Закони

Закон України “Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств – виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси” від 13.01.2015 р. № 85-VIII (Редакція: 01.01.2016 р.)

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 875-XII

Редакція: 19.02.2016 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування – 27 квітня 1991 року, крім положень, передбачених статтями 3, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 25, 37, які введено в дію з

Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР

Редакція: 13.01.2016 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці Закон введено в дію з 1 травня 1995 року, крім частини другої статті 9, статей 10, 33 і 34, які вводяться в дію в строки, що визначаються Верховною Радою України (згідно з Постановою Верховної Ради