Указ Президента України “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” від 29.10.2012 р. № 618/2012

Редакція: 20.05.2015 р.

УКАЗ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 6 червня 2014 року № 502/2014,
від 18 травня 2015 року № 274/2015
Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” постановляю:
1. Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України (додається).
2. Установити, що контракти про проходження служби у військовому резерві, які були укладені до набрання чинності Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим цим Указом, діють протягом строку, на який вони були укладені.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 лютого 2007 року № 66 “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”;
Указ Президента України від 25 квітня 2007 року № 353 “Про внесення зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”;
Указ Президента України від 31 грудня 2008 року № 1226 “Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”;
статтю 4 Указу Президента України від 8 липня 2009 року № 518 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В. Янукович
 

 

м. Київ
29 жовтня 2012 року
№ 618/2012
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 жовтня 2012 року № 618/2012
ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України
(У тексті Положення слова “проходження підготовки, зборів”, “проходження навчальних та перевірочних зборів”, “проходження підготовки та зборів”, “проходження підготовки чи зборів”, “проходження підготовки або зборів” замінено словами “виконання обов’язків служби у військовому резерві” згідно з Указом Президента України від 6 червня 2014 року № 502/2014)
(У тексті Положення слова “командир (начальник) військової частини”, “командири (начальники) військових частин” у всіх відмінках замінено відповідно словами “командир (начальник) військової частини (установи)”, “командири (начальники) військових частин (установ)” у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 18 травня 2015 року № 274/2015)
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок добору, умови прийняття громадян України (далі – громадяни) на службу у військовому резерві Збройних Сил України (далі – військовий резерв) та проходження ними служби у військовому резерві.
2. Службу у військовому резерві проходять громадяни, придатні до неї за станом здоров’я.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
3. Громадяни проходять службу у військовому резерві у добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, які звільнені із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, – в обов’язковому порядку.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
4. Громадяни, які виконують військовий обов’язок шляхом проходження служби у військовому резерві, є резервістами.
5. Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків служби, у тому числі з підготовки, відповідно до завдань, покладених на органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації (далі – військові частини), в яких вони проходять службу у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами контракту.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
6. Граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду.
7. Громадяни, прийняті на службу у військовому резерві, під час проходження перших зборів складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, якщо не складали її раніше.
8. Початком проходження резервістом служби у військовому резерві вважається день видання наказу керівника органу військового управління, командира (начальника) військової частини (установи) (далі – командир (начальник) військової частини (установи)) про прийняття(зарахування) громадянина на службу у військовому резерві і призначення на посаду, яка комплектується резервістами.
(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
Закінченням проходження резервістом служби у військовому резерві вважається день закінчення строку контракту або інший день, зазначений у пункті 30, абзаці другому пункту 1201 цього Положення, але не раніше дня видання наказу командира (начальника) військової частини (установи) про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві.
(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
9. Резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки служби у військовому резерві:
(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);
(підпункт 1 пункту 9 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
2) на шляху прямування до місця виконання обов’язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок;
(підпункт 2 пункту 9 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
3) поза військовою частиною, якщо перебування там передбачено обов’язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника) військової частини (установи).
(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
10. Проходження резервістом служби у військовому резерві відображається в його військово-облікових документах, форма та порядок ведення яких установлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.
11. Інформація про строки проведення підготовки і зборів у наступному році доводиться до резервістів та їх роботодавців до 1 грудня поточного року, а в поточному році – під час підписання першого контракту або в разі змін термінів підготовки резервістів – не пізніше ніж за місяць до початку зборів.
(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Прийняття (зарахування) на службу у військовому резерві. Контракт
(назва розділу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
12. На службу у військовому резерві приймаються громадяни (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я:
(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 57 років – на службу у військовому резерві на посадах рядового складу;
(пункт 12 доповнено новим абзацом другим згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014, у зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим, абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 57 років – на службу у військовому резерві на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу;
(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого розряду, – на службу у військовому резерві на посадах офіцерського складу.
В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – на посади відповідно до їх військових звань.
(пункт 12 доповнено абзацом п’ятим згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
13. Добір громадян, у тому числі військовозобов’язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа:
військовослужбовців, які звільняються в запас, – командирами (начальниками) військових частин (установ);
громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, - командирами (начальниками) військових частин (установ) та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів.
