Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо пільгової відпустки громадянам, віднесеним до категорії 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УКРАИНИ
ЛИСТ
від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06
Щодо пільгової відпустки громадянам, віднесеним до категорії 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Згiдно зi статтею 24 Закону України «Про вiдпустки» у разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей.

Тобто норма щодо виплати компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки поширюється лише на вищезазначенi види вiдпусток — щорiчнi вiдпустки та додаткову вiдпустку працiвникам, якi мають дiтей (ст. 19 цього Закону).

Згiдно з пунктом 22 статтi 20 та пунктом 1 статтi 21 Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» особам, вiднесеним до категорiй 1 та 2 державою гарантованi компенсацiї та пiльги щодо використання чергової вiдпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової вiдпустки iз збереженням заробiтної плати строком 14 робочих (16 календарних) днiв на рiк.

Законом України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» не зазначено, що додатковi вiдпустки iз збереженням заробiтної плати строком 14 робочих (16 календарних) днiв на рiк, якi надаються особам, вiднесеним до категорiй 1 та 2, належать до виду щорiчних вiдпусток.

Існує ряд вiдмiнностей вiдпусток, якi надаються на пiдставi статей 20 та 21 Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» порiвняно до щорiчних вiдпусток.

В першу чергу необхiдно зазначити, що вiдпустка громадянам, вiднесеним до категорiй 1 та 2, визначена Законом як пiльга та компенсацiя.

На вiдмiну вiд виду щорiчних вiдпусток, зазначена вiдпустка не пов’язана iз робочим процесом i надається незалежно вiд часу роботи на пiдприємствi, установi, органiзацiї.

Якщо витрати, пов’язанi з оплатою щорiчних вiдпусток, здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємств, призначених на оплату працi, або за рахунок коштiв фiзичної особи, в якої працюють за трудовим договором працiвники, а в установах та органiзацiях, що утримуються за рахунок бюджетних коштiв, оплата цих вiдпусток провадиться iз бюджетних асигнувань на їх утримання, то фiнансування видаткiв по вiдшкодуванню витрат на оплату вiдпусток, що надаються особам, вiднесеним до категорiй 1 та 2, провадиться у вiдповiдностi до ст. 1 Закону України «Про формування, порядок надходження i використання коштiв Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення», за рахунок коштiв Фонду. Тобто джерела покриття витрат на цi вiдпустки рiзнi.

Враховуючи вищезазначене, вiдпустка, яка надається на пiдставi статей 20 та 21 Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» не вiдноситься до виду щорiчних вiдпусток, а тому на них не може бути поширене право на виплату компенсацiї, передбачене статтею 24 Закону України «Про вiдпустки», а також порядок надання щорiчної вiдпустки, право на перенесення та подiл щорiчної вiдпустки на частини вiдповiдно до статей 10, 11 та 12 цього ж Закону.

Начальник відділу умов та режимів праці
Г. Максименко
Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо пільгової відпустки громадянам, віднесеним до категорії 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>