Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про схвалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах” від 10.06.2003 р. № 256

Редакція: 10.06.2003 р.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 10 червня 2003 року № 256

Про схвалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах

З метою упорядкування питань з бухгалтерського обліку операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах та відповідно до п. 15.2 Плану заходів з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік, затвердженого дорученням Прем’єр-міністра України 13 травня 2003 р. до № 11579, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:
1. Схвалити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах, що додаються.
2. Уважати такими, що втратили чинність, Методичні рекомендації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку формування статутного фонду та емісії акцій в акціонерних товариствах, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 лютого 1999 р. № 32.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун Н. С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Волкова.
Голова Комісії
О. Мозговий
 
 
Протокол засідання Комісії
від 10 червня 2003 року № 25
СХВАЛЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 червня 2003 року № 256
Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах
№  
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1. Облік формування статутного капіталу
1.1.
Фактичне надходження активів від засновників закритого акціонерного товариства після підписання установчого договору (або від засновників та учасників відкритого акціонерного товариства з підписки на акції після реєстрації інформації про їх випуск)
10
Основні засоби
425
Інший додатковий капітал
12
Нематеріальні активи
14
Довгострокові фінансові інвестиції
20
Виробничі запаси
30
Каса
31
Рахунки в банках
35
Поточні фінансові інвестиції
1.2.
Відображений зареєстрований статутний капітал
46
Неоплачений капітал
40
Статутний капітал
421
Емісійний дохід
1.3.
Списання сум, отриманих за підпискою, на зменшення неоплаченого капіталу
425
Інший додатковий капітал
46
Неоплачений капітал (аналітичні рахунки відносно засновників (акціонерів))
1.4.
Погашення заборгованості акціонерів за підпискою
31
Рахунки в банках
46
Неоплачений капітал
2. Зміни статутного капіталу
2.1. Збільшення статутного капіталу
2.1.1. За рахунок додаткових внесків учасників і внесків за відкритою додатковою підпискою
2.1.1.1.
Відображені зміни в статутному капіталі на дату внесення змін у засновницькі документи
46
Неоплачений капітал
40
Статутний капітал
2.1.1.2.
Погашена заборгованість акціонерів за внесками в статутний капітал
31
Рахунки в банках
46
Неоплачений капітал
2.1.1.3.
Сума перевищення ціни придбання акцій над їх номінальною вартістю  
421
Емісійний дохід
46
Неоплачений капітал
2.1.2. Реінвестування дивідендів
2.1.2.1.
Нарахування фіксованих дивідендів за привілейованими акціями, за рахунок нерозподіленого прибутку
441
Прибуток нерозподілений
443
Прибуток, використаний у звітному році (нарахований фонд дивідендів)
2.1.2.2.
Нарахування оголошених дивідендів за привілейованими акціями, за рахунок резервного капіталу
43
Резервний капітал
443
Прибуток, використаний у звітному році (нарахований фонд дивідендів)
2.1.2.3.
Нарахування персоніфікованих дивідендів за отримувачами (акціонерами) на початок виплати (за реєстром власників привілейованих акцій)
443
Прибуток, використаний у звітному році (нарахований фонд дивідендів)
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами (аналітичні рахунки відносно отримувачів дивідендів)
2.1.2.4.
Нарахування податку на дивіденди
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами (аналітичні рахунки відносно отримувачів дивідендів)
641
Розрахунки за податками
2.1.2.5.
Сторнування податку на дивіденди, нарахованого на дивіденди, що реінвестуються
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами (аналітичні рахунки відносно отримувачів дивідендів)
641
Розрахунки за податками
2.1.2.6.
Реєстрація випуску додаткових акцій та збільшення статутного капіталу на номінальну вартість випущених акцій
46
Неоплачений капітал
40
Статутний капітал
2.1.2.7.
Сума перевищення ціни придбання акцій над їх номінальною вартістю  
46
Неоплачений капітал
421
Емісійний дохід
2.1.2.8.
Списання сум нарахованих дивідендів на зменшення заборгованості акціонерів з формування власного капіталу товариства
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами (аналітичні рахунки відносно акціонерів товариства)
46
Неоплачений капітал (аналітичні рахунки в розрізі акціонерів товариства)
2.1.2.9.
Сплата грошової частки дивідендів наявними грошовими коштами безготівковим розрахунком
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами (аналітичні рахунки відносно отримувачів дивідендів)
31
Рахунки в банках
2.1.3. Збільшення за рахунок індексації балансової вартості основних засобів
2.1.3.1.
Видача додаткових акцій (або обмін попередніх акцій на акції з новою номінальною вартістю)
423
Дооцінка активів
40
Статутний капітал (аналітичні рахунки відносно акціонерів та видів акцій)
2.1.4. Конвертація облігацій в акції
2.1.4.1.
Сума збільшення зареєстрованого статутного капіталу
46
Неоплачений капітал
40
Статутний капітал
2.1.4.2.
Сума перевищення ціни придбання акцій над їх номінальною вартістю
46
Неоплачений капітал
(аналітичні рахунки відносно власників облігацій, які стали акціонерами товариства)
421
Емісійний дохід
2.1.4.3.
Списання сум зобов’язань товариства за облігаціями, поданими до обміну, на зменшення заборгованості власників облігацій з формування власного капіталу товариства  
521
Зобов’язання за облігаціями (аналітичні рахунки відносно власників облігацій)
46
Неоплачений капітал
(аналітичні рахунки відносно власників облігацій, які стали акціонерами товариства)
2.2. Зменшення статутного капіталу
2.2.1. Анулювання викуплених акцій
2.2.1.1.
Зменшення статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій
40
Статутний капітал
 
451
Вилучені акції
2.2.1.2.
Списання суми перевищення ціни викупу над номінальною вартістю за рахунок власного емісійного доходу
       
а) ціна викупу вища за номінальну вартість
421
Емісійний дохід
451
Вилучені акції
б) ціна викупу нижча за номінальну вартість
451
Вилучені акції
421
Емісійний дохід
2.2.2. Зменшення номінальної вартості акцій
2.2.2.1.
Сума зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій
40
Статутний капітал
672
Розрахунки за іншими виплатами
2.2.2.2.
Сплачена компенсація власникам акцій  
672
Розрахунки за іншими виплатами
30
Каса
31
Рахунки в банках
2.2.2.3.
Викуп повністю оплачених акцій у акціонерів акціонерним товариством
451
Вилучені акції
672
Розрахунки за іншими виплатами (викуп акцій за аналітичними рахунками відносно відповідних акціонерів)
2.2.2.4.
Здійснення розрахунку за викуплені товариством акції власного випуску  
672
Розрахунки за іншими виплатами (викуп акцій за аналітичними рахунками відносно відповідних акціонерів)
30
Каса
31
Рахунки в банках
3. Облік бланків цінних паперів
3.1.
Прийняття на облік бланків акцій
08
Бланки суворого обліку
   
3.2.
Видані сертифікати бланків акцій
   
08
Бланки суворого обліку
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про схвалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах” від 10.06.2003 р. № 256

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>