Наказ Фонду державного майна “Про Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону” від 02.02.2015 р. № 125

Редакція: 02.02.2015 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02 лютого 2015 року № 125

Про Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону

З метою реалізації пп. 3.2 та 4.5 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834,наказую:
1. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів у Фонді державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в 2014 році (у розмірі 124,9 %) (додаток 1).
2. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів у регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в 2014 році (у розмірі 124,9 %) (додаток 2).
3. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації, в регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в 2014 році (у розмірі 124,9 %) (додаток 3).
4. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об’єктів аукціону в Фонді державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в 2014 році (у розмірі 124,9 %) (додаток 4).
5. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об’єктів аукціону в регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в 2014 році (у розмірі 124,9 %) (додаток 5).
6. У зв’язку з відсутністю даних щодо вартості виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок Фонду державного майна України керуватися відповідними примірними показниками звичайної ціни послуг, визначеними в додатку 3 (для м. Києва).
7. Регіональним відділенням Фонду державного майна України керуватися примірними показниками звичайних цін послуг на виконання послуг з оцінки майна (зокрема об’єктів аукціону), визначеними в додатках 1 та 4, у разі відсутності даних – відповідно в додатках 2 та 5.
8. У разі якщо витрати на проведення оцінки об’єкта аукціону визначаються з урахуванням стандартизованої оцінки об’єкта приватизації, примірний показник звичайної ціни послуг об’єкта аукціону дорівнює відповідному примірному показнику звичайної ціни послуг, розрахованому для експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт.
9. Якщо під час проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності конкурсна комісія, яка утворена в Фонді державного майна України, регіональному відділенні Фонду державного майна України, з’ясує, що вартість послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок, незалежної оцінки майна (зокрема об’єктів аукціону) дорівнює або перевищує 100 тис. грн. (відповідно до примірних показників, зазначених у цьому наказі), матеріали вищезазначеного конкурсу мають передаватися до комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуг з оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (із змінами).
10. У текстах договорів на проведення послуг з оцінки майна (зокрема об’єктів аукціону) та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що укладаються Фондом державного майна України, регіональними відділеннями Фонду державного майна України із суб’єктами оціночної діяльності, зазначати, що при визначенні вартості виконання послуг враховується індекс інфляції.
11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 30.07.2014 № 2076.
12. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості, регіональних відділень Фонду державного майна України про зміст цього наказу шляхом опублікування його в “Державному інформаційному бюлетені про приватизацію”, додатку до “Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію” – газеті “Відомості приватизації” та на офіційному сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
В. о. Голови Фонду
Д. Парфененко
 
Додаток № 1
до наказу Фонду державного майна України
02.02.2015 № 125
Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів оцінки в Фонді державного майна України
з/п
Групи об’єктів оцінки
Звичайна ціна, тис. грн.
1
Об’єкти нерухомого майна
 
 
1 об’єкт
3,878
від 2 до 10 об’єктів
8,779
більше 10 об’єктів
17,249
2
Цілісні майнові комплекси, переоцінка необоротних активів
 
 
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
13,128
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
30,654
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
71,544
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
122,743
кількість необоротних активів більше 40 тис. одиниць
229,464
3
Пакети акцій, внески до статутних фондів товариств, оцінка машин, обладнання, колісних транспортних засобів тощо
 
 
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів до 100 тис. грн.
10,103
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 100 до 500 тис. грн.
10,66
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 500 до 1000 тис. грн.
12,691
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 1000 до 5000 тис. грн.
13,944
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 5000 до 20000 тис. грн.
20,707
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 20000 до 100000 тис. грн.
53,078
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 100000 до 700000 тис. грн.
84,321
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів більше 700000 тис. грн.
158,408
4
Літальні апарати (за одиницю)
12,777
5
Судноплавні засоби (за одиницю)
4,585
6
Колісні транспортні засоби (за одиницю)
 
вантажні транспортні засоби
0,317
легкові транспортні засоби, автобус;и
0,257
сільськогосподарська техніка та спеціальна техніка, причепи, напівпричепи
0,194

