Лист Державної фіскальної служби України “Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони “Крим” від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17

Редакція: 11.06.2015 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17

Про митні формальності при переміщенні товарів через межі вільної економічної зони “Крим”

Із змінами і доповненнями, внесеними
листом Державної фіскальної служби України
від 10 червня 2015 року № 20635/7/99-99-24-02-02-17
Інформуємо, що Законом України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” від 12.08.2014 № 1636-VII запроваджується вільна економічна зона “Крим”, функціонування якої на період тимчасової окупації здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II “Перехідні положення” зазначеного Закону (далі – Закон № 1636-VII).
Закон № 1636-VII опублікований 26.09.2014 у виданні “Голос України” № 184 (5934) та згідно з пунктом 1 Розділу III “Прикінцеві положення” цього Закону набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
У зв’язку з цим інформуємо про особливості здійснення митних формальностей, пов’язаних з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення через адміністративний кордон вільної економічної зони “Крим” (далі – ВЕЗ “Крим”), а саме:
1. При переміщенні українських товарів з іншої території України на територію ВЕЗ “Крим” для поміщення їх у митний режим вільної митної зони застосовується митна декларація типу “ЕК 24 ХХ”, де ХХ – відповідний літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, затвердженим наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011, та додатком 3 до цього листа.
При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, В, 49, 54 МД, зокрема:
графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 54 МД заповнюються відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651, зареєстрованого в Мін’юсті 14.08.2012 за № 1372/21684 (далі – Порядок № 651);
у графі 8 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”;
у графі 11 МД зазначається літерний код “UA”;
у графі 29 МД зазначається код контрольного пункту в’їзду-виїзду відповідно до додатка 1 до цього листа;
графи 47, В МД заповнюються у разі сплати вивізного мита та/або сплати плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, за МД;
у графі 49 МД зазначається “7/VMZ/1636/C/00″.
2. При переміщенні іноземних товарів через іншу територію України з подальшим їх ввезенням на територію ВЕЗ “Крим” застосовуються:
для доставки іноземних товарів у зону діяльності Херсонської або Запорізької митниць – МД типу “ІМ 24 ЕЕ” (якщо декларантом цих товарів є резидент України із місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України), “ТР 81 АА” або документи, що використовуються для декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту відповідно до статті 94 Митного кодексу України (у встановлених законодавством випадках – за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів). У разі використання МД типу “ІМ 24 ЕЕ” заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, В, 49, 52, 54 МД, зокрема:
графи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 15а, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, В, 52, 54 МД заповнюються відповідно до Порядку № 651;
у графі 8 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”;
у графі 9 МД зазначаються відомості про особу – резидента України із місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України, що є стороною зовнішньоекономічного договору, згідно з яким товари ввозяться на іншу територію України з подальшим ввезенням на територію ВЕЗ “Крим”;
у графі 49 МД зазначається “7/VMZ/1636/C/00″.
для поміщення іноземних товарів у митний режим вільної митної зони – відповідно МД типу “ІМ 24 ДЕ” або “ІМ 24 АА”. При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, В, 49, 54 МД, зокрема:
графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 54 МД заповнюються відповідно до Порядку № 651;
у графі 8 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”;
у графі 29 МД зазначається код контрольного пункту в’їзду-виїзду відповідно до додатка 1 до цього листа;
у графі 33 МД зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні шести знаків;
у першому підрозділі графи 37 МД зазначається “2400” або “2481” відповідно;
графи 47, В МД заповнюються у разі сплати плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, за МД;
у графі 49 МД зазначається “7/VMZ/1636/C/00″.
3. При переміщенні товарів з території ВЕЗ “Крим” на іншу територію України застосовуються типи митних декларацій з урахуванням митного режиму, дозволеного Митним кодексом України, в який поміщуються товари.
При цьому якщо митне оформлення товарів у відповідний митний режим (крім внутрішнього транзиту) проводиться не Херсонською чи Запорізькою, а іншою митницею, то доставка товарів до такої іншої митниці оформлення здійснюється за МД типу “ТР 81 АА” або документом, що використовується для декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту відповідно до статті 94 Митного кодексу України (у встановлених законодавством випадках – за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів).
