Міністерство фінансів України “Щодо порядку нарахування зносу” від 08.04.2015 р. № 31-11420-08-10/12281

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 08.04.2015 р. № 31-11420-08-10/12281
Щодо порядку нарахування зносу
Міністерство фінансів України розглянуло запит <…> щодо порядку нарахування зносу та в межах компетенції повідомляє.
1. Щодо нарахування зносу на об’єкти необоротних активів, придбаних у 2007 році.
Згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68, виправлення помилок минулих років оформлюється бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
На підставі бухгалтерської довідки відображаються відповідні виправлення в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та вносяться зміни до інвентарних карток.
Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64, було визначено необхідність нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ.
Визначаючи суми зносу, необхідно керуватися:
у 2007 – 2008 роках – листом Державного казначейства України від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163 “Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ”;
у 2009 – 2012 роках – Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64;
у 2013 – 2014 роках – Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611.
З 2015 року методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та порядок нарахування амортизації визначено Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11.
2. Щодо нарахування зносу на об’єкти основних засобів, які були виявлені під час інвентаризації.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво в 2014 році визначало Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 (далі – Положення).
Відповідно до пункту 8.7 розділу VIII Положення у місяці введення в експлуатацію малоцінного необоротного матеріального активу, зокрема монітору, про який ідеться у зверненні, необхідно нарахувати знос у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решту 50 відсотків первісної вартості – у місяці його ліквідації (списання з балансу).
Відповідно до пункту 8.9 розділу VIII Положення сума зносу об’єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу. Якщо об’єкт основних засобів, зокрема шафу, про яку йдеться у зверненні, введено в експлуатацію у листопаді, то необхідно нараховувати знос у 2014 році за один місяць, тобто річну суму зносу поділити на 12, якщо шафу введено в експлуатацію в грудні 2014 року, то за 2014 рік на неї знос не нараховується.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Міністерство фінансів України “Щодо порядку нарахування зносу” від 08.04.2015 р. № 31-11420-08-10/12281

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>