Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.1993 р. № 7-93

Редакція: 11.07.2014 р.

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державне мито

Із змінами і доповненнями, внесеними
Декретом Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1993 року № 43-93,
 Законами України
від 19 листопада 1993 року № 3629-XII,
 від 25 лютого 1994 року № 4042-XII,
від 25 лютого 1994 року № 4047-XII,
від 30 червня 1994 року № 68/94-ВР,
від 15 липня 1994 року № 107/94-ВР,
від 28 лютого 1995 року № 75/95-ВР,
від 2 березня 1995 року № 82/95-ВР,
від 11 липня 1995 року № 297/95-ВР,
від 20 лютого 1996 року № 53/96-ВР,
від 10 липня 1996 року № 303/96-ВР,
від 12 листопада 1996 року № 483/96-ВР,
від 13 листопада 1996 року № 490/96-ВР,
від 12 грудня 1996 року № 589/96-ВР,
від 19 грудня 1996 року № 621/96-ВР,
від 5 березня 1997 року № 131/97-ВР,
від 23 березня 1999 року № 539-XIV,
 від 8 вересня 1999 року № 1019-XIV,
 від 18 листопада 1999 року № 1244-XIV,
 від 22 лютого 2000 року № 1489-III,
 від 20 квітня 2000 року № 1657-III,
від 20 квітня 2000 року № 1662-III,
 від 8 червня 2000 року № 1804-III,
від 21 вересня 2000 року № 1988-III,
від 19 жовтня 2000 року № 2056-III,
 від 21 грудня 2000 року № 2181-III,
від 5 квітня 2001 року № 2368-III,
 від 15 листопада 2001 року № 2785-III,
 від 17 січня 2002 року № 2986-III,
 від 7 березня 2002 року № 3096-III,
від 16 січня 2003 року № 429-IV,
 від 16 січня 2003 року № 456-IV,
від 3 квітня 2003 року № 664-IV,
від 3 квітня 2003 року № 676-IV,
 від 5 червня 2003 року № 899-IV,
 від 19 червня 2003 року № 980-IV,
від 11 липня 2003 року № 1121-IV,
 від 11 липня 2003 року № 1122-IV,
 від 18 листопада 2003 року № 1255-IV,
 від 27 листопада 2003 року № 1344-IV,
 від 5 лютого 2004 року № 1448-IV,
від 18 березня 2004 року № 1622-IV,
від 12 травня 2004 року № 1713-IV,
 від 23 грудня 2004 року № 2285-IV,
 від 3 березня 2005 року № 2454-IV,
 від 25 березня 2005 року № 2505-IV,
 від 23 червня 2005 року № 2705-IV,
 від 22 грудня 2005 року № 3273-IV,
 від 17 січня 2006 року № 3352-IV,
від 23 лютого 2006 року № 3480-IV,
 від 3 листопада 2006 року № 328-V,
 від 22 березня 2007 року № 811-V,
 від 16 травня 2007 року № 1026-V,
 від 5 березня 2009 року № 1110-VI,
 від 19 березня 2009 року № 1161-VI,
 від 25 червня 2009 року № 1568-VI,
від 17 листопада 2009 року № 1559-VI,
від 1 липня 2010 року № 2398-VI,
 від 22 грудня 2010 року № 2821-VI,
 від 17 лютого 2011 року № 3038-VI,
 від 5 квітня 2011 року № 3181-VI,
 від 7 липня 2011 року № 3610-VI,
 від 8 липня 2011 року № 3674-VI,
 від 23 лютого 2012 року № 4452-VI,
 від 4 липня 2012 року № 5037-VI,
 від 2 жовтня 2012 року № 5411-VI,
 від 2 жовтня 2012 року № 5413-VI,
 від 20 листопада 2012 року № 5492-VI,
 від 20 листопада 2012 року № 5508-VI,
 від 4 липня 2013 року № 406-VII,
від 4 липня 2014 року № 1586-VII
Положення статті 4 цього Декрету визнано
 такими, що відповідають Конституції України (є конституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 3 лютого 2009 року № 4-рп/2009)
(Установлено, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 цього Декрету, поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, згідно із Законом України від 22 березня 1996 року № 96/96-ВР)
(Установлено, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 цього Декрету, поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом України від 27 червня 1997 року № 404/97-ВР)
(У тексті Декрету слово “арбітражний” у всіх відмінках замінено словом “господарський” у відповідних відмінках згідно із Законом України від 7 березня 2002 року № 3096-III)
Стаття 1. Платники державного мита
Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
Стаття 2. Об’єкти справляння державного мита
Державне мито справляється:
1) пункт 1 статті 2 виключено
(пункт 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.03.2002 р. № 3096-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
2) пункт 2 статті 2 виключено
(пункт 2 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.03.2002 р. № 3096-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;
4) за державну реєстрацію актів цивільного стану, а також повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану;
(пункт 4 статті 2 у редакції Закону України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в’їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в’їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України;
(пункт 5 статті 2 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. № 456-IV)
6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;
7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;
8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;
9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;
(пункт 9 статті 2 у редакції Законів України від 23.03.99 р. № 539-XIV, від 19.06.2003 р. № 980-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.2005 р. № 3273-IV, у редакції Закону України від 19.03.2009 р. № 1161-VI)
9 1) за реєстрацію деривативів;
(статтю 2 доповнено пунктом 9 1 згідно із Законом України від 19.03.2009 р. № 1161-VI)
10) за операції з об’єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;
(пункт 10 статті 2 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV)
11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об’єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;
(пункт 11 статті 2 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV)
12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;
(пункт 12 статті 2 у редакції Законів України від 28.02.95 р. № 75/95-ВР, від 15.11.2001 р. № 2785-III)
13) пункт 13 статті 2 виключено
(статтю 2 доповнено пунктом 13 згідно із Законом України від 12.11.96 р. № 483/96-ВР, виключено згідно із Законом України від 05.04.2011 р. № 3181-VI)
14) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.
(статтю 2 доповнено пунктом 14 згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5508-VI)
Стаття 3. Розміри ставок державного мита
Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:
 
