НКЦПФР

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)” від 09.07.2013 р. № 1187

Редакція від 01.10.2013 р. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 09.07.2013 р. № 1187 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 р. за № 1277/23809 Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів” від 30.05.2013 р. № 932

Редакція від 06.08.2013 р. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 30.05.2013 р. № 932 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 р. за № 1039/23571 Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів Відповідно

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності” від 21.05.2013 р. № 862

Редакція від 30.07.2013 р. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 21.05.2013 р. № 862 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 р. за № 897/23429 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку