Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації варто-сті перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2015)” від 01.01.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
РОЗЯСНЕННЯ
від 01 січня 2015 року
Усереднені показники
транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах
(станом на 01.01.2015)
Загальні положення
1. Усереднені показники транспортних витрат застосовуються при складанні інвесторської кошторисної документації з обов’язковим уточненням вартості перевезення при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. У випадку перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельної організації витрати на перевезення визначаються на підставі розрахунків вартості перевезення 1 тонни вантажу на необхідну відстань відповідними транспортними засобами, виконаних відповідно до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-9:2013.
2. Усередненими показниками транспортних витрат враховано витрати на тару, упаковку, реквізит, навантажувальні роботи, прямі, непрямі витрати, прибуток.
Усередненими показниками транспортних витрат на перевезення грунту і будівельного сміття (таблиця 4, пп. 35, 36) не враховано загальновиробничі та адміністративні витрати і прибуток, які необхідно враховувати додатково та обчислювати за правилами визначення цих витрат, що наведені в ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013, з використанням усереднених показників трудомісткості при перевезенні грунту і будівельного сміття автомобілями-самоскидами, наведених в Додатку Г до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013.
3. Усереднені показники транспортних витрат враховують усереднені умови перевезення вантажів бортовими автомобілями, тягачами з причепами та напівпричепами, автомобілями-самоскидами, спеціальним транспортом, усереднену вантажопідйомність рухомого складу за видами та класами вантажів незалежно від класифікації доріг, по яких здійснюється рух.
4. Усереднені показники транспортних витрат розраховані на перевезення 1 т по п’яти класах вантажів залежно від відстані перевезення на 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 км, а також на кожні наступні 10 км в інтервалі 71 км – 100 км; 101 км – 200 км; 201 км – 500 км.
Вартість перевезення визначається: – на відстані до 10 км – за формулою:
,
де Пі км - усереднений показник на і-ий кілометр, грн.;
П10 км – усереднений показник на відстань 10 км (гр. 5 таблиці 4) відповідного вантажу, грн.;
Т – вартість тари, упаковки, реквізиту (гр. 15 таблиці 4), грн.;
П навант – вартість навантажування (гр. 16 таблиці 4), грн.;
і км - відстань перевезення, км;
- на проміжні відстані від 10 до 70 км – шляхом інтерполяції;
- на відстані більше 70 км:
а) на відстані, кратні 10 км, – шляхом додавання відповідних поправок, наведених в таблиці 4, на кожні наступні 10 км;
б) на відстані, не кратні 10 км, – шляхом додавання 10-ї частини відповідної поправки, помноженої на не кратну 10 кількість кілометрів.
5. Клас вантажів визначається відповідно до їх номенклатури та класифікації, наведених в Таблиці В.1 Додатка В до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013.
6. Усереднені показники транспортних витрат на перевезення вантажів враховують витрати, пов’язані з простоєм автомобільного транспорту в пунктах завантаження і розвантаження в межах встановлених норм.
Холостий пробіг автомобілів при слідуванні за вантажем (між пунктами розвантаження і завантаження), а також від місця розташування автотранспортного підприємства до пункту першого завантаження і від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підприємства (нульовий пробіг) враховано в усереднених показниках транспортних витрат і додатково не враховується, крім випадків, перелічених у п. 12.
7. Усереднені показники транспортних витрат на перевезення вантажів у спеціалізованому рухомому складі обчислюються з урахуванням надбавок, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
№ п/п
Типи спеціалізованого рухомого складу
Надбавка, %
1
2
3
1
Автофургони різного призначення
20
2
Авторефрижератори (включаючи охолодження або підігрівання)
50
3
Автоцистерни, що перевозять їдкі речовини на відстань, км:
 
