Лист Міністерства фінансів України “Щодо окремих питань, пов’язаних зі зміною ціни” від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699
Щодо окремих питань, пов’язаних зі зміною ціни
Міністерство фінансів України розглянуло лист <…> щодо окремих питань, пов’язаних зі зміною ціни, та повідомляє.
Роз’яснення щодо документального оформлення та відображення у бухгалтерському обліку зміни ціни містяться в листі Міністерства фінансів України від 18.06.2014 р. № 31-11410-07-27/15328.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси (які включають товари) визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
Відповідно до зазначеного Положення (стандарту) придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат, зокрема сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються підприємству.
Якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.
У разі зміни ціни на товари, якщо умови договору на поставку товарів передбачають зміну ціни за домовленістю сторін, за встановленою договором процедурою сторони мають узгодити нову ціну. При цьому зміна ціни товару є окремою подією, яка потребує оформлення відповідним первинним документом.
Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Таким чином, зміна ціни оприбуткованих активів може бути оформлена окремим первинним документом за формою, розробленою підприємством, із додержанням вимог законодавства, зокрема щодо наявності обов’язкових реквізитів. Таким первинним документом може бути акт про встановлення нової ціни, що на підставі змін до договору (або інших підстав зміни ціни) складається комісією підприємства і затверджується його керівником. Також підставою для відображення зміни ціни активів у регістрах бухгалтерського обліку може бути розпорядчий акт керівника підприємства, виданий у межах компетенції та відповідно до законодавства.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Лист Міністерства фінансів України “Щодо окремих питань, пов’язаних зі зміною ціни” від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>