Роз’яснення Державної фіскальної служби України “Актуальні питання ведення волонтерської діяльності” від 28.01.2015 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 28 січня 2015 року
Актуальні питання ведення волонтерської діяльності
З метою всебічного висвітлення усіх аспектів ведення волонтерської діяльності, ДФС України надає відповіді на питання, з якими найчастіше звертаються платники податків, що займаються волонтерською діяльністю.
№ з/п
Суть питання
Відповідь ДФС України
1
2
3
1.
Як здійснюється облік волонтерів АТО у разі зміни волонтером місця проживання?
 
Відповідно до пункту 1.5 Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів АТО, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за № 1471/26248, облік волонтерів АТО як платників податків здійснюється за місцем проживання, яке внесено до Реєстру волонтерів АТО  (основне місце обліку).
У разі зміни волонтером АТО місця проживання змінюється основне місце обліку.
Відповідно до пункту 2.7 Порядку у разі зміни місця проживання волонтер АТО зобов’язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу ДФС заяву з позначкою “Зміни” у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру волонтерів АТО. Орган ДФС, який прийняв заяву, проводить визначені заявою дії, а саме: внесення змін щодо волонтера АТО до Реєстру волонтерів АТО.
 
2.
Як оподатковується ПДФО благодійна допомога, яка надана учасникам АТО?
 
Відповідно до п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, на користь:
- учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;
- учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;
- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;
- фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”;
До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти – інваліди.
Зазначені у п.п. 165.1.4 п. 164.1 ст. 165 Кодексу  доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію. Сума (вартість) благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу, а саме, не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога:
а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:
- платникам податку, визначеним абзацом другим підпункту “а” та підпунктом “б” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, – для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
- платникам податку, визначеним абзацами третім – п’ятим підпункту “а” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, – для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Кодексу, і платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги.
 
3.
Чи можуть виключати організації з Реєстру волонтерів АТО?
Організації до реєстру волонтерів АТО не включаються.
До Реєстру волонтерів АТО включається фізична особа – благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру волонтерів АТО, надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених у підпункті “а” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу.
4.
Яких умов необхідно дотриматись підприємству для включення в податкові витрати благодійної допомоги на АТО?
Відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.
Ця норма залишилася незмінною і в редакції Податкового кодексу України чинній з 01 січня 2015 року.
5.
Який порядок оподаткування доходів, отриманих волонтером у вигляді благодійної допомоги?
 
Згідно з підпунктом «б» п.п. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті “а” цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції.
Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість) зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.
Кошти, отримані благодійниками – фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.
З якого періоду не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу благодійна допомога, отримана волонтерами антитерористичної операції?
Закон України від 2 вересня 2014 року № 1668-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги», яким внесено зміни до п.п. «б» п.п. 165.1.54 Податкового кодексу України, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (26.09.2014), та поширюється на правовідносини, що виникли з 21 листопада 2013 року.
Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
7.
Який порядок оподаткування благодійної допомоги, отриманої волонтерами, що залишилась не використаною?
Згідно п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу кошти, отримані благодійниками – фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті (до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію), повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
8.
Згідно п.2.1 прикінцевих положень Закону України  №1668 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги”
реєстр волонтерів підлягає оприлюдненню, що в період АТО розголошує інформацію про фізичних осіб – волонтерів та ставить їх життя та здоров’я під загрозу.
Оприлюднення відомостей з Реєстру волонтерів АТО може бути відмінене змінами до абзацу першого пункту 2¹ розділу VII Прикінцевих положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» шляхом виключення у першому реченні цього пункту слів «та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті».
 
9.
Процедура звільнення від оподаткування господарських операцій пов’язаних із волонтерською діяльністю виписана у Законі України  №1668 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги” не зрозуміло. З одного боку волонтери звільнені від необхідності вести облік доходів та витрат, а з іншого, у разі розгляду скарги на них, вони повинні надати відповідну документацію у повному обсязі. Також, якщо волонтер є ФОП, не виписано порядок відокремлення волонтерської діяльності від іншої господарських операцій, в умовах наданої можливості не вести облік.
 
