Лист Державної служби статистики України “Щодо форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) “Звіт дошкільного навчального закладу за рік” від 30.10.2013 р. № 18.1-12/24

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.10.2013 р. № 18.1-12/24
Щодо форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) “Звіт дошкільного навчального закладу за рік”
Загальні положення
Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) “Звіт дошкільного навчального закладу за рік” (далі – звіт).
Звіт відображає інформацію про всі дошкільні навчальні заклади (далі – заклади) – дитячі садки, ясла-садки, ясла, навчально-виховні комплекси “дошкільні навчальні заклади – загальноосвітні навчальні заклади”, “загальноосвітні навчальні заклади – дошкільні навчальні заклади” (далі – навчально-виховні комплекси).
Звіт відображає дані первинної облікової документації, яку має заклад – книга наказів та розпоряджень, особові справи працівників, табель обліку щоденного відвідування закладу дітьми, технічний паспорт тощо.
Звіт навчально-виховного комплексу охоплює інформацію тільки про роботу дошкільного підрозділу.
Розділ А. Загальна інформація
Рядки 12 – 15 заповнюють органи державної статистики.
Рядки 16 – 24 містять інформацію, яка характеризує дошкільний навчальний заклад та його діяльність на кінець звітного періоду.
При об’єднанні протягом звітного року закладів різних типів та створенні на їх основі закладу іншого типу графа 17 відображає тип закладу на кінець звітного періоду, а розділи звіту містять дані про діяльність закладу протягом усього звітного періоду.
Рядок 21 відображає інформацію про роботу закладу на кінець року.
Запис “не працює з причин капітального ремонту” стосується інформації щодо закладів, які перебувають у цьому стані на кінець звітного періоду.
Запис “не працює з причини непридатності для цільового використання” стосується інформації щодо тих закладів, щодо яких відсутні акти про ліквідацію, але приміщення перебувають в аварійному стані, зруйновані, переобладнані, не мають необхідного оснащення, тобто не можуть бути використані як дошкільні навчальні заклади без перебудови, добудови, капітального ремонту тощо.
Запис “не працює з інших причин” стосується інформації щодо усіх інших закладів, які не працюють на кінець звітного року з причини відсутності дітей, опалення, електропостачання, коштів на утримання тощо.
Інформація щодо закладів, які працювали частину року, а на кінець звітного періоду не працюють з різних причин (перебувають на капітальному ремонті, непридатності для цільового використання, інших причин), міститься в адресній частині звіту, показниках розділу А. “Загальна інформація”, які характеризують їхню діяльність за період роботи закладу, а також у графах 10 – 11 розділу I (середньорічна чисельність дітей), графах 8 – 11 розділу II (відомості про площу приміщень), розділах III, IV, V та VI.
Інформація щодо закладів, які з різних причин не працювали увесь звітний рік, міститься в адресній частині звіту, показниках розділу А. “Загальна інформація”, графах 8 та 11 розділу II, рядку 430 розділу IV, а також у розділах V та VI (якщо на дату складання звіту посади були передбачені штатним розписом та відповідно заповнені).
Рядок 23 уміщує інформацію щодо площі закладу – власна, орендована або комбінована. При цьому запис “комбінована” означає, що заклади використовують як власну, так і орендовану площу.
Розділ I.
Чисельність дітей
Графи 1 – 9 містять інформацію про чисельність дітей, які перебувають у списку закладу на кінець звітного року (31 грудня), незалежно від того, відвідували діти в цей день заклад чи ні. Якщо заклади працювали частину року, а на кінець року не працюють з різних причин, то графи 1 – 9 відображають дані про чисельність дітей на кінець останнього місяця роботи закладу.
Графи 5, 6 та 7 містять інформацію щодо чисельності дітей у віці 3 роки і старше, яким виповниться до 1 вересня наступного за звітним року відповідно 5, 6 та 7 років.
Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 – 4.
Графи 10 та 11 містять інформацію щодо середньорічної чисельності дітей у закладі. Середньорічна чисельність дітей визначається шляхом ділення підсумку даних про спискову чисельність дітей на перше число кожного місяця роботи закладу на число таких місяців.
Для закладів, які працювали частину року, а на кінець звітного періоду не працюють з різних причин, середньорічна чисельність дітей визначається шляхом ділення підсумку даних про чисельність дітей на перше число кожного місяця до закриття закладу на кількість місяців його роботи.
Графи 12 – 14 містять дані про окремі категорії дітей. Дані кожної з граф 12 – 14 не мають перевищувати даних графи 1.
Дані графи 12 щодо дітей-сиріт ураховують дітей, батьки яких померли чи загинули. Дані щодо числа дітей, позбавлених батьківського піклування, враховують тих дітей, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинутих дітей, батьки яких невідомі, дітей, від яких відмовились батьки, тощо.
Дані граф 13 та 14 містять інформацію щодо дітей-інвалідів та дітей, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, що має бути підтверджене відповідними документами (експертним висновком медико-соціальної експертної комісії, посвідченнями та вкладкою до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, тощо).
Рядок 110 містить інформацію щодо кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад.
Дані рядка 110 не включають дані рядка 120.
Рядок 120 містить інформацію виключно щодо дітей, які охоплені соціально-педагогічним патронатом (без урахування дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад).
Розділ II.
Наявність груп і місць та загальна площа всіх приміщень на кінець року
Дані рядка 110 графи 1 розділу I мають дорівнювати таким даним розділу II: для санаторних закладів – даним рядка 210 графи 1 розділу II, для спеціальних закладів – даним рядка 220 графи 1 розділу II.
Дані графи 4 розділу II можуть бути заповнені лише за наявності даних у графі 4 рядка 110 розділу I.
Дані рядка 210 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 211 – 218 за всіма графами.
Дані рядка 220 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 221 – 227 за всіма графами.
Рядок 230 відображає дані про кількість дітей у спеціально створених групах короткотривалого перебування – протягом чотирьох годин упродовж дня або в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні тощо.
Графи 8 – 10 містять інформацію про площу, яку заклад використовує виключно для власних потреб (без урахування площі, яку заклад здає в оренду).
Графа 8 містить інформацію про загальну площу закладу – площу зайнятих і вільних кімнат для розміщення дітей, площу кабінетів завідувача і лікаря, площу підсобних приміщень, кухонь, коридорів, роздягалень, умивальних кімнат, вестибюлів, а також площу підвалів і напівпідвалів, яка використовується для потреб закладу.
Графа 8 не включає дані про вільну площу підвалів і напівпідвалів, площу, яка зайнята під сховища, а також площу сходів, санвузлів та надвірних споруд (сараїв, гаражів тощо).
Графа 8 не містить інформації про площу навчально-виховного комплексу, яка одночасно використовується і шкільним і дошкільним відділеннями (наприклад, актова зала).
Графи 9 та 10 вміщують інформацію про площу групових приміщень – приймалень, ігрових, спалень, туалетних та буфетних кімнат.
Графи 9 та 10 не містять даних про площу групових блоків, яка переобладнана під творчі майстерні, спортивні, музичні зали, медичні кабінети тощо. Дані граф 9 та 10 не можуть перевищувати дані графи 8.
Графа 11 вміщує дані про площу, здану в оренду, на кінець звітного року.
Графи 8 – 11 містять інформацію у цілих числах.
Розділ III.
Відвідування дітьми дошкільного навчального закладу у звітному році
Джерелом інформації, яку вміщує розділ, є дані табеля обліку щоденного відвідування закладу дітьми.
Рядок 310 відображає дані про кількість днів, проведених дітьми у закладі, з урахуванням днів, протягом яких заклад працював з неповним навантаженням, або частину дня. Незалежно від кількості годин перебування дитини в закладі протягом дня її перебування враховується як один день.
Рядки 320 – 340 уміщують дані про кількість днів, пропущених дітьми.
Сума даних рядків 330 та 340 має дорівнювати даним рядка 320.
