Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-IV

Редакція: 13.08.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 3 березня 2005 року № 2452-IV,
 від 3 березня 2005 року № 2454-IV,
від 23 червня 2005 року № 2704-IV,
 від 22 вересня 2005 року № 2919-IV,
 від 9 лютого 2006 року № 3422-IV,
 від 22 лютого 2006 року № 3456-IV,
 від 16 березня 2006 року № 3575-IV,
від 18 грудня 2008 року № 693-VI,
від 25 грудня 2008 року № 809-VI,
від 4 лютого 2009 року № 913-VI,
від 16 квітня 2009 року № 1275-VI,
від 25 червня 2009 року № 1561-VI
(зміни, внесені Законом України від 25 червня 2009 року № 1561-VI,
 вводяться в дію з 1 січня 2010 року),
 від 17 листопада 2009 року № 1720-VI,
від 11 лютого 2010 року № 1877-VI,
 від 18 травня 2010 року № 2258-VI,
 від 1 липня 2010 року № 2390-VI,
від 7 липня 2010 року № 2453-VI,
 від 8 липня 2010 року № 2464-VI,
 від 19 жовтня 2010 року № 2609-VI,
 від 2 грудня 2010 року № 2756-VI,
 від 22 грудня 2010 року № 2850-VI,
 від 13 січня 2011 року № 2937-VI,
 від 15 лютого 2011 року № 3024-VI,
 від 17 березня 2011 року № 3157-VI,
 від 17 березня 2011 року № 3166-VI,
 від 7 квітня 2011 року № 3205-VI,
 від 21 квітня 2011 року № 3262-VI,
 від 21 квітня 2011 року № 3263-VI,
 від 19 травня 2011 року № 3384-VI,
 від 7 липня 2011 року № 3610-VI,
 від 18 листопада 2011 року № 4067-VI,
 від 22 грудня 2011 року № 4212-VI,
 від 22 грудня 2011 року № 4223-VI,
 від 24 травня 2012 року № 4839-VI,
 від 22 червня 2012 року № 5026-VI,
 від 4 липня 2012 року № 5042-VI,
 від 5 липня 2012 року № 5073-VI,
 від 5 липня 2012 року № 5076-VI,
 від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI,
 від 2 жовтня 2012 року № 5410-VI,
 від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI
(зміни, внесені підпунктами 1 – 4, 7, 8 пункту 28 розділу І
 Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI,
 набирають чинності з 1 липня 2013 року),
 від 20 листопада 2012 року № 5492-VI,
 від 6 грудня 2012 року № 5518-VI,
 від 4 липня 2013 року № 406-VII,
 від 5 вересня 2013 року № 441-VII,
 від 10 жовтня 2013 року № 642-VII,
 від 25 березня 2014 року № 1155-VII,
від 15 квітня 2014 року № 1206-VII,
від 13 травня 2014 року № 1253-VII,
від 13 травня 2014 року № 1258-VII,
від 2 вересня 2014 року № 1669-VII,
від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII,
від 28 грудня 2014 року № 71-VIII,
 від 28 грудня 2014 року № 77-VIII,
від 12 лютого 2015 року № 191-VIII,
від 12 лютого 2015 року № 198-VIII,
від 2 березня 2015 року № 222-VIII,
від 7 квітня 2015 року № 285-VIII,
від 9 квітня 2015 року № 317-VIII,
від 9 квітня 2015 року № 319-VIII,
від 21 травня 2015 року № 475-VIII
від 17 липня 2015 року № 652-VIII
(З 28 червня 2015 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 березня 2015 року № 222-VIII)
(З 1 травня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 квітня 2015 року № 289-VIII)
(У тексті Закону слова “статутний фонд” в усіх відмінках і числах замінено словами “статутний капітал” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 22 грудня 2010 року № 2850-VI)
(У тексті Закону слова “фонди соціального страхування” в усіх відмінках і “та фондів соціального страхування” виключено згідно із Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI)
(У тексті Закону слова “ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків”, “ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця – платника податків”, “ідентифікаційний номер платника податків” та “ідентифікаційний номер” у всіх відмінках і числах замінено словами “реєстраційний номер облікової картки платника податків” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI)
(У тексті Закону слова “рекомендований лист” в усіх відмінках замінено словами “поштове відправлення” у відповідному відмінку згідно із Законом України від 17 березня 2011 року № 3157-VI)
(У тексті Закону слова “Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку” у всіх відмінках замінено словами “Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку” у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VI)
(У тексті Закону слова “відмітку у паспорті” та “відмітку в паспорті” замінено словами “запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України”, а слово “паспорт” в усіх відмінках замінено словами “паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця” у відповідному відмінку згідно із Законом України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI)
(У тексті Закону слова “через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку”, “через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті”, “через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті”, “через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті”, “через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади”, “через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади”, “через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті”, “через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади” замінено словами “через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI)
(У тексті Закону слова “через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби” в усіх відмінках і числах замінено словами “через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5410-VI)
(У тексті Закону слова “орган державної влади” в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами “державний орган” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI)
(У тексті Закону слова “центральний орган державної податкової служби” замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику”, слова “орган державної податкової служби” в усіх відмінках і числах замінено словами “орган доходів і зборів” у відповідному відмінку і числі, а слова “державної податкової служби” замінено словами “доходів і зборів” згідно із Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII)
(У тексті Закону слова “кінцевий вигодоодержувач” в усіх відмінках і числах замінено словами “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII)
Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ юридичної особи – це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи;
(абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу – підприємця, визначені цим Законом;
