Лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України “Щодо перевірок посадовими особами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України” від 14.05.2013 р. № 15-9-2-1-15/14488

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.05.2013 р. № 15-9-2-1-15/14488
Харківській обласній організації професійної спілки підприємців

Про результати перевірок

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба опрацювала доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.04.2013 № 5253/0/2-13 до листа Харківської обласної організації профспілки підприємців від 21 березня 2013 р. № сим-21-03/55-м та в додатку на 5 аркушах надає інформацію згідно з запропонованою послідовністю.
В подальшому при необхідності отримання будь-яких роз’яснень просимо звертатись безпосередньо до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
Заступник Голови                                                    В. В. Башинський
 
Додаток
до листа Держветфітослужби України
14.05.2013 № 15-9-2-1-15/14488

Щодо перевірок посадовими особами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України

1. Яка кількість перевірок (контрольних заходів) суб’єктів господарювання, здійснена органами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України у 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки, була піддана перевіркам?
2. Які порушення виявлялися найчастіше в ході зазначених перевірок (просимо навести 3 – 5 прикладів). Яка загальна кількість порушень була виявлена?
3. Які саме санкції (штрафи та ін.) та заходи реагування (приписи та ін.) було застосовано до суб’єктів господарювання, які були піддані перевіркам (просимо навести сумарні показники) у 2007, 2008, 2009. 2010, 2011, 2012 роки?
Відповідь.
За зазначені періоди проведено перевірок та вжито таких заходів:
№ з/п
Звітний період
Кількість проведених перевірок суб’єктів господарювання
Виявлено порушень та піддано штрафу осіб
Складено приписів
1
2007
381547
164829
99237
2
2008
410299
172412
108386
3
2009
379688
133626
103351
4
2010
363372
85062
98433
5
2011
313245
88316
93130
6
2012
307431
88962
86393
Інформація про види правопорушень та кількість штрафів, накладених державними інспекторами ветеринарної медицини при здійсненні державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підконтрольних державній службі ветеринарної медицини об’єктах впродовж 2012 року
Назва виду правопорушення
Піддано штрафу осіб
Порушення вимог щодо ідентифікації, обігу та переміщення тварин
3965
Порушення ветеринарно-санітарних заходів щодо безпечності і якості ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини
231
Порушення при оформленні експортно-імпортних операцій
52
Порушення ветеринарно-санітарних заходів під час полювання
104
Порушення, які стосуються наявності ветеринарних документів
4627
Порушення вимог щодо реєстрація тваринницьких потужностей
121
Порушення вимог застосування профілактичного карантину тварин
547
Порушення вимог щодо утримання тварин та їх обігу
6139
Порушення вимог при проведенні заходів із залученням тварин
120
Порушення вимог виробництва сперми, запліднених яйцеклітин та ембріонів та обігу репродуктивного матеріалу
81
Невиконання рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій
744
Порушення, виявлені при підозрі спалаху хвороби, що підлягає повідомленню
69
Порушення ветеринарно-санітарних заходів, які застосовуються під час карантину тварин
46
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при карантині тварин (карантинні обмеження) у разі спалаху хвороби, не віднесеної до особливо небезпечних
44
Порушення ветеринарно-санітарних заходів потужностями, які потребують експлуатаційного дозволу Держветфітослужби
65
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при виробництві та обігу неїстівних продуктів тваринного походження
247
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при обігу шкіряної сировини
51
Порушення вимог до ведення записів на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
2
Порушення ветеринарно-санітарних заходів особами, які здійснюють діяльність з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження
204
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при виробництві ветеринарних препаратів, дотриманні вимог належної практики виробництва та інших вимог, визначених Держветфітослужбою
29
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при обігу ветеринарних препаратів
303
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при оптовій торгівлі ветеринарними препаратами
34
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при роздрібній торгівлі ветеринарними препаратами
436
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при реалізації та використанні ветеринарних препаратів, які потребують рецепта
44
Порушення ветеринарно-санітарних заходів щодо ведення записів використання ветеринарних препаратів та лікувальних кормів власниками (утримувачами) продуктивних тварин
16
Порушення вимог щодо утилізації та знищення ветеринарних препаратів
8
Порушення ветеринарно-санітарних заходів при виробництві та обігу кормових добавок, преміксів та готових кормів
308
Порушення вимог щодо використання харчових відходів для годівлі тварин
16
Порушення вимог до вантажів товарів, що ввозяться на територію України або переміщуються транзитом
102
Порушення ветеринарно-санітарних заходів особам, які займаються діяльністю з виробництва та обігу харчових продуктів
11373
Порушення вимог щодо видачі декларації виробника
245
Порушення вимог на потужностях (об’єктах) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, що потребують отримання експлуатаційного дозволу
293
Порушення вимог, пов’язаних з призупиненням та анулюванням дії експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)
4
Порушення вимог до виробництва харчових продуктів
361
Порушення вимог до забою тварин
988
Порушення вимог щодо виробництва продукції тваринного походження
344
Порушення ветеринарно-санітарних заходів на агропродовольчих ринках
36579
Порушення вимог до обігу об’єктів санітарних заходів
19081
Порушення вимог до етикетування харчових продуктів
391
Інші порушення
358
 