(пункт 13 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
14. Громадяни, які приймаються на службу у військовому резерві, проходять обов’язковий медичний огляд у встановленому законодавством порядку.
15. Порядок заміщення окремих військових посад резервістами у мирний час, заміщення військових посад, передбачених штатами воєнного часу, при переведенні Збройних Сил України на організацію і штати воєнного часу, особливості ведення військового обліку резервістів, порядок, обсяги та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.
(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
15 1. Резервісти підлягають військовому обліку в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України.
(Положення доповнено пунктом 15 1 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
16. У разі прийняття громадянина на службу у військовому резерві з ним укладається контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України (далі – контракт) за формою, що додається.
Контракт – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, військова частина Збройних Сил України, для встановлення правових відносин під час проходження служби у військовому резерві.
(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Контракт не укладається при зарахуванні військовослужбовців на службу у військовому резерві відповідно до пункту 120 1 цього Положення.
(пункт 16 доповнено абзацом третім згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
17. Контракт укладається у двох примірниках, підписується громадянином і посадовою особою Міністерства оборони України, військової частини Збройних Сил України, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади. Підпис зазначеної посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.
(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Дата набрання чинності контрактом зазначається у першому і другому його примірниках.
18. Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий – у резервіста.
19. Резервісти можуть укласти новий контракт у разі закінчення строку попереднього контракту.
20. Перший контракт укладається:
із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, – строком на 3 роки;
із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, – строком на 5 років;
із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, – строком на 5 років.
21. Новий контракт може бути укладено:
із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, – строком на 3 роки;
із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, – строком на 5 років;
із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, – строком на 5 років.
(абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Про укладення нового контракту посадовою особою, зазначеною у пункті 17 цього Положення, видається наказ.
22. Строк контракту не може перевищувати строку, який залишився до досягнення резервістом граничного віку перебування у військовому резерві.
23. Строк проходження служби у військовому резерві обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт з резервістом укладається до досягнення ним граничного віку перебування у військовому резерві.
24. Строк контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.
25. Контракт набирає чинності з дня видання наказу командира (начальника) військової частини (установи) про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення на посаду.
26. Новий контракт укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після закінчення строку попереднього контракту.
27. Строк контракту, укладеного з резервістом, який під час виконання обов’язків служби у військовому резерві перебував в умовах, що з об’єктивних причин унеможливлювали укладення нового контракту (перебування у стані заручника, інтернованої особи у нейтральній державі, якщо неможливо встановити місце перебування або за інших обставин), продовжується до закінчення перебування резервіста в зазначених умовах і прибуття до військової частини. У разі потреби контракт продовжується на строк, необхідний для визначення придатності резервіста до проходження служби у військовому резерві за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.
(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
28. Контракт припиняється (розривається), а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві:
1) у зв’язку із закінченням строку контракту;
2) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби у військовому резерві;
3) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;
4) у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості дальшого перебування на службі у військовому резерві;
5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;
6) через службову невідповідність;
7) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;
8) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;
9) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням резервіста);
10) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту резервістом;
11) у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом;
12) у зв’язку з бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час або в разі виникнення встановлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
13) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
(підпункт 13 пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
14) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;
(пункт 28 доповнено підпунктом 15 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
16) у разі припинення громадянства України;
(пункт 28 доповнено підпунктом 16 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
17) у зв’язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;
(пункт 28 доповнено підпунктом 17 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
(пункт 28 доповнено підпунктом 18 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
19) за угодою сторін.
(пункт 28 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
29. Дострокове розірвання контракту ініціюється:
1) командиром (начальником) військової частини (установи) – за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 – 4, 6 – 8, 10 – 19 пункту 28 цього Положення;
2) резервістом – за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення.
(пункт 29 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
30. Датою припинення дії (розірвання) контракту є:
1) день закінчення строку контракту;
2) день, наступний за днем смерті (загибелі) резервіста, або день визнання резервіста судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
3) день видання наказу про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві у зв’язку з достроковим розірванням контракту.
31. У разі припинення (розірвання) контракту у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстави та дати припинення (розірвання) контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини (установи) та скріплюється відповідною гербовою печаткою.