(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI, у зв’язку з цим абзаци третій – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – шістнадцятим, абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
державний реєстратор – посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
(абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) – автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
місце проживання фізичної особи – житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем;
місцезнаходження юридичної особи – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі – виконавчий орган);
(абзац сьомий статті 1 у редакції Закону України від 03.03.2005 р. № 2452-IV)
модельний статут – типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб;
(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом восьмим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI, у зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – тринадцятим)
реєстраційна картка – документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
реєстраційна справа – папка організаційно-облікового типу з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до закону;
(абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 11.02.2010 р. № 1877-VI, від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
поштове відправлення – рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до законодавства України;
(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно із Законом України від 17.03.2011 р. № 3157-VI, у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятим вважати відповідно абзацами дванадцятим – чотирнадцятим)
принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації – принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення;
(статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац тринадцятий частини першої статті 1 виключено
(згідно із Законами України від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
спеціалізований друкований засіб масової інформації – видання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру;
(абзац чотирнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
фонди соціального страхування – Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
(статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац статті 1 у редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII)
абзац шістнадцятий статті 1 виключено
(згідно із Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI)
Терміни “істотна участь” та “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
(частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом України від 14.10.2014 р. № 1701-VII, абзац сімнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 198-VIII)
Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб – підприємців.
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань), політичних партій, державних органів та органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.
(частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 16.04.2009 р. № 1275-VI, від 22.06.2012 р. № 5026-VI, від 05.07.2012 р. № 5073-VI)
3. Об’єднання громадян, політичні партії, державні органи та органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.
(частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 16.04.2009 р. № 1275-VI, від 05.07.2012 р. № 5073-VI)
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за місцезнаходженням юридичної особи.
(статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 04.02.2009 р. № 913-VI, від 16.04.2009 р. № 1275-VI, від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 05.07.2012 р. № 5073-VI, від 05.07.2012 р. № 5076-VI, у редакції Закону України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців включає, зокрема:
перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;
перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру;
оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.
(абзац п’ятий частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі – імені) або місця проживання фізичної особи – підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.
5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.
Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.
(частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
2. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців може проводитися визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи – підприємця.
(статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 6. Державний реєстратор
1. Державний реєстратор:
(абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
абзац третій частини першої статті 6 виключено
(згідно із Законом України від 22.12.2011 р. № 4223-VI)
передає органам державної статистики (далі – органи статистики), доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
(абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2452-IV)
формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону);
(абзац п’ятий частини першої статті 6 у редакції Законів України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
абзац шостий частини першої статті 6 виключено
(абзац шостий частини першої статті 6 у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, виключено згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязі, встановлених цим Законом;
(абзац сьомий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.2011 р. № 4223-VI, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб – підприємців;
проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
(частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;
(частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі;
(частину першу статті 6 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, у зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим)
повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи;
(частину першу статті 6 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, у зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим, абзац чотирнадцятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
(частину першу статті 6 доповнено абзацом п’ятнадцятим згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2390-VI, у зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим)
здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
(частину першу статті 6 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.
Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг.
(частина друга статті 6 у редакції Законів України від 16.10.2012 р. № 5461-VI, від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
3. Частину третю статті 6 виключено
(згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
4. Частину четверту статті 6 виключено
(згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
5. Частину п’яту статті 6 виключено
(частина п’ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, виключено згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
6. Частину шосту статті 6 виключено
(згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством.
(статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:
бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері;
забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
абзац сьомий частини першої статті 7 виключено
(згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
забезпечує оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційних дій;
(абзац восьмий частини першої статті 7 у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
оприлюднює відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних;
(частину першу статті 7 доповнено абзацом десятим згідно із Законом України від 09.04.2015 р. № 319-VIII, у зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)
здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів.
(стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 07.07.2010 р. № 2453-VI, від 19.10.2010 р. № 2609-VI, від 17.03.2011 р. № 3157-VI, від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 19.05.2011 р. № 3384-VI, від 22.12.2011 р. № 4223-VI, у редакції Закону України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
(зміни до абзацу тринадцятого частини другої статті 7, передбачені підпунктом 1 пункту 8 розділу І Закону України від 02.10.2012 р. № 5410-VI, внесені не будуть у зв’язку з викладенням статті 7 з 12.12.2012 р. у новій редакції Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб – правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.
(статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом України від 15.04.2014 р. № 1206-VII)
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.
(частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.
(частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 25.12.2008 р. № 809-VI)
Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.
(частину другу статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, абзац другий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.
(частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими державними органами.
(частина четверта статті 8 у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами.
(абзац перший частини п’ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 25.12.2008 р. № 809-VI, від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною відповідних установчих документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються Міністерством юстиції України. Забороняється використовувати в назві юридичної особи символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
(частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 16.10.2012 р. № 5461-VI, від 09.04.2015 р. № 317-VIII)
8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.
(статтю 8 доповнено частиною восьмою згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, частина восьма статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.04.2014 р. № 1206-VII)
9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
(статтю 8 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
10. Частину десяту статті 8 виключено
(статтю 8 доповнено частиною десятою згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, частину десяту статті 8 виключено згідно із Законом України від 15.04.2014 р. № 1206-VII)
11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.
(статтю 8 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
Стаття 9. Виключена
(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.03.2005 р. № 2452-IV, від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 25.12.2008 р. № 809-VI, від 17.11.2009 р. № 1720-VI, від 02.12.2010 р. № 2756-VI, виключено згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
Стаття 10. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
1. За проведення державної реєстрації змін:
що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати;
імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
2. Адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів:
благодійних організацій;
юридичних осіб, пов’язаних із прийняттям Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, а також зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.
(частина друга статті 10 у редакції Закону України від 09.04.2015 р. № 317-VIII)
3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як адміністративний збір, зараховуються до державного бюджету.
5. Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
6. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються документи для проведення відповідної реєстраційної дії.
(стаття 10 із змінами, внесеними  згідно із Законами України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 19.10.2010 р. № 2609-VI, від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 05.07.2012 р. № 5073-VI, від 16.10.2012 р. № 5461-VI, від 15.04.2014 р. № 1206-VII, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 11. Ведення реєстраційних справ
1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця зобов’язаний сформувати реєстраційну справу.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру.
3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник оригіналів установчих документів;
(абзац другий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.10.2013 р. № 642-VII)
документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один примірник оригіналів змін до установчих документів та/або один примірник установчих документів у новій редакції;
(абзац третій частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.10.2013 р. № 642-VII)
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
абзац п’ятий частини третьої статті 11 виключено
(згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
абзац дванадцятий частини третьої статті 11 виключено
(згідно із Законами України від 21.04.2011 р. № 3263-VI, від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 17.03.2011 р. № 3157-VI)
документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням юридичної особи;
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням юридичної особи;
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.
(частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
4. У реєстраційній справі фізичної особи – підприємця зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації зміни імені фізичної особи – підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації зміни місця проживання фізичної особи – підприємця;
документи про призначення управителя майном фізичної особи – підприємця;
абзац шостий частини четвертої статті 11 виключено
(згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
документи, що подаються для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичної особи – підприємця;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
абзац одинадцятий частини четвертої статті 11 виключено
(згідно із Законами України від 21.04.2011 р. № 3263-VI, від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
судові рішення, що стали підставою для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення.
(частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 17.03.2011 р. № 3157-VI)
абзац сімнадцятий частини четвертої статті 11 виключено
(частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац сімнадцятий частини четвертої статті 11 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 11 виключено
(частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 11 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац дев’ятнадцятий частини четвертої статті 11 виключено
(частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац дев’ятнадцятий частини четвертої статті 11 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац двадцятий частини четвертої статті 11 виключено
(частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцятий частини четвертої статті 11 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.
6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа – підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
(частина шоста статті 11 у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ
1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
2. Державний реєстратор зобов’язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія постанови слідчого про виїмку документів, другий примірник протоколу виїмки документів, а також копія опису документів, які вилучені.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора в проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ
1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
2. Державний реєстратор зобов’язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 14. Передача реєстраційних справ
1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі:
зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи – підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці.
2. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено абзацом другим частини першої цієї статті, здійснюється на підставі державної реєстрації відповідних змін до установчих документів юридичної особи або державної реєстрації зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.
3. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється лише на підставі відповідного рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями.
4. За наявності підстави, що передбачена абзацом другим частини першої цієї статті, державний реєстратор протягом десяти робочих днів з дати державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи – підприємця зобов’язаний надіслати поштовим відправленням за описом реєстраційну справу державному реєстратору за новим місцезнаходженням юридичної особи або за новим місцем проживання фізичної особи – підприємця.
(частину четверту статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.03.2011 р. № 3157-VI)
5. Передача реєстраційних справ у випадку, передбаченому абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, за актом прийому – передачі, який складається в трьох примірниках, по одному для державних реєстраторів та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
(частина п’ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
6. Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу, зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому повідомити поштовим відправленням юридичну особу або фізичну особу – підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи та внести до Єдиного державного реєстру запис про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.
Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п’яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи – підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом.
3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого Міністерством юстиції України, та/або посадова особа відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
(частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в яких не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання реєстраційних справ (державний реєстратор чи інша посадова особа), відповідальність несе керівник відповідного структурного підрозділу.
6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, прийнятих на зберігання.
7. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних справ.
8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, підприємницька діяльність яких припинена, формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за роками і зберігаються окремо.
(стаття 15 у редакції Законів України від 11.02.2010 р. № 1877-VI, від 17.03.2011 р. № 3157-VI)
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
Стаття 16. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.
2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру;
передачу відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що передбачені цим Законом, у тому числі для взяття на облік, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
(абзац четвертий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України;
(частину третю статті 16 доповнено новим абзацом п’ятим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим)
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
(абзац сьомий частини третьої статті 16 у редакції Закону України від 11.02.2010 р. № 1877-VI)
захист даних згідно із законом;
(абзац восьмий частини третьої статті 16 у редакції Закону України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного реєстру, а також документальне відтворення процедур державної реєстрації;
функціонування Єдиного державного реєстру згідно із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.
(частину третю статті 16 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)
4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який є його розпорядником. Адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
(частина п’ята статті 16 у редакції Закону України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
6. Єдиний державний реєстр є об’єктом права державної власності.
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу – підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.
(частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 09.02.2006 р. № 3422-IV)
Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством юстиції України.
(частину першу статті 17 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування видів господарської діяльності згідно із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, що становлять його складову.
