Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» від 26.07.2013 р. № 695

Редакція: 13.09.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.07.2013, № 695

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за № 1420/23952

Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

Відповідно до пункту 18 частини другої статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою встановлення процедури повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 серпня 2010 року № 135 “Про затвердження Порядку інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 року за № 920/18215.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
В. о. Міністра                                                  А. Мярковський
 
ПОГОДЖЕНО:      
 
Міністр інфраструктури України                       В. В. Козак
 
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України                                                 А. А. Максюта
 
Заступник Голови
Національного банку України                      О. О. Ткаченко
 
Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку                Д. Тевелєв
 
Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг                       Б. Візіров
 
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва                     М. Ю. Бродський
 
В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України                       В. П. Зубрій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.07.2013 № 695
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за № 1420/23952
 

Порядок

повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України) суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства (далі – правоохоронні органи), про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі – Закон), а також інформування СПФМ про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами статті 14 Закону (далі – СДФМ).
2. У разі отримання від правоохоронних органів інформації про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленнями СПФМ, що надійшла до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг України повідомляє про зазначене СПФМ у строки, визначені цим Порядком.
3. У разі отримання інформації про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями Держфінмоніторинг України інформує про зазначене СПФМ, який надіслав повідомлення до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, а також відповідного СДФМ у строки, визначені цим Порядком.

II. Повідомлення СПФМ про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування)

1. Держфінмоніторинг України надає СПФМ повідомлення про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленнями, надісланими таким СПФМ до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, за якими були сформовані узагальнені матеріали та які використані в такому кримінальному провадженні.
2. Держфінмоніторинг України повідомляє СПФМ дані щодо кримінальних проваджень залежно від прийнятого процесуального рішення згідно з таким переліком:
порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, СПФМ (далі – реєстр);
дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;
сума фінансової операції;
дата прийняття процесуального рішення та його реквізити (за наявності);
суть процесуального рішення (факт початку досудового розслідування – повідомлення про підозру у вчиненні злочину або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування).

III. Інформування СПФМ та повідомлення СДФМ про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями

1. Держфінмоніторинг України надає СПФМ інформацію про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в яких використані повідомлення, надіслані таким СПФМ до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, за якими були сформовані узагальнені матеріали.
Одночасно Держфінмоніторинг України інформує про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями відповідного СДФМ щодо СПФМ, що надіслав повідомлення про фінансові операції відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, за якими були сформовані узагальнені матеріали.
2. Держфінмоніторинг України надає СПФМ дані про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком:
порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі;
дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;
сума фінансової операції;
дата прийнятого рішення та його реквізити (за наявності);
суть прийнятого рішення (постановлено обвинувальний вирок, виправдувальний вирок тощо).
3. Держфінмоніторинг України надає відповідному СДФМ у розрізі СПФМ дані, зазначені у пункті 2 цього розділу.

IV. Строки і спосіб надання повідомлення та інформації

1. Повідомлення про факт початку досудового розслідування (або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надається СПФМ Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:
банкам (філіям іноземних банків) – в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
іншим СПФМ – рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
2. Інформація про прийняті судами рішення повідомляється СДФМ Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб:
Національному банку України – в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
іншим СДФМ – рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
3. Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.
 
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                                 М. О. Чмерук
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» від 26.07.2013 р. № 695

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>