Роз’яснення Державної служби статистики України “Роз’яснення щодо показників форми № 1-екологічні витрати (річна) державного статистичного спостереження “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” від 26.01.2015 р. № 17.4-12/2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 26.01.2015 р. № 17.4-12/2
Роз’яснення щодо показників форми № 1-екологічні витрати (річна) державного статистичного спостереження “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі”
I. Загальні положення
Поняття та визначення, викладені в роз’ясненнях, передбачені Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати “Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі”, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 24.10.2006 № 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1194/13068, зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України від 11.11.2010 № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1202/18497. Ці роз’яснення містять інформацію щодо окремих показників та змісту форми № 1-екологічні витрати.
II. Зміст форми
Розділ I. Витрати на охорону навколишнього природного середовища
Рядок з кодом 100 відображає витрати на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату, у тому числі за окремими напрямами: рядки з кодами 110, 120, 130, 140, сума яких дорівнює рядку з кодом 100. Рядок з кодом 110 дорівнює сумі рядків з кодами 111, 112, а рядок з кодом 120 – сумі рядків з кодами 121 та 122.
Рядок з кодом 200 відображає витрати на очищення зворотних вод. З них за рядками з кодами 210, 220, 230, 240, 250, 260 відображаються витрати за окремими напрямами, сума яких дорівнює рядку з кодом 200.
Рядок з кодом 300 відображає витрати на поводження з відходами, у тому числі за окремими напрямами (рядки з кодами 310, 320, 330, 340, 350, 360, сума яких дорівнює рядку з кодом 300). Рядок з кодом 330 дорівнює сумі рядків з кодами 331, 332, 333, а рядок з кодом 340 – сумі рядків з кодами 341, 342, 343.
Рядок з кодом 400 відображає витрати на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод. З них за рядками з кодами 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470 відображаються витрати за окремими напрямами, сума яких дорівнює рядку з кодом 400.
Рядок з кодом 500 відображає витрати на зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів для охорони праці), у тому числі за окремими напрямами (рядки з кодами 510, 520, 530, 540, сума яких дорівнює рядку з кодом 500). Рядок з кодом 510 дорівнює сумі рядків з кодами 511, 512, 513, 514, а рядок з кодом 520 – сумі рядків з кодами 521, 522, 523, 524.
Рядок з кодом 600 відображає витрати на збереження біорізноманіття і середовища існування. З них за рядками з кодами 610, 620, 630, 640 відображаються витрати за окремими напрямами, сума яких дорівнює рядку з кодом 600.
Рядок з кодом 700 відображає витрати на забезпечення радіаційної безпеки (за винятком заходів для запобігання аваріям і катастрофам). З них за рядками з кодами 710, 720, 730, 740 відображаються витрати за окремими напрямами, сума яких дорівнює рядку з кодом 700.
Рядок з кодом 800 відображає витрати на науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування, у тому числі за окремими напрямами (рядки з кодами 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, сума яких дорівнює рядку з кодом 800). Рядок з кодом 810 дорівнює сумі рядків з кодами 811 та 812.
Рядок з кодом 900 відображає інші витрати на охорону навколишнього природного середовища, не перераховані у рядках з кодами 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. З них за рядками з кодами 910, 920, 930 відображаються витрати за окремими напрямами, сума яких дорівнює рядку з кодом 900. Рядок з кодом 910 дорівнює сумі рядків з кодами 911 та 912.
Розділ III. Екологічні платежі
Розділ III містить інформацію про екологічні платежі підприємства протягом звітного року, до яких відносяться екологічний податок і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
Графа 1 відображає пред’явлені (нараховані) до сплати у звітному році суми екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
Графа 2 відображає фактично сплачені у звітному році суми екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
У разі виплати підприємством платежів у рахунок погашення заборгованості попередніх років їх суми відображаються у звіті за відповідними рядками.
Рядок з кодом 1500 містить інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.
Дані по рядку з кодом 1500 дорівнюють сумі даних по рядках з кодами 1510, 1520, 1530.
Рядок з кодом 1510 відображає інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
Дані по рядку з кодом 1510 дорівнюють сумі даних по рядках з кодами 1511, 1512.
Рядок з кодом 1511 відображає інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.
Рядок з кодом 1512 відображає інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.
Рядок з кодом 1520 відображає інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.
Рядок з кодом 1530 відображає інформацію про податкове зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів (крім радіоактивних відходів) у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.
Рядок з кодом 1700 відображає інформацію про суми грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Цей рядок не містить даних про штрафи, стягнені в адміністративному порядку з посадових осіб.
Розділ IV. Екологічні послуги
Розділ IV містить дані про екологічні послуги підприємства протягом звітного року, до яких відносяться надходження (оплата) коштів за надання послуг природоохоронного призначення, надходження коштів від продажу відходів та побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних заходів.
Усі платежі підприємств відображаються за відповідними напрямами природоохоронних послуг, наведених у графі А.
Дані рядка з кодом 4000 для граф 1, 3, 4, 5 дорівнюють сумі рядків з кодами 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900.
Графа 1 відображає кошти, які надійшли на підприємство за надання природоохоронних послуг, до яких належать вивезення, приймання, збереження, перероблення та знищення відходів, прийняття та очищення зворотних вод, проведення робіт із рекультивації земель тощо.
Графа 2 відображає частину коштів із графи 1, які надійшли від підприємств житлово-комунальної сфери за надання природоохоронних послуг населенню, зокрема, за очищення зворотних вод і поводження з відходами.
Дані рядка з кодом 4000 для графи 2 дорівнюють сумі рядків з кодами 4200, 4300.
Графа 3 відображає надходження коштів на підприємство від продажу відходів, зокрема кошти, що надійшли від продажу металобрухту, ртутних ламп і т. ін.
Графа 4 відображає надходження коштів на підприємство від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні природоохоронних заходів, наприклад, отримання енергії або утилізації матеріалів при переробці відходів. Зокрема, це кошти, що надійшли від продажу продукції, отриманої у результаті переробки відходів (наприклад, продажу гранульованого шлаку, виробленого у результаті переробки відходів доменного шлаку).
Графа 5 відображає дані про оплату наданих підприємству послуг природоохоронного призначення за відповідними напрямами, наведеними у графі А, які включають платежі спеціалізованим організаціям (підприємствам) за відведення та очищення зворотних вод (рядок з кодом 4200), вивезення, приймання, збереження, перероблення та знищення відходів (рядок з кодом 4300), рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого шару ґрунту (рядок з кодом 4400), оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи та відшкодування збитків і втрат сюди не входять.
Графа 6 відображає частину коштів із графи 5 на оплату послуг природоохоронного призначення, наданих державними та комунальними підприємствами.
Показники форми № 1 – екологічні витрати не включають податок на додану вартість і відображаються у тис. грн. з одним десятковим знаком.
Роз’яснення щодо показників форми № 1-екологічні витрати (річна) державного статистичного спостереження “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” від 15 січня 2014 року № 18.1-12/5 є недійсними.
Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О.М. Прокопенко

Роз’яснення Державної служби статистики України “Роз’яснення щодо показників форми № 1-екологічні витрати (річна) державного статистичного спостереження “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” від 26.01.2015 р. № 17.4-12/2

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>