Резервіст подає за бажанням другий примірник контракту до кадрового органу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати звільнення резервіста зі служби у військовому резерві. У разі неподання резервістом другого примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.
Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві
32. Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюєтьсякомандирами (начальниками) військових частин (установ) у мирний час (особливий період) відповідно до:
рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;
планів підготовки резервістів Збройних Сил України.
Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюєтьсякомандирами (начальниками) військових частин (установ), в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
(пункт 32 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
33. Оповіщення резервістів про їх виклик до військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, для виконання обов’язків служби у військовому резерві або про призов на військову службу під час мобілізації організовується командирами (начальниками) військових частин (установ). Командирами (начальниками) військових частин (установ) організовується інформування роботодавців, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про мету та можливі строки залучення резервістів до виконання обов’язків служби у військовому резерві або призову на військову службу. Строки оповіщення та інформування визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.
33 1. Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов’язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:
у мирний час – у семиденний строк;
в особливий період – в одноденний строк.
(Положення доповнено пунктом 33 1 згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
34. Протягом трьох днів після виклику резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві або призову на військову службу командири (начальники) військових частин (установ) надсилають списки резервістів із зазначенням військово-облікових спеціальностей та посад, на які вони призначені, до військових комісаріатів, в яких резервісти перебувають на військовому обліку.
35. Резервіст може бути звільнений від виконання обов’язків служби у військовому резерві у зв’язку з:
смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;
потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;
іншими обставинами – за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).
(пункт 35 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014, у зв’язку з цим абзаци сьомий – восьмий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим)
Звільнення резервіста від виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім’ї, до яких додаються відповідні документи.
(абзац восьмий пункту 35 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Резервісти під час виконання обов’язків служби у військовому резерві мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших причин згідно із законодавством.
(абзац дев’ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Військові звання
36. Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях.
37. Чергові військові звання присвоюються у порядку, передбаченому цим Положенням.
До військових звань резервістів додається слово “резерву”.
До військових звань резервістів офіцерського складу, які призначені на посади медичної або юридичної служб Збройних Сил України, мають повну вищу медичну чи юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова “медичної служби резерву” або “юстиції резерву”.
38. Командир (начальник) військової частини (установи) надсилає витяг із наказу про присвоєння резервісту військового звання або позбавлення його такого звання до військового комісаріату, в якому резервіст перебуває на військовому обліку, у триденний строк після його видання.
39. Чергові військові звання резервістам присвоюються:
1) до старшого сержанта (головного старшини) включно – командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадовими особами, які мають рівні з ними та вищі права;
2) до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно – командиром корпусу, посадовими особами, які мають рівні з ним та вищі права;
3) до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України військ оперативних командувань, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
(підпункт 3 пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
4) до підполковника (капітана 2 рангу) включно – першим заступником Міністра оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, командиром військової частини А0515;
5) до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України.
Посадові особи, зазначені у цьому пункті, мають право присвоювати чергові військові звання лише резервістам, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.
40. Військові звання старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення присвоюються командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.
41. Для резервістів рядового складу, сержантського та старшинського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:
солдата резерву (матроса резерву) – два роки;
старшого солдата резерву (старшого матроса резерву) – один рік;
молодшого сержанта резерву (старшини 2 статті резерву) – два роки;
сержанта резерву (старшини 1 статті резерву) – два роки;
старшого сержанта резерву (головного старшини резерву) – два роки;
старшини резерву (головного корабельного старшини резерву) – два роки;
прапорщика резерву (мічмана резерву) – п’ять років.
42. Для резервістів молодшого та старшого офіцерського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (крім офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів):
молодшого лейтенанта резерву, лейтенанта резерву – два роки;
старшого лейтенанта резерву, капітана резерву (капітан-лейтенанта резерву) – три роки;
майора резерву (капітана 3 рангу резерву) – чотири роки;
підполковника резерву (капітана 2 рангу резерву) – п’ять років.
43. Для резервістів – офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів установлюються такі строки вислуги у військовому званні:
молодшого лейтенанта резерву – один рік;
лейтенанта резерву, старшого лейтенанта резерву – два роки;
капітана резерву (капітан-лейтенанта резерву), майора резерву (капітана 3 рангу резерву) – три роки;
підполковника резерву (капітана 2 рангу резерву) – чотири роки.
44. Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика резерву (старшого мічмана резерву), полковника резерву (капітана 1 рангу резерву) не встановлюється.
45. Строк вислуги резервіста у військовому званні обчислюється з дня присвоєння йому відповідного військового звання.
До строку вислуги резервіста у військовому званні зараховується:
час його перебування у цьому званні на військовій службі, службі у військовому резерві, перебування в запасі;
час перерви в службі у військовому резерві у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням зі служби у військовому резерві.
Не зараховується до строку вислуги резервіста у військовому званні час його перебування в пониженому військовому званні згідно з накладеним дисциплінарним стягненням.
46. Військові звання присвоюються резервістам послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.
47. Первинне офіцерське військове звання молодшого лейтенанта присвоюється резервістам, які під час проходження служби у військовому резерві здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестації, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за умови проходження служби у військовому резерві не менше трьох років.
(пункт 47 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
48. Чергові військові звання присвоюються резервістам, у яких закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні та які призначені на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання, вищі від тих, що вони мають, з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби.
49. Резервістам, які мають військове звання солдата резерву (матроса резерву), у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України може бути присвоєно військове звання старшого солдата резерву (старшого матроса резерву).
50. Про присвоєння чергових військових звань резервістам оголошують командири (начальники) військових частин (установ) в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню, а у період між зборами – військові комісари за місцем перебування резервістів на військовому обліку.
51. Резервістам, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, одночасно з призначенням на посаду присвоюються відповідні військові звання.
52. Чергове військове звання резервісту не присвоюється:
1) під час перебування резервіста у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання обов’язків служби, відсторонення від виконання повноважень, відсторонення від службових повноважень, відсторонення від посади;
2) якщо резервіст має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;
3) якщо за вироком суду резервісту призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.
(пункт 52 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
53. Резервісти (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) під час виконання обов’язків служби у військовому резерві можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
(пункт 53 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
54. До поновлення резервіста у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.
55. Резервісти можуть бути позбавлені військового звання у зв’язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення під час виконання обов’язків служби у військовому резерві.
56. Про позбавлення резервістів військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадова особа, якій надано таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видає відповідний наказ.
57. Резервісти, позбавлені військового звання:
за вироком суду, – звільняються зі служби у військовому резерві після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;
у порядку дисциплінарного стягнення, – звільняються зі служби у військовому резерві не пізніше трьох днів після надходження до військової частини наказу про позбавлення військового звання або з дня підписання такого наказу.
Абзац четвертий пункту 57 виключено
(згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
58. Військові комісари у разі позбавлення резервістів військових звань одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.
59. Резервіст, понижений у військовому званні під час виконання обов’язків служби у військовому резерві в порядку дисциплінарного стягнення, може бути поновлений у попередньому військовому званні в порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
(стаття 59 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
60. Громадянин, позбавлений військового звання, поновлюється у попередньому військовому званні з дня позбавлення його військового звання в разі:
1) скасування або зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання;
2) визнання в установленому порядку незаконним позбавлення резервіста військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.
61. Громадянин, позбавлений військового звання, може бути поновлений у попередньому військовому званні за рішенням посадових осіб, які мають право присвоювати відповідні військові звання, у разі звільнення від кримінального покарання у виді позбавлення військового звання на підставі закону про амністію чи акта про помилування.
62. Громадянин, поновлений у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.
Призначення резервістів на посади, переміщення та тимчасове виконання обов’язків
63. Призначення резервістів на посади здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ).
Резервісти офіцерського складу можуть призначатися на посади, передбачені штатами органів військового управління, військових частин, не більше ніж на два ступені вищі або на один ступінь нижчі їх військових звань.
64. Призначення резервістів на посади здійснюється:
1) на вищі посади – у порядку просування по службі;
2) на рівнозначні посади – у порядку переміщення;
3) на нижчі посади:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду за їх згодою;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
за сімейними обставинами – на особисте прохання;
у порядку виконання накладеного під час виконання обов’язків служби у військовому резерві дисциплінарного стягнення – відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
(абзац п’ятий підпункту 3 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Командир (начальник) військової частини (установи) надсилає витяг з наказу про призначення резервіста на посаду до військового комісаріату, в якому резервіст перебуває на військовому обліку, у триденний строк з дня його видання.
65. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань – більший посадовий оклад. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або більший посадовий оклад.