(частину першу статті 17 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
абзац четвертий частини другої статті 17 виключено
(абзац четвертий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.09.2005 р. № 2919-IV, виключено згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
організаційно-правова форма;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
(абзац шостий частини другої статті 17 у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
місцезнаходження юридичної особи;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
(абзац дев’ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.05.2015 р. № 475-VIII)
інформація про структуру власності засновників – юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
(абзац восьмий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.10.2013 р. № 642-VII, замінено абзацами восьмим – десятим згідно із Законом України від 14.10.2014 р. № 1701-VII, у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами одинадцятим – п’ятдесят шостим)
види діяльності;
(абзац одинадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
відомості про органи управління юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, у зв’язку з цим абзаци дванадцятий – тридцять восьмий вважати відповідно абзацами тринадцятим – тридцять дев’ятим)
прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
(абзац тринадцятий частини другої статті 17 у редакції Закону України від 09.02.2006 р. № 3422-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників) та про дату закінчення його формування;
(абзац п’ятнадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
абзац вісімнадцятий частини другої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцятим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI, у зв’язку з цим абзаци двадцятий – сорок восьмий вважати відповідно абзацами двадцять першим – сорок дев’ятим)
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
абзац двадцять третій частини другої статті 17 виключено
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, абзац двадцять третій частини другої статті 17 виключено згідно із Законом України  від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, у зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – сорок перший вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим – сорок другим)
(зміни до абзацу двадцять четвертий частини другої статті 17, передбачені абзацом четвертим підпункту 2 пункту 8 розділу І Закону України від 10.10.2013 р. № 642-VII, внесені не будуть у зв’язку з некоректністю змін)
абзац двадцять п’ятий частини другої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI, у зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий – сорок п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим – сорок шостий)
дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять восьмим згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2390-VI)
дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв’язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять дев’ятим згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2390-VI)
дата та номер запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцятим згідно із Законом України від 01.07.2010 р. № 2390-VI, у зв’язку з цим абзаци тридцятий – сорок восьмий вважати відповідно абзацами тридцять першим – сорок дев’ятим, абзац тридцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
(абзац тридцять перший частини другої статті 17 у редакції Закону України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцять другим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцять третім згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
дані про юридичних осіб – правонаступників;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцять четвертим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцять п’ятим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у зв’язку з цим абзаци тридцять п’ятий – сорок четвертий вважати відповідно абзацами тридцять шостим – сорок п’ятим, абзац тридцять п’ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI)
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом тридцять восьмим згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 809-VI, у зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий – п’ятдесят перший вважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим – п’ятдесят другим)
місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
абзац сорок третій частини другої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1877-VI)
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи – термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок четвертим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, абзац сорок четвертий частини другої статті 17 у редакції Законів України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
інша додаткова інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок п’ятим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок шостим згідно із Законом України від 09.02.2006 р. № 3422-IV)
відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок сьомим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами);
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок восьмим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом сорок дев’ятим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
відомості про початок проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
відомості про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
відомості про відкликання повідомлення про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 05.09.2013 р. № 441-VII)
дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки;
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 05.09.2013 р. № 441-VII)
відомості про ліцензування відповідно до закону.
(частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
дата створення юридичної особи;
дата державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
абзац одинадцятий частини третьої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1877-VI)
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи – термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації.
(частину третю статті 17 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
(статтю 17 доповнено новою частиною третьою згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою)
4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі відомості щодо фізичної особи – підприємця:
ім’я фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
(абзац третій частини четвертої статті 17 у редакції Законів України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 24.05.2012 р. № 4839-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5410-VI)
країна громадянства фізичної особи;
(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом четвертим згідно із Законом України від 10.10.2013 р. № 642-VII, у зв’язку з цим абзаци четвертий – тридцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – тридцять першим)
місце проживання;
види діяльності;
(абзац шостий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
абзац дев’ятий частини четвертої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця;
абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
дані про припинення підприємницької діяльності, дані щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;
(абзац дванадцятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у редакції Закону України від 01.07.2010 р. № 2390-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, у редакції Закону України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;
(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, у зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять першим)
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, а також підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
абзац дев’ятнадцятий частини четвертої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1877-VI)
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця – термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації;
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, абзац двадцятий частини четвертої статті 17 у редакції Законів України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, від 24.05.2012 р. № 4839-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб – підприємців у банках та інших фінансових установах;
(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб – підприємців;
(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом двадцять другим згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб – підприємців;
(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно із Законом України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, у зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять третім)
інша додаткова інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем;
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
абзац двадцять п’ятий частини четвертої статті 17 виключено
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцять п’ятий частини четвертої статті 17 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац двадцять шостий частини четвертої статті 17 виключено
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцять шостий частини четвертої статті 17 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац двадцять сьомий частини четвертої статті 17 виключено
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцять сьомий частини четвертої статті 17 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац двадцять восьмий частини четвертої статті 17 виключено
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцять восьмий частини четвертої статті 17 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
абзац двадцять дев’ятий частини четвертої статті 17 виключено
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, абзац двадцять дев’ятий частини четвертої статті 17 виключено згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 (для платників єдиного податку першої та другої груп), дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки;
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 05.09.2013 р. № 441-VII)
дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки.
