Лист Державної фіскальної служби України “Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств” від 30.04.2015 р. № 9497/6/99-99-19-02-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.04.2015 р. № 9497/6/99-99-19-02-15
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств
ДФС України розглянула лист банку і повідомляє таке.
Підпунктом 139.3.1 ст. 139 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що банки визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог пп. 139.3.2 – 139.3.4 цього пункту.
Використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків, визначених пп. 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту (пп. 139.3.2 ст. 139 Кодексу).
Відповідно до пп. 139.3.3 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається як менша з двох величин:
а) 20 відсотків (на період з 01.01.2015 р. до 31.12.2015 р. – 30 %, на період з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р. – 25 %) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;
б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ;
2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
Враховуючи викладене вище, використання резерву, сформованого за активом – кредитним портфелем, у зв’язку із припиненням визнання такого активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності при відчуженні цього кредитного портфеля шляхом переуступки права вимоги, не змінює фінансовий результат до оподаткування.
Разом з цим, використання резерву, сформованого за активом – кредитним портфелем, у зв’язку із припиненням визнання такого активу при списанні такого активу як безнадійного згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, але який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 цього Кодексу, збільшує фінансовий результат до оподаткування.
Щодо оподаткування ПДВ
Відповідно до пп.”а” та “б” п. 185.1 ст. 185 Кодексу, об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.
Підпунктом 14.1.191 ст. 14 Кодексу визначено, що постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ст. 14 Кодексу).
Згідно з пп. 196.1.5 ст. 196 Кодексу, не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства.
Крім того, не є об’єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових операцій), крім факторингових операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи (абзац другий пп. 196.1.5 ст. 196 Кодексу).
Таким чином, операції з перерахування учасником банку коштів за участь у кредитному портфелі (плата за отримання майнових прав на отримання основної суми, процентів, комісійних за кредитами, які були видані банком позичальникам), а також операції з приймання банком платежів від позичальників в рахунок погашення кредитів та з подальшого перерахування їх учаснику не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з п. 196.1 ст. 196 Кодексу.
В. о. Голови
М. Мокляк
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств” від 30.04.2015 р. № 9497/6/99-99-19-02-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>