Наказ Державної фінансової інспекції України “Про викладення Методичних рекомендацій в новій редакції” від 13.05.2015 р. № 101

Редакція: 13.05.2015 р.

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 травня 2015 року № 101

Про викладення Методичних рекомендацій в новій редакції

На виконання п. 9 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 310, та з метою приведення наказів Держфінінспекції у відповідність із законодавствомнаказую:
1. Унести зміни до Методичних рекомендацій з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затверджених наказом Держфінінспекції від 02.12.2013 р. № 285, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Наказ Держфінінспекції від 09.12.2013 р. № 292 “Про затвердження Порядку проведення та реалізації результатів моніторингу ризикових операцій Держфінінспекцією України та її територіальними органами” визнати таким, що втратив чинність.
3. Керівникам галузевих структурних підрозділів Держфінінспекції, територіальних органів Держфінінспекції в областях та місті Києві забезпечити вивчення та дотримання працівниками відповідних підрозділів положень Методичних рекомендацій, затверджених цим наказом.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови
М. Диба
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної фінансової інспекції України
від 02 грудня 2013 року № 285
(у редакції наказу Державної фінансової інспекції України
від 13 травня 2015 року № 101)
Методичні рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами
I. Загальні положення
1. Методичні рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами (далі – Рекомендації) розроблено з метою реалізації статті 2 Закону України від 26.01.93 р. № 2939-XII “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” (далі – Закон № 2939) щодо забезпечення державного фінансового контролю через проведення перевірок державних закупівель.
Перевірки державних закупівель здійснюються відповідно до Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 631 (далі – Порядок перевірок).
2. Користувачами цих Рекомендацій є Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи (далі – орган державного фінансового контролю).
3. Терміни, наведені у цих Рекомендаціях, вживаються у значеннях, передбаченихЗаконом України від 10.04.2014 р. № 1197-VII “Про здійснення державних закупівель”(далі – Закон № 1197), Законом № 2939 та Законом України від 24.05.2012 р. № 4851-VI “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”(далі – Закон № 4851).
4. Основним завданням перевірок державних закупівель є здійснення контролю за дотриманням законодавства про державні закупівлі об’єктом контролю (замовником у розумінні Закону № 1197 та Закону № 4851).
Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та інспектування.
5. Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю.
II. Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель
Нормативно-правова база, зокрема:
- Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VII “Про здійснення державних закупівель”(зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 24.05.2012 р. № 4851-VI “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” (зі змінами та доповненнями);
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 602 “Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 603 “Про особливості виконання рамкових угод”;
- наказ Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743 “Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель” (зареєстрований в Мін’юсті України 16.07.2014 р. за № 825/25602);
- наказ Мінекономрозвитку від 12.06.2014 р. № 683 “Про затвердження Примірного виду, у якому подається інформація, необхідна для оприлюднення суб’єктами господарювання на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель”;
- наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (зареєстрований в Мін’юсті України 13.10.2014 р. за № 1241/26018) (при перевірці процедур закупівель, проведених до введення в дію цього наказу, керуватись наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”);
- наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів” (зі змінами та доповненнями) (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2010 р. за № 622/17917);
- наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів” (зі змінами та доповненнями) (зареєстрований в Мін’юсті 10.08.2010 р. за № 653/17948);
- наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 921 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” (зі змінами та доповненнями) (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2010 р. за № 623/17918);
- наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 р. № 503 “Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами” (зі змінами та доповненнями) (зареєстрований в Мін’юсті 17.05.2012 р. за № 785/21098);
- наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 р. № 504 “Про особливості укладення рамкових угод” (зі змінами та доповненнями) (зареєстрований в Мін’юсті 26.06.2012 р. за № 1059/21371);
- наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів” (зі змінами та доповненнями);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507 “Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000″;
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 р. № 822 “Державний класифікатор України, Класифікація видів науково-технічної діяльності, ДК 015-97″;
- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 р. № 293 “Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013″;
- наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327 “Про затвердження (ДК 003:2010), внесення зміни та скасування нормативних документів”.