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 05.09.2013 р. № 441-VII)
відомості про ліцензування відповідно до закону.
(частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)
5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.
6. Частину шосту статті 17 виключено
(статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI, частина шоста статті 17 у редакції Закону України від 13.05.2014 р. № 1258-VII, виключено згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 17 1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі
1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем:
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, – відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційних дій щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи – підприємця технічний адміністратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
2. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для взяття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для зняття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебуває на обліку, – у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті;
ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам та їхнім відокремленим підрозділам органом державної реєстрації.
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
реєстраційний номер платника єдиного внеску;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.
6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність незавершених виконавчих проваджень щодо юридичної особи.
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи – емітента – у день отримання запиту від органу державної реєстрації;
про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства – у день отримання запиту від органу державної реєстрації.
8. Органи ліцензування забезпечують передачу відомостей щодо ліцензування інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру.
9. Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами відповідних органів державної влади, обміну документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, затверджується Міністерством юстиції України спільно з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.
(Закон доповнено статтею 17 1 згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру
1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
(частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця під час провадження ними господарської діяльності, а також для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
(статтю 18 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
(частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону.
(частину другу статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI)
При зміні кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник – юридична особа, подаються документи, передбачені частиною першою цієї статті.
(частину другу статті 19 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 14.10.2014 р. № 1701-VII, у зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим)
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.
(частину другу статті 19 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI)
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
(частину другу статті 19 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI, абзац п’ятий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.
(частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою – третьою цієї статті.
5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою – п’ятою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.
8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін.
(частина дев’ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
10. У разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру у день отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.
(частина десята статті 19 у редакції Закону України від 07.04.2011 р. № 3205-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
11. Юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі.
(частину одинадцяту статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI)
У разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих документів з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону.
(частину одинадцяту статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI)
12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
У разі надходження (поштовим відправленням або в електронному вигляді в порядку взаємообміну) державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.
(абзац другий частини дванадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)
13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.
(абзац перший частини чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI)
Якщо державному реєстратору повернуто поштового відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
(абзац другий частини чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI)
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
(абзац третій частини п’ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.
(абзац четвертий частини п’ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 21.04.2011 р. № 3263-VI, від 19.05.2011 р. № 3384-VI)
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи, передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.
(стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.03.2005 р. № 2452-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, у редакції Закону України від 17.11.2009 р. № 1720-VI)
16. Зміни до відомостей про ліцензування вносяться до Єдиного державного реєстру відповідно до закону.
(статтю 19 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:
відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;
витягу;
довідки;
виписки.
3. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки, витягу, довідки визначаються Міністерством юстиції України.
Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу.
4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
0,05 мінімальної заробітної плати – за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
0,02 мінімальної заробітної плати – за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
75 відсотків плати, встановленої цією частиною, – за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.
Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.
6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.
7. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.
8. Порядок доступу до відомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, встановлюється Міністерством юстиції України.
