Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні” від 22.08.2013 р. № 1010

Редакція: 22.08.2013 р.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 серпня 2013 року № 1010

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні

Відповідно до Законів України “Про стандартизацію” і “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та з урахуванням висновків за результатами експертизи державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” наказую:
1. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними стандартами:
а) з набранням чинності з 01.01.2014:
ДСТУ ISO 4411:2013                                                 Об’ємні гідроприводи. Гідроапарати. Методи визначення залежності перепаду тиску від витрати (ISO 4411:2008, IDT) Вперше
ДСТУ ISO 11787:2013                                               Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обмін даними між керівним і виконавчим комп’ютерами. Синтаксис обміну даними (ISO 11787:1995, IDT) – Вперше;
б) з набранням чинності з 01.03.2014:
ДСТУ ISO 730:2013                                                   Сільськогосподарські колісні трактори. Пристрій триточковий навісний задній категорій 1№, 1, 2№, 2, 3№, 3, 4№ та 4. Розміри (ISO 730:2009, IDT) – На заміну ДСТУ ISO 730-1:2007
ДСТУ ISO 2332:2013                                                 Сільськогосподарські трактори й машини. З’єднання знарядь триточковим навісним пристроєм. Зона вільного простору навколо знаряддя (ISO 2332:2009, IDT) – На заміну ДСТУ ISO 2332:2007
ДСТУ ISO 3776-2:2013                                              Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 2. Вимоги до міцності анкерних кріплень (ISO 3776-2:2007, IDT) – Вперше
ДСТУ ISO 3974:2013                                                 Вівці для забою. Терміни та визначення (ISO 3974:1977, IDT) – Вперше
ДСТУ ISO 11001-3:2013                                            Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 3. Зчеп шарнірний (ISO 11001-3:2009, IDT) – На заміну ДСТУ ISO 11001-3:2006;
в) з набранням чинності з 01.07.2014:
ДСТУ ISO 5168:2013                                                 Вимірювання витрати плинного середовища. Методики оцінювання невизначеності (ISO 5168:2005, IDT) – Вперше.
2. Затвердити такі, що додаються, національні стандарти України:
а) з набранням чинності з 01.01.2014:
ДСТУ 3582:2013                                                         Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, №EQ; ISO 832:1994, №EQ) – На заміну ДСТУ 3582-97
ДСТУ 3814:2013                                                         Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, №EQ) – На заміну ДСТУ 3814-98
ДСТУ 4803:2013                                                         Торти і тістечка. Загальні технічні умови – На заміну ДСТУ 4803:2007
ДСТУ 7342:2013                                                         Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях – Вперше
ДСТУ 7343:2013                                                         Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, №EQ) – Вперше
ДСТУ 7344:2013                                                         Дріжджі пивні. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 7345:2013                                                         Дробина пивна. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 7346:2013                                                         Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови – Вперше
ДСТУ 7347:2013                                                         Вироби макаронні. Терміни та визначення понять – Вперше
ДСТУ 7348:2013                                                         Вироби макаронні. Правила приймання і методи визначання якості – Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 14849-89)
ДСТУ 7349:2013                                                         Концентрати харчові. Методи визначання кислотності – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.5-77)
ДСТУ 7350:2013                                                         Концентрати харчові. Методи визначання сахарози – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.6-77)
ДСТУ 7351:2013                                                         Консерви м’ясні. Сальтисони. Загальні технічні умови – Вперше
ДСТУ 7352:2013                                                         Консерви м’ясні. Паштети. Загальні технічні умови – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12318-91)
ДСТУ 7353:2013                                                         М’ясо. Методика гістологічного визначення свіжості та ступеня дозрівання – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19496-93)
ДСТУ 7354:2013                                                         Молоко, молочні продукти та закваски. Метод визначання кількості пропіоновокислих бактерій – Вперше