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 
Додаток № 2
до наказу Фонду державного майна України
02.02.2015 № 125
Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів у регіональних відділеннях Фонду державного майна України
з/п
Групи об’єктів оцінки
Звичайна ціна, тис. грн.
Регіональні відділення Фонду по Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях
Регіональні відділення Фонду по Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Регіональні відділення Фонду по Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях
Регіональні відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях
Регіональні відділення Фонду по Донецькій, Луганській та Харківській областях
Регіональні відділення по Миколаївській, Одеській, Херсонській областях; в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі; Фонд майна Автономної Республіки Крим
Регіональне відділення Фонду по місту Києву
1
1 об’єкт нерухомого майна
1,626
1,41
1,305
1,505
1,992
2,203
2,605
2
Цілісні майнові комплекси (до 5000 необоротних активів)
3,628
4,864
2,519
6,264
10,733
6,976
9,645

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 
Додаток № 3
до наказу Фонду державного майна України
02.02.2015 № 125
Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації, в регіональних відділеннях Фонду державного майна України
з/п
Групи об’єктів оцінки
Звичайна ціна, тис. грн.
Регіональні відділення Фонду по Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях
Регіональні відділення Фонду по Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Регіональні відділення Фонду по Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях
Регіональні відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях
Регіональні відділення Фонду по Донецькій, Луганській та Харківській областях
Регіональні відділення по Миколаївській, Одеській, Херсонській областях
Регіональне відділення Фонду по місту Києву
1
Площа земельної ділянки (до 10000 кв. м (1 га)
4,209
4,209
2,393
3,897
5,725
5,725
6,765
2
Площа земельної ділянки (більше 10000 кв. м (1 га)
15,234
15,234
9,634
14,081
16,035
16,035
18,967

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 
Додаток № 4
до наказу Фонду державного майна України
02.02.2015 № 125
Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об’єктів аукціону в Фонді державного майна України
з/п
Групи об’єктів оцінки
Звичайна ціна, тис. грн.
1
Об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці площею до 10000 кв. м (1 га)
 
 
1 об’єкт
10,623
від 2 до 10 об’єктів
15,546
більш як 10 об’єктів
23,993
2
Об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці площею більш як 10000 кв. м (1 га)
 
 
1 об’єкт
22,838
від 2 до 10 об’єктів
27,749
більш як 10 об’єктів
36,191
3
Цілісні майнові комплекси, розташовані на земельній ділянці площею до 10000 кв. м (1 га)
 
 
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
19,868
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
37,394
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
78,296
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
129,495
кількість необоротних активів більш як 40 тис. одиниць
236,178
4
Цілісні майнові комплекси, розташовані на земельній ділянці площею більш як 10000 кв. м (1 га)
 
 
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
32,083
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
49,609
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
90,511
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
141,697
кількість необоротних активів більш як 40 тис. одиниць
248,391

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 
Додаток № 5
до наказу Фонду державного майна України
02.02.2015 № 125
Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об’єктів аукціону в регіональних відділеннях Фонду державного майна України
з/п
Групи об’єктів оцінки
Звичайна ціна, тис. грн.
Регіональні відділення Фонду по Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях
Регіональні відділення Фонду по Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Регіональні відділення Фонду по Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях
Регіональні відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях
Регіональні відділення Фонду по Донецькій, Луганській та Харківській областях
Регіональні відділення по Миколаївській, Одеській, Херсонській областях; в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі; Фонд майна Автономної Республіки Крим
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1 об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10000 кв. м (1 га)
5,839
5,622
3,708
5,391
7,73
7,94
9,361
2
1 об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею більш як 10000 кв. м (1 га)
16,869
16,65
10,945
15,578
18,027
18,242
21,573
3
Цілісні майнові комплекси (до 5000 необоротних активів), розташовані на земельній ділянці площею до 10000 кв. м (1 га)
7,84
9,076
4,93
10,148
16,469
12,711
16,398
4
Цілісні майнові комплекси (до 5000 необоротних активів), розташовані на земельній ділянці площею більш як 10000 кв. м (1 га)
18,866
20,103
12,159
20,335
26,771
23,013
28,608

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

Наказ Фонду державного майна “Про Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону” від 02.02.2015 р. № 125

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>