Найменування документів і дій, за які справляється мито
Розміри ставок:
 
1. Пункт 1 статті 3 виключено
(пункт 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 20.04.2000 р. № 1657-III, від 08.06.2000 р. № 1804-III, від 07.03.2002 р. № 3096-III, від 03.04.2003 р. № 676-IV, від 01.07.2010 р. № 2398-VI, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
 
2. Пункт 2 статті 3 виключено
(пункт 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 18.11.99 р. № 1244-XIV від 20.04.2000 р. № 1657-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
 
3. За нотаріальні  дії, вчинювані державними нотаріальними  конторами і виконавчими  комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
 
а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які  перебувають у власності громадянина, що здійснює таке  відчуження
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(підпункт “а” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.04.2000 р. № 1657-III)
 
б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
(підпункт “б” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.04.2000 р. № 1657-III)
 
в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств
0,1 відсотка вартості майна, що викуповується
 
(підпункт “в” пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.2003 р. № 1255-IV, у редакції Закону України від 17.01.2006 р. № 3352-IV)
 
г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:
 
 
дітям, одному з подружжя, батькам
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 
іншим особам
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
(підпункт “г” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 02.10.2012 р. № 5413-VІ)
 
д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(підпункт “д” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 20.04.2000 р. № 1657-III)
 
е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 
(підпункт “е” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 22.03.2007 р. № 811-V)
 
є) за посвідчення заповітів
0,05  -“-
 
ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину
2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 
(підпункт “ж” пункту 3 статті 3 доповнено абзацами згідно із Законом України від 08.06.2000 р. № 1804-III, у редакції Закону України від 05.03.2009 р. № 1110-VI)
 
з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
и) за посвідчення доручень на право  користування і розпорядження майном,  крім транспортних засобів, інших  самохідних машин і механізмів, та  здійснення кредитних операцій:
 
 
дітям, одному з подружжя, батькам
0,03  -“-
 
іншим громадянам
0,1 -“-
 
і) за посвідчення доручень на  право користування і розпорядження транспортними засобами:
 
 
дітям, одному з подружжя, батька
0,1  -“-
 
іншим громадянам
0,3 -“-
 
ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном,  включаючи транспортні засоби
мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами “и” або “і” цього пункту
 
й) за посвідчення інших доручень
0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна
2 -“-
 
л) за вчинення морського  протесту
0,3 -“-
 
м) за вчинення протестів  векселів, пред’явлення чеків до  платежу і посвідчення неоплати  чеків
0,3 -“-
 
н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)
0,3  -“-
 
о)за вчинення виконавчих написів
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
(підпункт “о” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 20.04.2000 р. № 1657-III)
 
п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)
0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)
0,02  -“-
 
с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, громадських об’єднань іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним та громадським об’єднанням і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах “а” – “с” цього пункту
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(підпункт “с” пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2454-IV)
 
т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів
0,03  -” -
 
у) за нотаріальне посвідчення договорів:
 
 
застави
0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
оренди (суборенди)
об’єктів нерухомості
0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
оренди (суборенди)
земельних ділянок
0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової оцінки земель – 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом “у” згідно із Законом України від 08.09.99 р. № 1019-XIV, підпункт “у” пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 17.01.2006 р. № 3352-IV)
 
