Рішення Апеляційного суду Тернопільської області “Щодо створення ОСББ” від 30.06.2015 р. у справі № 607/19384/13

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 30 червня 2015 року Справа № 607/19384/13
Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Тернопільської області в складі:
головуючого –                      Гірського Б.О.
суддів –                                  Бахметова В. Х.,
Ткач О. І.,
при секретарі –                    Парандюк Ю.Б.
з участю –                             представника апелянта ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу
за апеляційною скаргою об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Липова, 10
на рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2015 року
в справі за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3
до об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку Липова, 10
про визнання дій та рішення установчих зборів незаконними, визнання недійсним протоколу установчих зборів та припинення державної реєстрації юридичної особи, -
ВСТАНОВИЛА:
В жовтні 2013 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 пред’явили в суд позов (який в подальшому доповнили) посилаючись на те, що установчі збори зі створення ОСББ «Липова-10» проведені в 2008 році з порушенням діючого законодавства, а саме: без повідомлення власників квартир про проведення зборів, без зазначення в протоколі № 1 від 23.10.2008 року кількості присутніх на зборах власників квартир, без зазначення наявності семи нежитлових приміщень та відсутність у самому протоколі підписів власників приміщень.
Тому, просили суд визнати неправомочними установчі збори власників приміщень будинку, які відбулися 23.10.2008 року; визнати недійсним протокол №1 від 23.10.2008 року установчих зборів багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Липова 10; визнати незаконною державну реєстрацію ОСББ “Липова-10″ та прийняти рішення про ліквідацію ОСББ “Липова-10″.
Рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.05.2015 року позов задоволено частково.
Визнано недійсним протокол №1 від 23.10.2008 року установчих зборів багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Липова 10.
У задоволенні решти позовних вимог – відмовлено.
Стягнуто з об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку “Липова-10″ на користь ОСОБА_3 114,70 грн. судового збору.
В апеляційній скарзі ОСББ Липова-10 просить рішення суду першої інстанції в частині визнання недійсним протоколу установчих зборів скасувати і ухвалити в цій частині нове, яким відмовити у задоволенні вказаних позовних вимог ОСОБА_2, ОСОБА_3, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права.
В іншій частині судове рішення не оскаржується.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника апелянта, перевіривши доводи апеляційної скарги за матеріалами справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.ст. 213, 215 ЦПК України рішення повинно бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Проте, зазначеним вимогам рішення суду першої інстанції в оскарженій частині не відповідає.
Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_2 є власником двокімнатної квартири № 21, площею 72,4 кв.м, житлова площа 38,7 кв.м в будинку №10 по вул. Липовій в м. Тернополі. Даний будинок є 83-квартирним житловим будинком з 7-ми нежитловими приміщеннями.
В даній квартирі він не проживає та не зареєстрований по теперішній час.
З матеріалів справи та пояснень представника апелянта в суді апеляційної інстанції вбачається, що позивачка ОСОБА_3, є матірю ОСОБА_2 та не є співвласником даної квартири; там не зареєстрована і не проживає, а тому її особисті права та інтереси в даному спорі не зачіпаються. Відповідно її вимоги є безпідставними. На вказану обставину не звернув уваги суд першої інстанції.
23.10.2008 р. відбулися установчі збори, на яких були присутні власники 52 квартир житлового будинку по вул. Липова,10 в м. Тернополі, що підтверджується протоколом № 1 установчих зборів власників квартир багатоквартирного будинку від 23.10.2008 р. (а.с. 162). На вказаних зборах, одноголосно їх учасниками, прийнято рішення про створення ОСББ «Липова-10», затверджено Статут ОСББ «Липова-10», обрано голову правління та членів правління об’єднання. До протоколу додано список результатів голосування з вказаних питань (а.с. 163-164).
У проведенні вищевказаних установчих зборів 23.10.2008 року ОСОБА_2, як власник квартири, участі не приймав.
З позовної заяви вбачається, що підставою звернення до суду ОСОБА_2 слугувало стягнення з нього в 2011 році в судовому порядку заборгованості з утримання будинку та прибудинкової території.
Задовольняючи позовні вимоги в частині визнання недійсним протоколу установчих зборів суд першої інстанції виходив з того, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази виконання обов’язку ОСББ Липова-10 щодо повідомлення власників квартир про проведення установчих зборів в письмовій формі і вручення кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).