Згідно з Податковим кодексом Українифізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, тобто вести Книгу обліку доходів і витрат (п.п. «а» п.176.1 ст. 176 Кодексу), форму та  порядок ведення якої  затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013р. № 794.   
Крім того,  платники податку зобов’язані   отримувати та зберігати протягом терміну давності документи первинного обліку та на вимогу контролюючого органу пред’являти документи і відомості та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації («б», «в» п.176.1 ст. 176 Кодексу).
 
10.
Відсутня окрема ознака доходу, зазначеного у пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (сума(вартість) благодійної допомоги), для відображення його у формі № 1ДФ податковими агентами – благодійниками
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за № 228/25005 (далі – Порядок).
Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб до Порядку сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ст. 170 ПКУ), відображаються у податковому розрахунку за формою № 1 ДФ під ознакою доходу ,,169”.
Натомість п.п. 170.7.8 п. 1701.7 ст. 170 ПКУ визначено, що до оподатковуваного доходу платника податку не включається благодійна допомога, що надається згідно з п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Таким чином, благодійна допомога, яка надається згідно з п.п. 165.1.54   п. 165.1 ст. 165 ПКУ відображається в формі № 1 ДФ під ,,169” ознакою доходу.
11.
Чи має право благодійна організація в особі волонтера надати благодійну допомогу у вигляді ліків учаснику АТО, та чи буде така допомога оподатковуватись та включатись до доходу учасника АТО?
Згідно з підпунктом «а» п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається платникам податку, визначеним абзацом другим підпункту “а” та підпунктом “б” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, зокрема для закупівлі або у вигляді лікарських засобів чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.
 
12.
Ми зареєстрована громадська організація,  у нас є волонтери, які нам допомагають. Чи необхідно їм реєструватись як волонтери  і бути в реєстрі волонтерів
Відповідь на питання залежить від суті відносин між організацією і волонтером, а також від того, чи підпадає діяльність волонтера під норми Закону України від 02.09.2014 № 1668-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги». Розглянемо 3 приклади, хоча можливі і інші ситуації.
1) Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору, укладеного з організацією, та/або виступають від імені організації. В такому разі здійснює волонтерську діяльність саме організація, а волонтери є її представниками без реєстрації у реєстрі волонтерів АТО. Діяльність волонтерської організації підпадає під дію Закону України «Про волонтерську діяльність».
2) Громадська організація надає  благодійникам – фізичним особам благодійну допомогу  з метою наступного надання такими волонтерами благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті “а” підпунктом 165.1.54  пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Такі волонтери включаються до реєстру волонтерів АТО.
3) Волонтер надає благодійну допомогу на користь членів організації, які відповідають підпункту “а” підпунктом 165.1.54  пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Такі волонтери включаються до реєстру волонтерів АТО.
13.
Як можна переконатися, що волонтер включений до Реєстру?
 
Підтвердженням включення волонтера до Реєстру волонтерів АТО  є повідомлення органу ДФС про включення волонтера АТО до Реєстру із зазначенням відповідних реквізитів про нього.
Зокрема, пунктом 2.5 Порядку  формування та ведення Реєстру волонтерів АТО встановлено, що  протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, орган ДФС повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. У разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру у листі зазначаються відповідні дані, наведені у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, а у разі повернення документів на доопрацювання вказується причина повернення.
14.
Які документи повинні мати волонтери для підтвердження своєї діяльності?
 
Відповідь надається у частині підтвердження волонтером факту понесених витрат.
Для волонтера фактом понесення витрат при придбанні матеріальних цінностей (касок, бронежилетів, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування тощо) та послуг у юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є наявність первинних документів, до яких, зокрема, але не виключно відноситься договір, платіжне доручення, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, накладна, акт прийому-передачі тощо.
Факт придбання матеріальних цінностей у фізичних осіб повинен бути зафіксований у письмовому вигляді та підписаний сторонами, який підтверджує  факт придбання товару та понесені грошові витрати волонтера.
Надання допомоги отримувачу благодійної допомоги може здійснюватися як безпосередньо фізичним особам, так і через уповноважені органи.
Підтвердження факту надання такої допомоги фізичним особам є документ складений у письмовому вигляді, зокрема, але не виключно, акт прийому-передачі.
Оскільки благодійна допомога носить цільовий характер, доцільно для ідентифікації отримувача благодійної допомоги вказувати реєстраційний номер облікової картки або прізвище, ім’я, по-батькові з зазначенням дати народження, як це зазначено нормами ст. 70 ПКУ.
 
