Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області “Про отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року у відповідності зі ст. 166 ПКУ за місцем тимчасової реєстрації” від 17.09.2015 р. № 738/14/08-01-17-01-19

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 17.09.2015 р. № 738/14/08-01-17-01-19
Про отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року у відповідності зі ст. 166 ПКУ за місцем тимчасової реєстрації
Головне управління ДФС у Запорізькій області на виконання ст. 15 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) в межах компетенції розглянуло Ваше звернення від 16.09.2015 б/н (вх. від 16.09.2015 № С/643) та повідомляє.
Чи маю я право у зв’язку з переміщенням з району проведення антитерористичної операції та проживанням на теперішній час в м. Запоріжжі подати форму № 5ДР до контролюючих органів за місцем тимчасової реєстрації? 
Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом (ст. 9 Законом України від 15 квітня 2014 року № 1207-VIІ „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасового окупованій території України” (далі – Закон).
Особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, у разі звернення до контролюючих органів для реєстрації у Державному реєстрі, отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі (Картки платника податків), при поданні відповідних заяв про реєстрацію та/або внесення змін до Державного реєстру (ф. № 1ДР, № 5ДР, № 1П, № 5ДРП) та заяв на отримання відомостей про джерела доходів/доходи з Державного реєстру (далі – Заява) повинні пред’являти:
документ, що посвідчує особу (відповідно до пункту 6 розділу І Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 № 2211/24743);
довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 „Про затвердження Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції”) або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, відповідно до Порядку (далі – Довідка).
Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
При видачі Довідки до паспорта не вноситься запис про зміну місця проживання. У Довідці зазначається місце тимчасового перебування особи (місце переміщення з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції).
У заявах осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, у даних про місце проживання зазначають адресу місцеперебування відповідно до Довідки. У разі відсутності Довідки фізична особа у заяві зазначає, що Довідку не отримувала та вказує відомості про реєстрацію місця проживання, що внесені в паспорт.
Крім того, фізичні особи зобов’язані надавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки / Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків затверджено Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення 779).
Фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (п. 1 розділу IX Положення 779).
Отже, у зв’язку з переміщенням з району проведення антитерористичної операції Ви зобов’язані подати до контролюючого органу за місцем тимчасової реєстрації відомості про зміну даних протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР.
Чи маю я право на отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року у відповідності ст. 166 ПКУ за місцем тимчасової реєстрації?
Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року (пп. 166.1.1 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).
Всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом. (п. 63.5 ст. 63 ПКУ).
Згідно з п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
Статтею 28 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VII ”Про вищу освіту” (далі – Закон № 1556) визначено типи вищих навчальних закладів.
Інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури (ст. 61 Закону № 1556).
Згідно із Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України № 291 від 19.09.96, зареєстрованим Міністерством юстиції України 03.12.96 за № 696/1721, спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форм власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.
Таким чином, інтернатура (спеціалізація) є невід’ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за напрямом професійного спрямування.
Виходячи з норм ПКУ інтерн, який працює сам є платником податку на доходи фізичних осіб, база оподаткування його доходів, включаючи заробітну плату, визначається згідно вимог статті 164 ПКУ, зокрема, за пунктом 164.1 статті 164 ПКУ базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суму податкової знижки.
Водночас відповідно до п. 176.1 ст. 176 ПКУ, платники податку зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.
Таким чином, в разі наявності повного пакету документів відповідно до п. 176.1 ст. 176 ПКУ та відповідної довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з району проведення антитерористичної операції, суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, при додержанні всіх норм ст. 166 ПКУ, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік до відповідного контролюючого органу ДФС за адресою тимчасової реєстрації (відповідно – Довідки).
В.о. начальника
О.А. Хотенко
Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області “Про отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року у відповідності зі ст. 166 ПКУ за місцем тимчасової реєстрації” від 17.09.2015 р. № 738/14/08-01-17-01-19

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>