Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо проблем адміністрування податків” від 15.06.2011 р. № 585/3/31-0011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2011 р. № 585/3/31-0011
(Витяг)
На виконання пп. 3.2 п. 3 доручення Першого віце-прем’єр-міністра України (лист КМУ від 11.05.2011 р. № 23563/0/1-11) щодо запровадження практики реагування на резонансні та найбільш масові звернення платників податків або їх представників щодо проблем адміністрування податків, зокрема, що виникають під час запровадження Податкового кодексу України (далі – ПКУ), ДПС України повідомляє таке.
1. З метою попередження виникнення проблемних питань та вдосконалення обслуговування великих платників податків розроблено та готується до впровадження метод “горизонтального моніторингу”.
Горизонтальний моніторинг базується на співпраці між органами ДПС та великими платниками податків шляхом збільшення взаємної відповідальності, створення культури консультування, підвищення рівня співробітництва та довіри.
Горизонтальний моніторинг передбачає укладання між великим платником податків та органом ДПС угоди, у якій будуть закріплені взаємні зобов’язання сторін. Відповідно до угоди великий платник податків подаватиме на розгляд органу ДПС податкові ризики у режимі реального часу. У свою чергу податковий орган аналізуватиме правомірність відображення операцій у податковій звітності платника податків. Однією з основних переваг є значне зменшення кількості перевірок та скорочення їх термінів. Також необхідно відзначити такі переваги для великих платників податків, які візьмуть участь у “горизонтальному моніторингу”:
- збільшення довіри до податкових документів платника податків з боку податкових органів;
- зменшення адміністративного навантаження на платників податків при виконанні обов’язкових податкових процедур через взаємний постійний моніторинг податкових ризиків;
- усунення перешкод в діяльності платника через запровадження електронних процедур адміністрування та мінімізацію суб’єктивного людського фактору податкових органів.
Запровадження “горизонтального моніторингу” великих платників податків дасть змогу розпочати формування ефективної для бюджету та необтяжливої для сумлінних платників податків системи адміністрування податків у рамках проведення податкової реформи.
Платники податків сьогодні мають можливість отримувати інформаційно-довідкові послуги Інформаційно-довідкового департаменту ДПС за телефоном, факсом, електронною поштою або користуватися Єдиною базою податкових знань через офіційний сайт ДПА України.
Інформаційно-довідковий департамент ДПС щоденно надає керівництву ДПС України інформацію щодо зауважень, які надійшли від платників податків. Для термінового реагування передаються запитання, з якими найчастіше звертались платники податків протягом дня, та запитання платників податків, які у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України призводять до труднощів в практичному застосуванні та набувають масового характеру.
Також щоденно опрацьовується інформація щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДПС, можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДПС та/або виплати заробітної плати платниками податків у “конвертах”, що надійшла до контакт-центру ДПС протягом дня телефоном, електронною поштою або засобами факсимільного зв’язку.
2. Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” доповнено ГКУ статтею 55 1“Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання”.
Цією статтею законодавчо визначено ознаки фіктивності суб’єктів господарювання. Для упередження виникнення проблемних питань, пов’язаних зі сплатою податків, платникам податків необхідно уникати фінансово-господарських відносин з такими суб’єктами господарювання.
У зв’язку з цим у рамках інформаційної кампанії ДПАУ запроваджено інформування платників податків про недопущення господарських відносин із суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності, передбаченими статтею 55 1 ГКУ.
3. Відповідно до ст. 55 і 56 ПКУ процедура адміністративного оскарження рішень органів ДПС з цього року є дворівневою. Це дає можливість скорочення термінів узгодження сум грошових зобов’язань в адміністративному порядку та підвищити неупереджений і об’єктивний розгляд скарг платників податків на рішення органів ДПС.
Дворівнева система запобігає проявам корупційних діянь (скарги розглядають органи ДПС вищого рівня, а не ті, які визначали суми грошових зобов’язань). Скорочуються витрати на утримання та матеріально-технічне забезпечення трудових ресурсів, задіяних у розгляді скарг. Одночасно у дворівневій системі оскарження зберігається законне право платників податків на всебічний та об’єктивний розгляд скарг (заяв) щодо правомірності визначення органами ДПС грошових зобов’язань.
З метою підвищення ефективності роботи підрозділів апеляцій вжито заходів, спрямованих на посилення інформаційної складової цієї роботи, впроваджено використання сучасних інформаційних технологій. Зокрема, в органах ДПС розгляд скарг платників податків здійснюється з використанням АІС “Скарга”. На головній сторінці веб-сайта ДПАУ виділено окремий розділ “Апеляції платників податків”.
На постійній основі проводиться розгляд звернень платників податків, які надходять як безпосередню від платників податків, так і через інші контролюючі органи, або з “гарячої лінії” КМУ.
4. ДПС України постійно вивчаються проблемні питання, пов’язані із запровадженням окремих положень ПКУ, та пропозиції асоціацій, громадських об’єднань та представників бізнесу.
Деякі пропозиції мають конструктивний характер та знайшли своє відображення в пропозиціях ДПС України до МФУ щодо врегулювання наявних проблемних питань.
На сьогодні внесено окремі зміни до Податкового кодексу. Так, Законом України від 07.04.2011 р. № 3221-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України” врегульовано питання щодо:
- скасування обов’язку податкового агента щодо подачі щомісячної декларації з податку на доходи фізичних осіб;
- звільнення від обов’язку подання податковими агентами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за звітний податковий рік (форма № 1-ДФ) у разі, якщо податковий агент у звітному періоді не нараховував та не виплачував доходи на користь фізичних осіб;
- зниження ставки акцизного податку на бензини моторні та важкі дистиляти (тимчасово до 31.07.2011 р.).
5. Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця” запроваджено принцип здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців без свідоцтв про державну реєстрацію. Зокрема, у ПКУ внесено зміни щодо тих норм, які базувались на застосуванні свідоцтв про державну реєстрацію (із тексту ПКУ були виключені слова “свідоцтво про державну реєстрацію”).
Так, для органів ДПС засобом підтвердження факту державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця є відомості із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. На сьогодні такі відомості органи ДПС отримують щоденно в електронному вигляді відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР). Крім того, якщо у зв’язку із здійсненням повноважень, визначених ПКУ, у органів ДПС виникає потреба в отриманні документального підтвердження факту державної реєстрації тієї чи іншої особи, податковий орган на підставі відповідного письмового запиту може в установленому порядку отримати витяг або довідку із ЄДР.
На сьогодні формування ЄДР ще не завершене та мають місце випадки, коли юридична особа або фізична особа – підприємець ще не включені до зазначеного державного реєстру. У зв’язку з цим в інтересах таких платників податків забезпечити включення відомостей про себе до ЄДР. У здійсненні таких процедур мають бути зацікавлені самі платники податків, оскільки законодавчо встановлено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.
6. Законом України від 21.04.2011 р. № 3292-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА” передбачено тимчасово на період дії Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” звільнити від оподаткування ПДВ операції з постачання Об’єднанням європейських футбольних асоціацій (УЄФА) квитків та послуг, що є невід’ємною частиною квитка.
Також встановлено, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав.
7. Законом України від 12.05.2011 р. № 3320-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії” передбачено, що на період дії процедури списання заборгованості згідно із Законом України “Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію” для учасників списання заборгованості, визначених цим Законом, що є платниками ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу, ПДВ, попередньо віднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов’язань, не підлягає коригуванню і не змінює склад податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного податкового періоду платників податку.
Крім того, відповідно до норм зазначеного Закону списуються окремі податкові борги, зокрема податковий борг станом на 01.01.2011 р. НАК “Нафтогаз України” (крім податкового боргу з ПДВ при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах), податковий борг суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, перед бюджетом, який виник внаслідок визначення податковими органами податкового зобов’язання суб’єкта господарювання через наявність небалансу технологічних витрат електроенергії (понаднормативних витрат електроенергії), що відносяться до періодів до 01.01.2011 р. тощо.
8. ПКУ було продовжено дію Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” до внесення змін до розділу XIV ПКУ.
Проте питання запровадження спрощеної системи є соціально-гострим, оскільки діюча спрощена система оподаткування є застарілою і в моральному, і в економічному аспектах, та не влаштовує на сьогодні як Уряд, так і підприємницькі кола.
16.05.2011 р. Урядом внесено на розгляд до ВРУ проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) (реєстр № 8521), який спрямований на удосконалення спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямам податкової політики держави, запобігання ухиленню від оподаткування тощо. Зазначений законопроект розроблявся робочою групою за участі представників МФУ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДПС України, малого бізнесу, громадських організацій тощо.
Проектом Закону України передбачено:
- скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку;
- подання платниками податку на прибуток переліку доходів та витрат у розрізі контрагентів, які є платниками єдиного податку;
- встановлення обов’язку реєстрації платником ПДВ у разі надання послуг платникам ПДВ;
- визначення положень щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва;
- збільшення обсягів річного доходу та їх прив’язка до розміру мінімальної зарплати;
- прив’язка ставок єдиного податку для фізичних осіб до розміру мінімальної зарплати:
- для доходів до 150 мінімальних зарплат – максимальна ставка 10 % мінімальної зарплати,
- для доходів до 1000 мінімальних зарплат – максимальна ставка 20 % мінімальної зарплати;
- для фізичних осіб з обсягом доходу до 2000 мінімальних зарплат встановлення відсоткової ставки податку (3 % доходу за умови сплати ПДВ, 5 % доходу – без сплати ПДВ);
- скасування 50-відсоткової надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи;
- обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (високорентабельних, доходи від яких є пасивними або які не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку);
- виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів з метою сприяння раціональному використанню природних ресурсів;
- повернення фізичним особам – платникам єдиного податку права реєструватись платниками ПДВ та ведення спрощеного обліку доходів та витрат фізичними особами – платниками єдиного податку;
- ведення юридичними особами – платниками єдиного податку спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат за методикою, визначеною МФУ;
- встановлення річного звітного періоду для фізичних осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної зарплати, для інших платників – збереження подання квартальної звітності;
- визначення підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку;
- встановлення фінансової відповідальності за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування.
9. ДПАУ запроваджено практику висвітлення у засобах масової інформації результатів боротьби з корупцією в органах ДПС. Двічі на місяць за графіком проводяться прямі телефонні лінії з питань антикорупційної політики на тему: “Суспільство проти корупції” за участі керівництва Управління внутрішньої безпеки ДПАУ. За результатами цих телефонних ліній та за інформаційними матеріалами щодо результатів роботи Управління внутрішньої безпеки готуються інформаційні повідомлення, які розміщуються на офіційному сайті ДПС України та у ЗМІ, інтерв’ю та коментарі керівництва ДПС України в провідних ЗМІ.
Перший заступник голови
комісії з проведення реорганізації
ДПАУ, заступник Голови ДПС України                                              О. Клименко
Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо проблем адміністрування податків” від 15.06.2011 р. № 585/3/31-0011

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>