до 50 включно
30
понад 50 (за всі відстані перевезення)
60
4
Бортові автомобілі, причепи та напівпричепи усіх марок, обладнані промисловістю стандартними тентами, незалежно від вантажопідйомності рухомого складу
15
5
Автомобілі бортові з вантажопідйомним пристроєм
15
6
Автомобілі, обладнані знімними кузовами або спеціалізованими контейнерами для перевезення сипких вантажів
15
7
За перевезення вибухових та вибухонебезпечних речовин (за винятком стиснених та зріджених газів в балонах)
30
8
За перевезення стиснених та зріджених газів в балонах на спеціально обладнаних для цього автомобілях (за укриття балонів брезентом або іншими матеріалами додаткова плата не стягується)
15
8. До спеціалізованого вантажного рухомого складу належать автомобілі, причепи, напівпричепи, кузови яких пристосовані для перевезення вантажів певних видів, виготовлені промисловістю або переобладнані підприємствами (організаціями) і зареєстровані в органах ДАІ як спеціалізований рухомий склад.
9. Усередненими показниками транспортних витрат на перевезення цегли в контейнерах, пакетах, піддонах або інших пристосуваннях враховано надбавку в розмірі 15 %. При цьому транспортні витрати обчислюються за фактичну масу вантажу (нетто), тобто без урахування маси контейнеру, піддона та інших пристосувань.
10. Усереднені показники транспортних витрат за перевезення будівельних крупногабаритних (об’ємних, негабаритних) вантажів (за винятком п. 8 таблиці 4) обчислюються з урахуванням таких надбавок:
у розмірі 30 %
- на вантажі, що потребують при перевезенні спеціального устаткування та пристосувань, масою (брутто) окремого місця понад:
250 кг – для спакованих і тарно-штучних,
500 кг – для котних;
у розмірі 35 %
- на вантажі з розмірами окремого місця по висоті від поверхні дороги понад 2,5 до 3,8 м включно або по ширині понад 2 до 2,5 м включно.
Примітки:
1. Зазначені надбавки застосовуються до усереднених показників транспортних витрат за вирахуванням граф 15 і 16.
2. Зазначені надбавки враховують підвищення плати за перевезення вантажів для спеціалізованого рухомого складу, наведеного в таблицях 1, 4.
3. Усередненими показниками транспортних витрат за перевезення вантажів спеціалізованим рухомим складом, наведеними в таблиці 4, враховано надбавки за їх використання (за винятком типів, наведених в таблиці 1).
11. Усереднені показники транспортних витрат на перевезення вантажів автомобілями-самоскидами в кар’єрах та з кар’єрів на відстань до 5 км наведені в таблиці 2 для 1-го класу вантажів. При перевезенні вантажів інших класів усереднені показники обчислюються шляхом ділення ціни для 1-го класу на фактичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля.
Усереднені показники транспортних витрат на перевезення вантажів автомобілями-самоскидами в кар’єрах та з кар’єрів на відстань більше 5 км приймаються за відповідними даними для автомобілів-самоскидів, наведеними в таблиці 4, на всю відстань перевезення.
Усереднені показники транспортних витрат на перевезення вантажів автомобілями-самоскидами в кар’єрах та з кар’єрів застосовуються при дотриманні таких умов:
- забезпечення безперервної роботи автомобілів-самоскидів в одному пункті навантаження протягом повної зміни;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт механізованим способом у межах норм часу, встановлених для автомобілів-самоскидів;
- утримання під’їзних шляхів (доріг) до пунктів навантаження і розвантаження (включаючи і внутрішні дороги в кар’єрах) в стані, що забезпечує безперешкодний та безпечний рух автотранспорту і вільне маневрування його в будь-який час здійснення перевезень.
Таблиця 2
Перевезення вантажів автомобілями-самоскидами в кар’єрах та з кар’єрів
Відстань, км
Усереднені показники транспортних витрат на 1 т, грн.
1
2
До 0,5
2,61
Понад 0,5 до 1,0
3,31
Понад 1,0 до 1,5
5,04
Понад 1,5 до 2,0
6,55
Понад 2,0 до 2,5
6,97
Понад 2,5 до 3,0
8,31
Понад 3,0 до 3,5
9,71
Понад 3,5 до 4,0
11,52
Понад 4,0 до 4,5
12,97
Понад 4,5 до 5,0
14,25
12. Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт (від автотранспортного підприємства до пункту першого навантаження) або повернення їх після закінчення робіт (від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підприємства) враховується додатково у випадку, коли обидва пункти (першого навантаження та останнього розвантаження) знаходяться за межею населеного пункту, в якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачується найкоротший пробіг.
Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт та повернення їх після закінчення робіт
Вантажопідйомність автомобіля, т
За 1 км пробігу, грн.
1
2
До 0,5
2,92
Понад 0,5 до 1,5
3,88
Понад 1,5 до 3,0
5,66
Понад 3,0 до 5,0
6,45
Понад 5,0 до 7,0
6,50
Понад 7,0 до 9,0
9,27
Понад 9,0 до 12,0
9,82
На кожну додаткову 1 т вантажопідйомності додавати
0,56
13. При перевезенні зворотніх порожніх універсальних контейнерів усереднені показники транспортних витрат приймаються відповідно до пункту 4 таблиці 4 за номінальну масу “брутто”.
14. У випадках розробки грунту (піску) або будівельного сміття екскаваторами з навантаженням на автосамоскиди з вартості перевезення грунту (піску) або будівельного сміття виключаються витрати на навантажувальні роботи (таблиця 4, пп. 35, 36, 37).
Таблиця 4
Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах
(станом на 01.01.2015)
№ п/п
Укрупнені групи вантажів, види і найменування
Клас вантажу
Тип транспорту
Усереднені показники транспортних витрат на 1 т, грн.
В тому числі, грн. т
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
На кожні 10 км додавати, грн. т
від 71 км до 100 км
від 101 км до 200 км
від 201 км до 500 км
тара, упаковка, реквізит
навантаження
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
1 ШТУЧНІ
                           