66. Резервісти призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду служби. У разі потреби у призначенні резервіста на посаду за новою спеціальністю призначенню на цю посаду має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).
67. Резервісти, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та визнані за станом здоров’я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними або обмежено придатними до служби у військовому резерві, призначаються на посади, не пов’язані з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад зазначені резервісти звільняються в установленому порядку зі служби у військовому резерві.
68. Резервісти, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому призначаються на вищі посади у порядку просування по службі з дотриманням вимог цього Положення, а понижені в посаді у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, під час виконання обов’язків служби у військовому резерві, – після зняття дисциплінарного стягнення.
(пункт 68 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
69. У мирний час резервісти можуть призначатися на окремі військові посади у порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.
70. Надання, переоформлення, скасування резервістам допуску до державної таємниці здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
71. Резервіст, якому відмовлено в наданні (якого позбавлено) відповідної форми допуску до державної таємниці, призначається на посаду, на якій передбачено форму допуску, яку він має, або на якій не передбачається допуск до державної таємниці. У разі неможливості призначення на таку посаду контракт з резервістом розривається, а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві.
72. Призначення резервістів на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Служби безпеки України відповідно до законодавства.
73. Призначення резервіста на посаду начальника спеціального органу зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку) і звільнення з цієї посади здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України.
74. На посади, за якими передбачені військові звання молодшого сержанта резерву (старшини 2 статті резерву), старшини резерву (головного корабельного старшини резерву), старшого прапорщика резерву (старшого мічмана резерву), призначаються резервісти, які мають відповідний рівень освіти та підготовки.
75. На посади, за якими передбачено військове звання прапорщика резерву (мічмана резерву), у разі потреби можуть призначатися професійно підготовлені та дисципліновані резервісти, які мають такі військові звання: старшина резерву (головний корабельний старшина резерву), старший сержант резерву (головний старшина резерву), сержант резерву (старшина 1 статті резерву), які прослужили не менше трьох років на посадах, за якими передбачені військові звання, що вони мають, та за висновком командира (начальника) військової частини (установи)гідні до призначення на ці посади, за умови, що їм не будуть підпорядковані старші за військовим званням.
У разі необхідності призначення на зазначену в абзаці першому цього пункту посаду резервіста, який має військове звання прапорщика резерву (мічмана резерву), резервіст, який має військове звання старшини резерву (головного корабельного старшини резерву), старшого сержанта резерву (головного старшини резерву), сержанта резерву (старшини 1 статті резерву) і займає цю посаду, призначається на посаду, рівнозначну тій, яку він займав до призначення на цю посаду прапорщика резерву (мічмана резерву), а в разі відсутності такої – за його згодою на іншу посаду.
76. Резервісти, які мають військові звання старших прапорщиків резерву (старших мічманів резерву) та прапорщиків резерву (мічманів резерву), не можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу.
77. Резервісти не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам у значенні, наведеному в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
78. Резервісти можуть бути за їх згодою переміщені на інші рівнозначні посади в одній військовій частині або до іншої військової частини:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом – за рішенням відповідногокомандира (начальника) військової частини (установи), зокрема, на особисте прохання резервіста;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
за сімейними обставинами – на особисте прохання, за наявності підтверджувальних документів.
79. Переміщення резервістів на інші рівнозначні посади в одній військовій частині здійснюється за наказом командира (начальника) військової частини (установи).
80. Переміщення резервістів на рівнозначні посади в межах оперативних командувань, армійського корпусу здійснюється за розпорядженням відповідно командувача військ оперативного командування, командира армійського корпусу, у межах виду Збройних Сил України – за розпорядженням командувача виду Збройних Сил України, між видами Збройних Сил України – за розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, між військовими частинами, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України, – за розпорядженням першого заступника Міністра оборони України.
(пункт 80 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
81. Резервіст зобов’язаний отримати розрахунок з усіх видів забезпечення не пізніше наступного дня після здавання посади та надходження витягу з наказу командира (начальника) військової частини (установи), у тому числі переданого технічними засобами, про переміщення до іншої військової частини, у разі перебування резервіста у відрядженні чи на лікуванні – не пізніше наступного дня після прибуття до військової частини, в якій він проходив службу до переміщення до іншої військової частини.
