Рішення Ленінського районного суду м. Полтави “Про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості” від 18.09.2009 р. у справі № 2-1459/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ
ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
від 18 вересня 2009 року Справа № 2-1459/09
Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді –                                   Парахіної Є.В.,
при секретарі –                                            Салашному М.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства “Мегабанк”
до ОСОБА_1
про дострокове розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості, -
ВСТАНОВИВ:
В травні 2009 року в особі ВАТ “Мегабанк” (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство “Мегабанк”) в особі Полтавської філії Банку звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про дострокове розірвання кредитного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року, стягнення заборгованості за договором кредиту, посилаючись на те, що 29.03.2007 року Банком був укладений кредитний договір з відповідачем, за умовами якого надано кредитні кошти в сумі 130000 доларів США на споживчі цілі на строк до 29.03.2007 року до 29.03.2017 року зі сплатою 13% річних. 05.06.2007 року між Банком та ОСОБА_1 укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої кредитор зобов’язується надати позичальнику грошові кошти у розмірі 130000 доларів США на строк з 05.06.2007 року до 26.03.2012 року, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки у розмірі 13% річних. Додатковою угодою № 2 від 24.01.2008 року до Кредитного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року, укладеного між ВАТ “Мегабанк” та ОСОБА_1, встановлено, зокрема, що Кредитодавець зобов’язується надати позичальнику грошові кошти на споживчі цілі у розмірі 230000 доларів США на строк з 29.03.2007 року до 26.03.2017 року, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки у розмірі 13,8% річних.
Оскільки ОСОБА_1, умови кредитного договору виконував неналежним чином, станом на 18.05.2009 року утворилась заборгованість в розмірі 221419,61 доларів США, що еквівалентно 1687217,43 грн., в тому числі: залишок заборгованості по кредиту – 207000,00 доларів США, заборгованість по нарахованим відсоткам 12589,64 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення відсотків по кредиту – 571,01 доларів США, штраф за несвоєчасне погашення відсотків по кредиту 1258,96 доларів США. Просить достроково розірвати кредитний договір, стягнути з відповідача вищевказану суму та судові втрати.
В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просив задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Відповідач ОСОБА_1, належним чином повідомлений про час та місце слухання, до суду не з’явився, не повідомивши про причини неявки. Представник відповідача повторно не з’явився в судовому засідання, надавши заяву про відкладення розгляду справи в зв’язку з зайнятістю в іншому судовому процесу, не підтверджену належним чином, в зв’язку з чим підстави його неявки суд не може визнати поважними та відповідно до положень ст. 169 ЦПК України вважає за можливе розглянути справу на підставі наявних в матеріалах доказів.
Суд, вислухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 29.03.2007 року ВАТ “Мегабанк” та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 61/2007, згідно п. п. 1.1 якого кредитор зобов’язується надати позичальнику грошові кошти (відкриває не відновлювальну кредитну лінію) на споживчі цілі у розмірі 130000 доларів США на строк з 29.03.2006 року до 26.03.2017 року, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти у розмірі 13% річних. Повернення кредиту здійснюється Позичальником згідно з графіком погашення кредиту, наведеним в додатку № 1 договору, який є його невід’ємною частиною.
Як встановлено в п.п. 3.2.1, 3.2.3 даного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року, Позичальник зобов’язується повернути одержаний кредит у повному обсязі до 16-00 год. 26.03.2017 року, своєчасно сплачувати нараховані проценти за користування кредитом та відповідні комісійні винагороди, встановлені договором, у порядку, встановленому договором.
В п. 7.1, 7.2 Договору встановлено, що за користування кредитом понад строк, встановлений в п. 1.1, 3.2.1 договору, та/або недотримання строків сплати нарахованих процентів Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки національного банку України за кожний день прострочки платежу від несвоєчасно сплаченої суми. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань щодо повернення кредиту згідно з графіком погашення кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 10 процентів від суми несвоєчасно сплаченого кредиту, за невиконання прийнятих на себе обов’язків згідно з п. 3.2.3 договору – у розмірі 10 процентів від суми несвоєчасно сплачених процентів та комісійних винагород.
