Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.01.2013 р. у справі № 1915/13749/2012

РІШЕННЯ
від 11.01.2013 р.
Справа № 1915/13749/2012
в складі головуючого:                                          Дзюбановського Ю.І.
при секретарі судового засідання:                      Бєлоусовій К.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі справу за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, про визнання незаконної атестації керівників структурних підрозділів від 01 грудня 2011 року, визнання незаконним протоколу засідання комісії з проведення атестації начальників територіальних структурних підрозділів від – 01 грудня 2011 року, стягнення 3000 грн. моральної шкоди, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1, надалі позивач, звернувся в суд з позовом до Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, надалі відповідач, про визнання атестацію керівників структурних підрозділів Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною від 01 грудня 2011 року незаконною, визнання незаконним протоколу засідання комісії з проведення атестації начальників територіальних структурних підрозділів ДП «Укрекоресурси» від 01 грудня 2011 року, наданий суду по цивільній справі № 1915/10350/2012, стягнення 3000 грн. моральної шкоди.
В судовому засіданні позивач заявлені позовні вимоги підтримує, в їх обґрунтування зазначає, що відповідачем 01.12.2011р. була проведена атестація, за результатами якої його визнали таким, що не відповідає займаній посаді. Вважає, що атестація проводилася із порушенням «Положення про порядок проведення атестації працівників Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини «Укрекоресурси» Кабінету Міністрів України, протокол не відповідає вимогам, встановлених для проведення атестації, є підробленим. Такими діями відповідача, через визнання його за наслідками проведеної атестації таким, що не відповідає займаній посаді, йому нанесено моральну шкоду, що виражається у втраті душевної рівноваги, знизився його престиж, ділова репутація, оскільки посада позивача має публічний характер, а негативна інформація поширилася не лише в колективі, але й серед ділових партнерів, що потребує значних зусиль для відновлення попереднього становища.
Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнає, мотивуючи тим, що атестація була проведена у відповідності до затвердженого положення, наслідки атестації до позивача не застосовувалися, його було звільнено не за наслідками проведеної атестації. Позивачем не подано доказів понесення моральної шкоди саме через неправомірні дії відповідача. Крім цього просить суд застосувати наслідки спливу строку позовної давності, встановленого ст. 233 КЗпП України, в межах якого особа може звернутися до суду захистом своїх порушених трудових прав.
Суд, заслухавши пояснення позивача та представника відповідача, дослідивши зібрані по справі докази, прийшов до висновку, що в задоволенні позову слід відмовити, виходячи з наступних підстав.
07 листопада 2011 року Наказом ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною виданий Наказ № 153, яким затверджений порядок денний проведення конференції: «Реалізація завдань Державного підприємства «Укрекоресурси» для представників територіальних структурних підрозділів Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною з 01 по 02 грудня 2011 року. В порядку денному передбачалося проведення атестації начальників територіальних структурних підрозділів Державного підприємства «Укрекоресурси».
Як вбачається із протоколу засідання комісії з проведення атестації начальників територіальних структурних підрозділів ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною від 01 грудня 2011 року, серед іншого, ОСОБА_1 визнано таким, не відповідає займаній посаді.
Із пояснень позивача, даний протокол він отримав при ознайомленні із матеріалами цивільної справи № 1915/10350/2012.
Також, до матеріалів справи позивачем долучений протокол засідання комісії з проведення атестації начальників територіальних структурних підрозділів ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною від 01 грудня 2011 року, отриманий 21.12.2011р. за № 156. Згідно даного протоколу не свідчить, що ОСОБА_1 не відповідає займаній посаді, а лише вказані завдання, які потрібно виконувати.
У відповідності до «Положення про порядок проведення атестації працівників держаної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини «Укрекокомресурси» Кабінету Міністрів України», затвердженого Наказом Президента ДК «Укрекокомресурси» від 18.08.2010р. № 77, а саме п. 2.2, термін та графіки проведення атестації затверджуються наказом Президента компанії і доводяться до відома працівників, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації. 
