Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Рекомендації щодо запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території” від 03.03.2015 р. № 282

Редакція: 03.03.2015 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 03 березня 2015 року № 282

Рекомендації щодо запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території

У зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась на певних територіях України, а саме:
території проведення антитерористичної операції (у значенні, визначеному Законом України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, перелік яких затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, та районах проведення антитерористичної операції відповідно до наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 07 жовтня 2014 року № 33/6/а), та
тимчасово окупованій території України (у значенні, визначеному Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”) (далі – територія АТО та тимчасово окупована територія);
з метою запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території АТО та тимчасово окупованій території та запобігання загрозі життю та здоров’ю осіб, що проваджують професійну діяльність на фондовому ринку, та клієнтів таких осіб;
керуючись статтями 3, 27 Конституції України та відповідно до Законів України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:
1. Сформувати перелік учасників фондового ринку, на яких поширюється дія цього рішення щодо рекомендацій здійснити дії щодо зміни місцезнаходження або тимчасової зміни місцезнаходження, відкриття (перенесення) спеціалізованого структурного підрозділу та/або відокремленого підрозділу з території АТО та тимчасово окупованої території на територію України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території (далі – дії щодо зміни місцезнаходження).
2. Установити, що перелік учасників фондового ринку, на яких поширюється дія цього рішення щодо рекомендацій здійснити дії щодо зміни місцезнаходження (далі – Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території), та зміни до цього переліку затверджуються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Комісія) на підставі інформації, яка надходить та є в розпорядженні НКЦПФР.
3. До Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території відповідно до цього рішення включаються торговці цінними паперами, компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, які:
зареєстровані на території АТО та тимчасово окупованій території та не вчинили дії щодо зміни місцезнаходження на територію України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території;
вчинили дії щодо зміни місцезнаходження з території України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території на територію АТО та тимчасово окуповану територію.
У разі вчинення торговцями цінними паперами, компаніями з управління активами та корпоративними інвестиційними фондами дій щодо зміни місцезнаходження, такі учасники фондового ринку виключаються з Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.
4. Установити, що зміни до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території вносяться на підставі рішення НКЦПФР у разі:
внесення змін до меж території АТО та тимчасово окупованої території;
отримання інформації від торговців цінними паперами, компаній з управління активами та корпоративних інвестиційних фондів згідно пунктів 7 та 12 цього рішення.
5. Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території ведеться в електронному вигляді і містить виключно відкриту інформацію, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР та в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР і є загальнодоступною для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян України, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, міжнародних об’єднань та організацій, іноземних юридичних та фізичних осіб.
6. Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території містить загальну інформацію про торговця цінними паперами, компанію з управління активами, корпоративний інвестиційний фонд, а саме:
1) найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження вид діяльності на фондовому ринку торговця цінними паперами, компанії з управління активами, корпоративного інвестиційного фонду;
2) прізвище керівника та його посада (для корпоративних інвестиційних фондів – голови наглядової ради у разі її створення), засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта);
3) інформація про ліцензії (серія, номер, строк дії ліцензії, дата видачі) або для корпоративних інвестиційних фондів відомості про включення в реєстр ICI.
7. Торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами, які зареєстровані на території АТО та тимчасово окупованій території, з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР, рекомендується утриматися від вчинення будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів до вчинення дій щодо зміни місцезнаходження, та надання до Комісії відповідних документів, які підтверджують вчинення таких дій.
8. Торговцям цінними паперами, компаніям з управління активами та корпоративним інвестиційним фондам, які зареєстровані на території України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території, з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується утриматися від вчинення дій щодо укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю торговців цінними паперами та компаній з управління активами, які включені до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.
9. Фондовим біржам з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується утриматися від приймання заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, поданих учасниками біржових торгів, які знаходяться у Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.
10. Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті Комісії, рекомендується припинити приймання до виконання розпорядження, документи та/або інформацію, які надаються Розрахунковому центру для здійснення клірингу зобов’язань та проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладених за участю торговців цінними паперами, включених до цього Переліку.
11. Депозитарним установам з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується припинити приймання до виконання розпорядження депонентів, керуючих рахунків депонентів на проведення облікових операцій, пов’язаних з виконанням правочинів, укладених після набрання чинності цим рішенням за участю торговців цінними паперами, включених на дату подання розпорядження до цього Переліку.
12. Корпоративним інвестиційним фондам, які зареєстровані на території АТО та тимчасово окупованій території, з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР, рекомендується утриматися від вчинення будь-яких правочинів, крім правочинів, що пов’язані з діями щодо зміни місцезнаходження, та надання до Комісії у довільній формі документів, які підтверджують вчинення таких дій.
13. Рекомендується виконання зобов’язань торговців цінними паперами, які включені до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території, щодо провадження діяльності в частині прийняття та виконання разових замовлень за договорами на брокерське обслуговування, укладання договорів на придбання за договорами андеррайтингу та договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів за договорами на управління цінними паперами, а також зобов’язання компаній з управління активами, які включені до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території, при здійсненні такими компаніями управління активами ІСІ, що укладені до дня набрання чинності цим рішенням, зупинити на строк до виключення такого учасника фондового ринку з цього Переліку.
14. Учасникам фондового ринку рекомендується враховувати ризики під час вжиття заходів з фінансового моніторингу стосовно фінансових операцій за участю торговців цінними паперами та компаній з управління активами (у тому числі тих, що діють за рахунок коштів спільного інвестування інвестиційних фондів), включених до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.
15. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою оперативного інформування учасників фондового ринку забезпечити протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення НКЦПФР опублікування Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території та змін до нього в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та розміщення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
16. НКЦПФР одночасно з інформуванням відповідно до пункту 15 учасників фондового ринку щодо Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території додатково повідомляти засобами електронного зв’язку фондові біржі, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, Центральний депозитарій, саморегулівні організації учасників фондового ринку та об’єднання професійних учасників фондового ринку щодо цього переліку та змін до нього.
17. Центральному депозитарію в день отримання повідомлення від НКЦПФР рекомендовано повідомляти всі депозитарні установи щодо Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території та змін до нього.
18. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
19. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
20. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Рекомендації щодо запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території” від 03.03.2015 р. № 282

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>