15.
Чи можливо  включити  волонтерів до Реєстру волонтерів – фізичних осіб без відкриття ними розрахункового рахунку? Якщо вони не отримають кошти, а працюють лише з товарно-матеріальними цінностями
Включення волонтера до Реєстру волонтерів АТО проводиться за заявою.
Відповідно до абзацу другого пункту 2¹ розділу VII Прикінцевих положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» до заяви волонтера разом із іншими документами додається довідка з банку із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.
Таким чином,  наявність відкритого рахунку в банку є однією з умов для включення фізичної особи-благодійника до Реєстру волонтерів АТО.
16.
Пропозиція від волонтерів:
Розробити спрощені документи для підтвердження передачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей  у зону АТО (наприклад: у випадку неможливості проставляння на документах печатки, так як допомога привезена вночі або відповідальна особа за прийняття ТМЦ знаходиться на бойовому завданні, під час обстрілу)
Згідно з підпунктом «б» п.п. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті “а” цього підпункту у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 Податкового кодексу України).
Згідно з вимогами пункту 1 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (пункт 2 статті 9 Закону № 996).
Згідно з пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі – Положення № 88), первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.
 
17.
Які документи необхідні волонтерам для підтвердження передачі товарно-матеріальних цінностей у зону АТО?
Платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 Податкового кодексу України).
Взаємовідносини між фізичними особами або фізичними та юридичними особами регулюються Цивільним та Господарським кодексом України. Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага (ст. 177 ЦКУ). Зміна або припинення цивільних прав та обов’язків є правочином, який повинен бути в обов’язковому порядку зафіксований у письмовому вигляді, зокрема, при:
- правочинах між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 ЦКУ;
- правочинах фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (340 грн.), крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 ЦКУ;
- інших правочинів, щодо яких законом встановлена письмова форма.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, при цьому вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Слід зазначити, що ст. 334 ЦКУ передбачено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
Крім того, норми  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», дія якого поширюється на юридичних осіб, передбачено, що фактом здійснення господарської операції є первинний документ. З урахуванням того, що відповідно до нормативно-правових актів розрахунки за придбані товари (послуги) здійснюються у готівковій та/або безготівковій формі, на такі взаємовідносини поширюються норми  Закону України від 06.07.1995р. № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена Постановою Національного банку України від 21.01.2004р. № 22 тощо.
Підтвердженням факту здійснення розрахунків готівкою є, зокрема, розрахунковий документ (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), при здійсненні безготівкових операцій – платіжне доручення є підтвердженням факту перерахування грошових коштів на рахунок отримувача.
Для волонтера фактом понесення витрат при придбанні матеріальних цінностей (касок, бронежилетів, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування тощо) та послуг  у юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є наявність первинних документів, до яких, зокрема, але не виключно відноситься договір, платіжне доручення, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, накладна, акт прийому-передачі тощо. 
Факт придбання  матеріальних цінностей у фізичних осіб повинен бути зафіксований у письмовому вигляді та підписаний сторонами, який підтверджує  факт придбання товару та понесені грошові витрати волонтера. Слід зазначити, що відповідно до п.п. 163.1.2, п.п. 164.2, п.п. 171.2 для громадянина, який відчуджує матеріальні цінності, зазначена операція розглядається як дохід, при цьому відповідальною особою за декларуванням та сплатою податку виступає саме така фізична особа.
Надання допомоги отримувачу благодійної допомоги може здійснюватися як безпосередньо фізичним особам, так і через уповноважені органи.
Підтвердження факту надання такої допомоги фізичним особам є документ складений у письмовому вигляді, зокрема, але не виключно, акт прийому-передачі. Оскільки благодійна допомога носить цільовий характер, доцільно для ідентифікації отримувача благодійної допомоги вказувати реєстраційний номер облікової картки або прізвище, ім’я, по-батькові з зазначенням дати народження, як це зазначено нормами ст. 70 Податкового кодексу України.
18.
Чи звільняється від оподаткування платник податків, який здійснює волонтерську діяльність?
Так. Основними  умовами звільнення від оподаткування є включення платника податку, що здійснює волонтерську діяльність, до Реєстру волонтерів АТО та цільове використання ним отриманої благодійної допомоги на користь окремих категорій громадян. 
 