(стаття 20 із змінами, внесеними згідно із  Законами України від 23.06.2005 р. № 2704-IV, від 09.02.2006 р. № 3422-IV, від 17.11.2009 р. № 1720-VI, від 19.05.2011 р. № 3384-VI, від 18.11.2011 р. № 4067-VI, від 16.10.2012 р. № 5461-VI, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 21. Виключена
(стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 22.12.2011 р. № 4223-VI, від 24.05.2012 р. № 4839-VI, від 02.10.2012 р. № 5410-VI, від 02.10.2012 р. № 5316-VI, від 16.10.2012 р. № 5461-VI, від 13.05.2014 р. № 1258-VII, виключено згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 22. Оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру
(назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про втрати оригіналів установчих документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного (складеного капіталу юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, про прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи – підприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи – підприємця підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
(абзац перший частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 12.02.2015 р. № 191-VIII, від 09.04.2015 р. № 319-VIII)
(частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI, у редакції Закону України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII)
Абзац другий частини першої статті 22 виключено
(частину першу статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 13.05.2014 р. № 1258-VII, абзац другий частини першої статті 22 виключено згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
2. Зміст повідомлень, що підлягають оприлюдненню, встановлюється Міністерством юстиції України.
(частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
3. Підставою для оприлюднення повідомлень є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
(частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
4. Повідомлення підлягають оприлюдненню протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
(частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
5. За оприлюднення повідомлень про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.
(частина п’ята статті 22 у редакції Законів України від 19.05.2011 р. № 3384-VI, від 13.05.2014 р. № 1258-VII, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
6. Документом, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, від 15.04.2014 р. № 1206-VII, у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
7. Частину сьому статті 22 виключено
(згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
(стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.03.2005 р. № 2452-IV, від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, у редакції Закону України від 01.07.2010 р. № 2390-VI)
Стаття 22 1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикції
1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2. Доступ суду до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Використання судом інформації здійснюється у формі спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд справи, підписується ним з обов’язковим зазначенням дати і часу його формування та мети отримання таких відомостей і долучається до матеріалів справи.
4. Суду забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
5. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник апарату суду.
6. Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначається положенням, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
(частина шоста статті 22 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
(Закон доповнено статтею 22 1 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. № 2453-VI)
Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 23. Виключена
(стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, виключена згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
(зміни, передбачені пунктом 8 розділу І Закону України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, не внесені у зв’язку з виключенням 7 червня 2011 року статті 23 Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:
(абзац перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
(абзац другий частини першої статті 24 у редакції Закону України від 05.09.2013 р. № 441-VII)
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
(абзац третій частини першої статті 24 у редакції Закону України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.12.2008 р. № 809-VI, від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник).
(абзац четвертий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
абзац п’ятий частини першої статті 24 виключено
(абзац п’ятий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, від 15.04.2014 р. № 1206-VII, виключено згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:
інформація про структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій. У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
(частину першу статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із Законом України від 18.05.2010 р. № 2258-VI, абзац шостий частини першої статті 24 замінено абзацами шостим – восьмим згідно із Законом України від 14.10.2014 р. № 1701-VII, у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим, абзац восьмий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.05.2015 р. № 475-VIII)
У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.
(частину першу статті 24 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3262-VI)
2. Частину другу статті 24 виключено
(згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
(зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 9 розділу І Закону України від 19.10.2010 р. № 2609-VI, не внесені у зв’язку з виключенням 7 червня 2011 року частини другої статті 24 Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.
4. Частину четверту статті 24 виключено
(згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
5. Частину п’яту статті 24 виключено
(згідно із Законами України від 18.12.2008 р. № 693-VI, від 25.12.2008 р. № 809-VI)
6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.
(частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.03.2005 р. № 2454-IV, від 13.05.2014 р. № 1253-VII)
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.
8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою – сьомою цієї статті.
9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою – сьомою цієї статті.
(частина дев’ята статті 24 у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
11. Державний реєстратор зобов’язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:
(абзац перший частини одинадцятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.02.2011 р. № 3024-VI)
документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою – сьомою статті 8 та частиною п’ятою статті 10 цього Закону;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;
(частину одинадцяту статті 24 доповнено новим абзацом четвертим згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV, у зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим)
документи подані не в повному обсязі.
документи подано особою, яка не має на це повноважень.