Рядок 350 містить дані про кількість днів, протягом яких заклад приймав дітей.
Рядок 350 не містить дані про вихідні, святкові дні, неробочі дні в літній період (якщо заклад влітку не працював), неробочі дні, спричинені капітальним ремонтом, аваріями тощо.
Якщо заклад працював частину року, то рядок 350 відображає дані про фактичну кількість днів роботи (з першого дня приймання дітей до останнього).
Розділ IV.
Наявність окремих приміщень і площа території на кінець року
Рядок 410 містить дані про кількість місць у медичному ізоляторі закладу.
Рядок 420 містить інформацію про наявність стаціонарного басейну шляхом запису в графі 1 цифри “1”, якщо басейн є, або цифри “2”, якщо він відсутній.
Рядок 430 містить дані про загальну площу території закладу, тобто розмір земельної ділянки з усіма спорудами, ігровими майданчиками, квітниками тощо.
Рядок 430 відображає дані про загальну площу території навчально-виховного комплексу (без розподілу на шкільне та дошкільне відділення).
Рядок 430 дорівнює 0, якщо у графі 23 розділу А “Площа закладу” зазначено “2” (орендована площа).
Розділ V. Штати на кінець року
Розділ містить інформацію про кількість посад у закладі – за штатним розписом та зайнятих. Дані можуть бути наведені як у цілих числах, так і з десятковими знаками. Наприклад, якщо в дошкільному навчальному закладі за штатним розписом дві посади медичних сестер, а фактично працює одна на 1,5 ставки, то дані рядка 540 у графі 1 дорівнюють 2, у графі 2 – 1,5.
Якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, а на її посаді працює інша, то розділ містить дані про одну посаду, а не дві.
Рядок 520 уміщує відомості про педагогічний персонал – вихователів, музичних керівників, завідувачів, учителів-дефектологів і логопедів, вихователів-методистів тощо.
Рядок 540 містить відомості про медичних сестер, старших медичних сестер, патронажних сестер, фельдшерів.
Рядок 550 містить дані про посади помічників вихователів, які передбачені в групах для дітей віком 3 роки і старше замість посади няні.
Сума даних рядків 520, 540 – 570 дорівнює даним рядка 510.
Розділ не містить відомостей про посаду директора навчально-виховного комплексу.
Розділ VI. Педагогічні працівники на кінець року
Розділ містить інформацію про кількість педагогічних працівників закладу на кінець звітного року (включно з особами, які працюють за сумісництвом). Розділ містить відомості тільки про фактично працюючих осіб. Розділ містить інформацію у цілих числах.
Розділ не містить відомостей про директора навчально-виховного комплексу.
Графа 1 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої у Мін’юсті 30.11.2005 за № 1442/11722.
Графа 3 відображає дані про осіб, які закінчили заклади I – II рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища), графа 4 – заклади III – IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути, консерваторії).
Сума даних граф 3 та 4 дорівнює або менша за дані графи 1 за рахунок осіб, які не мають вищої освіти.
Сума даних граф 5 та 6 дорівнює або менша за дані графи 1.
Дані рядка 610 дорівнюють сумі даних рядків 611 – 615, 616 – 620 за всіма графами.
Розділ VII. Мова роботи в групах
Розділ відображає інформацію щодо мови спілкування вихователів з дітьми в групах та чисельності дітей у цих групах.
Рядки 710 – 720 уміщують дані про українську та російську мови роботи у групах.
Рядки 730 – 750 можуть уміщувати дані про інші мови спілкування (крім української та російської).
Дані графи 1 заповнюють органи державної статистики.
Дані рядка 760 дорівнюють сумі даних рядків 710 – 750.
Дані рядка 760 за графою 2 дорівнюють даним рядка 110 графи 1 розділу I.
Директор департаменту
статистики послуг
І. В. Калачова
Лист Державної служби статистики України “Щодо форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) “Звіт дошкільного навчального закладу за рік” від 30.10.2013 р. № 18.1-12/24

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>