ДСТУ 7355:2013                                                         Молоко, молочні продукти та закваски. Метод визначання кількості біфідобактерій – Вперше
ДСТУ 7356:2013                                                         Молоко. Метод визначення пероксиду водню – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24067-80)
ДСТУ 7357:2013                                                         Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9225-84)
ДСТУ 7358:2013                                                         Вироби кондитерські. Метод визначання сухого знежиреного залишку молока в шоколадних виробах з молоком – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10526-63)
ДСТУ 7359:2013                                                         Молоко. Метод визначення аміаку – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24066-80)
ДСТУ 7360:2013                                                         Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання ксиліту та сорбіту в дієтичних консервах – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29206-91)
ДСТУ 7361:2013                                                         Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги – Вперше
ДСТУ 7362:2013                                                         Метрологія. Проби зернових культур, атестовані за показником “число падіння”. Програма та методика метрологічної атестації – Вперше
ДСТУ 7363:2013                                                         Метрологія. Програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Загальні технічні вимоги – Вперше
ДСТУ 7364:2013                                                         Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом – Вперше
ДСТУ 7365:2013                                                         Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами – Вперше
ДСТУ 7366:2013                                                         Метрологія. Прилади для визначення числа падіння. Методика повірки – Вперше
ДСТУ 7367:2013                                                         Стевія. Живцювання. Загальні вимоги – Вперше
ДСТУ 7368:2013                                                         Стевія. Клонування. Загальні вимоги – Вперше
ДСТУ 7369:2013                                                         Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.4.3.05-86)
ДСТУ 7370:2013                                                         Амонію нітрат (селітра аміачна). Технічні умови – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2-85)
ДСТУ В 7371:2013                                                     Техніка авіаційна військової призначеності. Апарати літальні безпілотні. Основні терміни, визначення понять і класифікація – Вперше
ДСТУ 7372:2013                                                         Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах (E№ 13252:2000, MOD) – Вперше;
б) з набранням чинності з 01.03.2014:
ДСТУ 7373:2013                                                         Ромова баба. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 7374:2013                                                         Пасти шоколадні. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 7375:2013                                                         Какао-порошок виробничий. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 7376:2013                                                         Какао-макуха. Загальні технічні умови – Вперше
ДСТУ 7377:2013                                                         Напої какао з добавками. Загальні технічні умови – Вперше
ДСТУ 7378:2013                                                         Саломас технічний. Технічні умови- Вперше
ДСТУ 7379:2013                                                         Молоко сухе. Визначення лактози поляриметричним методом – Вперше
ДСТУ 7380:2013                                                         Молоко та молочні продукти. Методи визначення наявності пероксидази й фосфатази (лужної та кислої) – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3623-73)
ДСТУ 7381:2013                                                         Консерви молочні. Визначення сахарів йодометричним методом – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29248-91)
ДСТУ 7382:2013                                                         Вироби ковбасні та продукти зі свинини варені. Метод визначення залишкової активності кислої фосфатази – Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23231-90)
ДСТУ 7383:2013                                                         Буряки цукрові. Методи визначення споживання води – Вперше
ДСТУ 7384:2013                                                         Буряки цукрові. Метод визначання хіміко-фітосанітарного стану посівів у передзбиральний період – Вперше
ДСТУ 7385:2013                                                         Буряки цукрові. Методи визначання пектинових речовин і сапоніну в коренеплодах – Вперше.