Основними джерелами інформації для аналізу при підготовці до перевірки державних закупівель є:
- інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель;
- висновки Уповноваженого органу у сфері державних закупівель щодо результатів моніторингу державної закупівлі;
- рішення Антимонопольного комітету за результатами скарги суб’єкта оскарження в розумінні Закону України “Про здійснення державних закупівель”;
- запити та звернення народних депутатів України;
- інформація, отримана від правоохоронних органів;
- інформація, отримана від органів виконавчої влади;
- відомості, розміщені у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- листи, заяви та скарги фізичних чи юридичних осіб про порушення підконтрольною установою чинного законодавства, у т. ч. у сфері державних закупівель.
Під час обрання процедур закупівель для перевірки під час контрольного заходу звертати увагу на такі фактори ризику:
- предметом закупівлі є послуги, що мають нематеріальний характер: консультативні, фінансові, інженерні, послуги оренди та лізингу, послуги у сфері інформаційних технологій тощо, та вартість закупівлі таких послуг становить понад 1 млн грн.;
- закупівля здійснена за цінами, що значно перевищують ринкові;
- неповнота оприлюднення інформації про закупівлю;
- невідповідність документації конкурсних торгів Стандартній документації, затвердженій наказом Уповноваженого органу;
- невідповідність документів у сфері державних закупівель формам, затвердженим наказом Уповноваженого органу;
- недотримання порядку визначення предмета закупівлі;
- наявність інших критеріїв оцінки конкурсної пропозиції, визначених замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у документації конкурсних торгів, крім ціни пропозиції;
- відхилення конкурсної пропозиції з найнижчою ціною;
- учасники процедури закупівлі є пов’язаними особами в розумінні Закону України “Про здійснення державних закупівель”;
- невідповідність обґрунтування застосування переговорної процедури вимогамЗакону України “Про здійснення державних закупівель”, відсутність підстав для застосування переговорної процедури;
- недотримання строків укладання договору про закупівлю, передбачених законодавством; укладання договору про закупівлю під час процедури оскарження;
- закупівля за рамковими угодами товарів і послуг.
Для з’ясування питання відповідності цін, за якими здійснено закупівлю, ринковим варто звертатися з офіційним запитом до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної цінової політики (Мінекономрозвитку) та/або органів статистики; проаналізувати інформацію, розміщену на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в мережі Інтернет (рубрика “Діяльність “Державна політика в секторах економіки”).
1. Перевірка дотримання законодавства щодо створення комітету з конкурсних торгів (стаття 11 Закону № 1197)
1.1. Під час перевірки дотримання вимог законодавства щодо створення та функціонування комітету з конкурсних торгів необхідно досліджувати, зокрема: накази про створення комітету з конкурсних торгів, зміни до наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів.
1.2. В обов’язковому порядку підлягає перевірці відповідність фактичної кількості членів комітету з конкурсних торгів кількості, передбаченій Законом.
Під час перевірки слід звернути увагу:
- склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
Типове положення про комітет з конкурсних торгів затверджене наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”;
- керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова. Голова комітету з конкурсних торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Голова комітету з конкурсних торгів призначає свого (своїх) заступника (заступників), відповідального секретаря та визначає функції кожного члена комітету з конкурсних торгів;
- рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. Якщо член комітету з конкурсних торгів відмовився підписати протокол, це заноситься у протокол із зазначенням причин відмови;
- рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
За результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 11 Закону № 1197.
2. Перевірка річного плану закупівель та змін до нього на його відповідність наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (далі – наказ МЕРТУ № 1106). Перевірка дотримання вимог статті 4 Закону № 1197
2.1. Під час перевірки цього питання необхідно дослідити, зокрема: річний план державних закупівель та зміни до нього; кошторис, зміни до кошторису, розрахунки до кошторису або фінансовий план, зміни до фінансового плану, розрахунки до фінансового та інвестиційних планів, документи структурних підрозділів замовника (службові, доповідні записки, заявки тощо) щодо необхідності закупівлі товарів, робіт чи послуг, протоколи щодо вибору процедур закупівель; план використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів, наукових установ та одержувачів бюджетних коштів).
2.2. Досліджується річний план на відповідність формі річного плану закупівель таІнструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затверджених наказом МЕРТУ № 1106.