ф) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами
0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі
 
(пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом “ф” згідно із Законом України від 19.06.2003 р. № 980-IV, підпункт “ф” пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.12.2005 р. № 3273-IV) від 23.02.2006 р. № 3480-IV)
 
4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги
у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов’язані з виїздом для вчинення дій)
 
5. За вчинення актів цивільного стану:
(абзац перший пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
а) за реєстрацію шлюбу
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
 
 
за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей
0,5    -“-
 
абзац третій підпункту “б” пункту 5 статті 3 виключено
(згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
абзац четвертий підпункту “б” пункту 5 статті 3 виключен
(згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(абзац п’ятий підпункту “б” пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)
0,3  -“-
 
г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу
3  -“-
 
д) за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану
0,02   -“-
 
(підпункт “д” пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану
0,03  -“
 
(підпункт “е” пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
 
6. За вчинення інших дій:
 
а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого
2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 
(підпункт “а” пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.11.96 р. № 490/96-ВР, у редакції Закону України від 20.11.2012 р. № 5492-VІ)
 
б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта:
 
 
на території України
10 -“-
 
за межами
за тарифом консульського збору України
   
(ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, у 2004 році становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1344-IV, у 2005 році – 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом України від 23.12.2004 р. № 2285-IV)
 
(підпункт “б” пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.03.2005 р. № 2505-IV, від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
в) підпункт “в” пункту 6 статті 3 виключено
(згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
г) за видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або обмін посвідчення
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
(підпункт “г” пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України
у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
 
е) підпункт “е” пункту 6 статті 3 виключено
(згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
є) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну
0,3  -“-
 
ж) за видачу або обмін посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:
 
 
на постійне проживання
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
на тимчасове проживання
2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
(підпункт “ж” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. № 456-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
з) за продовження строку дії візи для в’їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 
(підпункт “з” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. № 456-IV)
 
и) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку
0,5  -“-
 
і) за видачу  іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої первинних документів
у розмірах, передбачених за видачу відповідних
 
ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України доходів громадян
0,5 неоподатковуваного мінімуму
 
й) за подання заяв про вихід з громадянства України доходів  громадян
6 неоподатковуваних мінімумів
 
к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну
у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів
 
л) за дострокове (до десяти  робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктами “б” , “в” і “є” цього пункту, за заявами громадян
ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків
 
м) за реєстрацію місця проживання доходів громадян
0,05 неоподатковуваного мінімуму
 
(підпункт “м” пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за обмін цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які  проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам
ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків
 
(підпункт “н” пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
 
о) за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України зборів України
за тарифами консульських
 
п) за операції з цінними паперами:
 
 
за реєстрацію випуску цінних паперів цінних паперів, але не більше п’ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
- 0,1 відсотка номінальної вартості випуску
 
(абзац другий підпункту “п” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. № 3610-VI)
 
за реєстрацію деривативів
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
(абзац другий підпункту “п” пункту 6 статті 3 замінено двома абзацами згідно із Законом України від 19.03.2009 р. № 1161-VI, у зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим)
 
за видачу приватизаційних паперів
0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів
 
(підпункт “п” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV)
 
за придбання вексельних бланків
0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк
 
(підпункт “п” пункту 6 статті 3 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом України від 18.03.2004 р. № 1622-IV)
 
р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України
1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду
 
(підпункт “р” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. № 539-XIV)
 
с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об’єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України
1 відсоток фактичної вартості реалізованих об’єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об’єкт
 
(підпункт “с” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України  від 23.03.99 р. № 539-XIV)
 
т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок
0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(підпункт “т” пункту 6 статті 3 у редакції Законів України від 13.11.96 р. № 490/96-ВР, від 11.07.2003 р. № 1122-IV)
 
у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності:
 
за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межам України,
100 доларів США;
 
за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться)в Україні,
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,
200 доларів США;
 
за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:
 
для фізичних (юридичних) осіб, постійно проживають (знаходяться) в Україні,
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,
100 доларів США;
 
за видачу свідоцтва про реєстрацію права  на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,
200 доларів США;
 
за реєстрацію права на сорт
1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 
за видачу примусової ліцензії на право використання сорту
3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
(підпункт “у” пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 15.11.2001 р. № 2785-III, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.01.2002 р. № 2986-III)
 
ф) підпункт “ф” пункту 6 статті 3 виключено
(пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом “ф” згідно із Законом України від 12.11.96 р. № 483/96-ВР, підпункт “ф” пункту 6 статті 3 виключено згідно із Законом України від 05.04.2011 р. № 3181-VI)
 
