Рішення Аудиторської палати України “Про затвердження змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів” від від 04.07.2013 р. № 273/7

Редакція від 04.07.2013 р.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 04.07.2013 р. № 273/7

Про затвердження змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-XII (зі змінами та доповненнями), Аудиторська палата України (далі – АПУ) вирішила:
1. Затвердити зміни до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 р. № 178/5, що додаються.
2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
 
Голова
Аудиторської палати України                І. І. Нестеренко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
04.07.2013 № 273/7
 

Зміни

до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

1. У пункті 1.2 слова “щороку удосконалюють свої професійні знання відповідно до вимог цього Положення” замінити словами “щороку удосконалюють свої професійні знання та проходять контрольне тестування відповідно до вимог цього Положення”.
2. У пункті 1.6 слова “включаючи розробку тестів і завдань” замінити словами “включаючи розробку тестів з правильними відповідями”.
3. У пункті 1.7 після слів “оцінку результатів контрольного тестування” доповнити словами “зарахування інших видів удосконалення професійних знань аудиторів як проходження контрольного тестування”.
4. У пункті 2.3:
слова “методичні матеріали” замінити словами “методичне забезпечення удосконалення професійних знань”;
після слів “в тому числі аудиторів, які пройшли підготовку” доповнити словами “до контрольного тестування”;
після слів “інформувати АПУ не пізніше як за 2 робочих дні” доповнити словами “до початку проведення удосконалення професійних знань аудиторів”.
5. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:
“2.4. Центри несуть перед АПУ відповідальність за якість організації та забезпечення підготовки до контрольного тестування аудиторів.
Групи для здійснення підготовки до контрольного тестування аудиторів формуються у кількості не менше як 20 аудиторів за умови повного забезпечення цих аудиторів методичним забезпеченням за відповідною програмою. В окремих випадках кількість аудиторів у групах визначається за рішенням Профільної комісії”.
6. Назву розділу III викласти в такій редакції:
III. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів“.
7. Пункт 3.1 викласти у такій редакції:
“3.1. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає:
- програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі – Програма) за темою програмного модуля;
- методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної Програми (робочі програми, методичні розробки, посібники, рекомендації з вивчення окремих тем тощо) (далі – методичне забезпечення);
- комплект тестів до відповідної Програми”.
8. Пункт 3.5 викласти у такій редакції:
“3.5. Удосконалення професійних знань аудиторів банків здійснюється Центрами за програмою, погодженою з Національним банком України.”.
9. У пункті 3.8 слова “програми удосконалення професійних знань аудиторів” замінити словами “відповідної Програми”.
10. У пункті 3.9 слова “Комплект методичного забезпечення має надаватися Центром” замінити словами “Методичне забезпечення надається Центром”.
11. Пункт 3.11 викласти у такій редакції:
“3.11. Методичне забезпечення розробляється та/або рецензується Методичним центром. Після отримання позитивної рецензії методичне забезпечення удосконалення професійних знань передається на розгляд до Профільної комісії.”.
12. Пункт 3.12 доповнити новим реченням такого змісту: “Комплект тестів має містити стисле обґрунтування правильних відповідей”.
13. Пункт 3.14 викласти у такій редакції:
“3.14. Методичний центр на платній основі розповсюджує Методичне забезпечення згідно з укладеними із ним договорами. АПУ може надавати Методичному центру рекомендації щодо розміру плати за право використання методичного забезпечення.”.
14. У пункті 4.2 слова “здійснюють обов’язкове щорічне удосконалення професійних знань” замінити словами “здійснюють обов’язкове щорічне удосконалення професійних знань та проходять контрольне тестування за програмами, затвердженими АПУ”.
15. Пункт 4.4 викласти у такій редакції:
“4.4. Удосконалення професійних знань може здійснюватися у формі очних занять, що передбачає безпосередню присутність слухача в аудиторії та на контрольному тестуванні, або у формі дистанційних занять. Підготовка до контрольного тестування в дистанційній формі здійснюється у порядку, визначеному АПУ.”.
16. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:
“5.1. Профільна комісія відбирає тести для контрольного тестування з погодженого комплекту тестів, затверджує їх на своєму засіданні та передає їх з дотриманням вимог конфіденційності представнику АПУ в Комісії з тестування.”.
17. Друге речення пункту 5.3 викласти у такій редакції:
“Не можуть брати участь у роботі Комісії з тестування (в адмініструванні тестування) особи, які брали участь у розробці та у відборі тестів для контрольного тестування (члени Профільної комісії, які підписали протокол про затвердження тестів для конкретного тестування)”.
18. Після пункту 5.5 доповнити новим пунктом 5.6 такого змісту:
“5.6. Комісія з тестування веде відомість кодування, в якій зазначається: найменування Центру, місце проведення тестування, назву Програми, за якою здійснювалася підготовка аудиторів до контрольного тестування, прізвище, ім’я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та кодовий номер аудитора.”.
У зв’язку з цим пункти 5.6 – 5.14 вважати відповідно пунктами 5.7 – 5.15.
19. У пункті 5.9 після слів “Комісія з тестування передає” доповнити словами “відомість кодування та”.
20. Пункт 5.15 викласти у такій редакції:
“5.15. Інформація про успішне проходження аудиторами контрольного тестування протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення АПУ оприлюднюється на офіційному сайті АПУ.”.
21. Перше речення пункту 6.1 викласти у такій редакції:
“АПУ можуть бути зараховані як проходження контрольного тестування за рішенням Профільної комісії у межах 40 годин інші види удосконалення професійних знань аудиторів (за рік, у якому відбулася подія)”.
 
Голова Комісії АПУ
з сертифікації та освіти аудиторів          О. В. Бойко
Рішення Аудиторської палати України “Про затвердження змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів” від від 04.07.2013 р. № 273/7

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>