Відповідно до п. 1 Додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року, укладеного між ВАТ “Мегабанк” та ОСОБА_1 , кредитор зобов’язується надати позичальнику грошові кошти (відкриває відновлювальну кредитну лінію) на споживчі цілі у розмірі 130000 доларів США на строк з 05.06.2007 року до 26.03.2012 року, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки у розмірі 13% річних. Змінено редакцію пунктів 3.2.1, 4.2 кредитного договору, встановлено, що позичальник зобов’язується повернути кредит у повному обсязі до 16-00 год. 26.03.2012 року; проценти за користування кредитом сплачуються Позичальником щомісяця не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, а також в день повернення кредиту.
Додатковою угодою № 2 від 24.01.2008 року до Кредитного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року, укладеного між ВАТ “Мегабанк” та ОСОБА_1, встановлено, зокрема, що Кредитодавець зобов’язується надати позичальнику грошові кошти на споживчі цілі у розмірі 230000 доларів США на строк з 29.03.2007 року до 26.03.2017 року, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки у розмірі 13,8% річних. До 31.03.2010 року Позичальник користується кредитом на умовах відновлювальної кредитної лінії, а саме: надання і повернення кредиту в указаний період здійснюється в межах встановленого ліміту заборгованості, а саме 230000,00 доларів США, відповідно до редакції п. 3.2.1 Позичальник обов’язується повернути кредит у повному обсязі до 16-00 год. 26.03.2017 року.
Як встановлено судом, ОСОБА_1 умови кредитного договору виконував неналежним чином, суму кредиту та нараховані відсотки відповідно до умов кредитного договору не сплачував.
Як вбачається з розрахунку ВАТ “Мегабанк”, станом на 18.05.2009 року заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором № 61/2007 від 29.03.2007 року становить 221419,61 доларів США, що еквівалентно 1687217,43 грн., в тому числі: залишок заборгованості по кредиту – 207000,00 доларів США, заборгованість по нарахованим відсоткам 12589,64 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення відсотків по кредиту – 571,01 доларів США, штраф за несвоєчасне погашення відсотків по кредиту 1258,96 доларів США .
Статтею 525 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до положень ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним свого зобов’язання.
В п. 3.3.1 кредитного договору № 61/2007 від 29.03.2007 року Кредитодавець має право достроково розірвати договір та вимагати повернення кредиту, сплати нарахованих процентів у випадку порушення Позичальником умов договору.
Згідно ч. 2, 3 ст. 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Iстотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим
Відповідно до п.п. 1.6, 1.7 Статуту Публічного акціонерного банку “Мегабанк” в новій редакції, затвердженого загальними зборами Відкритого акціонерного товариства “Мегабанк” 21.08.2009 року та погодженого Управлінням Національного банку України в Харківській області 21.08.2009 року, зареєстрованого в державному реєстрі за № 14801050033003615, Публічне акціонерне товариство “Мегабанк” є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Мегабанк”, згідно з рішенням акціонерів (протокол загальних зборів ВАТ “Мегабанк” № 57 від 21.08.2009 року) у зв’язку з необхідність приведення діяльності у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” прийнято рішення про зміну найменування ВАТ “Мегабанк” на Публічне акціонерне товариство “Мегабанк”.
Враховуючи викладене, позовні вимоги ПАТ “Мегабанк” про дострокове розірвання кредитного договору та стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором є обґрунтованими, оскільки відповідач ухиляється від виконання своїх зобов’язань, а тому позов підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 60, 61, 130, 213-215, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 525, 526, 625 ЦК України, суд, -
ВИРІШИВ:
Позов Публічного акціонерного товариства “Мегабанк” до ОСОБА_1 про дострокове розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості - задовольнити.
Розірвати кредитний договір № 61/2007 від 29.03.2007 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством “Мегабанк” та ОСОБА_1.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Полтавської філії Публічного акціонерного товариства “Мегабанк” (п/р 351901 в Полтавській філії Публічного акціонерного товариства “Мегабанк”, МФО 331757, код ЄДРПОУ 26090785) заборгованість за кредитним договором в сумі, що за курсом Національного Банку України еквівалентна 221419 доларів 61 центів США, та становить 1687217 (один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч двісті сімнадцять) грн. 43 коп.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Полтавської філії Публічного акціонерного товариства “Мегабанк” судові витрати в сумі 1950 грн. 00 коп.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Полтавської області через Ленінський районний суд м. Полтави шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням протягом 20 днів після цього апеляційної скарги.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Рішення Ленінського районного суду м. Полтави “Про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості” від 18.09.2009 р. у справі № 2-1459/09

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>