Наказ Міністерства культури України “Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452″ від 13.07.2015 р. № 488

Не набрав чинності
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 липня 2015 року № 488
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за № 911/27356

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452

Відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності”, підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495,
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 3 наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452 “Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 1999 року за № 483/3776, слова та цифри “, а також керуватися типовими формами первинного обліку бланків суворої звітності, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 № 67 “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності”:
типова форма № СЗ-1 “Прибутково-видаткова накладна № _ на бланки суворої звітності”;
типова форма № СЗ-2 “Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності”;
типова форма № СЗ-4 “Акт перевірки наявності бланків суворої звітності”;
типова форма № СЗ-5 “Картка-довідка виданих і використаних бланків суворої звітності” виключити.
2. Затвердити Зміни до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 1999 року за № 483/3776 (у редакції наказу Міністерства культури України від 12 травня 2011 року № 34), що додаються.
3. Управлінню бухгалтерського обліку та фінансової звітності (І. А. Хаванський) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем’єр-міністр України
Міністр культури України
В.А. Кириленко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Міністр фінансів України
Н.Е. Яресько
 

 

Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна
 

 

В. о. Голови Державної
служби статистики
І. Жук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури України
від 13 липня 2015 року № 488
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за № 911/27356
Зміни
до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах
1. У розділі I:
1) в абзаці першому пункту 1.1 слово “клуби” замінити словами “клубні заклади”;
2) пункт 1.2 викласти в такій редакції:
“1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
абонемент – документ, що підтверджує право особи на відвідування кількох заходів підприємства, організації, установи культури із зазначенням строку дії або кількості заходів;
автоматизована система продажу квитків (далі – АСПК) – програмно-технічний комплекс, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій з продажу та резервування (бронювання) квитків на театрально-видовищні, культурно-просвітницькі, інші заходи організації дозвілля;
агент з реалізації квитків (реалізатор електронних квитків) – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка здійснює реалізацію квитків з використанням АСПК;
бланк квитка (абонемента) – друкована стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію щодо ціни, серії, номера квитка, назви заходу, місця, дати і часу його проведення, номерів ряду та глядацького місця;
випуск квитка – надсилання електронного зображення у формі електронного квитка або його нанесення на бланк квитка за допомогою пристрою друку, що відбувається безпосередньо перед продажем квитка або передачею його розповсюджувачу при застосуванні АСПК;
електронне зображення квитка – інформація, що формується в АСПК під час випуску квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення;
електронний квиток – упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована АСПК, що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на відвідування заходу;
замовник бланків квитків – підприємство, організація, установа культури, завданнями якого є проведення театрально-видовищних та культурно-освітніх заходів, що замовляє виготовлення бланків квитків (абонементів);
заходи – спектаклі, концерти, вистави, лекції, екскурсії, виставки, експозиції, інші видовищні чи культурно-просвітницькі заходи, що проводяться підприємствами, організаціями, установами культури, іншими юридичними особами, фізичними особами – підприємцями як організаторами заходів;
ідентифікатор електронного квитка – кодоване зображення (штрих-код, дот-код тощо), унікальне для кожного квитка, що формується АСПК;
квиткова книжка – друкарським способом надрукований і зшитий (зброшурований) комплект квитків (абонементів) або їх бланків;
квиткове господарство – сукупність операцій і документів, пов’язаних з рухом квитків (абонементів);
квиток – документ, що підтверджує право особи на одноразове відвідування заходу;
комплект електронних зображень квитків – упорядкований повний комплект електронних квитків на певний захід, сформований відповідно до схеми місць глядацької зали та затверджених цін на квитки (абонементи);
комплект квитків – сукупність квитків або їх бланків на кількість місць у глядацькій залі, що мають єдину серію, а також єдиний номер комплекту, присвоєний йому при виготовленні;