Проте, колегія суддів не погоджується з даним висновком суду першої інстанції.
Згідно із ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до ст. 385 ЦК України власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами та спільним майном житлового будинку можуть створювати об’єднання власників квартир (житла). Об’єднання власників квартир є юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до статуту та закону.
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень приміщень багатоквартирного будинку.
Згідно із ст.ст. 1, 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень. Для створення об’єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку або ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах. Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу. Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників. Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут. Об’єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
З матеріалів справи вбачається, що рішенням № 1 від 23.10.2008 року установчих зборів власників квартир багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова,10 в м. Тернополі, яке є у матеріалах реєстраційної справи ОСББ “Липова-10″ (36362465), вирішено створити ОСББ «Липова-10», затвердити статут ОСББ «Липова-10», обрати голову правління та членів правління об’єднання, уповноважити представника установчих зборів подати документи для державної реєстрації.
В додатках до протоколу зборів є пронумерований список всіх присутніх на зборах; результати голосування скріплені їх особистими підписами (а.с. 35-40) і ніким із учасників зборів не оспорюються.
Судом встановлено, що на установчих зборах власників квартир 83-квартирного будинку, який знаходиться за адресою м. Тернпіль вул. Липова,10, були присутні більше п’ятдесяти відсотків власників квартир (в тому числі з врахуванням власників 7 нежитлових приміщень, які не зазначені в протоколі), що не заперечується сторонами, а тому такі установчі збори є правомочними.
 З пояснень представника апелянта в судовому засіданні вбачається, що всім власникам приміщень завчасно надсилались поштові повідомлення про дату проведення установчих зборів, їх порядок денний, як це вимагає Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», однак представити такі поштові повідомлення в судове засідання вони не в змозі, у зв’язку зі спливом термінів їх зберігання установчі збори були проведені в 2008 році, позивачі з позовом звернулися лише в жовтні 2013 року по спливу трьох років з дати їх проведення. На збереженні лише є документи, які були необхідні для реєстрації об’єднання.
Крім того, повідомлення про збори разом з додатками розміщувалось на вхідних дверях та в під’їзді будинку.
Таким чином, судом встановлено, що з часу проведення установчих зборів пройшло понад три роки до моменту звернення ОСОБА_2 до суду з вказаним позовом.
З аналізу Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та інших нормативно-правових актів не вбачається, що вказані повідомлення є обов’язковим додатком до протоколу установчих зборів, як і те, що такі повідомлення відносяться до документів, які підлягають постійному зберіганню.
Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що лише відсутність доказу про повідомлення ОСОБА_2, як одного з власників квартир в житловому будинку по вулиці Липовій, 10 в м. Тернополі (в якій він не проживає з моменту здачі будинку в експлуатацію) про проведення установчих зборів в 2008 році по створенню об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку для його обслуговування, при наявності кворуму і волевиявлення інших власників квартир для визнання зборів правомочними (більше 50% власників були присутніми на зборах і засвідчили прийняте рішення власними підписами) не може слугувати підставою для визнання недійсним протоколу установчих зборів.
Щодо вимог позивачки ОСОБА_3, то вони є безпідставними, оскільки не порушуються її права та інтереси: вона не є власником чи користувачем квартири в вищезазначеному будинку.
Згідно ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції в частині визнання недійсним протоколу установчих зборів є незаконним та необґрунтованим і підлягає скасуванню з ухваленням в цій частині нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ОСОБА_2, ОСОБА_3
Керуючись ст.ст. 307, 309, 313, 314 ЦПК України, колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Тернопільської області, -
ВИРІШИЛА:
Апеляційну скаргу об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку Липова-10 задовольнити.
Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2015 року в частині визнання недійсним протоколу установчих зборів скасувати.
Ухвалити в цій частині нове рішення, яким у задоволенні позову ОСОБА_2, ОСОБА_3 до об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку Липова,10 про визнання недійсним протоколу установчих зборів відмовити.
Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і з того дня може бути оскаржено протягом двадцяти днів в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Рішення Апеляційного суду Тернопільської області “Щодо створення ОСББ” від 30.06.2015 р. у справі № 607/19384/13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>