Лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб “Щодо реалізації деяких норм Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 21.09.2015 р. № 12-33820/15

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ВІДДІЛ СТРАТЕГІЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛИСТ
від 21.09.2015 р. № 12-33820/15
Щодо реалізації деяких норм Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє свою позицію щодо реалізації деяких норм Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (далі – Закон).
1. Щодо переліку вкладів (коштів), які не відшкодовуються Фондом (частина четверта статті 26 Закону) та зміни черговості задоволення вимог кредиторів, передбаченої частиною першою статті 52 Закону.
Законом України від 16.07.2015 № 629-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку”, який набув чинності 12.08.2015, розширено перелік вкладів (коштів), які не відшкодовуються Фондом, та змінено черговість погашення вимог кредиторів банку.
Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Згідно з статтею 5 Цивільного кодексу України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.
Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.
З огляду на викладене, при формуванні переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом, уповноважені особи Фонду, на нашу думку, повинні керуватися вимогами частини четвертої статті 26 Закону у редакції, що діяла до 12.08.2015.
Фонд також вважає, що норми частини першої статті 52 Закону у редакції, що діє з 12.08.2015, мають застосовуватися до банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку після 12.08.2015.
2. Щодо зарахування зустрічних однорідних вимог протягом процедури ліквідації банку (пункт 8 частини другої статті 46 Закону).
Відповідно до абзацу другого пункту 8 частини другої статті 46 Закону у редакції, що діє з 12.08.2015, протягом здійснення процедури ліквідації банку зарахування зустрічних однорідних вимог заборонено, крім випадків, визначених зазначеним пунктом Закону.
У цьому разі боржник банку має бути одночасно кредитором цього банку, кошти мають бути спрямовані на погашення зобов’язань за кредитом такого боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, а також договірне списання з рахунків має бути передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
Звертаємо також особливу увагу, що зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами1.
____________
1 Перелік пов’язаних з банком осіб наведено у статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
Пункт 8 частини другої статті 46 Закону у редакції, що діє з 12.08.2015, застосовується уповноваженими особами Фонду в усіх банках, що знаходяться на стадії ліквідації, незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації банку.
3. Щодо курсу валюти, за яким здійснюється зарахування зустрічних однорідних вимог на стадії ліквідації банку.
Відповідно до частини другої статті 49 Закону протягом 90 днів з дня опублікування відомостей відповідно до частини другої статті 45 Закону Фонд складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду.
Згідно з пунктом 4.22 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893, вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
З огляду на викладене, погашення зобов’язань за кредитом боржника, наданим банком в іноземній валюті, за рахунок кредиторських вимог такого боржника до цього банку здійснюється шляхом перерахування суми кредиторських вимог в національній валюті в іноземну валюту за курсом, встановленим на дату проведення операції.
4. Щодо включення до черговості задоволення вимог кредиторів фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до пункту 6 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 16.07.2015 № 629-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку” відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб – підприємців здійснюється Фондом незалежно від дня відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.
Пунктом 4 частини першої статті 52 Закону у редакції, що діє з 12.08.2015, визначено, що в четверту чергу задовольняються вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом.
Враховуючи те, що Фонд починає здійснювати виплату відшкодування фізичним особам – підприємцям починаючи з 1 січня 2017 року по банках, рішення щодо виведення з ринку яких приймається після 1 січня 2017 року, залишки коштів на рахунках фізичних осіб – підприємців відображатися в реєстрі акцептованих вимог кредиторів в четвертій черзі не повинні.
В. о. директора-розпорядника
А.Я. Оленчик
Лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб “Щодо реалізації деяких норм Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 21.09.2015 р. № 12-33820/15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>