3. Затвердити такі, що додаються, зміни до національних стандартів України з набранням чинності з 01.11.2013:
Зміна № 2
ДСТУ 33.201:2004                                                      Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створювання
Зміна № 2
ДСТУ 33.202:2004                                                      Страховий фонд документації. Промислова продукція господарського призначення. Порядок створювання
Зміна № 1
ДСТУ 33.203:2005                                                      Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування
Зміна № 1
ДСТУ 33.204:2006                                                      Страховий фонд документації. Порядок створення документації на об’єкти історичні та монументального мистецтва
Зміна № 1
ДСТУ 33.004:2006                                                      Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення
Зміна № 2
ДСТУ 33.106:2005                                                      Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
Зміна № 2
ДСТУ 33.107:2006                                                      Страховий фонд документації. Документація на об’єкти історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
Зміна № 2
ДСТУ 33.109:2005                                                      Страховий фонд документації. Документація на рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
Зміна № 2
ДСТУ 33.110:2007                                                      Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги
Зміна № 1
ДСТУ 33.113:2008                                                      Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги
Зміна № 9
ДСТУ 2204-93
(ГОСТ 10798-93)                                                        Плити газові побутові. Загальні технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 4056:2001                                                         Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб
Зміна № 1
ДСТУ 4266:2003                                                         Папір туалетний із макулатури. Технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 4267:2003                                                         Рулончики паперу туалетного із макулатури. Технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 4494:2005                                                         Електроди графітовані та ніпелі до них. Загальні технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 4634:2006                                                         Концентрати харчові. Сніданки сухі. Пластівці круп’яні. Загальні технічні умови
Зміна № 2
ДСТУ 4807:2007                                                         Вина ігристі. Технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 4879:2007                                                         Крісла колісні. Загальні технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 5081:2008                                                         Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови
Зміна № 2
ДСТУ 7032:2009                                                         Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (E№ 1879:2007, MOD)
Зміна № 2
ДСТУ ГОСТ 6810:2004
(EH 233-89)                                                                 Шпалери. Технічні умови
Зміна № 1
ДСТУ 3231:2007                                                         Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування.
4. Скасувати такі національні стандарти України:
а) з 01.01.2014:
ДСТУ 3582-97                                                            Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги
ДСТУ 3814-98                                                            Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг
ДСТУ 4803:2007                                                         Торти і тістечка. Загальні технічні умови;
б) з 01.03.2014:
ДСТУ ISO 730-1:2007                                                Сільськогосподарські колісні трактори. Пристрій триточковий навісний задній. Частина 1. Категорії 1, 2, 3 та 4
ДСТУ ISO 11001-3:2006                                            Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 3. Зчеп шарнірний
ДСТУ ISO 2332:2007                                                 Сільськогосподарські трактори й машини. З’єднання знарядь триточковим зчіпним пристроєм. Зона вільного простору навколо знаряддя.
5. Скасувати такі міждержавні стандарти в Україні:
а) 3 01.01.2014:
ГОСТ 2-85                                                                   Селитра аммиачная. Технические условия
ГОСТ 17.4.3.05-86                                                      Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения
ГОСТ 9225-84                                                             Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа
ГОСТ 10526-63                                                           Кондитерские изделия. Метод определения сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком
ГОСТ 12318-91                                                           Консервы мясные “Паштет мясной”. Технические условия
ГОСТ 14849-89                                                           Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества
ГОСТ 15113.5-77                                                        Концентраты пищевые. Методы определения кислотности
ГОСТ 15113.6-77                                                        Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы
ГОСТ 19496-93                                                           Мясо. Метод гистологического исследования
ГОСТ 24066-80                                                           Молоко. Метод определения аммиака
ГОСТ 24067-80                                                           Молоко. Метод определения перекиси водорода
ГОСТ 29206-91                                                           Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения ксилита и сорбита в диетических консервах;
б) 3 01.03.2014:
ГОСТ 3623-73                                                             Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации
ГОСТ 23231-90                                                           Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы
ГОСТ 29248-91                                                           Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров.
6. Департаменту технічного регулювання оприлюднити переліки національних стандартів України, прийнятих та затверджених цим наказом, змін до національних стандартів України і скасованих національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.
7. Державному підприємству “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”:
опублікувати інформацію про прийняті та затверджені національні стандарти України, зміни до національних стандартів України і скасовані національні стандарти України та міждержавні стандарти в Україні в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика “Стандарти”;
видати прийняті та затверджені цим наказом національні стандарти України не пізніше ніж за 90 днів до дня набрання ними чинності.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов’язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
А. А. Максюта
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні” від 22.08.2013 р. № 1010

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>