82. У разі проведення організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад резервістів, до структурних підрозділів командувань видів Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення таких заходів подається список резервістів, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання.
(пункт 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
83. У разі неможливості призначення резервістів, які вивільняються, на рівнозначні посади та ненадання ними згоди на призначення на нижчі посади вони звільняються зі служби у військовому резерві згідно з підпунктом 4 пункту 28 цього Положення.
84. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад, що заміщуються резервістами, на вакантні посади призначаються насамперед резервісти, які за своїми морально-діловими якостями більш підготовлені для виконання завдань за посадою.
85. На резервіста, який займає штатну посаду, під час виконання обов’язків служби у військовому резерві може бути у зв’язку зі службовою необхідністю покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою у разі тимчасової відсутності або усунення чи відсторонення від посади військовослужбовця або резервіста, який її займає.
86. Період тимчасового виконання резервістом обов’язків за посадою не може перевищувати 30 днів.
87. Тимчасове виконання обов’язків покладається на резервіста наказом командира (начальника) військової частини (установи).
88. Для тимчасового виконання обов’язків за посадою можуть призначатися резервісти, які мають військове звання:
1) солдата резерву (матроса резерву), сержанта резерву, старшини резерву, – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання відповідно рядового складу, сержантського і старшинського складу;
2) прапорщика резерву (мічмана резерву), старшого прапорщика резерву (старшого мічмана резерву), – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання прапорщика резерву (мічмана резерву), старшого прапорщика резерву (старшого мічмана резерву);
3) молодшого офіцерського складу, – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодшого або старшого офіцерського складу, за умови, що їм не будуть підпорядковані старші за військовим званням;
4) старшого офіцерського складу, – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старшого офіцерського складу.
Відрядження
89. Резервіст під час виконання обов’язків служби у військовому резерві може бути направлений у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу (команди) з метою:
участі в заходах, пов’язаних із підготовкою військ (сил);
забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;
супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочний;
супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних і резервістів, у тому числі хворих, або їх команд;
отримання нагороди або інших видів заохочення;
(абзац шостий пункту 89 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
участі в засіданнях суду або у процесуальних діях за викликом органу дізнання чи досудового слідства;
участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
в інших випадках за наказом (розпорядженням) старших командирів (начальників).
90. Резервіст направляється у відрядження за рішенням командира (начальника) військової частини (установи), про що видається відповідний наказ.
91. Резервісту, який направляється у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка.
92. Резервіст після прибуття до місця призначення зобов’язаний в установлений строк з’явитися до посадової особи, в розпорядження якої він відряджений, повідомити командира (начальника) військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, про прибуття, стати в установленому порядку на облік і виконувати поставлені завдання.
93. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього резервісту заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки у проміжних пунктах.
94. Резервіст за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з місця відрядження до місця служби у військовому резерві, повинен повідомити про цекомандира (начальника) військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, через начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісара, а в разі їх відсутності – через посадових осіб місцевої державної адміністрації чи місцевого самоврядування із зазначенням причин затримки.
95. У разі втрати в дорозі під час відрядження службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна резервіст повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності – посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи місцевого самоврядування, а також командира (начальника) військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві.
96. У разі затримки в дорозі під час відрядження з незалежних від резервіста причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження чи довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності – в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування, а також повідомити про затримку командира (начальника) військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві.
97. Поважними причинами затримки резервіста у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є хвороба, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.
98. Про затримку резервіста понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, посадова особа, в розпорядження якої він прибув, або начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовий комісар зобов’язані повідомитикомандира (начальника) військової частини (установи), який направив резервіста у відрядження, із зазначенням причин затримки.
99. У разі неповернення резервіста з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, негайно надсилає запит посадовій особі, в розпорядження якої був відряджений резервіст, або начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовому комісару. Після одержання відповіді на запит про те, що відряджений не прибув до пункту призначення або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини (установи) організовує його розшук в установленому порядку.
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації резервістів
100. Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:
сержантського і старшинського складу – при навчальних центрах;
офіцерського складу – при вищих військових навчальних закладах.
