Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору” від 22.05.2015 р. № 484-VIII

Не набрав чинності

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
1) у частині четвертій статті 49 слово “мито” замінити словами “судовий збір”;
2) у пункті 4 частини першої статті 55 слово “карбованцях” замінити словом “гривнях”.
2. У частині третій статті 80 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) слова і цифри “частини першої статті 83 цього Кодексу” замінити словом “закону”.
3. Частину першу статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
“1. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа”.
4. У Законі України “Про судовий збір” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, ст. 204 із наступними змінами):
1) у частині другій статті 3:
пункт 6 викласти в такій редакції:
“6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою”;
пункти 9 і 10 виключити;
пункт 14 викласти в такій редакції:
“14) заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей”;
доповнити пунктом 15 такого змісту:
“15) клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах”;
2) у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
“2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору
Ставка судового збору
1. За подання до суду:
 
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
 
юридичною особою
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати
фізичною особою або фізичною особою – підприємцем
1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
 
юридичною особою або фізичною особою – підприємцем
1 розмір мінімальної заробітної плати
фізичною особою
0,4 розміру мінімальної заробітної плати
3) позовної заяви:
 
про розірвання шлюбу
0,4 розміру мінімальної заробітної плати
про поділ майна при розірванні шлюбу
1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
 
юридичною особою або фізичною особою – підприємцем
0,5 розміру мінімальної заробітної плати
фізичною особою
0,2 розміру мінімальної заробітної плати
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
 
позовної заяви немайнового характеру
0,4 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду
120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України
130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
 
юридичною особою або фізичною особою – підприємцем
1 розмір мінімальної заробітної плати
фізичною особою
0,2 розміру мінімальної заробітної плати
2. За подання до господарського суду:
 
1) позовної заяви майнового характеру
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати
2) позовної заяви немайнового характеру
1 розмір мінімальної заробітної плати
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення
0,5 розміру мінімальної заробітної плати
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство
120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України
130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду
1 розмір мінімальної заробітної плати
8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство
2 розміри мінімальної заробітної плати
9) заяви про порушення справи про банкрутство
10 розмірів мінімальної заробітної плати
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною
2 розміри мінімальної заробітної плати
3. За подання до адміністративного суду:
 
1) адміністративного позову:
 
майнового характеру, який подано:
 
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати
фізичною особою або фізичною особою – підприємцем
1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати
немайнового характеру, який подано:
 
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем
1 розмір мінімальної заробітної плати
фізичною особою
0,4 розміру мінімальної заробітної плати
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду
120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України
130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду
1 розмір мінімальної заробітної плати
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення
0,3 розміру мінімальної заробітної плати
4. За видачу судами документів:
 
1) за повторну видачу копії судового рішення
0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш паперу
2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа
0,03 розміру мінімальної заробітної плати
3) за роздрукування технічного запису судового засідання
0,01 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш тексту на папері формату А4
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
0,03 розміру мінімальної заробітної плати
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень”
0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи
0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення
0,2 розміру мінімальної заробітної плати”;
частину третю виключити;
3) статтю 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
1) позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
2) позивачі – у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі – у справах про стягнення аліментів;
4) позивачі – у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники – у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі – у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;
10) позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) виборці – у справах про уточнення списку виборців;
12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
13) учасники бойових дій, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
14) позивачі – у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”;
15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) – кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, – після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом”;
4) у статті 6:
у частині першій:
в абзаці першому слова “виключно через установи банків чи відділення зв’язку” виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“За подання нерезидентами позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
абзац третій частини другої виключити;
частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
друге речення частини четвертої виключити;
частину шосту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру”.
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;
5) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
“1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
2) повернення заяви або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях”;
6) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
“2. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України”.
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.
Президент України
П. Порошенко
 

 

м. Київ
22 травня 2015 року
№ 484-VIII
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору” від 22.05.2015 р. № 484-VIII

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>