Лист Міністерства юстиції України “Про надання роз’яснення щодо правосуб’єктності підприємства” від 05.11.2004 р № 19-45-1332

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.11.2004 р № 19-45-1332

Про надання роз’яснення щодо правосуб’єктності підприємства

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист <…> щодо надання роз’яснення стосовно правосуб’єктності підприємства і в межах компетенції повідомляється.

Насамперед слід зазначити, що Господарський і Цивільні кодекси України містять різні підходи до визначення правосуб’єктності суб’єкта господарювання.

Відповідно до частини першої статті 72 Господарського кодексу України підприємства в Україні здійснюють свою діяльність відповідно до вимог статей 62 – 71 цього Кодексу, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Так, відповідно до частини третьої статті 62 Господарського кодексу України підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Частиною четвертою статті 57 цього Кодексу встановлено, що статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Крім того, відповідно до частини першої статті 207 вищезазначеного Кодексу господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинене з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладене учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб’єктності), може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Тобто положення Господарського кодексу України передбачають спеціальну правоздатність – наявність у юридичної особи таких прав і обов’язків, які відповідають меті та завданням її діяльності. Цивільний кодекс України закріплює універсальну правоздатність юридичної особи – здатність мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа.

Поряд з цим статтею 91 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

З урахуванням вищевикладеного підприємство здійснює свою господарську діяльність відповідно до його метою і предметом діяльності, зазначеними у статуті. Разом з тим можливе виникнення інших прав і обов’язків, прямо не передбачених статутом, але за умови, що вони не суперечать чинному законодавству і цілям діяльності даного підприємства.

Заступник Міністра                                                                                Л. Єфіменко

Лист Міністерства юстиції України “Про надання роз’яснення щодо правосуб’єктності підприємства” від 05.11.2004 р № 19-45-1332

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>