(частину одинадцяту статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
12. Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
13. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів.
(статтю 14 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом України від 19.10.2010 р. № 2609-VI)
Стаття 24 1. Особливості державної реєстрації центральних органів виконавчої влади
1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про призначення керівника відповідного центрального органу виконавчої влади.
(частина перша статті 24 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи.
(частина друга статті 24 1 у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
3. Документи для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади – за цим місцезнаходженням.
4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.
Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) керівнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру.
(абзац другий частини четвертої статті 24 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI, у редакції Закону України від 24.05.2012 р. № 4839-VI,із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
(Закон доповнено статтею 24 1 згідно із Законом України від 13.01.2011 р. № 2937-VI)
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті 27 цього Закону.
2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які передбачені абзацами п’ятим – восьмим частини першої статті 27 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.
3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.
(частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.
5. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
(частина п’ята статті 25 у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
6. Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.
(частина шоста статті 25 у редакції Законів України від 07.04.2011 р. № 3205-VI, від 24.05.2012 р. № 4839-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
7. Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України для внесення їх до реєстраційної картки визначається Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.
(частина сьома статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)
Стаття 26. Виключена
(частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 16.03.2006 р. № 3575-IV, від 05.09.2013 р. № 441-VII, від 15.04.2014 р. № 1206-VII, виключено згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:
невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 цього Закону;
наявність в установчих документах юридичної особи пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;
(частину першу статті 27 доповнено новим абзацом четвертим згідно із Законом України від 09.04.2015 р. № 317-VIII, у зв’язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – тринадцятим)
порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;
невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
(абзац сьомий частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14.10.2014 р. № 1701-VII)
наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього Закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
(абзац десятий частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо);
(частину першу статті 27 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно із Законом України від 15.02.2011 р. № 3024-VI, у зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим)
встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.
(частину першу статті 27 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1561-VI, який вводиться в дію з 1 січня 2010 року, у зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)
Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.
2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
Абзац другий частини другої статті 27 виключено
(згідно із Законом України від 15.04.2014 р. № 1206-VII)
3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення державної реєстрації юридичної особи.
(частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.
5. Порушення строків видачі (направлення поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірника оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.
(частина п’ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи
1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код юридичної особи;
ідентифікаційний код філії, представництва;
повне найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
види діяльності відокремленого підрозділу;
(абзац шостий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;
(абзац сьомий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи – термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації;
(абзац восьмий частини другої статті 28 у редакції Закону України від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
дату та номер запису про включення відомостей до Єдиного державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до нього;
(абзац дев’ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
місце проведення запису про включення відомостей до Єдиного державного реєстру;
(абзац десятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
(абзац дванадцятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи документи, якщо вони не передбачені частиною третьою цієї статті.
5. Якщо документи для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи подаються особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення реєстраційних дій;
реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої, другої та сьомої статті 8 цього Закону.
8. Про залишення документів, які подані для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, без розгляду виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, без розгляду не перешкоджає виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без розгляду зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру, видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру та в той же день передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
(частина дев’ята статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, від 24.05.2012 р. № 4839-VI)
10. Порушення строку видачі (направлення поштовим відправленням) повідомлення про залишення без розгляду документів, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи, має наслідки, передбачені частиною п’ятою статті 27 цього Закону.
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;
(абзац третій частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 809-VI, у редакції Закону України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;
(абзац четвертий частини першої статті 29 у редакції Закону України від 17.11.2009 р. № 1720-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;
документ, що підтверджує внесення адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.
(абзац шостий частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 05.07.2012 р. № 5073-VI, від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
(частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у редакції Закону України від 16.03.2006 р. № 3575-IV)
2. У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
(частина друга статті 29 у редакції Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII)
3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);
заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
(частина третя статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV, у редакції Законів України від 25.12.2008 р. № 809-VI, від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи – засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”.
(частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 809-VI, у редакції Закону України від 21.04.2011 р. № 3263-VI)
5. Частину п’яту статті 29 виключено
(частина п’ята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2452-IV, виключено згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
6. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети установи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.
7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою – шостою цієї статті.
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
(части%

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-IV