Рішення Долинського районного суду Кіровоградської області від 14.10.2008 р. у справі № 2-818

Долинський районний суд Кіровоградської області
РІШЕННЯ
Справа № 2-818
від 14.10.2008 року
Головуючого судді :                                    БОНДАРЧУКА Р.А.,
При секретарі :                                             ОЛІЙНИК Г.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Долинська справу за позовом ОСОБА_1 до Долинської центральної районної лікарні про визнання наказів незаконними та їх скасування, -
ВСТАНОВИВ:
Позивачка звернулася в суд з вказаним позовом до відповідача, мотивуючи свої вимоги тим, що 27.03.2008 року головним лікарем Долинської ЦРЛ було видано наказ № 85 «Про порядок проведення атестації», яким запроваджено періодичну, раз на п’ять років, атестацію працівників керівного, інженерно – технічного складу та інших спеціалістів не медиків. Окремим пунктом – 3 даного наказу її включено у перелік працівників, які підлягають атестації.
14 травня 2008 року було проведено атестацію працівників бухгалтерії Долинської ЦРЛ та запрошено заздалегідь її, проте вона відмовилася від проведення атестації, вважаючи, що покази, які передбачають її атестацію не відповідають чинному законодавству та надала до атестаційної комісії роз’яснення міністерства праці та соціальної політики України з переліком категорій працівників, що підлягають атестації та копію диплома. 
А 23 травня 2008 року головним лікарем Долинської ЦРЛ було видано наказ № 139 «Щодо проведення повторної атестації» де передбачалося повторне проведення її атестації із запрошенням заступника начальника управління охорони здоров’я з економічних питань Кіровоградської облдержадміністрації.
Ставить вимогу скасувати вищезазначені накази головного лікаря Долинської ЦРЛ, так як посада, яку вона займає – заступника головного лікаря з економічних питань не підпадає під жодну з категорій визначених нормативно – правовими актами з проведення атестації. Також до складу атестаційної комісії не входить жодного фахівця з економічною освітою. Крім того атестації не підлягають молоді фахівці після закінчення навчальних закладів, а вона 30.03.2007 року закінчила вищий навчальний заклад та отримала відповідну кваліфікацію.
Позивачка в судовому засіданні позовні вимоги підтримала посилаючись на обставини зазначені у позові, доповнила, що вона підлягає атестації не раніше ніж через 5 років після закінчення вищого навчального закладу. Під час здачі іспитів у вищому навчальному закладі та написанні дипломної роботи її вже атестували фахівці – економісти викладачі академії.
Представник відповідача позовні вимоги не визнав, вважає, що позов необхідно залишити без задоволення, оскільки посада заступника головного лікаря з економічних питань підлягає атестації. Так як позивачка без поважних причин не з’явилася на атестацію вона повинна пройти повторну атестацію. Проведення атестації передбачено чинною на даний час постановою Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973 року № 531 «Про проведення атестації керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості і будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку». Посада позивачки підлягає атестації, що передбачено абзацом 1 Типового переліку посад керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва сільського господарства, транспорту і зв’язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973, затверджений постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки Держкомпраці СРСР від 22.10.1979 року № 528/445, а заступник керівника.
Як передбачено п. п. 3, 4, 5 Положення про проведення атестації керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку, затвердженого постановою Державного   комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.1973 року № 420/267 – атестація проводиться раз на три – п’ять років ( що кореспондується п. 2абз. 3 вищезазначеної постанови № 531 від 26.07.1973 року ). Головний лікар Долинської ЦРЛ затвердив графік та терміни проведення атестації, затвердив порядок проведення атестації та створив атестаційну комісію.
Відповідно до рекомендації постанови Кабінету Міністрів України № 1571 від 27 серпня 1999 року «Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств» були складені відгук – характеристика та атестаційний лист.
Позивачка належним чином була ознайомлена з вищезазначеними документами та термінами атестації. З метою оцінки ділових та професійних якостей ОСОБА_1, яка має економічну освіту на атестацію були запрошені начальник обласного управління охорони здоров’я в Кіровоградській області ОСОБА_3. та заступник начальника УОЗ з економічних питаньОСОБА_2
Крім того, детально порядок проведення атестації регламентувався Положенням про атестацію керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів закладів охорони здоров’я затверджених наказом головного лікаря Долинської ЦРЛ № 84від 26.03.2008 року та погодженням з головою профспілки медпрацівників лікарні.
Проте не зважаючи, що 14.09.2008 року ОСОБА_1. весь час знаходилася на робочому місці вона на атестацію не з’явилась. Так, як об’єктивно оцінити ділові та професійні якості позивачки, не поспілкувавшись з нею, атестаційна комісія не змогла,головний лікар видав наказ про повторну атестацію.
Свідок ОСОБА_4 суду пояснила, що 2006 року працює на посаді головного бухгалтера Долинської ЦРЛ. Всього бухгалтерський стаж роботи становить 25 років. З позивачкою вона знаходиться в дружніх стосунках.
Наказом головного лікаря Долинської ЦРЛ вона була включена до складу атестаційної комісії 14.05.2008 року була проведена атестація спеціалістів не медиків. Безпосередньо у неї був перелік, хто проходить атестацію по бухгалтерському обліку. На атестації була присутня заступник начальника обласного управління охорони здоров’я з економічних питаньОСОБА_2 Начальник обласного управління охорони здоров’я ОСОБА_3. перебував в м. Долинська, проте на атестації не був присутній.
