Постонова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777″ від 14.01.2015 р. № 53

Редакція: 21.02.2015 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 січня 2015 року № 53

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 вересня 2008 р. № 777
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2009 р., № 22, ст. 701; 2010 р., № 25, ст. 983, № 37, ст. 1256, № 55, ст. 1870) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 53
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
1. У постанові:
1) назву постанови, пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
“Про проведення конкурсного відбору
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки”;
“1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.
2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити:
призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки виключно за результатами конкурсного відбору;
приведення власних нормативно-правових актів і статутів  суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідність із цією постановою.”;
2) у пункті 4 слова і цифри “у пунктах 2 і 3” замінити словами і цифрою “у пункті 2”, а слова “Міністерству економіки” — словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”.
2. У Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку викласти в такій редакції:
“ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки”;
2) пункти 1—3 викласти в такій редакції:
“1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі —підприємства).
Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств, які належать до державного сектору економіки.
2. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі — конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі — суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається не пізніше ніж через 10 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, — рішення Кабінету Міністрів України).
3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію (далі — комісія).
Склад комісії, порядок її роботи та критерії відбору її членів затверджуються відповідним актом суб’єкта управління.
Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі — претенденти), та його учасниками.”;
3) у пункті 4:
абзац другий викласти у такій редакції:
“оприлюднює не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду, яка стала вакантною (далі — оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;”;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“розробляє та затверджує вимоги до претендентів, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі — особливо  важливі для  економіки  підприємства), розробляє та подає такі вимоги на затвердження до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі — комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту.”;
4) у пункті 8 слово “органу” замінити словом “суб’єкта”;
5) пункт 18 викласти в такій редакції:
“18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:
детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
обсяг надходження коштів до бюджетів;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.”;
6) у пункті 20:
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
“Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту).
У разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств оголошується від двох до п’яти кандидатур для подання їх до комітету з призначення.”.
У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
в абзаці четвертому слово “органу” замінити словом “суб’єкта”;
в абзаці п’ятому слова “є підставою для укладення контракту між органом” замінити словами “(а у випадках, визначених абзацами другим і третім цього пункту, — рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення контракту між суб’єктом”;
у другому реченні абзацу п’ятого слово “орган” замінити словом “суб’єкт”;
7) доповнити Порядок розділом такого змісту:
“Проведення відбору та укладення
контракту з керівниками особливо
важливих для економіки підприємств
22. Для визначення претендентів на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд.  гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків) з числа кандидатур, оголошених відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет з призначення.
До складу комітету з призначення включаються Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства або їх заступники та п’ять незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України.
До участі у засіданні комітету з призначення запрошується представник відповідного суб’єкта управління та Фонду державного майна.
Положення про комітет з призначення затверджується Мінекономрозвитку.
23. Комітет з призначення за пропозиціями суб’єкта управління розглядає на своєму засіданні кандидатури, оголошені відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, та подану ними конкурсну документацію.
Рішення комітету з призначення оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.
24. Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення комітету з призначення вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.”.
Постонова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777″ від 14.01.2015 р. № 53

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>