 
1.1 Крупнорозмірні
                           
1
Збірний залізобетон
1 – 2
Загального призначення
                       
Довжиною до 3 м
36,93
54,96
73,13
85,90
102,72
119,60
136,59
16,20
16,38
16,67
1,77
12,48
Довжиною від 3 до 6,6 м
41,54
64,11
86,74
102,59
123,65
144,83
165,99
20,51
20,74
20,90
1,77
12,48
Довжиною від 6,6 до 12 м
47,69
69,44
94,16
111,64
134,74
158,01
181,06
22,42
22,59
22,96
1,77
17,21
 
Збірний залізобетон
1 – 2
Автотягачі
                       
Довжиною до 3 м
42,94
66,12
89,83
106,97
129,06
151,32
173,66
21,40
21,61
21,96
1,77
12,48
Довжиною від 3 до 6,6 м
50,04
76,91
104,15
123,92
149,46
174,95
200,46
24,59
24,80
25,25
1,77
12,49
Довжиною від 6,6 до 12 м
50,45
78,55
107,22
127,60
154,40
181,10
207,58
25,60
26,05
26,42
1,77
17,21
Довжиною понад 12 м
52,10
81,47
111,32
134,27
160,24
187,99
215,88
26,54
27,02
27,34
1,77
19,44
2
Перегородки гіпсові
1
Автотягачі зі спеціальним причепом
51,38
80,55
110,00
131,44
159,31
186,75
214,40
26,80
27,09
27,38
0,89
12,48
3
Металоконструкції важкого типу
2
Автотягачі зі спеціальним причепом
52,06
83,69
115,86
139,09
169,29
199,21
229,34
29,06
29,33
29,67
1,10
15,66
Загального призначення
43,30
68,93
93,74
111,15
134,31
157,37
180,51
22,46
22,62
22,97
2,21
15,66
4
Металоконструкції легкого типу
3
Автотягачі зі спеціальним причепом
53,30
84,06
115,30
137,67
166,78
196,08
225,28
28,44
28,60
28,90
1,10
15,66
Загального призначення
43,73
75,23
106,71
127,78
156,89
185,89
214,81
28,13
28,55
28,87
2,21
15,66
5
Дерев’яні конструкції
4
Автотягачі зі спеціальним причепом
60,89
105,08
151,20
185,12
228,18
271,42
314,95
42,19
42,77
43,52
1,73
18,21
Загального призначення
51,07
93,80
137,30
167,31
208,25
249,06
290,37
39,60
40,23
40,90
2,61
18,24
6
Устаткування та будівельні машини
2
Автотягачі зі спеціальним причепом
64,65
96,28
131,74
156,68
188,18
222,85
256,09
31,98
32,44
32,85
5,52
12,49
Загального призначення
50,62
86,74
123,12
147,82
182,10
216,23
250,44
33,03
33,29
33,81
5,52
12,49
7
Скло вітринне
3 – 4
Автотягачі зі спеціальним причепом
84,16
127,88
169,49
198,47
237,31
277,26
317,05
35,17
35,22
35,23
30,71
12,49
8
Інвентарні приміщення
3 – 4
Автотягачі зі спеціальним причепом
74,20
127,43
181,52
220,75
271,79
323,30
374,66
49,87
50,70
51,30
1,77
12,49
Загального призначення
62,07
103,74
145,74
174,47
214,26
254,27
307,63
38,51
38,97
39,47
1,77
12,49
9
Інші вантажі
1 – 2
Автотягачі зі спеціальним причепом
48,11
72,78
97,46
115,56
138,94
162,12
184,93
22,26
22,67
22,88
1,77
12,49
Загального призначення
38,55
59,76
81,74
97,12
118,15
139,38
160,91
20,60
21,08
21,21
1,77
12,49
 
