Лист Державної казначейської служби України “Щодо виготовлення об’єктів основних засобів” від 14.04.2015 р. № 14-13/129-8839

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.04.2015 р. № 14-13/129-8839
Щодо виготовлення об’єктів основних засобів
Державна казначейська служба України <…> розглянула лист <…> та в межах компетенції повідомляє.
До питання 1
Розділом IX Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (далі – Методрекомендації до НП(С)БОДС № 121), визначено, що витрати на виготовлення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.
Усі витрати на виготовлення, створення об’єктів групуються за напрямами робіт (витрат), зокрема: роботи з монтажу устаткування; придбання устаткування, що потребує монтажу; придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю; інші капітальні роботи і витрати.
Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведеться у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об’єктом.
До питання 2
Об’єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення) (пункт 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за № 1017/18312 (далі – НП(С)БОДС № 121).
Собівартість виробництва (створення) об’єкта основних засобів складається з витрат, понесених суб’єктом державного сектору на його виготовлення (створення), з урахуванням усіх витрат.
Пунктом 31 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (далі – Методрекомендації до НП(С)БОДС № 123), визначено, що запаси, використані для створення інших активів власними силами, визнаються витратами на створення цього активу.
Згідно з пунктом 2 розділу IV Методрекомендацій до НП(С)БОДС № 123 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу об’єкта витрат, у тому числі купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до цього об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 2 цього розділу.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, орендна плата за земельні ділянки, амортизація, вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку тощо.
Крім того, до виробничої собівартості також можуть бути віднесені загальновиробничі витрати, повний перелік яких наведено у пункті 6 розділу IV Методрекомендацій до НП(С)БОДС № 123.
До питання 3
Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додаток 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746) на субрахунку 821 “Витрати виробничих (навчальних) майстерень” обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.
Тобто видача із складу запасів для виготовлення об’єкта основних засобів відображається в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 821 “Витрати виробничих (навчальних) майстерень” та кредитом відповідного субрахунку класу 2 “Запаси”.
Витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів основних засобів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося, відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи. Капітальні інвестиції в сумі таких витрат формують фонд у незавершеному капітальному будівництві.
Роз’яснення стосовно застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету при придбанні запасів для створення основного засобу були надані листом Державної казначейської служби України від 26.03.2015 р. № 14-04/26-5630.
До питання 4
Зарахування на баланс об’єкта основних засобів здійснюється на підставі відповідного первинного документа.
Первинними документами для оприбуткування об’єктів основних засобів є Акт прийняття-передачі основних засобів (Типова форма ОЗ-1 (бюджет), затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 р. за № 612/2416).
До питання 5
Пунктом 5 розділу IV НП(С)БОДС № 121 визначено, що вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів необхідно враховувати такі чинники:
очікуване використання об’єкта основних засобів суб’єктом державного сектору. Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності об’єкта основних засобів;
очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об’єкта основних засобів, якості сервісного обслуговування;
моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об’єктом основних засобів;
правові або подібні обмеження на використання об’єкта основних засобів (п. 4 розд. IV НП(С)БОДС № 121).
Заступник Голови
Т. Грицун
Лист Державної казначейської служби України “Щодо виготовлення об’єктів основних засобів” від 14.04.2015 р. № 14-13/129-8839

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>