Лист Міністерства охорони здоров’я України “Щодо підвищення оплати праці працівників фізкабінетів, які працюють на генераторах УВЧ” від 18.12.2014 р. № 10.03.68/36996

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.12.2014 р. № 10.03.68/36996
Щодо підвищення оплати праці працівників фізкабінетів, які працюють на генераторах УВЧ
Фiнансово-економiчний департамент Мiнiстерства охорони здоров’я України <…> щодо пiдвищення оплати працi працiвникiв фiзкабiнетiв, якi проводять УВЧ, у межах компетенцiї повiдомляє.
Умови оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров’я та установ соцiального захисту населення затверджено наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України та Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров’я та установ соцiального захисту населення» (далi — наказ № 308/519).
Пiдпунктом 1 пiдпункту 2.4.5 наказу № 308/519  передбачено, що посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв закладiв та структурних пiдроздiлiв пiдвищуються у зв’язку зi шкiдливими i важкими умовами працi вiдповiдно до перелiку, що наведений у додатку 3.
Пунктом 2.11 додатка 3 до наказу № 308/519 передбачено пiдвищення посадових окладiв на 15% у зв’язку зi шкiдливими i важкими умовами працi працюючим на генераторах УВЧ будь-якої потужностi (при вiдпусканнi на мiсяць у середньому не менше 10 процедур у змiну) фахiвцям з базовою та неповною вищою медичною освiтою та молодшим медичним сестрам, що беруть участь у наданнi процедур хворим дiтям на генераторах УВЧ (у середньому не менше 10 процедур на змiну).
Конкретнi розмiри доплат, надбавок та iнших виплат визначаються керiвником закладу, установи за рахунок i в межах фонду заробiтної плати та вiдображаються в розрахункових вiдомостях на виплату заробiтної плати.
Перелiк посад працiвникiв, якi працюють у таких умовах, затверджується в колективному договорi мiж власником або уповноваженим ним органом i профспiлковим комiтетом за умови включення цих робiт до посадових iнструкцiй працiвникiв.
Атестацiя робочих мiсць для встановлення зазначеної доплати не проводиться.
Для проведення роботи з визначення посадових окладiв працiвникiв закладiв охорони здоров’я та розмiрiв доплат i надбавок за наказом керiвника створюється постiйно дiюча комiсiя у складi: заступник керiвника з економiчних питань, головний бухгалтер, спецiалiст з кадрiв, голова профспiлкового комiтету та iншi особи, якi можуть залучатися керiвником закладу. Тарифiкацiйну комiсiю очолює керiвник закладу.
В. о. директора Департаменту
А. Куплiванчук
Лист Міністерства охорони здоров’я України “Щодо підвищення оплати праці працівників фізкабінетів, які працюють на генераторах УВЧ” від 18.12.2014 р. № 10.03.68/36996

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>