19.
Неприбуткова організація бажає перерахувати благодійну допомогу на карткові рахунки волонтерів. Чи не буде це суперечити чинному законодавству?
Загальні засади благодійництва та благодійницької діяльності визначено Законом України від 5 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).
Згідно зі статтею 1 Закону № 5073 благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до статті 13 Закону № 5073 благодійною організацією вважається юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.
При цьому, відповідно до статті 21Закону № 5073 центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику формується і ведеться Реєстр волонтерів антитерористичної операції до якого включаються благодійники – фізичні особи.
Згідно зі статтею 9 Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.
При цьому, первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а господарська операція – дія або подія, що викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (стаття 1 Закону № 996).
Отже, підтвердженням перерахування коштів у вигляді благодійної допомоги неприбутковою організацією безпосередньо її отримувачам або через волонтерів може бути первинний документ, який має обов’язкові реквізити, передбачені статтею 9 Закону № 996, та містить відомості про господарську операцію.
Таким чином, перерахування коштів у вигляді благодійної допомоги неприбутковою організацією безпосередньо її отримувачам або через волонтерів, які внесені до Реєстру, можливе, якщо така благодійна діяльність не суперечить статутній діяльності такої неприбуткової організації і підтверджена належним чином оформленими первинними документами.
20.
Чи може  фізична особа для здійснення благодійної діяльності  використовувати свій особистий рахунок в банку?
 
Кошти, які надходять на відкритий на ім’я волонтера АТО банківський рахунок,  призначений для здійснення благодійної діяльності у період, визначений законодавством, не підлягають оподаткуванню.
Для включення до Реєстру благодійник – фізична особа подає до органу ДФС разом з іншими документами довідку з банку за формою N 4-РВ (додаток 4 до Порядку) із зазначенням реквізитів рахунку, відкритого на ім’я такого волонтера, що призначений для здійснення благодійної діяльності.
Для здійснення благодійної діяльності волонтер АТО може використовувати власні заощадження та надані іншими благодійниками кошти, а також для здійснення благодійної діяльності може або відкрити новий рахунок у банку або використовувати для цих цілей раніше відкритий  особистий рахунок.  Про реквізити самостійно обраного рахунку волонтер надає довідку банку до податкової інспекції. Всі рахунки, які включені до Реєстру волонтерів АТО,   вважаються рахунками,  що використовуються на цілі, визначені у  підпункті 165.1.54  пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Кошти, отримані благодійниками – фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
21.
Які саме товари та послуги благодійної допомоги не обкладаються податками?
Закупка і доставка транспортних засобів для АТО (немає пільгового оподаткування) ?
 
Відповідно до підпункту “б” підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України Постановою КМУ від 26 листопада 2014 р. № 653 затверджено Перелік потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.
Так, згідно з Переліком до оподатковуваного доходу, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, не включається вартість транспортних засобів (легковими автомобілями, мотоциклами, мопедами тощо, крім сільськогосподарської техніки) у сумі до 100 розмірів мінімальної заробітної плати.
22.
Як підтвердити надання допомоги добровольчим формуванням, які не мають взагалі ніяких офіційних статусів?
 
Основними  умовами звільнення від оподаткування є включення до Реєстру волонтерів АТО та цільове використання отриманої благодійної допомоги на користь визначених Податковим кодексом України окремих категорій громадян, а саме
- учасників бойових дій АТО або на користь членів сімей таких учасників, які під час участі в АТО зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;
- учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;
- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;
- фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.
До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти – інваліди.
23.
У разі отримання касок та бронежилетів, які були безпосередньо перенесені громадянами через кордон, який може бути облік та підтверджуючі документи?
Умови звільнення платника податку від оподаткування чітко визначені Податковим кодексом України. Та, згідно з підпунктом «б» п.п. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті “а” цього підпункту у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.
24.
Як відображаються у звітності 1ДФ   доходи, виплачені юридичною особою на користь учасників АТО та вимушених переселенців у вигляді благодійної допомоги?
Благодійна допомога, яка надається юридичною особою на користь учасників АТО та вимушених переселенців згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб до порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за № 228/25005, відображається за ,,169” ознакою доходу.
Роз’яснення Державної фіскальної служби України “Актуальні питання ведення волонтерської діяльності” від 28.01.2015 р.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>