пристрій друку – пристрій друку (принтер, термопринтер, автомат продажу квитків тощо), за допомогою якого електронне зображення квитка може бути надруковане на бланку квитка або на папері;
продаж квитка (абонемента) – операція купівлі-продажу, що полягає у переданні споживачу квитка (абонемента) або електронного квитка та одержанні від споживача готівкових чи безготівкових коштів;
реквізити квитка (електронного квитка) – інформація, обов’язкова для квитків при їх випуску та продажу (ціна, серія, номер квитка, назва заходу, місце, дата і час його проведення, номери ряду та глядацького місця, ідентифікатор квитка);
розповсюджувач квитків – працівник, який працює за трудовим договором, або юридична особа, або фізична особа – підприємець, з якими укладено договір про розповсюдження квитків (електронних квитків) та які їх розповсюджують;
ціна квитка (абонемента) – вартість відвідування заходу (декількох заходів), затверджена наказом керівника підприємства, організації, установи культури, які є організаторами заходу, для окремого заходу або на тривалий час відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на квитку (абонементі) друкарським способом або спеціальним штампом у гривнях, або наноситься пристроєм друку, або зазначається у електронному зображенні квитка при застосуванні АСПК;
ціна придбання бланків квитків (абонементів) – вартість купівлі підприємствами, організаціями, установами культури бланків квитків (абонементів) за їх замовленням”;
3) пункт 1.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.5, 1.6 вважати відповідно пунктами 1.4 та 1.5;
4) пункт 1.4 та абзац перший пункту 1.5 доповнити словами “, крім підприємств, організацій, установ культури, що використовують АСПК”.
2. Пункт 2.1 розділу II викласти у такій редакції:
“2.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються у друкарнях за замовленням підприємств, організацій, установ культури за наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції зразками.
Бланки квитків (абонементів) при застосуванні АСПК для підприємств, організацій, установ культури можуть бути виготовлені друкарським способом довільної форми та розміру, в тому числі на термопапері, пластику або іншому матеріалі, та можуть містити захисні елементи та графічні зображення (логотип, інформація рекламного характеру)”.
3. У розділі III:
1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:
“3.1. Приймання виготовлених у друкарнях бланків квитків (абонементів) проводиться замовником або представником замовника за довіреністю відповідно до укладених договорів, накладної.”;
2) третє речення пункту 3.2 викласти у такій редакції: “У разі нестачі бланків квитків (абонементів) у присутності представника організації, що забезпечила доставку, складається акт довільної форми у двох примірниках, що підтверджує нестачу, один примірник якого передається друкарні для виявлення причин надходження неналежної кількості бланків квитків (абонементів) та прийняття відповідних заходів”;
3) друге речення пункту 3.3 викласти у такій редакції: “У пакунках з пошкодженою упаковкою перевірка проводиться шляхом повного перерахунку бланків квитків (абонементів), та складається акт довільної форми у двох примірниках, у якому зазначаються результати проведеної перевірки, один примірник якого передається друкарні”;
4) у пункті 3.4 слова “спеціалізованого підприємства” та “спеціалізованому підприємству” замінити словом “друкарні”;
5) пункт 3.5 викласти в такій редакції:
“3.5. Облік бланків квитків (абонементів) здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання.”;
6) пункт 3.6 після слів “бухгалтерської служби” доповнити словами “або особі, на яку покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби (далі – бухгалтерська служба)”.
4. У розділі IV:
1) третє речення абзацу третього пункту 4.2 після слів “Копія схеми” доповнити словом “місць”;
2) у абзаці першому пункту 4.5 слова та цифри “та обліковуються в Картці-довідці по виданих і використаних бланках суворої звітності за типовою формою № СЗ-5, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 № 67″ виключити;
3) у пункті 4.8 слова та цифру “Прибутково-видатковою накладною за формою № СЗ-1″ замінити словом “накладною”.
5. Розділ V доповнити новим пунктом 5.4 такого змісту:
“5.4. З особами, відповідальними за зберігання та/або реалізацію квитків (абонементів), укладається договір про повну матеріальну відповідальність у встановленому законодавством порядку.”.
6. Пункти 7.1 – 7.3 розділу VII викласти в такій редакції:
“7.1. Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ) здійснюють бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та доходів, одержаних від продажу квитків (абонементів), відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.
7.2. Бюджетні установи бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та доходів, одержаних від продажу квитків (абонементів), здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.