4. За який період діяльності суб’єкта господарювання може здійснюватись перевірка (контрольні заходи) органами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України?
Відповідь.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 848 “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду” планові заходи державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться з урахуванням ступеня ризику їх діяльності:
з високим ступенем ризику – не частіше чотирьох разів на рік;
із середнім ступенем ризику – не частіше двох разів на рік;
з незначним ступенем ризику – один раз на рік.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 848 містить дані щодо належності суб’єктів господарювання до конкретного ступеня ризику.
Щодо підстав та періодичності здійснення позапланових заходів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду інформуємо, що такі заходи відповідно до статті 6 Закону України від 05 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” здійснюються на підставі:
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства тощо.
5. Чи може здійснюватись така перевірка (контрольні заходи) стосовно документів, строк зберігання яких минув?
Відповідь.

Представники Держветфітослужби України відповідно до частини першої статті 8 Закону України від 05 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” мають право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону.Перевірка документів, які мають відношення до якості та безпечності продукції, термін зберігання яких закінчився, здійснюється у випадку їх наявності або перевіряється у разі необхідності документація щодо їх виведення з обігу (знищення, передачі в архів).

6. Чи доцільно проводити такі перевірки (контрольні заходи) за періоди, стосовно яких сплив (минув) строк давності для застосування санкцій за виявлені порушення законодавства?
Відповідь.
Всі заходи державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) здійснюються виключно у відповідності до норм Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), з періодичністю проведення для планових заходів контролю, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 848 “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду”.
Тобто планові заходи державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) плануються та не передбачають проведення перевірки без попереднього повідомлення суб’єкта господарювання.
Щодо застосування санкцій інформуємо: санкції за порушення вимог законодавства відповідно до частини четвертої статті 4 норм Закону встановлюються виключно законами.
Термін застосування санкцій визначений в частині 7 статті 7 Закону.
Відповідно до статті 12 Закону невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.
У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.
Разом з цим інформуємо, що відповідно до статті 2 Закону дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
7. З урахуванням того, що діяльність зазначених органів фінансується за рахунок відповідних відрахувань суб’єктами господарювання – платниками податків, зважаючи на значний негативний резонанс у зв’язку з численними повідомленнями ЗМІ стосовно хаосу у використанні коштів платників податків просимо також повідомити інформацію стосовно того, чи вживалися заходи чи попередження зловживань:
- чи було зафіксовано випадки скоєння працівниками Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України неправомірних дій (посадові, службові злочини та ін. порушення, за які передбачена кримінальна відповідальність).
Просимо надати повний перелік таких випадків з 2008 року до цього часу з зазначенням суті порушень та року, коли відбулося таке порушення (без наведення П. І. Б., як того вимагає законодавство про конфіденційність інформації).
Відповідь.
Наказами Держветфітослужби України до адміністративної та дисциплінарної відповідальності притягнуто в 2011 році 125 працівників Держветфітослужби, в 2012 році – 166.
Ведення обліку злочинів, за які передбачена кримінальна відповідальність, не відноситься до повноважень Держветфітослужби України, визначених Указом Президента України від 13.04.2011 № 464/2011 “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України”.
Лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України “Щодо перевірок посадовими особами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державного комітету ветеринарної медицини України” від 14.05.2013 р. № 15-9-2-1-15/14488

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>