1.2 Довгомірні
                           
10
Металопрокат (у т. ч. арматура)
1
Загального призначення з напівпричепом
43,43
64,13
85,03
99,59
119,10
138,75
158,17
18,59
18,97
19,21
1,77
12,49
11
Лісоматеріали
2-3
Загального призначення з напівпричепом
51,79
84,39
117,55
140,86
171,66
203,01
234,37
30,45
30,73
31,07
1,77
12,49
12
Труби сталеві, діаметр, мм:
                           
менше 500
1
Автотягачі зі спеціальним причепом
43,43
64,13
85,03
99,59
119,10
138,75
158,17
18,59
18,97
19,10
1,77
12,49
більше 500
1
Плетевози
45,88
70,50
95,16
113,27
136,65
159,67
182,82
21,51
21,57
21,59
1,49
18,58
13
Азбестоцементні труби
3
Загального призначення
67,61
118,95
171,09
206,23
254,56
302,70
350,89
47,11
47,31
47,79
3,51
12,49
14
Труби поліетиленові ПХВ, пластмасові
5
Загального призначення з причепом
88,56
161,25
231,29
280,57
348,52
417,68
486,99
66,77
67,49
68,30
1,77
12,49
15
Труби керамічні каналізаційні
1
Загального призначення з причепом
44,23
71,05
98,78
117,74
143,51
169,18
195,14
24,90
25,31
25,47
3,51
12,49
16
Труби чавунні каналізаційні
1
Загального призначення з причепом
41,09
63,57
86,15
102,20
123,09
144,31
165,19
20,44
20,58
20,92
3,51
12,49
17
Труби чавунні напірні
1
Загального призначення з причепом
39,42
61,41
83,21
99,36
120,02
140,63
161,46
19,83
20,19
20,32
3,51
12,49
18
Труби залізобетонні
1
Загального призначення з причепом
40,71
70,55
95,94
114,81
136,97
160,70
183,54
23,25
23,68
23,94
3,51
18,58
 
1.3 Листові
                           
19
Листи:
                           
азбестоцементні,
1
Загального призначення
47,54
74,04
100,68
119,57
144,38
169,37
194,21
24,05
24,39
24,57
0,07
12,49
гіпсокартонні, ДСП тощо
2 – 3
Те саме
62,57
105,35
144,75
174,33
214,10
253,81
293,49
38,58
39,19
39,68
0,07
12,49
 
1.4 Інші штучні
                           
20
Столярні вироби
2 – 3
Загального призначення
49,64
82,23
114,89
144,51
167,49
198,18
228,23
29,52
29,94
30,32
3,51
12,49
21
Санітарно-технічні та електротехнічні вироби та устаткування масою до 150 кг
1 – 5
Загального призначення
52,24
79,43
107,35
132,81
160,23
178,32
204,44
24,99
25,30
25,72
1,77
12,49
22
Теплоізоляційні матеріали
4 – 5
Загального призначення
52,18
93,74
133,79
161,63
200,72
239,01
278,02
37,31
37,94
38,41
1,77
12,49
23
Допоміжні матеріали (спецодяг, інструменти тощо)
1 -4
Загального призначення
54,02
91,00
128,05
152,98
186,75
221,25
255,55
33,24
33,70
34,24
1,77
12,49
 
2 ТАРНО-ШТУЧНІ
                           
 
В контейнерах, пакетах, піддонах чи інших пристосуваннях:
                           
24
Стінові матеріали (цегла різна тощо)
1
Загального призначення
42,19
65,15
88,22
104,78
126,28
148,08
169,58
21,01
21,28
21,41
1,77
12,49
25
Гіпсові плити
1
Загального призначення
45,11
68,07
91,14
107,71
129,21
151,00
172,50
21,01
21,28
21,41
0,44
12,49
26
Скло будівельне
2
Загального призначення
57,42
97,06
135,54
162,10
197,57
233,34
268,78
34,41
34,88
35,39
4,41
12,49
 
2.1 Дрібнорозмірні
                           
 
Плиточні матеріали для облицювання стін та підлог масою 1 м 2
                           
27
більше 30 кг
1
Загального призначення
57,09
90,49
124,34
147,98
179,40
211,03
242,67
30,60
30,95
31,18
3,51
12,49
28
до 30кг
2
Загального призначення
62,43
106,58
150,51
179,62
220,39
261,00
301,83
39,76
40,24
40,49
1,77
12,49
 
2.2 Рулонні
                           
29
Основні (лінолеум, руберойд тощо)
2
Загального призначення
61,24
104,77
148,80
178,07
218,62
258,61
299,23
39,50
40,01
40,31
1,77
12,49
30
Допоміжні (шпалери, плівка тощо)
3 – 4
Загального призначення
80,70
143,76
208,03
250,27
309,48
368,64
428,10
58,10
58,57
58,92
0,89
12,49
 