(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.02.94 р. № 4042-XII, від 28.02.95 р. № 75/95-ВР, у редакції Закону України від 11.07.95 р. № 297/95-ВР)
х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно
7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно
3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 
(пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом “х” згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5508-VI)
 
                 
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
Від сплати державного мита звільняються:
1) пункт 1 частини першої статті 4 виключено
(пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2454-IV, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
2) пункт 2 частини першої статті 4 виключено
(пункт 2 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.2001 р. № 2785-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
3) пункт 3 частини першої статті 4 виключено
(пункт 3 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.03.2002 р. № 3096-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
4) пункт 4 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
5) пункт 5 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
6) пункт 6 частини першої статті 4 виключено
(пункт 6 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. № 43-93, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
7) пункт 7 частини першої статті 4 виключено
(пункт 7 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 22.12.2010 р. № 2821-VI, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
8) пункт 8 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
9) пункт 9 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
9 1) пункт 9 1 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 9 1 згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1568-VI, пункт 9 1 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
10) пункт 10 частини першої статті 4 виключено
(пункт 10 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.07.94 р. № 107/94-ВР, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
11) пункт 11 частини першої статті 4 виключено
(пункт 11 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
12) пункт 12 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
13) громадяни – за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв’язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
(пункт 13 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 01.07.2010 р. № 2398-VI)
14) громадяни – за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;
15) фінансові органи та державні податкові інспекції – за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;
абзац другий пункту 15 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
абзац третій пункту 15 частини першої статті 4 виключено
(пункт 15 частини першої статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 30.06.94 р. № 68/94-ВР, абзац третій пункту 15 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
16) громадяни – за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
на майно осіб, які загинули при захисті СРСР, і України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою;
на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
на житловий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
(абзац шостий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.2001 р. № 2785-III)
на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
(абзац сьомий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2454-IV)
17) неповнолітні і військовослужбовці – за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні – за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей – при отриманні на дитину паспорта громадянина України;
(пункт 17 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 13.11.96 р. № 490/96-ВР, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
18) громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
(абзац перший пункту 18 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.07.96 р. № 303/96-ВР)
громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
(абзац другий пункту 18 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.07.96 р. № 303/96-ВР)
громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II групи;
19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають житлові будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;
20) громадяни України – за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
(пункт 20 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 25.02.94 р. № 4047-XII)
21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, – за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
(пункт 21 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 25.02.94 р. № 4047-XII, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.07.96 р. № 303/96-ВР)
22) громадяни України – за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов’язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв’язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти – за видачу їм документів на виїзд за кордон;
24) громадяни України та іноземні громадяни – за видачу документів для в’їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадянами інших держав, які виконують функції почесних консулів України;
25) особи, які не досягли 16-річного віку, – за видачу їм документа на виїзд за кордон;
(пункт 25 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 25.02.94 р. № 4047-XII)
26) пункт 26 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 16.01.2003 р. № 456-IV)
27) пункт 27 частини першої статті 4 виключено
(пункт 27 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.11.93 р. № 3629-XII, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
28) всеукраїнські та міжнародні об’єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об’єднання “Організація солдатських матерів України” – за вчинення всіх нотаріальних дій;
(пункт 28 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 10.07.96 р. № 303/96-ВР, від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
30) Пункт 30 частини першої статті 4 виключено
(пункт 30 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.03.2002 р. № 3096-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
31) Пункт 31 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
32) Пункт 32 частини першої статті 4 виключено
(пункт 32 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.02.95 р. № 75/95-ВР, виключено згідно із Законом України від 15.11.2001 р. № 2785-III)
33) Пункт 33 частини першої статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення; органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
(пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.01.2003 р. № 429-IV)
35) державні органи приватизації – за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 35 згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. № 43-93, пункт 35 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.04.2003 р. № 664-IV, від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
36) Пункт 36 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 36 згідно із Законом України від 02.03.95 р. № 82/95-ВР, пункт 36 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 20.04.2000 р. № 1662-III, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
37) пункт 37 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 37 згідно із Законом України від 20.02.96 р. № 53/96-ВР, пункт 37 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
38) пункт 38 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 38 згідно із Законом України від 12.12.96 р. № 589/96-ВР, пункт 38 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