Крім цього, згідно пунктів 3.1 -3.4 Положення, відповідний структурний підрозділ центрального апарату Компанії разом з відділом кадрів готують пропозиції щодо складу атестаційної комісії, термінів та графіків проведення атестації, визначаються кількість та списки працівників, які підлягають атестації, роз’яснюють цілі та порядок проведення атестації, здійснюють підготовку необхідних для атестації документів, атестаційний лист попередньої атестації та бланк атестаційного листа чергової атестації. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосереднім керівником складається і підписується службова характеристика з об’єктивною оцінкою результатів його роботи, урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетенції, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Співробітник ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім керівником. Підписана характеристика подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.
Згідно п. 3.8 Положення в обов’язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії.
Також, пункт 3.13 Положення встановлює, що результатами голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні. Результатами атестації працівника (рішення і рекомендації) фіксуються у протоколі засідання комісії та вносяться до атестаційного листа. Після проведення атестації працівник ознайомлюється зі змістом атестаційного листа під розпис.
Також, пункти 3.11, 3.13 Положення регламентують, що в разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді комісія вносить пропозиції щодо переведення його на іншу посаду, яка відповідає рівню його кваліфікації, або звільнення з роботи. Рішення про переведення працівника за його згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається Президентом компанії у двомісячний термін з дня його атестації.
Однак, відповідачем до матеріалів справи не подано доказів в підтвердження проведення 01.12.2011р. атестації у відповідності до «Положення про порядок проведення атестації працівників держаної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини «Укрекокомресурси» Кабінету Міністрів України», а саме не має окремого протоколу проведення атестації ОСОБА_1, доказів його ознайомлення із змістом атестаційного листа із зазначеними результатами голосування, не ознайомлення ОСОБА_1 із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди із безпосереднім керівником.
Стаття 15 Цивільного кодексу України передбачає, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, із застосуванням способів встановлених статтею 16 Кодексу.
Під час розгляду справи, судом встановлено, що наслідки проведеної 01.12.2011р. атестації згідно п. 3.11, 3.13, 4 Положення до ОСОБА_1 не були застосовані, позивач був звільнений із займаної посади на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП України, а не по п. 2 ст. 40 КЗпП України. Позивачем, при виявлених судом порушеннях відповідача щодо проведення атестації, не подано доказів порушення, невизнання чи оспорювання його прав та охоронюваних законом інтересів. Крім цього, вибраний спосіб захисту нібито порушеного свого права як визнання незаконною атестації не передбачений нормами цивільного законодавства.
Разом з тим, позовна вимога щодо визнання незаконним протоколу засідання комісії не може розглядати судом, оскільки протокол не може бути окремо визнаний незаконним, даний документ не відносить до актів органу влади та органу місцевого самоврядування чи правочином, а фіксує лише процедуру прийняття відповідного рішення. Крім цього, позивачем не подано доказів підроблення протоколу засідання комісії з проведення атестації 01.12.2011р.
Позовні вимоги в частині стягнення на користь позивача понесену моральну шкоду в розмірі 3000 грн. до задоволення не піддягають, виходячи з наступного.
Згідно ст.ст. 23, 1167 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішенням, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.
Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Однак, позивач належними та допустимими доказами не підтвердив, що винними діями відповідача йому нанесено моральну шкоду, як про це обґрунтовується ним у позові.     
Посилання представника відповідача про те, що ОСОБА_1 пропустив встановлений ст. 233 КЗпП України строк для звернення до суду за захистом своїх прав судом не приймається до уваги, оскільки як свідчить із пояснень позивача та матеріалів справи, 21.12.2011р. ним отриманий електронною поштою протокол засідання комісії з проведення атестації за 01.12.2011р. без зазначень щодо невідповідності його займаній посаді, а лише із встановленими завданнями. Протокол, який оскаржує позивач, що і стало підставою для звернення до суду, поряд із іншими позовними вимогами, ним отриманий під розгляду цивільної справи 06.08.2012р. 
Керуючись ст.ст. 60, 88, 212, 218, 223, 294 ЦПК України, суд, -
ВИРІШИВ:
1. В задоволенні позову відмовити.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.
 
Головуючий суддя                         Ю.І. Дзюбановський
Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.01.2013 р. у справі № 1915/13749/2012

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>