Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” від 19.03.2015 р. № 272-VIII

Редакція: 27.03.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства”

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України “Про акціонерні товариства” (Відомості Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 58) такі зміни:
1. Частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.
У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.
2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом другим такого змісту:
“Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства”.
3. У статті 41:
1) в абзацах першому і другому частини другої слова і цифри “не менш як 60″ та “не менш ніж 60″ замінити словами і цифрами “більш як 50″;
2) частину третю виключити.
4. У частині другій статті 55:
1) друге речення виключити;
2) доповнити абзацом другим такого змісту:
“У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 10, ст. 58).
3. Установити, що статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України
П. Порошенко
 

 

м. Київ
19 березня 2015 року
№ 272-VIII
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” від 19.03.2015 р. № 272-VIII

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>