2.3. Під час перевірки необхідно дослідити питання щодо дій замовника згідно з вимогами статті 4 Закону № 1197, а саме:
надсилання річного плану закупівель та змін до нього до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження;
обов’язкове безоплатне оприлюднення річного плану, змін до нього на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього;
оприлюднення річного плану або змін до нього замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.
Під час перевірки слід звернути увагу:
Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану (частина перша статті 4 Закону № 1197).
Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом № 1197. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону № 1197 (частина п’ята статті 2 Закону № 1197).
Відкриті торги є основною процедурою закупівлі (частина перша статті 20 Закону № 1197).
З метою додержання режиму економії та недопущення витрачання бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою, доцільно аналізувати обґрунтованість потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.
За результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 4 Закону № 1197, у тому числі щодо відповідності або невідповідності річного плану формі, затвердженій наказом МЕРТУ № 1106.
3. Перевірка дотримання порядку вибору процедур закупівель згідно з чинним законодавством України
3.1. Під час перевірки цього питання необхідно дослідити, зокрема: річний план державних закупівель; протоколи щодо вибору процедур закупівель.
3.2. Перевірка порядку визначення процедур закупівель базується на:
- перевірці наявності протоколів щодо вибору процедур закупівель;
- зіставленні інформації у протоколах щодо вибору процедур закупівель із даними річного плану державних закупівель;
- перевірці правильності прийнятих рішень щодо вибору процедури закупівлі;
- перевірці дотримання порядку визначення предметів закупівель згідно з наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 921 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” (далі – наказ МЕУ № 921).
Під час перевірки слід звернути увагу:
Під час здійснення перевірки державних закупівель необхідно враховувати особливості відносин, що виникають при закупівлі товарів, робіт і послуг, та випадки (за окремим переліком), на які не поширюється дія Закону № 1197.
Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону № 1197 та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання “категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків зазначеного Класифікатора, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.
Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви будівлі або інженерної споруди.
За результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом МЕУ № 921.
4. Перевірка дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості здійснення державних закупівель (частина друга статті 4 та стаття 10 Закону № 1197, Закон № 4851, частина перша статті 75, частина друга статті 77, частина дев’ята статті 78 і частина п’ята статті 79 Господарського кодексу України, наказ Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743 “Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель” (далі – наказ МЕРТУ № 743))
4.1. Під час перевірки досліджується питання безоплатного подання замовником для оприлюднення на веб-порталі інформації про закупівлю та строки оприлюднення (частина перша статті 10 Закону № 1197), зокрема:
оголошення про проведення процедури закупівлі – не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщоЗаконом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі – одночасно зоголошеннямпро проведення процедури закупівлі;
документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація – не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами) – не пізніш як через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій – протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстав такого відхилення у вигляді протоколу – протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
звіт про результати проведення процедури закупівлі – не пізніш як через три дні з дня його затвердження;
повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1,2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 Закону № 1197, – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
звіт про виконання договору – протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
4.2. Під час перевірки досліджується питання обов’язкового додаткового оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій статті 10 Закону № 1197, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів – 200 тисячам євро;
для послуг – 300 тисячам євро;
для робіт – 500 тисячам євро.
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (частина четверта статті 10 Закону № 1197).
Під час перевірки слід звернути увагу:
процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу (частина третя статті 10 Закону № 1197).
Наказом МЕРТУ № 743 визначено:
- інформацію для оприлюднення подає замовник / суб’єкт господарювання в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання. Відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника;
- замовник подає інформацію для оприлюднення згідно із формами документів у сфері державних закупівель та інструкціями щодо їх заповнення, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
За результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень статей 4 та 10 Закону № 1197.
5. Перевірка відповідності документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту цінових пропозицій вимогам законодавства (стаття 16, стаття 22, частина друга статті 36 та частина третя статті 38 Закону № 1197)
5.1. Під час перевірки цього питання необхідно дослідити, зокрема: документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію, запити цінових пропозицій та зміни до них.
5.2. Під час перевірки правильності складання документації конкурсних торгів (стаття 22 Закону № 1197) необхідно дослідити:
- повноту та правильність відображення інформації у документації конкурсних торгів (наявність всіх розділів, визначених законодавством, зокрема наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів”, яким затверджено стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі – відкриті торги);
- наявність інформації про кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону № 1197, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
- наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі. У разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз “або еквівалент”. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;
- установлення строку, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
- наявність інформації про субпідрядника (субпідрядників). У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб’єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено договір про закупівлю, буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, якщо про це зазначено в договорі про закупівлю.