39) Пункт 39 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 39 згідно із Законом України від 19.12.96 р. № 621/96-ВР, пункт 39 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
40) Пункт 40 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 40 згідно із Законом України від 05.03.97 р. № 131/97-ВР, пункт 40 частини першої статті 4 у редакції Закону України від 12.05.2004 р. № 1713-IV, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
41) пункт 41 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 41 згідно із Законом України від 22.02.2000 р. № 1489-III, пункт 41 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
42) Пункт 42 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 42 згідно із Законом України від 21.09.2000 р. № 1988-III, пункт 42 частини першої статті 4 у редакції Законів України від 16.05.2007 р. № 1026-V, від 17.02.2011 р. № 3038-VI, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
43) пункт 43 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 43 згідно із Законом України від 19.10.2000 р. № 2056-III, пункт 43 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
44) Пункт 44 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 44
 згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2368-III, пункт 44 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом України від 05.06.2003 р. № 899-IV)
46) пункт 46 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 46 згідно із Законом України від 11.07.2003 р. № 1121-IV,пункт 46 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
47) пункт 47 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 47 згідно із Законом України від 03.11.2006 р. № 328-V, пункт 47 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
48) пункт 48 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 48 згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1559-VI, пункт 48 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
49) пункт 49 частини першої статті 4 виключено
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 49 згідно із Законом України від 23.02.2012 р. № 4452-VI, пункт 49 частини першої статті 4 виключено згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5411-VI)
50) органи державної влади (посадові особи) – за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 50 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. № 5037-VI)
51) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки, яке виникло відповідно до закону;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. № 5037-VI)
52) громадяни – за отримання паспорта громадянина України вперше;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 52 згідно із Законом України від 20.11.2012 р. № 5492-VI)
53) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – за дії, пов’язані з утворенням перехідного банку;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 53 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. № 1586-VII)
54) приймаючий банк – при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням;
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 54 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. № 1586-VII)
55) перехідний банк – при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням.
(частину першу статті 4 доповнено пунктом 55 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. № 1586-VII)
Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
(положення статті 4, згідно з якими від сплати державного мита за позовами до господарського суду щодо стягнення штрафу за порушення у сфері містобудування звільняються також територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, визнано такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 03.02.2009 р. № 4-рп/2009)
Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики, із надання пільг щодо сплати державного мита
(назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII)
Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики, – щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.
(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII)
Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно; за дії, передбачені підпунктами “б” – “е”, “и”, “к”, “л” та “н” пункту 6 статті 3, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, яке зараховується до Державного бюджету України.
(частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 05.04.2011 р. № 3181-VI, від 08.07.2011 р. № 3674-VI, від 20.11.2012 р. № 5508-VI)
Частину другу статті 6 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 28.02.95 р. № 75/95-ВР, від 12.11.96 р. № 483/96-ВР, від 15.11.2001 р. № 2785-III, від 07.03.2002 р. № 3096-III, від 27.11.2003 р. № 1344-IV, від 18.03.2004 р. № 1622-IV, у редакції Закону України від 05.02.2004 р. № 1448-IV)
Стаття 7. Порядок сплати державного мита
Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.
За дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.
(частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 11.07.95 р. № 297/95-ВР, від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті “у” пункту 6 статті 3 мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною.
(частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 11.07.95 р. № 297/95-ВР, від 15.11.2001 р. № 2785-III)
Порядок сплати державного мита встановлюється центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
(частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII)
Стаття 8. Повернення державного мита
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:
1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;
2) відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;
(пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
3) пункт 3 частини першої статті 8 виключено
(пункт 3 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 07.03.2002 р. № 3096-III, від 23.06.2005 р. № 2705-IV, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
4) пункт 4 частини першої статті 8 виключено
(пункт 4 частини першої статті 8  із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.06.2005 р. № 2705-IV, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)
5) пункт 5 частини першої статті 8 виключено
(статтю 8 доповнено пунктом 5 згідно із Законом України від 12.11.96 р. № 483/96-ВР, у зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6, пункт 5 частини першої статті 8 виключено згідно із Законом України від 05.04.2011 р. № 3181-VI)
6) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.
Частину третю статті 8 виключено
(статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом України  від 12.11.96 р. № 483/96-ВР, частину третю статті 8 виключено згідно із Законом України від 05.04.2011 р. № 3181-VI)
Стаття 9. Відповідальність за правильність справлення державного мита
Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.
За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону.
(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом України  від 11.07.95 р. № 297/95-ВР, у редакції Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III)
Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справленням державного мита
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.
(стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII)
Стаття 11. Заключні положення
1. Зупиняється дія Закону України “Про державне мито” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 170).
2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита.
(пункт 2 статті 11 у редакції Закону України від 11.07.95 р. № 297/95-ВР)
3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.
Прем’єр-міністр України
Л. Кучма
 

 

Мініст
Кабінету Міністрів України
А. Лобов
 

 

м. Київ
21 січня 1993 року
№ 7-93
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.1993 р. № 7-93

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>