2.3 Інші в тарі
                           
 
Паперовій, дерев’яній, металевій:
                           
31
Сипучі та рідкі, маса до 150 кг
3
Загального призначення
59,12
102,42
145,57
174,05
213,95
254,25
293,89
39,08
39,59
39,87
1,77
12,49
2 – 4
Самоскиди
50,42
92,28
134,05
162,04
200,47
239,17
277,93
37,91
38,17
38,47
1,77
12,49
32
Цемент у мішках
1
Самоскиди
51,59
87,92
123,84
148,04
181,29
214,86
248,03
32,65
32,84
33,02
1,77
12,49
 
3 СИПУЧІ ТА ГЛИБОПОДІБНІ
                           
 
3.1 Такі, що транспортуються навалом:
                           
33
Заповнювачі природні
1
Самоскиди
58,60
91,98
125,44
147,79
174,97
205,64
236,48
30,14
30,26
30,59
-
4,39
34
Легкі заповнювачі (шлак, пінобетон тощо)
3
Самоскиди
57,82
99,58
141,63
169,87
209,46
248,77
288,34
38,31
38,42
38,68
-
6,16
Спецтранспорт
75,08
126,29
177,98
212,51
260,35
308,31
356,10
47,44
47,70
47,74
-
6,16
35
Грунт
1
Самоскиди
44,01
71,21
101,78
122,11
148,39
176,47
202,32
26,67
-
-
-
4,63
36
Будівельне сміття
2
Самоскиди
49,47
81,49
117,75
141,40
173,98
203,79
234,49
31,40
-
-
-
4,63
37
Пісок
1
Самоскиди
52,45
82,70
120,81
144,23
168,69
212,48
246,13
31,58
-
-
-
4,63
38
Пилоподібні (крім цементу)
2
Самоскиди
57,57
96,19
136,95
163,22
199,91
236,75
273,77
36,13
36,45
36,69
-
3,37
39
Бітум будівельний твердих марок
2 – 3
Самоскиди
64,53
114,54
165,96
198,34
245,37
291,96
338,67
45,79
46,12
46,64
-
12,49
 
3.2 Пилоподібні, що транспортуються в цистернах
                           
40
Цемент
1
Спецтранспорт
58,29
94,82
131,78
155,52
189,39
223,42
257,59
33,86
33,91
33,97
-
4,43
 
4 ТОВАРНІ СУМІШІ
         
-
               
 
4.1 Пластичні
                           
41
Бетон, розчин
1
Самоскиди
39,29
72,28
104,88
126,56
156,61
-
-
-
-
-
-
4,32
Спецтранспорт
64,34
102,93
142,15
169,41
206,26
242,89
279,56
36,12
36,24
36,71
-
4,43
 
4.2 Жорсткі (малорухомі)
                           
42
Асфальт, шлакобетон тощо
1
Самоскиди
40,86
72,34
107,75
130,68
163,19
172,43
188,30
19,52
-
-
-
4,32
 
4.3 Сухі суміші
                           
43
Для бетону
1
Самоскиди
39,82
71,92
104,31
126,60
156,89
186,31
216,38
29,28
29,42
29,60
-
4,32
 
5 РІДКІ В ЦИСТЕРНАХ
                           
44
Вода
1
Спецтранспорт
69,49
118,20
167,09
199,55
244,66
290,05
335,38
44,98
45,16
45,25
-
4,43
45
Паливо, рідкий бітум
1
Спецтранспорт
78,23
130,41
183,03
218,01
266,94
315,82
364,79
48,50
48,63
48,98
-
4,43
46
Вапняне молоко
1
Спецтранспорт
69,49
118,20
167,09
199,55
244,66
290,05
335,38
44,98
45,16
45,25
-
4,43
 
6 ІНШІ
                           
 
6.1 Вантажі, що не ввійшли в перелік
                           
47
Санітарно-технічне, електротехнічне та інше устаткування
2
Загального призначення
56,82
96,54
136,35
163,05
200,37
237,12
274,24
35,90
36,41
36,65
1,77
12,49
48
Дерева-саджанці, кущі-саджанці
4 – 5
Загального призначення
72,97
126,78
183,56
222,30
273,53
325,53
378,64
50,48
50,53
51,12
-
4,73
Примітка. Усереднені показники не враховують податок на додану вартість (ПДВ).
Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації варто-сті перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2015)” від 01.01.2015 р.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>