7.3. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків проводиться відповідно до нормативно-правових актів з питань інвентаризації активів та зобов’язань”.
7. Доповнити Інструкцію новими розділами такого змісту:
IX. Особливості ведення квиткового господарства при використанні автоматизованої системи продажу квитків
9.1. Етапами ведення квиткового господарства при використанні АСПК є:
затвердження репертуару на визначений період або прийняття рішення про проведення культурно-мистецького заходу та внесення зазначеної інформації до бази даних АСПК;
початок продажу квитків;
звітність про продаж квитків, їх облік та порядок повернення;
здійснення контролю.
9.2. Підставою для початку продажу квитків є затвердження репертуару на визначений період або прийняття рішення про проведення заходів, що оформлюється наказом або іншим розпорядчим документом підприємства, організації, установи культури.
До початку продажу квитків через АСПК у базі даних системи формується комплект електронних зображень квитків, що включає квитки на всі глядацькі місця, де проводиться захід.
Після внесення інформації про захід до АСПК розпочинається продаж квитків у визначений в наказі або іншому розпорядчому документі період.
Кожний квиток повинен мати унікальний ідентифікатор квитка. При поверненні електронного квитка та при подальшому його продажу останній має новий, відмінний від попереднього унікальний ідентифікатор квитка.
За необхідності зміни вартості квитків підприємствами, організаціями, установами культури видається відповідний наказ (інший розпорядчий документ) та проводиться облік нереалізованих квитків, що оформлюється відповідним актом, після чого вносяться зміни до АСПК в частині зазначення нової вартості квитка.
9.3. Відповідальна за ведення квиткового господарства особа подає до бухгалтерської служби зведений звіт про реалізацію квитків за формою № КГ-10 (додаток 9), отриманий за допомогою АСПК.
У разі застосуванні АСПК по завершенні робочої зміни квитковий касир за допомогою АСПК формує щоденний касовий звіт про продані квитки за формою № КГ-13 (додаток 12) та передає його до бухгалтерської служби.
Підприємства, організації, установи культури (крім бюджетних установ), що використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, одержаних від продажу квитків, здійснюють відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.
Бюджетні установи, що використовують АСПК, бухгалтерський облік доходів, одержаних від продажу квитків, здійснюють відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку.
9.4. Під час контролю на вході до глядацької зали, концертного майданчика чи іншого приміщення, де проводиться захід, повинна здійснюватися ідентифікація квитків контролерами.
Контроль на вході до приміщення, де проводиться захід, здійснюється виключно за унікальним ідентифікатором квитка.
АСПК забезпечує право проходу за одним квитком лише один раз.
Ідентифікація кожного квитка фіксується та зберігається в АСПК.
Пред’явлення квитка, що вже був ідентифікований та збережений в АСПК або який не розпізнається АСПК, не дає права на відвідування заходу.
9.5. Підприємства, організації, установи культури при застосуванні АСПК здійснюють свою діяльність в частині організації обігу електронних квитків та їх зберігання з урахуванням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.
9.6. Фінансування витрат, пов’язаних із запровадженням АСПК підприємствами, організаціями, установами культури, здійснюється за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторисів бюджетних установ, доходів підприємств, отриманих від власної господарської діяльності, недержавних коштів, залучених у суб’єктів господарювання, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Закупівля програмного забезпечення, ліцензія на використання якого передбачає виплату винагороди правовласнику (роялті тощо) у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, не допускається.
X. Повернення квитків
У разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення тощо)”.
8. Додатки 7 та 9 викласти у новій редакції, що додаються.
9. Доповнити Інструкцію новим додатком 12, що додається.
Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності -
головний бухгалтер

І.А. Хаванський

Додаток 7
до Інструкції з ведення квиткового господарства
в театрально-видовищних підприємствах
та культурно-освітніх закладах (пункт 4.9)
Форма № КГ-8
Додаток 9
до Інструкції з ведення квиткового господарства
в театрально-видовищних підприємствах
та культурно-освітніх закладах (пункт 4.12)
Форма № КГ-10
Додаток 12
до Інструкції з ведення квиткового господарства
в театрально-видовищних підприємствах
та культурно-освітніх закладах (пункт 9.3)
Форма № КГ-13
Наказ Міністерства культури України “Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452″ від 13.07.2015 р. № 488

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>