Наприклад, для випуску у вільний обіг на іншій території України товарів з території ВЕЗ “Крим” застосовується МД типу “ІМ 40 ХХ”, де ХХ – відповідний літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій та додатком 3 до цього листа (крім ЕА, ЕЕ та ДЕ). При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 49, 52, 54 МД, зокрема:
графи 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52, 54 МД заповнюються відповідно до Порядку № 651;
у графі 2 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”;
у графі 29 МД зазначається код контрольного пункту в’їзду-виїзду відповідно до додатка 1 до цього листа;
у графі 36 МД зазначаються коди звільнень зі сплати митних платежів згідно з Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженим наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011, або інші відповідні коди звільнень, передбачених Законом № 1636-VII, згідно з додатком 2 до цього листа.
у першому підрозділі графи 37 МД зазначається “4024” (в тому числі якщо випуск у вільний обіг здійснюється після доставки до митниці оформлення внутрішнім транзитом);
у графі 40 МД зазначаються, за наявності, відомості про митну декларацію, за якою здійснювалось поміщення товарів в режим вільної митної зони;
у графі 44 МД зазначаються, за наявності, відомості про документ, за яким здійснювалось переміщення товарів внутрішнім транзитом;
у графі 49 МД зазначається “7/VMZ/1636/C/00″.
4. При переміщенні товарів з території ВЕЗ “Крим” іншою територією України з подальшим їх вивезенням за межі іншої території України (у тому числі товарів українського походження з урахуванням положень пункту 12.4 статті 12 Закону № 1636-VII), застосовується МД типу “ЕК 11 АА” (у встановлених законодавством випадках – за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів).
При цьому заповнюються такі графи МД: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, В, 49, 50, 52, 54, зокрема:
графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 54 МД заповнюються відповідно до Порядку № 651;
у графі 2 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”;
у графі 9 МД відомості про осіб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”, при цьому:
при декларуванні товарів українського походження зазначаються відомості про особу, якою отримано сертифікат про походження товарів з України;
для інших товарів зазначаються відомості про особу, зазначену у графі 2 МД;
у першому підрозділі графи 37 МД зазначається “1124”;
у графі 40 МД зазначаються, за наявності, відомості про митну декларацію, за якою здійснювалось поміщення товарів в режим вільної митної зони;
графи 47, В МД заповнюється у разі сплати плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, за МД та/або необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів;
у графі 49 МД зазначається “7/VMZ/1636/C/00″;
у графі 50 МД, у разі якщо перевізником є особа із місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ “Крим”, відомості про таку особу вказуються у порядку, встановленому для нерезидентів, в якості коду альфа-2 країни місцезнаходження зазначається “00”.
5. Митний контроль та оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі через межі ВЕЗ “Крим”, здійснюється згідно з положеннями відповідних порядків, затверджених наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 629.
При цьому митне оформлення вказаних товарів до початку функціонування та нормативного врегулювання сфери діяльності Енергетичної митниці ДФС України здійснюється посадовими особами Київської міжрегіональної митниці, а фактичний контроль – посадовими особами Херсонської та Запорізької митниць у відповідних пунктах виміру.
В рамках здійснення фактичного контролю Херсонській та Запорізькій митницям визначити та узгодити з Київською міжрегіональною митницею перелік місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі через межі ВЕЗ “Крим”, та забезпечити фіксування показників відповідних приладів обліку на дату набрання чинності Законом № 1636-VII.
6. Митний режим іноземних товарів, декларантом яких є резидент України із місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України та які на дату набрання чинності Законом № 1636-VII знаходяться на території ВЕЗ “Крим”, відповідно до статті 71 Митного кодексу України та положень Закону № 1636-VII може бути змінений на митний режим вільної митної зони в установленому порядку.
