Лист Міністерства юстиції України “Щодо окремих питань, пов’язаних з діями працівників під час руйнування підприємств в зоні антитерористичної операції” від 23.02.2015 р. № 1627-0-4-15/81

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23.02.2015 р. № 1627-0-4-15/81
Щодо окремих питань, пов’язаних з діями працівників під час руйнування підприємств в зоні антитерористичної операції
Міністерство юстиції щодо окремих питань, пов’язаних з діями працівників під час руйнування підприємств в зоні антитерористичної операції, повідомляє.
Передусім на сьогодні законодавство, яке б чітко врегульовувало будь-які особливості управління підприємствами, установами і організаціями, додержання та захисту прав і законних інтересів юридичних осіб під час бойових дій в зоні антитерористичної операції, відсутнє.
Водночас слід зазначити, що зона антитерористичної операції є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
У свою чергу, виходячи із загальних норм права, слід констатувати, що підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами (частина перша ст. 62 Господарського кодексу України) (далі – Кодекс).
При цьому в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб’єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом (частина друга ст. 57 Кодексу).
Статтею 65 Кодексу встановлено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства.
Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу і уповноважених ним органів.
Особливості управління підприємствами окремих видів (організаційних форм підприємств) встановлюються цим Кодексом та законами про такі підприємства.
Щодо вжиття заходів з метою забезпечення цілісності майна, документації підприємства інформуємо про таке.
Статтею 1158 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення.
Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана при першій нагоді повідомити її про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про відповідний договір.
Якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю особу, вона зобов’язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження, усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої особи. Особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана взяти на себе всі обов’язки, пов’язані із вчиненням цих дій, зокрема обов’язки щодо вчинених правочинів.
Крім того, відповідно до статті 19 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом.
Відшкодування шкоди, заподіяної організації, підприємству або установі терористичним актом, провадиться в порядку, визначеному законом.
Згідно з частинами першою та другою статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.
Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.
Відповідно до пункту 6 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами, є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік і спрямовуються на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об’єктів Донецької та Луганської областей (п. 14 ст. 14 цього Закону).
При цьому Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерству фінансів встановлені бюджетні призначення за бюджетними програмами “Відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях” та “Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об’єктів Донецької та Луганської областей, що розподіляються Кабінетом Міністрів України” відповідно.
Тому для вирішення питання щодо відшкодування шкоди у випадку руйнування майна суб’єктів господарювання пропонуємо звертатися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерства фінансів як головних розпорядників відповідних бюджетних коштів, які уповноважені відповідно до законодавства забезпечити управління цими коштами та розробити відповідні порядки їх використання.
Перший заступник Міністра
Н. Севостьянова
Лист Міністерства юстиції України “Щодо окремих питань, пов’язаних з діями працівників під час руйнування підприємств в зоні антитерористичної операції” від 23.02.2015 р. № 1627-0-4-15/81

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>