Заступник головного лікаря з економічних питань ОСОБА_1., була в переліку осіб, що підлягають атестації, але на атестацію не з’явилась, в зв’язку з чим рішення атестаційною комісією не приймалось ОСОБА_1. в цей день перебувала на робочому місці.
Під час атестації білети особам, які підлягали атестації не давали, а лише ставили питання в усній формі.
Чи правомірно проведення атестації ОСОБА_1, вона не може пояснити. Особисто в неї нарікань на роботу позивачки немає. ОСОБА_1., належним чином виконувала завдання по газозабезпеченню.
Вислухавши пояснення сторін, свідка, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що у задоволенні позову слід відмовити.
Згідно наказу головного лікаря Долинської ЦРЛ № 84 від 26.03.2008 року створена атестаційна комісія, затверджені графік,термін атестації, форму атестаційного листа та бюлетеня для таємного голосування ( а.с. 5-6, 52-53, 55, 57 ).
Положенням про атестацію керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів закладів охорони здоров’я,затверджених вищезазначеним наказом та погодженим з головою профспілки медпрацівників ( а.с. 52-53 ) детально передбачено терміни атестації саме один раз на п’ять років, склад атестаційної комісії, порядок проведення атестації, рішення, що приймаються за результатами проведення атестації, а також зазначено, що атестація проводиться щодо керівних інженерно – технічних працівників.
Із акту про відмову від підпису вбачається, що позивачка була повідомлена завчасно про терміни атестації ( а.с. 25 ).
Стосовно позивачки для атестації були підготовлені характеристика – відгук, атестаційний лист та бюлетень для таємного головування ( а.с. 56, 57, 58 ).
Із протоколів засідання атестаційної та лічильної комісії від 14.05.2008 року вбачається, що ОСОБА_1. на атестацію не з’явилася ( а.с. 59-61 ).
Згідно акту перевірки відпрацьованого робочого часу по Долинській ЦРЛ від 14.05.2008 року – на вказану дату ОСОБА_1.перебувала на робочому місці ( а.с. 62 ).
За даними листа управління охорони здоров’я № 4510-01-05 від 27.08.2008 року – працівники, які працюють в охороні здоров’я, підлягають атестації на відповідність займаній посаді та з метою підвищення кваліфікаційного рівня і отримання кваліфікаційної категорії ( а.с. 49 ).
Таким чином в судовому засіданні достовірно встановлено, що посада заступника головного лікаря з економічних питань, на яку призначена позивачка – підлягала атестації. В зв’язку з неявкою без поважних причин на атестацію була призначена повторна атестація, а тому відсутні підстави для визнання незаконними показів головного лікаря Долинської ЦРЛ № 89 від 27.03.2008 року та № 139 від 23.09.08 р. та їх скасування. 
Порядок проведення атестації регламентовано постановою Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973 р. № 531 «Про проведення атестації керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва,сільського господарства, транспорту і зв’язку» та Положення про проведення атестації керівних, інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.1973 р. № 420/267.
Постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та Держкомпраці СРСР від 22.10.1979 року № 528/445 затверджено Типовий перелік посад керівних інженерно – технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови. До вказаного переліку включено і посади заступників керівників. 
Вищезазначені нормативні акти діють відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР». 
Відповідно до ст. 8 ч.1 ЦК України до вказаних правовідносин слід застосувати положення постанови Кабінету Міністрів України № 1571 від 27.08.1999 року «Про порядок проведення атестації керівного складу державних підприємств» п. 17 якої передбачається можливість призначення повторної атестації, що носить диспозитивний характер.
Статтею 96 ч.6 КЗпП України кореспондується проведення атестації на підприємствах, в установах і організаціях.
Суд вважає, що до позивачки, яка навчалася на дистанційній формі навчання у вищому навчальному закладі – не може бути застосовано статус молодого спеціаліста, оскільки б це суперечило ст. 197 ч.2 КЗпП України.
Крім того, суд виходить з того, що позивачка не надала суду доказів щодо упередженого ставлення керівництва лікарні до неї. При цьому суд керується положенням ст. ст. 10, 11, 60 ЦПК України, відповідно до яких кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень.
Викладене є підставами для відмови у задоволенні позовних вимог.
В зв’язку з тим, що позивачка звільнена від сплати судового збору, відповідно до ст. 88 ч.4 ЦПК України він покладається на рахунок держави, а інші понесені судові витрати на позивачку. 
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 209, 214-215 ЦПК України, суд, -
ВИРІШИВ:
Відмовити в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Долинської центральної районної лікарні, а саме :
- про визнання незаконним та скасування п. 3 наказу головного лікаря Долинської ЦРЛ № 85 від 27.03.2008 року «Про порядок проведення атестації» ;
- про визнання незаконним та скасування наказу головного лікаря Долинської ЦРЛ № 139 від 23.05.2008 року «Щодо проведення повторної атестації».
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в 10 денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і подання після цього протягом 20 днів апеляційної скарги.
 
СУДДЯ ДОЛИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ                                Р.А. БОНДАРЧУК
Рішення Долинського районного суду Кіровоградської області від 14.10.2008 р. у справі № 2-818

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>