчання;
здійснює запис у графі проходження військової служби послужного списку особової справи про проходження професійного навчання із зазначенням строку навчання, навчального закладу та отриманої спеціальності;
надсилає Список військовослужбовців, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації (додаток 4), до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України.

III. Заключна частина

3.1. За військовослужбовцями, які направляються на професійне навчання, зберігаються матеріальне, грошове та інші види забезпечення згідно з чинним законодавством.
3.2. У разі невиконання обсягу професійного навчання, крім випадків, пов’язаних із хворобою та іншими поважними причинами, військовослужбовець відраховується з навчального закладу. При цьому вважається, що своє право на професійне навчання військовослужбовець використав.
3.3. Кадровий орган Генерального штабу Збройних Сил України організовує та веде персональний облік військовослужбовців, які пройшли перед звільненням професійне навчання за цивільними спеціальностями.
Тимчасово виконуючий обов’язки
директора Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України                                                              О. В. Яцино
 
Додатки розміщені тут
Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я” від 26.07.2013 р. № 524

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>