Під час перевірки звертати увагу на те, що:
- документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;
- технічна специфікація до документації конкурсних торгів не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання необхідне, специфікація має містити вираз “або еквівалент”.
5.3. Під час перевірки правильності складання кваліфікаційної документації (частина третя статті 38 Закону № 1197) необхідно дослідити:
- повноту та правильність відображення інформації, передбаченої при складанні кваліфікаційної документації;
- наявність інформації про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі).
Під час перевірки слід звернути увагу:
- технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз “або еквівалент”. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;
- замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
Для подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох.
Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
5.4. Під час перевірки правильності складання запитів цінових пропозицій необхідно дослідити повноту та правильність відображення інформації, передбаченої частиною другою статті 36 Закону № 1197.
Під час перевірки слід звернути увагу на те, що:
- строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону № 1197;
- при проведенні процедури запиту цінових пропозицій замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям (абзац другий частини третьої статті 16 Закону № 1197).
5.5. Під час перевірки закупівлі за рамковими угодами необхідно зважати на те, що закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог статті 13 Закону № 1197.
А також зважати на те, що:
- особливості укладення рамкових угод визначено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 р. № 504;
- перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 р. № 503;
- особливості виконання рамкових угод визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 603 “Про особливості виконання рамкових угод”;
- порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 602 “Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами”.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень статей 13, 22, 36, 38 Закону № 1197, а також чи не встановлено замовником у документації конкурсних торгів дискримінаційних вимог до учасників на порушення вимог статті 5 Закону № 1197 та принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону № 1197.
6. Перевірка дотримання порядку надання комітетом з конкурсних торгів роз’яснень у зв’язку з унесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників (стаття 23 Закону № 1197)
6.1. Під час перевірки цього питання досліджуються, зокрема:
документація конкурсних торгів та зміни до неї, запити учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснення, роз’яснення комітету з конкурсних торгів, протоколи комітету з конкурсних торгів щодо проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів.
6.2. Перевірка питання надання роз’яснень комітетом з конкурсних торгів включає:
- дослідження строків надходження запитів щодо надання роз’яснень від учасників конкурсних торгів (частина 1 статті 23 Закону № 1197);
- перевірку надання комітетом з конкурсних торгів відповіді на всі питання, зазначені в запитах учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснень, та у строки, встановлені Законом № 1197;
- перевірку оприлюднення наданих роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесених змін до неї (частина перша статті 10 Закону № 1197);
- перевірку наявності роз’яснень на запити учасників конкурсних торгів стосовно документації конкурсних торгів (зокрема, ненадання або невчасне надання таких роз’яснень; чи не створено умов, що порушують вільний доступ учасників до інформації).
Під час перевірки слід звернути увагу:
фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону № 1197;
замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів;
у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів;
у разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок щодо ненадання або невчасного чи неповного надання роз’яснень на запити учасників конкурсних торгів стосовно документації конкурсних торгів на порушення статті 23 Закону № 1197 (або про відсутність порушень).
7. Перевірка відповідності пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) вимогам документації конкурсних торгів (запитів цінових пропозицій) та законодавству
7.1. Під час перевірки цього питання досліджуються, зокрема: конкурсні пропозиції учасників (цінові пропозиції учасників); документи, подані у складі конкурсної пропозиції учасників на підтвердження кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів; документація конкурсних торгів.
7.2. Перевірка базується на зіставленні поданих учасниками конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) з вимогами документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій) та законодавства в частині відповідності:
- терміну дії конкурсних пропозицій учасників – терміну, визначеному документацією конкурсних торгів;
- документів, поданих учасниками на підтвердження їх кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів, – переліку кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів, і вимогам статті 16 Закону № 1197.
Зважати на те, що один і той самий учасник не може подавати більше ніж одну пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію) (у тому числі до визначеної в документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)) при проведенні процедури закупівлі (абзац другий частини 1 статті 25 Закону № 1197).