7. Додатково звертаємо увагу, що:
7.1. митне оформлення товарів, зазначених у пункті 1 цього листа, здійснюється у відповідних підрозділах митного оформлення Херсонської та Запорізької митниць;
7.2. митне оформлення товарів, зазначених у пункті 2 цього листа, здійснюється:
1) в митний режим транзиту – в пункті ввезення (пропуску) на іншу територію України;
2) в митний режим вільної митної зони – у відповідних підрозділах митного оформлення Херсонської та Запорізької митниць;
7.3. митне оформлення товарів, зазначених у пункті 3 цього листа, може здійснюватися:
1) у відповідних підрозділах митного оформлення Херсонської та Запорізької митниць або
2) в будь-якому органі доходів і зборів на іншій території України після доставки до такого органу за МД типу “ТР 81 АА” або документом, що використовується для декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту відповідно до статті 94 Митного кодексу України;
7.4. митне оформлення товарів, зазначених у пункті 4 цього листа, здійснюється у відповідних підрозділах митного оформлення Херсонської та Запорізької митниць.
8. Також для використання в роботі направляємо таблиці з виключним переліком можливих комбінацій кодів митних режимів та літерних кодів типів митних декларацій в залежності від напрямку переміщення (додаток 3).
Додаток 1 до листа Державної митної служби України від 26.09.2012 № 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП та додаток 1 до листа Державної митної служби України від 18.12.2012 № 11.1/1.2-12.2/14120-ЕП визнати такими, що втратили чинність.
9. Керівникам митниць довести положення цього листа до відома підпорядкованих структурних підрозділів, митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
Заступник Голови
А. В. Макаренко
 
Додаток 1
до листа Державної фіскальної служби України
26.09.2014 № 5626/7/99-99-24-01-06-17
Щодо кодів контрольних пунктів в’їзду-виїзду
Митниця
Вид транспорту
Умовна назва контрольного пункту в’їзду-виїзду
Місцезнаходження
Код контрольного пункту в’їзду-виїзду
Запорізька
залізничний
Мелітополь
зал. станція “Мелітополь” Придніпровської зал.
112070300 (920)
Херсонська
автомобільний
Чонгар (Салькове)
міжнародна автомобільна дорога М-18 “Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта” (європейський маршрут Е105)
508010500 (910)
Херсонська
залізничний
Новоолексіївка
зал. станція “Новоолексіївка” Придніпровської зал.
508010600 (920)
Херсонська
автомобільний
Ставки (Каланчак)
міжнародна автомобільна дорога М-17 “Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч” (європейський маршрут Е97)
508030700 (910)
Херсонська
автомобільний
Каїрка (Чаплинка)
територіальна автомобільна дорога Т-22-02 “Нова Каховка – Армянськ”
508030800 (910)
Херсонська
залізничний
Вадим
зал. станція “Вадим” Одеської зал.
508030900 (920)
Херсонська
залізничний
Херсон
зал. станція “Херсон” Одеської зал.
508041000 (920)
Додаток 2
до листа Державної фіскальної служби України
26.09.2014 № 5626/7/99-99-24-01-06-17
Щодо кодів звільнень зі сплати митних платежів
До внесення змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 “Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій”, при митному оформленні слід застосовувати наступні коди звільнень, передбачених Законом України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” від 12.08.2014 № 1636-VII:
“165” – по сплаті будь-якого мита, передбаченого Главою 42 Митного кодексу України щодо товарів, які були вироблені, достатньо перероблені або ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на тимчасово окупованій території України (підпункти 6.4 та 6.6 статті 6 Закону № 1636-VII);
“166” – по сплаті мита, визначеного статтею 271 Митного кодексу України, акцизного податку та податку на додану вартість щодо основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності, за умови, що такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України (підпункт “б” пункту 15.1 статті 15 Закону № 1636-VII).
Додаток 3
до листа Державної фіскальної служби України
26.09.2014 № 5626/7/99-99-24-01-06-17
Таблиці виключних комбінацій кодів митних режимів та літерних кодів типів митних декларацій в залежності від напрямку переміщення
(версія 3 станом на 26.09.2014)
Додаток 3 втратив чинність з 11 червня 2015 року
(згідно з листом Державної фіскальної служби України
від 10 червня 2015 року № 20635/7/99-99-24-02-02-17)
Лист Державної фіскальної служби України “Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони “Крим” від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>