(пункт 100 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
101. Резервісти, прийняті на службу у військовому резерві з числа військовозобов’язаних (у тому числі жінок), які мають досвід військової служби, та прийняті на цю службу не за основною військово-обліковою спеціальністю, проходять перепідготовку у військових частинах (навчальних центрах), а резервісти з числа осіб офіцерського складу – при вищих військових навчальних закладах.
(пункт 101 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
102. Резервісти, які прослужили у військовому резерві не менше одного року, можуть підвищувати свою кваліфікацію у зв’язку зі службовою необхідністю.
103. Добір кандидатів для підвищення кваліфікації, в тому числі на їх особисте прохання, здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ).
104. Порядок направлення резервістів для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації до вищих військових навчальних закладів та до навчальних центрів, перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.
105. Резервісти після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації складають іспити за відповідними навчальними програмами.
Резервістам, які пройшли навчання за програмами підготовки сержантського (старшинського) складу і склали іспити, присвоюється відповідне військове звання у порядку, встановленому цим Положенням.
106. Відрахування резервістів із військових навчальних закладів, навчальних центрів за станом здоров’я в разі виникнення у них під час навчання захворювань здійснюється на підставі висновку начальника медичної служби вищого військового навчального закладу чи навчального центру.
Рішення про відрахування резервістів приймається начальниками військових навчальних закладів і навчальних центрів.
107. Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.
(пункт 107 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Звільнення зі служби у військовому резерві
108. Звільнення резервіста зі служби у військовому резерві на підставах, передбачених пунктом 28, абзацом другим пункту 120 1 цього Положення, здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) шляхом видання відповідного наказу.
(абзац перший пункту 108 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
Командир (начальник) військової частини (установи) у триденний строк після видання наказу про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві надсилає витяг з наказу та особову справу резервіста до військового комісаріату, в якому резервіст перебуває на військовому обліку.
Датою звільнення зі служби у військовому резерві є день видання командиром (начальником) військової частини (установи) відповідного наказу про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві.
(пункт 108 доповнено абзацом третім згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
109. Резервіст, який бажає звільнитися зі служби у військовому резерві, подає по команді рапорт та документи, які підтверджують підставу звільнення. У рапорті зазначаються підстави звільнення зі служби у військовому резерві та військовий комісаріат, в якому резервіст перебуває на військовому обліку.
110. Перед звільненням резервіста уточнюються дані про проходження ним служби у військовому резерві, документально підтверджуються періоди служби.
111. Резервіст за три місяці до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві направляється на медичний огляд до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються під час визначення підстав звільнення зі служби у військовому резерві.
112. Днем звільнення резервіста зі служби у військовому резерві є день, визначений у пункті 30 цього Положення, про що зазначається в наказі про звільнення зі служби у військовому резерві. Такий наказ видається на підставі затвердженого акта про прийняття-здавання посади, яку займав резервіст, та (або) рапорту безпосереднього начальника.
113. Наказ про застосування до резервіста таких дисциплінарних стягнень, як звільнення зі служби у військовому резерві через службову невідповідність, позбавлення військового звання, є підставою для видання наказу про його звільнення.
114. Резервіста, який підлягає звільненню зі служби у військовому резерві у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, командир (начальник) військової частини (установи) не пізніше ніж за два місяці до скорочення штатів або проведення організаційних заходів письмово попереджує про звільнення. Державна служба зайнятості про звільнення резервіста не повідомляється.
115. Рішення про дальше проходження служби у військовому резерві резервістом, який визнаний військово-лікарською комісією обмежено придатним до проходження служби у військовому резерві в мирний час, приймає командир (начальник) військової частини (установи).
116. За наявності кількох підстав для звільнення, передбачених підпунктами 2 – 5, 9, 18 пункту 28 цього Положення, резервіст може обрати за бажанням одну з них.
(абзац перший пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Наказами командирів (начальників) військових частин (установ) до резервістів, які звільняються зі служби у військовому резерві (крім резервістів, які звільняються з підстав, передбачених підпунктами 6 – 8, 10, 13, 15, 16 пункту 28, пунктом 57 цього Положення), можуть бути застосовані заохочення, передбачені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
(абзац другий пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
117. Для резервістів, звільнених зі служби у військовому резерві, які позитивно характеризувалися під час проходження служби у військовому резерві, організовуються урочисті проводи.