Слід зазначити, що документи, подані на підтвердження кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів, мають бути чинними на дату розкриття або пізнішу дату, якщо інше не встановлено документацією конкурсних торгів або законодавством.
7.3. З метою виявлення учасників – пов’язаних осіб в обов’язковому порядку дослідженню підлягають статутні документи, подані учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій.
7.4. У разі наявності підозри щодо достовірності документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, перевіряється, зокрема, відповідність компетенції установи, що надала такі документи (зокрема, варто аналізувати, чи передбачено чинним законодавством повноваження відповідної установи надавати ті чи інші документи), та правильність зазначених у них даних.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про порушення вимог статей 17 та 29 Закону № 1197 і допущення замовником до оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, які не відповідають вимогам, установленим у документації конкурсних торгів, та статті 16 Закону № 1197; про порушення вимог статей 36, 38 Закону № 1197; або про відсутність порушень.
8. Перевірка наявності відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) (статті 27, 36, 38 Закону № 1197)
8.1. Під час перевірки цього питання досліджуються, зокрема: протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) (далі – протокол розкриття); пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні пропозиції, цінові пропозиції) учасників торгів; документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, запит цінових пропозицій; реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій (далі – реєстр).
8.2. Перевірка базується на:
- перевірці відповідності протоколу розкриття формі, затвердженій наказом МЕРТУ № 1106;
- перевірці протоколів розкриття на відповідність даті, місцю та часу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, визначених у документації конкурсних торгів, кваліфікаційній документації, запиті цінових пропозицій;
- зіставленні відомостей у реєстрі з даними протоколу розкриття;
- зіставленні викладеної у протоколі розкриття інформації щодо надання документів для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам, передбаченим документацією конкурсних торгів (кваліфікаційною документацією), з фактично наявними документами, що подані у складі пропозицій конкурсних торгів учасників на підтвердження кваліфікаційним вимогам.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушення вимог статей 27, 36 і 38 Закону № 1197 та відповідності або невідповідності протоколу розкриття формі, затвердженійнаказом МЕРТУ від 15.09.2014 р. № 1106.
9. Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), визначення переможця, акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) переможця торгів (статті 28, 31 та 36 Закону № 1197)
9.1. Під час перевірки цього питання досліджуються, зокрема, протоколи розгляду і відхилення пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), оцінки та визначення переможця процедури закупівлі; документація конкурсних торгів; запит цінових пропозицій; пропозиції конкурсних торгів (цінові пропозиції); повідомлення про акцепт та результати торгів.
9.2. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.
9.3. Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), визначення переможця, акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) базується:
у разі проведення відкритих торгів (двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації) (стаття 28 Закону № 1197):
- на оцінці дотримання загального строку здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів;
- на порівнянні критеріїв та методики оцінки, передбачених документацією конкурсних торгів, з даними протоколу оцінки, за яким визначено переможця торгів;
- на дослідженні протоколу оцінки на предмет допущення до оцінки учасників, які мали бути відхилені згідно з вимогами статті 29 Закону № 1197;
- на відповідності питомої ваги цінового критерію вимогам чинного законодавства (не менше 50 %);
- на перевірці здійснення акцепту тієї пропозиції конкурсних торгів, яка була визначена найбільш економічно вигідною за результатами оцінки;
у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій (стаття 36 Закону № 1197):
на перевірці правильності визначення переможця торгів з урахуванням відповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та найнижчої ціни.
9.4. Зважати на те, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання незаперечних доказів про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону № 1197, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника (частина сьома статті 28 Закону № 1197).
9.5. Зважати на те, що замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (частина третя статті 28 Закону № 1197).
9.6. Перевірка акцепту пропозиції конкурсних торгів здійснюється з урахуванням таких вимог:
у разі проведення відкритих торгів (двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації) (стаття 31 Закону № 1197):
у день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки;
замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу,
у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій (стаття 36 Закону № 1197):
замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця;
повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статей 28, 31 та 36 Закону № 1197.
10. Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону № 1197)
10.1. Перевірка дотримання складання звіту про результати процедури закупівлі базується на:
- перевірці відповідності звітів про результати проведення процедури закупівлі формі, затвердженій наказом МЕРТУ № 1106;
- дослідженні повноти та правильності відображення інформації, передбаченої при складанні звіту про проведення процедури закупівлі.
10.2. Зважати на те, що у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 10 робочих днів. Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів та у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками (частина третя статті 21 Закону № 1197).
У разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, у звіті про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначаються підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушення вимог статті 19 Закону № 1197 та відповідності або невідповідності формі складання звіту про результати проведення процедури закупівлі, затвердженій наказом Мінекономрозвитку № 1197).
11. Перевірка обґрунтованості та правильності застосування переговорної процедури закупівлі (стаття 39 Закону № 1197)
11.1. Під час перевірки цього питання варто досліджувати, зокрема:
річний план закупівель; протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі; інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі, яка оприлюднена та опублікована відповідно до статті 10 Закону № 1197; договір про закупівлю товарів, робіт або послуг; оригінали або копії експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність підстав для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону № 1197; копії установчих документів учасника, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копії паспорта, а в разі його відсутності іншого документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
11.2. Перевірка дотримання правильності застосування переговорної процедури закупівлі базується на:
- перевірці наявності протоколу щодо вибору процедури закупівлі;
- перевірці протоколу переговорів з одним або кількома учасниками та надання ним(и) підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону № 1197;
- перевірці дотримання вимог щодо оприлюднення інформації про закупівлю (стаття 10 Закону № 1197);
- перевірці експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. Крім того, необхідно перевіряти відповідність компетенції установи, що їх надала, достовірність зазначених документів;
- аналізі установчих документів учасника, виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- перевірці правильності визначення підстав для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до вимог частини другої статті 39, а саме:
1) при застосуванні підстави “закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу” необхідно перевіряти наявність договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника майнових прав інтелектуальної власності саме на предмет закупівлі;
2) при застосуванні підстави “відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи” необхідно перевіряти, ким фактично поставлено товари (досліджувати, чи учасником, з яким укладено договір, фактично виконувались роботи, чи не перераховувалися кошти субпідрядним організаціям, які виконували ці роботи);
3) при застосуванні підстави “нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам” слід перевіряти строки виконання договору, укладеного за результатами переговорної процедури, тобто аналізувати, чи справді закупівлю проведено у зв’язку з нагальною потребою;
4) при застосуванні підстави “нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками – відповідними місцевими державними адміністраціями, визначеними Кабінетом Міністрів України, – строків для проведення процедур конкурсних торгів для закупівлі робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період” необхідно з’ясувати, чи проведена закупівля відповідним замовником (місцевими державними адміністраціями, визначеними Кабінетом Міністрів України), чи мали місце особливі обставини, що зумовили нагальну потребу у проведенні закупівлі, та чи відповідав предмет закупівлі визначеному законом (тобто роботи (товари, послуги) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період).
Варто досліджувати, чи дійсно існували відповідні надзвичайні ситуації техногенного чи природного характеру, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів; чи зумовлюють зазначені надзвичайні ситуації чи запровадження особливого періоду виникнення нагальної потреби у закупівлі саме тих товарів, робіт та послуг, що є її предметом; чи не застосовано процедуру після спливу значного строку з моменту виникнення обставин, що зумовили нагальність потреби у здійсненні закупівлі з метою уникнення відкритих торгів;
5) при застосуванні підстави “якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників” необхідно перевіряти наявність не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, предметом закупівлі в яких були ті самі товари, роботи або послуги, що є предметом переговорної процедури, та звіти про результати проведення такої процедури закупівлі на предмет обґрунтованості відміни попередніх процедур;
6) при застосуванні підстав “потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням” та “необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору” необхідно перевіряти наявність документів, що підтверджують наявність потреби здійснення додаткових закупівель за наявними підставами.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 39 Закону № 1197.
12. Перевірка наявності підстав щодо відміни замовником торгів (стаття 30 Закону № 1197)
12.1. Під час перевірки цього питання варто досліджувати: протоколи щодо розгляду і відхилення пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), протокол оцінки; документацію конкурсних торгів; запит цінових пропозицій; пропозиції конкурсних торгів (цінові пропозиції); оголошення про результати процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі.
За результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 30 Закону № 1197.
13. Перевірка дотримання законодавства при укладанні договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг та відповідності умов договорів про закупівлю вимогам документації конкурсних торгів (основним умовам договору, зазначеним у запиті), змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі (статті 2, 31, 36, 40 та 41 Закону № 1197)
13.1. Під час перевірки цього питання досліджуються, зокрема, договори про закупівлю, акцептовані пропозиції конкурсних торгів, цінові пропозиції.
13.2. Перевірка процедури укладання договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг (у разі проведення відкритих торгів (двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації) базується на:
- перевірці дотримання строків укладання договорів;
- зіставленні умов укладених договорів про закупівлю з проектом договору або основними умовами договору про закупівлю, які надано переможцем процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції);
- перевірці умов договору про закупівлю вимогам чинного законодавства, зокрема, наявності всіх істотних умов відповідно до визначеного типу договору (купівлі-продажу, оренди, підряду тощо).
13.3. Під час перевірки слід звернути увагу:
у разі проведення відкритих торгів (двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації) на таке:
замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту (абзаци третій і четвертий частини другої статті 31 Закону № 1197);
у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, установлений Законом № 1197, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув (частина третя статті 31 Закону № 1197);
у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій на таке:
замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця (абзац четвертий частини п’ятої статті 36 Закону № 1197);
у разі застосування переговорної процедури закупівлі на таке:
замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 39 Закону № 1197, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (абзац другий частини третьої статті 39 Закону № 1197).
Крім того, звернути увагу на те, що:
- умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 40 Закону № 1197;
- при перевірці укладених з переможцями процедур закупівель договорів на предмет наявності істотних умов рекомендується дослідити питання відповідності термінів та порядку здійснення оплати замовником вимогам постанов Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (діяла з 12.10.2006 р. по 24.04.2014 р. включно) тавід 23.04.2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (набрала чинності з 25.04.2014 р.);
- договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону № 1197, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та абзацом другимчастини третьої статті 39 Закону № 1197, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону № 1197(стаття 41 Закону № 1197);
- забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом № 1197 (частина п’ята статті 2 Закону № 1197).
13.4. При перевірці зважати на те, що учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статей 2, 31, 36, 40 та 41 Закону № 1197.
14. Перевірка виконання умов договорів про закупівлю, наявності підстав для перерахування державних коштів
14.1. Під час перевірки цього питання досліджуються договори про закупівлю, додаткові угоди до договорів, платіжні доручення, накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), бухгалтерські регістри.
14.2. Перевірка базується, зокрема, на:
- зіставленні умов укладених договорів (у частині оплати) з фактично здійсненим перерахуванням коштів;
- перевірці виконання договірних зобов’язань контрагентами (зокрема, в частині визначених договорами термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт), фактичного постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об’єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій;
- перевірці достовірності і реальності дебіторської та кредиторської заборгованості.
14.3. Для визначення повноти розрахунків між замовником та учасником процедури закупівлі при здійсненні перевірок державних закупівель потрібно проводити зустрічні звірки.
Зустрічна звірка – метод документального та фактичного підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю (абзац четвертий пункту 3 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550).
14.4. Під час перевірки виконання умов договорів та перерахування коштів бюджетними установами та одержувачами державних коштів варто враховувати вимоги Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 р. № 309.
При цьому слід звернути увагу, що перевіряється договір на відповідність фінансовим зобов’язанням у вигляді підтвердних документів (акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні тощо), а потім платіжні доручення та інші розрахункові документи – на відповідність фінансовим зобов’язанням.
15. Перевірка інших питань, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та закупівель, які перевіряються
Під час перевірки інших документів, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та закупівель, досліджуються звернення учасників, скарги, рішення Уповноваженого органу та органу оскарження тощо.
За результатами перевірки формується висновок про дотримання або недотримання замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель (вимог, установлених Законом № 1197 та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону № 1197).
Начальник Управління
контролю за ризиковими операціями
та державними закупівлями

І. Власенко

Наказ Державної фінансової інспекції України “Про викладення Методичних рекомендацій в новій редакції” від 13.05.2015 р. № 101

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>