118. Резервіст, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту про проходження служби у військовому резерві, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення зі служби у військовому резерві у порядку, встановленому законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання. У разі незаконного звільнення зі служби у військовому резерві резервіст підлягає поновленню на службі у військовому резерві на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Цей період зараховується резервісту до строку, встановленого для присвоєння чергового військового звання.
119. У разі незаконного звільнення резервіста зі служби у військовому резерві поновлення його на попередній або на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді здійснюється наказомкомандира (начальника) військової частини (установи), який звільнив резервіста зі служби у військовому резерві.
120. Звільнення зі служби у військовому резерві Збройних Сил України резервістів, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про визнання безвісно відсутніми чи оголошення померлими:
резервістів офіцерського складу – командувачем виду Збройних Сил України військ оперативного командування, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, Міністром оборони України відповідно до їх повноважень;
(абзац другий пункту 120 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
резервістів рядового складу, сержантського та старшинського складу – командувачами видів Збройних Сил України, військ оперативного командування, прирівняними до них особами і вище.
(абзац третій пункту 120 у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Особливості проходження служби у військовому резерві під час особливого періоду
120 1. Під час особливого періоду військовослужбовці, які були звільнені із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, в обов’язковому порядку зараховуються до військового оперативного резерву першої черги.
Контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві не може бути припиненим (розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у військовому резерві на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві першої черги, мають право в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених законом.
120 2. Призов резервістів військового оперативного резерву першої черги здійснюється в разі оголошення загальної мобілізації або в разі прийняття у випадках та порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України.
120 3. Порядок організації призову резервістів військового оперативного резерву першої черги на військову службу визначається Генеральним штабом Збройних Сил України. Термін виконання заходів призову не повинен перевищувати 48 годин.
120 4. Зарахування військовослужбовців до військового оперативного резерву першої черги здійснюється під час звільнення військовослужбовців із строкової служби або з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період за наказами командирів (начальників) військових частин (установ). У наказі вказуються: посада, на яку призначений резервіст; військовий комісаріат, у якому він буде перебувати на військовому обліку; адреса проживання та порядок оповіщення резервіста. Зазначений наказ доводиться до резервіста під особистий підпис у день звільнення.
Дані про зарахування військовослужбовця до військового оперативного резерву першої черги заносяться до його військово-облікових документів.
Особливості ведення військового обліку резервістів, зарахованих до військового оперативного резерву першої черги, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.
120 5. Резервіст військового оперативного резерву першої черги зобов’язаний:
ознайомитися з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву першої черги під особистий підпис;
прибути в п’ятиденний термін після звільнення у запас до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання (перебування) для постановки на військовий облік;
під час вибуття з військової частини (установи) та при постановці на військовий облік у військовому комісаріаті уточнити порядок своїх дій на випадок його призову під час мобілізації, на особливий період;
зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та у разі призову під час мобілізації, на особливий період, мати її із собою при прибутті до військової частини (установи);
у разі змін місця проживання (перебування) або порядку оповіщення повідомити про це відповідного командира (начальника) військової частини (установи) та військового комісара у семиденний термін;
прибути після оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або військовим комісаром щодо його призову під час мобілізації, на особливий період, протягом 24 годин до військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, та діяти за вказівками командира (начальника) військової частини (установи).
(Положення доповнено новим розділом згідно з Указом Президента України від 18.05.2015 р. № 274/2015)
Матеріальне та інші види забезпечення
121. Розміри грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
122. Порядок медичного забезпечення резервістів під час виконання обов’язків служби у військовому резерві визначається Міністерством оборони України.
123. Під час проходження служби у військовому резерві резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно з установленими нормами. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, що свідчать про їх належність до резервістів. На них поширюються правила носіння військової форми одягу.
124. Харчування резервістів у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється у порядку та за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
125. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для Міністерства оборони України.
Відповідальність резервістів
126. Під час виконання обов’язків служби у військовому резерві резервісти несуть відповідальність, передбачену законодавством.
Глава Адміністраці
Президента України
С. Льовочкін
 
 
ДОДАТОК
до Положення про проходження громадянами
України служби у військовому резерві Збройних Сил України
(викладений в новій редакції Указом Президента
України від 6 червня 2014 року № 502/2014)
(додаток у редакції Указу Президента України від 06.06.2014 р. № 502/2014)
Указ Президента України “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” від 29.10.2012 р. № 618/2012

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>